Blog Archives

Certyfikat Dobrych Praktyk POT także dla sektora MICE

Prowadzony przez Polską Organizację Turystyczną projekt Certyfikat Dobrych Praktyk POT, umożliwia przyznanie certyfikatów dla podmiotów turystycznych, które prowadzą działalność związaną z organizacją targów, wystaw
i kongresów, a także działalność kulturalną i rekreacyjną, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (obiekty noclegowe, organizatorzy turystyki, obiekty kulturowe, obiekty targowo-kongresowe)
i zapewniają bezpieczeństwo podczas konferencji, eventów i spotkań biznesowych.

Co to jest Certyfikat Dobrych Praktyk POT

Realizowany od 2022 roku projekt Certyfikat Dobrych Praktyk POT (CDP) jest kontynuacją pierwszej edycji Certyfikacji Podmiotów Turystycznych (CPT), do którego włączone zostały programy Obiekt Bezpieczny Higienicznie oraz Bezpieczny Obiekt MICE. Jego celem jest wsparcie przedsiębiorców w ich dążeniu do tworzenia bezpiecznej i zrównoważonej turystyki, rozwoju i promowania naturalnego i kulturowego dziedzictwa,
a także inwestycji turystycznych z sektora turystyki zdrowotnej, turystyki bez barier oraz turystyki biznesowej. Program umożliwia uzyskanie certyfikatu podmiotom, które prowadzą działalność na terenie Polski i spełniają założenia jednej z kategorii. Poszerzenie kategorii certyfikacji jest odpowiedzią na potrzebę elastycznego reagowania na bieżące problemy i wyzwania branży, tak aby każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność turystyczną mógł wziąć udział w programie. Pełne informacje o projekcie, dostępne kategorie certyfikacji oraz mapa wyróżnionych dotychczas obiektów, dostępne są na stronie certyfikat.pot.gov.pl.

Dlaczego warto

Od branży MICE klienci oczekują obecnie gwarancji perfekcyjnie zrealizowanego wydarzenia i najwyższej jakości obsługi. Jednocześnie uważnie przyglądają się swoim wydatkom, a ich zaufanie zdobywają ci przedsiębiorcy, którzy mogą wykazać się certyfikatami dającymi pewność co do poziomu doświadczenia i wiedzy, za którą płacą. Certyfikacja Polskiej Organizacji Turystycznej pozwala na podnoszenie konkurencyjności biznesowej, jest skutecznym elementem marketingu i narzędziem wspierającym przedsiębiorców, którzy zmagają się z trudnościami
z powodu pandemii, wzrostu kosztów prowadzenia działalności czy skutkami konfliktu w Ukrainie.

Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki podkreśla, że klienci zdecydowanie bardziej ufają markom
i produktom ze znakami certyfikacji, które akredytują profesjonalizm organizatorów imprez. – Udział w projekcie Certyfikacji Podmiotów Turystycznych POT to dla przedsiębiorców szansa na zdobycie zaufania i zwiększenie rozpoznawalności wśród grup docelowych, zarówno poprzez obecność na interaktywnej mapie wyróżnionych obiektów, jak i promocję realizowaną przez Polską Organizację Turystyczną oraz współpracujące organizacje Turystyczne i jednostki samorządowe – mówi Gut-Mostowy.

Głównym działaniem w projekcie jest autocertyfikacja. Podmioty turystyczne, które chcą wziąć w niej udział muszą zarejestrować się do projektu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie certyfikat.pot.gov.pl, wybierając kategorie certyfikacji, w których potwierdzają stosowanie dobrych praktyk w swoich obiektach. Dotychczas w projekcie certyfikatem wyróżnionych zostało blisko 3300 podmiotów turystycznych w całej Polsce.

Wyróżnione Certyfikatem Dobrych Praktyk Polskiej Organizacji Turystycznej podmioty mogą posługiwać się samym certyfikatem i logo projektu w komunikacji ze swoimi klientami, ale otrzymują także wsparcie POT m.in. w postaci obecności na mapie Podmiotów z Certyfikatem Dobrych Praktyk POT z bezpośrednim przekierowaniem na swoje indywidualne strony, promocji w mediach społecznościowych i kampaniach promocyjnych realizowanych przez POT, dostęp do materiałów szkoleniowych i konkursów dla przedsiębiorców, a także możliwość udziału w wydarzeniach branżowych organizowanych przez POT lub pod jej patronatem.


Rekomendacje POT na lata 2023-2024 przyznane!

Siedem convention bureaux, trzynastu organizatorów podróży motywacyjnych (ITC) oraz siedemnastu profesjonalnych organizatorów kongresów (PCO) otrzymało rekomendacje Poland Convention Bureau POT na lata 2023-2024.

W dniu 28 lutego br.  w hotelu NYX Hotel Warsaw by Leonardo Hotels w Warszawie odbyło się spotkanie Polskiej Organizacji Turystycznej , podczas którego wręczono certyfikaty dla Convention Bureaux oraz Profesjonalnych Organizatorów Spotkań i Wydarzeń (PCO i ITC).

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów złożonych do programów rekomendacji, certyfikaty otrzymało dwadzieścia jeden podmiotów gospodarczych (niektóre w podwójnej kategorii) oraz siedem miejskich i regionalnych convention bureaux. Wśród wyróżnionych znalazły się również nowe podmioty. To pierwsze spotkanie po przerwie spowodowanej epidemią Covid-19.

W roku 2022 Poland Convention Bureau (PCB) Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) obchodziło 20-lecie swojej działalności a od kilku miesięcy funkcjonuje jako Biuro Spotkań i Wydarzeń w POT. To co pozostaje niezmienne to wsparcie dla profesjonalnych partnerów polskiego przemysłu spotkań. Dziś w Warszawie wręczyliśmy 37 certyfikatów z rekomendacjami POT, które są potwierdzeniem ich profesjonalizmu i wysokiej jakości świadczonych przez nich usług – powiedział Marcin Różycki, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna od prawie 20 lat realizuje programy rekomendacji PCO, ITC i CB, które służą profesjonalizacji polskiej branży spotkań poprzez rozwijanie usług konferencyjnych w Polsce, podnoszenie wiedzy i umiejętności oraz umacnianie pozycji zawodowej osób działających na rynku spotkań przez współpracę międzynarodową.

Cieszy mnie fakt, że Poland Convention Bureau niezmiennie kontynuuje program rekomendacji, który odgrywa ważną rolę w przyciąganiu międzynarodowych wydarzeń do Polski. Warto podkreślić, iż regulamin programów zostały przez nas zaktualizowane i przystosowane do nowej rzeczywistości czyli hybrydyzacji i digitalizacji wydarzeń konferencyjnych – powiedziała Aneta Książek,  kierownik Biura Spotkań  i Wydarzeń – Poland Convention Bureau.

Jak dodała Aneta Książek rekomendowane podmioty powinny również wykazać się innymi działaniami wykazującymi na ich profesjonalizację, takimi jak posiadane certyfikaty, członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach międzynarodowych, nagrody branżowe czy przykłady działań podejmowanych w duchu zrównoważonego rozwoju, mających na celu zminimalizowanie negatywnego, a zwiększenie pozytywnego oddziaływania na otoczenie i lokalną społeczność.

Ceremonia wręczenia certyfikatów była częścią spotkania dla przedstawicieli przemysłu spotkań oraz biur odpowiedzialnych za promocję destynacji.

Rekomendowane Convention Bureaux

Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej  oraz tytuł Rekomendowane Convention Bureaux na lata 2023-2024 otrzymały:

 1. Gdansk Convention Bureau
 2. Kraków Convention Bureau
 3. Łódź Convention Bureau
 4. Mazovia Convention Bureau
 5. Poznań Convention Bureau
 6. Warsaw Convention Bureau
 7. Convention Bureau – Wrocław

Rekomendowane PCO

Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej  oraz tytuł Rekomendowany Profesjonalny Organizator Kongresów na lata 2023-2024 otrzymały:

 1. Allegro Brand Experience Agency
 2. Argentum Event
 3. Business Service Galop
 4. Creative Poland
 5. DMC Poland
 6. event-factory
 7. FSWO Sp. z o.o.
 8. Furnel Travel International Sp. z o.o
 9. Grupa MTP – Poznań Congress Center
 10. JAN-POL DMC POLAND
 11. Jordan Group
 12. Mazurkas Congress Management
 13. PolandPops Meetings & Incentives
 14. RELAGO
 15. Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
 16. Targi w Krakowie Ltd.
 17. Tarifa Corporate Events

Rekomendowane ITC

Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej  oraz tytuł Rekomendowany Profesjonalny Organizator Podróży Motywacyjnych na lata 2023-2024 otrzymały:

 1. Allegro Brand Experience Agency
 2. Argentum Event
 3. DMC Poland
 4. Furnel Travel International Sp. z o.o
 5. INTERCRAC DMC
 6. JAN-POL DMC POLAND
 7. Jordan Group
 8. Mazurkas DMC Poland
 9. PolandPops Meetings & Incentives
 10. Tarifa Corporate Events
 11. Travel Projekt DMC Poland
 12. Vengo DMC Poland Sp. z o. o.
 13. WOWLAND – POLKA TRAVEL

 

Rekomendowane przez POT convention bureaux i podmioty gospodarcze specjalizujące się w organizacji wydarzeń mogą liczyć na intensywną promocję ze strony PCB POT. Promocja ta obejmuje m.in. informacje o tych firmach w prezentacjach dla zagranicznych organizatorów, na stronie internetowej i mediach społecznościowych. Ponadto, rekomendowani organizatorzy otrzymują zaproszenia do uczestnictwa w różnych inicjatywach organizowanych przez POT, takich jak międzynarodowe targi branżowe, podróże studyjne, warsztaty, szkolenia, itp.

 

Przeczytaj też

 


Pierwsze takie szkolenie – podsumowanie Szkolenia Pilot Incentive Travel

 • Dziękuję! Ogromnie dużo wchłonęłam dzięki Waszym wybitnie doświadczonym kadrom oraz zacnemu towarzystwu współuczestników kursu… Alicja Ż.
 • Bardzo dziękuje za cudowne szkolenie, dawno nie spędziłam tak intensywnych 3 dni
  z ludźmi którzy myślą, czują i rozumieją w podobny sposób. Decyzję o kursie podjęłam spontanicznie, na początku byłam krytyczna, ale ostatecznie były to super 3 dni
  i dobrze wydane pieniądze.…Anka D.
 • Dziękujemy bardzo za te 3 intensywne ale fantastyczne dni. Wspaniały team wykładowców i świetna organizacja….Kasia P.

…To tylko niektóre komentarze absolwentów pierwszej edycji Szkolenia Pilot Incentive Travel zorganizowanego przez SOIT (Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel) SITE Poland oraz Kadry Turystyki w Warszawie w dniach 12-14 stycznia 2023.

To pierwsze tego typu szkolenie na polskim rynku – podkreśla Małgorzata Gulińska członkini Zarządu SOIT, pomysłodawczyni i inicjatorka kursu – Po pandemii zauważyliśmy, że na rynku brakuje pilotów, zwłaszcza specjalizujących się w incentive. Wiele osób odeszło z branży
z uwagi na niepewność i niestety nie powrócili już na rynek, Właściciele i dyrektorzy zarządzający niejednokrotnie sami wyjeżdżają z grupami, co utrudnia bieżące zarządzanie firmą. Widzimy ogromną potrzebę szkolenia nowych kadr i uznaliśmy, że najlepiej będzie jak połączymy siły, aby pozyskać odpowiednie osoby.

Zgłosiło się około 30 osób, z czego przyjętych zostało 19 kursantów. Kandydaci na szkolenie byli przyjmowani zgodnie z kryteriami podanymi w regulaminie szkolenia. Do udziału w kursie wymagane było doświadczenie w pilotażu, animacji, znajomość języków obcych. Brano także pod uwagę posiadanie innych umiejętności przydatnych w tej pracy. Zakwalifikowani uczestnicy przyjechali na szkolenie z różnych stron Polski: z Poznania, Wrocławia, Katowic, Oświęcimia, Łodzi i Warszawy.

Przygotowania do kursu trwały kilka miesięcy. Przy organizacji kursu nawiązaliśmy współpracę z Kadrami Turystyki, których  właścicielem i zarazem członkiem Zarządu stowarzyszenia Site Poland jest Radosław Szafranowicz-Małozięć. Szkoła organizuje szkolenia w branży turystycznej i wspierała nas w prowadzeniu zapisów i promocji kursu – mówi Grażyna Grot-Duziak, Prezes Site Poland – W przygotowaniu  programu szkolenia oparliśmy się natomiast na opisie kwalifikacji rynkowej “Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive”, którą SITE Poland włączyło do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Nad wartością merytoryczną oraz przygotowaniem wykładów zgodnie z założonym
i wspomnianym wyżej programem czuwały Grażyna Woźniczka oraz Małgorzata Gulińska (członkinie SOIT, które od ponad 25 pracują jako pilotki incentive travel)

Naszą rolą było czuwanie nad programem, wartością merytoryczną, przygotowaniem konspektów i wykładów przez naszych kolegów – mówi Grażyna Woźniczka – Będąc od ponad 25 lat czynnym pilotem, wykorzystałam swoją wiedzę i doświadczenie w pracy a także szlify akademickie sprzed lat, by nadać porządek ścieżce merytorycznej. Wspólnie z Małgosią przeprowadziłyśmy proces koordynacji tworzenia wsadu merytorycznego szkolenia, od analizy programu poprzez dobranie zespołów roboczych, uzgodnienie zakresu konspektów, zgodności z programem i finalnie spójności prezentacji i materiałów dla słuchaczy.

Wykłady poprowadzili właściciele agencji turystycznych typu incentive, praktycy w pilotażu

i zarazem eksperci w swojej branży: Jarosław Hulboj (BCD Meetings & Events), Grażyna Grot-Duziak, (Mice Travel Expert) Majka Szura (Polka Travel), Katarzyna  Szełemej-Pobożniak (Haxel)  Małgorzata Gulińska (Margot Travel) Marcin Lewandowski (Travel Bidder), Grażyna Woźniczka (Polka  Travel), Agnieszka Słowik (Flower Travel), Marcin Łukaszewicz (Activezone).

Wykładowcy pracowali w kilkuosobowych zespołach dla uzyskania najwyższej jakości merytorycznej przekazywanych treści- mówi Grażyna Woźniczka– W celu weryfikacji przygotowanych materiałów merytorycznych posiłkowaliśmy się także ankietą, w której respondentami byli właściciele wszystkich agencji członkowskich SOIT.
Do przedstawienia innych zagadnień związanych z pracą pilota incentive travel zaprosiliśmy także specjalistów z zewnątrz.

Bardzo jasno i przystępnie o ważnych kwestiach związanych z ustawą o RODO w pracy pilota incentive travel opowiedziała kursantom Karolina Praszek z Kancelarii Bezpieczeństwa. Zagadnienia dotyczące kluczowych aktów prawnych w turystyce oraz odpowiedzialności prawnej pilota przedstawił zdalnie dr Piotr Cybula, specjalista w prawie turystycznym.
Pan Marek Lewczuk z firmy Code and more zaprezentował szeroki wachlarz możliwości jego autorskiej aplikacji na smartfony – MICE/Unipla, dedykowanej wyjazdom typu incentive.

Sprawy formalne dotyczące realizacji szkolenia spoczywały na barkach Radosława Szafranowicza z Kadr Turystyki oraz Grażyny Grot-Duziak z SITE Poland.
Koordynacją i komunikacją pomiędzy wszystkimi uczestnikami a także działaniami technicznymi i przygotowaniem administracyjnym zajmowała się Marta Łukaszewicz, Sekretarz SOIT.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznali m.in. charakterystykę i specyfikę rynku incentive w Polsce. Omówiono pojęcia, dokumenty i materiały niezbędne do realizacji imprez typu incentive, procedury i ścieżki postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych oraz dobre praktyki stosowane w pracy pilota w tej branży.

Zwieńczeniem trzydniowego kursu były energetyczne wystąpienia kursantów przed grupą oraz krótki test sprawdzający zdobytą wiedzę na szkoleniu o postępowaniu w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy byli obserwowani przez komisję złożoną z wykładowców, oraz Panie Prezes współpracujących Stowarzyszeń: Olgę Krzemińską-Zasadzką ze Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel (SOIT) i Grażynę Grot-Duziak z SITE Poland

Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom merytoryczny i z pewnością zasilą kadry pilotów incentive. Agencje Incentive zrzeszone w SOIT i SITE będą  miały  dostęp do nowych kadr – pilotów, którzy ukończyli szkolenie. Absolwenci otrzymają od nas do końca stycznia 2023 opisową ocenę swoich prezentacji a następnie możliwość bezpośredniego kontaktu z Agencjami – podkreśla Grażyna Woźniczka.

Kursanci otrzymali dyplomy. Pierwszą niezwykle udaną i wysoko ocenianą przez Uczestników edycję kursu zakończyliśmy pamiątkowym zdjęciem, tortem i szampanem. Zrobimy wszystko, by ta inicjatywa była kontynuowana. Planujemy kolejne edycje z częstotliwością 2 razy do roku, co więcej, mamy nadzieję, że szkolenie stanie się jedną  z edukacyjnych wizytówek organizatorów na rynku – podsumowuje Małgorzata Gulińska członkini zarządu SOIT

Poza szkoleniem pilotów, SOIT planuje kolejne działania edukacyjne, w tym niezwykle ważne dla branży, szkolenia dla Klientów w zmieniającym się rynku usług w tym sektorze.

Szczegółowe podsumowanie poszczególnych dni kursu można znaleźć na fb SOIT

www.facebook.com/StowarzyszenieSOIT


Walne Zgromadzenie Członków SOIT 11.01.2023 r.

Rok 2023 SOIT rozpoczął Walnym Zgromadzeniem. W dniu 11.01.2023 r. powitaliśmy nowych członków w Stowarzyszeniu:
Członka Zwyczajnego SOIT:
Pana JJ Singh reprezentującego Weco-Travel Services Sp. z o.o. oraz Panią Grażynę Grot-Duziak MICE Expert Grażyna Grot-Duziak jako członka honorowego SOIT.
Na zebraniu gościliśmy także Paulinę Kossakowską z Travel Reps reprezentującą Emirat Ras Al Khaima który był Partnerem Strategicznym SOIT w roku 2022.
Członkowie rozmawiali o minionym roku, ciekawych realizacjach i wyzwaniach. Dyskutowano nad trwającymi i nowymi projektami Stowarzyszenia. 
Pozytywnie ale ostrożnie patrzymy w przyszłość. 

Dlaczego certyfikat „Profesjonalny Organizator Podróży Motywacyjnych” jest ważny dla organizatorów incentive travel

Polska Organizacja Turystyczna (POT) prowadzi program rekomendacji firm, które specjalizują się w kompleksowej organizacji i obsłudze podróży motywacyjnych (incentive) w Polsce. Program „Profesjonalny Organizator Podróży Motywacyjnych” polega na identyfikowaniu i wspieraniu tych podmiotów, które świadczą usługi na wysokim poziomie i posiadają odpowiednie doświadczenie w tej dziedzinie. Celem programu jest promowanie Polski jako atrakcyjnego celu podróży motywacyjnych i ułatwienie dostępu do informacji o polecanych firmach.

Czym jest program rekomendacji ITC?

Program Rekomendacji Profesjonalnych Organizatorów Podróży Motywacyjnych ma na celu identyfikowanie i wspieranie firm, które oferują profesjonalne i kompleksowe usługi związane z organizacją i obsługą imprez motywacyjnych w Polsce. Certyfikat „Profesjonalny Organizator Podróży Motywacyjnych” przyznawany jest na określony czas i istnieje możliwość jego odnowienia.

Dzięki programowi zbierane są i rozpowszechniane informacje o polecanych firmach, a także przeprowadzane są analizy oferty, popytu i podaży. Celem współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej – Poland Convention Bureau z polecanymi firmami jest koordynacja działań marketingowych związanych z promocją Polski na rynkach zagranicznych.

Aktualnie 12 podmiotów gospodarczych może korzystać z tytułu „Profesjonalny Organizator Podróży Motywacyjnych”.

Dlaczego warto ubiegać się o certyfikat?

Prestiżowy Certyfikat „Profesjonalny Organizator Podróży Motywacyjnych”, nadany przez Prezesa Polskiej Organizacji, potwierdza rzetelność, dobre praktyki i najwyższe standardy obsługi klienta biznesowego przez Rekomendowane ITC.

Podmioty, które posiadają certyfikat mogą w swojej komunikacji marketingowej posługiwać się tytułem „Profesjonalny Organizator Podróży Motywacyjnych” oraz znakiem graficznym „Recommended Incentive Travel Company“.

Rekomedowane podmioty są prezentowane na stronie internetowej: www.pot.gov.pl (w sekcji „Zorganizuj spotkanie” (linkuj https://www.pot.gov.pl/pl/pcb/zorganizuj-swoje-spotkanie/organizatorzy-podrozy-motywacyjnych) w wersji polskiej i w sekcji  „Organize your meeting“ (linkuj https://www.pot.gov.pl/en/poland-convention/organize-your-meeting/incentive-travel-companies) w wersji angielskiej oraz w katalogu online Destination Poland Meeting Guide.

Dodatkowo posiadanie certyfikatu jest jednym z kryteriów podczas oceny aplikacji uczestnictwa  podmiotu gospodarczego na targi IMEX we Franfurcie, Imex America w Las Vegas, IBTM w Barcelonie oraz innych wydarzeniach organizowanych lub finansowanych przez Biuro Wydarzeń i Spotkań Poland Convention Bureau.


Szkolenie Pilot Incentive Travel 12-14.01.2023

Szkolimy nowe kadry pilotów incentive travel

Stowarzyszenia Site Polska, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel i Kadry Turystyki podjęły współpracę w celu szkolenia pilotów specjalizujących się w obsłudze imprez typu incentive.

Pierwsza, pilotażowa edycja szkolenia odbędzie się w styczniu 2023 roku w Warszawie. Będzie ono trwać 3 dni i zakończy się otrzymaniem dyplomu sygnowanego przez organizatorów.   

Szkolenie organizowane jest w związku z pilną potrzebą pozyskania pilotów do obsługi imprez turystycznych typu incentive, organizowanych przez podmioty zrzeszone w stowarzyszeniach SITE i SOIT.

Skierowane jest do osób, posiadających już doświadczenie w pilotowaniu imprez turystycznych, chcących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi wyjazdów incentive.

Agencje Incentive zrzeszone w SOIT i SITE będą  miały  dostęp do nowych kadr – pilotów   którzy ukończyli szkolenie, a piloci otrzymają możliwość bezpośredniego kontaktu z Agencjami. 

Agencje Incentive mają potrzebę zatrudnienia nowych pilotów do obsługi wyjazdów motywacyjnych – mówi Małgorzata Gulińska, członkini Zarządu SOIT i inicjator projektu organizacji kursu. – Wielu dotychczasowych pilotów, w trudnym czasie pandemii, zmieniło profil swojej działalności i już nie powróciło do świata podróży. Właściciele i dyrektorzy zarządzający niejednokrotnie sami wyjeżdżają z grupami, co utrudnia bieżące zarządzanie firmą. Widzimy ogromną potrzebę szkolenia nowych kadr i uznaliśmy, że najlepiej będzie jak połączymy siły, aby pozyskać odpowiednie osoby.

Aby wziąć udział w szkoleniu, trzeba się na nie zakwalifikować. Analizie zostanie poddany formularz zgłoszenia, w którym kandydat opisze swoje doświadczenie zawodowe oraz motywację do udziału w kursie. Organizatorzy chcą, aby w szkoleniu brały udział osoby, które mają już doświadczenie pilockie, a ich doświadczenie, umiejętności i motywacja najbardziej zbliżają ich do realizacji wyjazdów typu incentive.

Organizatorom zależy na starannym doborze pilotów ponieważ wiedzą, że rola pilota jest kluczowa w realizacji programu. Wyjazdy incentive to ważne narzędzie biznesowe dla klientów instytucjonalnych. Powierzają oni agencjom realizację wyjazdu i oczekują  najwyższej jakości. Pilot jest reprezentantem agencji na wyjeździe, nie tylko realizuje program ale wykonuje szereg innych działań, o których będzie mowa podczas szkolenia.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają m.in. charakterystykę rynku incentive w Polsce oraz pojęcia z obszaru incentive travel, dokumenty i materiały niezbędne do realizacji imprez typu incentive, sposób realizacji imprez tego typu oraz dobre praktyki stosowane w pracy pilota incentive travel.

Zajęcia poprowadzą praktycy z agencji incentive zrzeszonych w stowarzyszeniach.

Program obejmuje 27 godzin intensywnych zajęć teoretycznych oraz praktycznych: prezentacji, dyskusji, symulacji i studiów przypadku. 

„Korzystamy z doświadczenia dydaktycznego Kadr Turystyki, a w szczególności  właściciela
i  członka Zarządu Site Poland, Radosława Szafranowicza-Małozięcia. Szkoła organizuje szkolenia w branży turystycznej i wspiera merytorycznie program kursu – mówi Grażyna Grot-Duziak, Prezes Site Poland – Opieramy się też na opisie kwalifikacji rynkowej “Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive”, którą SITE Poland włączyło do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Informacje o kursie: https://kurs.kadryturystyki.pl/pilotincentivetravel


Walne Zebranie Członków SOIT 4.09.2022

W dniach 4-5 września w Hotelu Bonifacio, w Kępie koło Sochocina, odbyło się jesienne Walne Zgromadzenie Członków SOIT.

Ze względu na gorący okres wyjazdowy w branży Incentive zebranie miało formę hybrydową – część członków uczestniczyła w zebraniu online. Zebranie poprowadzili wspólnie Łukasz Adamowicz (BFC Travel Sp. z o.o.), wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia oraz zdalnie Olga Krzemińska-Zasadzka prezes Stowarzyszenia (CEO Agencji Power Event Incentive Sport Online)

Pierwszą część zebrania poświęcono na omówienie obecnej sytuacji rynkowej, kondycji poszczególnych agencji po ciężkim okresie pandemii oraz problemów, z którymi boryka się obecnie branża Incentive Travel.
Mimo niestabilnej sytuacji geopolitycznej oraz widma powracającej pandemii członkowie Stowarzyszenia optymistycznie patrzą w przyszłość. Nadchodzące miesiące zapowiadają się bardzo pracowicie.  Spływają także zapytania od klientów na rok 2023. Znacznym utrudnieniem w pracy agencji incentive jest częste odwoływanie lotów, nawet przez renomowanych przewoźników lotniczych. Nasi członkowie borykają się z dużymi zmianami kadrowymi w swoich organizacjach.

Od września 2022 Zarząd Stowarzyszenia zmniejszy swoją liczebność, ponieważ Katarzyna Szełemej (wiceprezes HAXEL Events & Incentive) – Członek Zarządu ds. edukacji, z powodów osobistych złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu SOIT.

Do końca kadencji Zarząd pozostanie 6-osobowy w składzie:

Prezes Zarządu SOIT
Olga Krzemińska-Zasadzka (CEO Agencja POWER Event Incentive Conference Sport Online).
Wiceprezes
Łukasz Adamowicz (wiceprezes BFC2B).
Członkowie Zarządu:
Liwiusz Misiaszek (prezes Air Tours Club) Wiceprezes Zarządu SOIT – ds. współpracy z regionami
Malgorzata Gulinska (CEO Margot Travel) – Członek Zarządu ds. członkowskich i pilotów
Majka Szura (CEO Polka Travel) – Członek Zarządu ds. komunikacji
Konrad Jan A. Wielgórski (CEO Bespoke) – Członek Zarządu ds. finansowych

Druga część zebrania miała charakter roboczy. Dyskutowano nad realizacją projektów prowadzonych z inicjatywy lub przy współudziale SOIT: Szkolenie Pilotów Incentive Travel, Centrum Monitorowania Rynku Turystycznego, Barometr SOIT, Columbus Day a także uczestnictwa w Partnerstwach oraz Radzie Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether, w której SOIT jest jednym z członków założycieli.

Uczestnicy zebrania toczyli jeszcze dyskusje w czasie kolacji pod chmurką. Otuleni w koce, ponieważ mimo słonecznej pogody w ciągu dnia, był to naprawdę chłodny wieczór, zwiastujący rychłe nadejście jesieni.

Hotel Bonifacio jak zawsze ugościł nas wspaniale, doskonałym jedzeniem, przyjemną atmosferą i wzorową obsługą. Członkinie stowarzyszenia skorzystały z fantastycznych zajęć Jogi, które poprowadziła Lidka Zamyłko, Ekspert fitnessu i coach.


Członkowie SOIT wśród TOP Meeting Agencies w rankingu Kongres Magazine

Członkowie SOIT – Olga Krzemińska-Zasadzka z Agencji Power oraz Andrzej Hulewicz z Mazurkas Travel znaleźli się w pierwszej dziesiątce w międzynarodowym rankingu najbardziej wpływowych w Nowej Europie agencji w przemyśle spotkań i wydarzeń.

Wyniki rankingu ogłoszono na stronach Kongres Magazine 8 lutego 2022 r.

Ciesząca się międzynarodowym uznaniem branży eventowej inicjatywa Kongres Magazine ma na celu wyróżnienie najbardziej godnych zaufania fachowców w branży, którzy wykazali się innowacyjnym podejściem do realizacji projektów podczas pandemii COVID-19 oraz zaangażowaniem w działanie na rzecz wspólnego dobra dla branży w czasach kryzysu covidowego.

Pod uwagę brano wiarygodność danej osoby w regionalnym przemyśle spotkań. Ocenianym kryterium było także osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników finansowych. Olga Krzemińska-Zasadzka znalazła się w rankingu na 4. pozycji, zaś Andrzej Hulewicz – na 5. – oboje osiągneli 4,43 na 5 punktów

Głosowanie odbyło się online w dniach od 10 grudnia 2021 do 21 stycznia 2022. Respondenci oceniali każdego z kandydatów pod względem wiarygodności, kreatywności, wyników i dziedzictwa. W każdej z kategorii można było przyznać od jednego do pięciu punktów. Ocena końcowa została obliczona jako średnia ocen.

Wśród zwycięzców z Polski znaleźli się również: Andrzej Bartkowski /Mazurkas catering/, Małgorzata Przygórska-Skowron /reprezentant destynacji Kraków/ oraz Paula Fanderowska /reprezentant miejsca ICE Kraków/.

Więcej informacji o konkursie na stronie Kongres Magazin >>>


Poszukujemy Asystentki/Asystenta Zarządu

Stowarszyszenie Orgnizatorów Incentive Travel (SOIT) jest prężnie działającą organizacją branżową, zrzeszającą liderów rynku wyjazdów motywacyjnych. Członkami SOIT są prezesi i właściciele największych w Polsce agencji incentive travel. Stowarzyszenie od 12 lat działa na rzecz edukacji i profesjonalizacji branży oraz promuje najlepsze praktyki rynkowe.

Poszukujemy osoby na stanowisko

Asystentki/ta Zarządu

Zakres obowiązków:

 • Wsparcie koordynacyjne działań zarządu
 • Koordynacja komunikacji wewnętrznej i pracy członkowskich grup roboczych
 • Koordynacja projektów
 • Organizacja spotkań zarządu, spotkań członkowskich oraz wydarzeń stacjonarnych i w formule on-line
 • Przygotowywanie podsumowań i raportów na zlecenie zarządu
 • Przygotowywanie ofert i oficjalnych pism
 • Współpraca z partnerami i patronami medialnymi w ramach projektów SOIT
 • Obsługa spraw administracyjno-księgowych
 • Aktualizacja serwisu internetowego

Wymagania od kandydata/tki:

 • Doświadczenie jako koordynator/project manager/account manager lub na podobnym stanowisku min. 2 lata
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne i samodyscyplina
 • Umiejętność pracy nad kilkoma projektami jednocześnie i pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i rozwinięte kompetencje interpersonalne
 • Umiejętność redagowania tekstów i tzw. „lekkie pióro”
 • Chęć pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku
 • Dobra znajomości pakietu MS Office (Excel i Power Point)
 • Znajomość jez. angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację

Dodatkowym atutem będą:

 • Znajomość zagadnień dot. branży MICE, turystyki biznesowej, wydarzeń
 • Znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem fan page’a, programu Canva,
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego w przemyśle spotkań i wydarzeń
 • Możliwość współpracy z liderami w naszej branży
 • Różnorodny zakres zadań i ciekawe projekty
 • Stanowisko o dużym zakresie samodzielności
 • Pracę zdalną i elastyczne godziny pracy
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji
 • Forma zatrudnienia – preferowana umowa o współpracę

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać do 10 LUTEGO 2022 na adres: biuro@soit.net.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Daria Rzadkiewicz pełniąca funkcję Head of Operations & PR kończy współpracę z SOIT.

Daria Rzadkiewicz, pełniąca funkcję Head of Operations & PR w Stowarzyszeniu Organizatorów Incentive Travel kończy współpracę z SOIT. Od października 2015 odpowiadała za działania operacyjne, organizację spotkań członkowskich, branżowych i eventów, koordynację projektów, komunikację i media relations. Wspierała kolejne zarządy SOIT przez 3 pełne kadencje. Była też członkiem komitetu organizacyjnego wydarzenia Meetings Week Poland, w którym odpowiadała za komunikację. Brała udział w koordynacji 6 edycji Meetings Week Poland w latach 2016-2021, a w 2019 pełniła rolę głównego koordynatora wydarzenia z ramienia SOIT. Od marca 2020 roku działała jako członek zespołu komunikacji TUgether (Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether).

„W imieniu członków i swoim pragnę bardzo podziękować Darii za 6 lat pracy na rzecz Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel /soit.net.pl/, za pracowitość, dobroć, zaangażowanie w czasie kryzysu na rynku turystycznym. To był zaszczyt współpracować z Darią, a jej wkład pracy w rozwój SOIT zawsze będziemy pamiętać i podkreślać.” – oznajmiła Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT.

 „Dziękuję członkom SOIT za sześcioletnią przygodę, różnorodne wyzwania, ciekawe projekty i wszystkie wyrazy sympatii. Z ogromnym sentymentem i satysfakcją będę wspominać wspólne inicjatywy, a w szczególności gale charytatywne organizowane z okazji Columbus Day. Dziękuję członkom kolejnych zarządów za owocną współpracę i zaufanie. Teraz czas na zmianę. SOIT jest stowarzyszeniem z ugruntowaną, mocną pozycją i jestem przekonana, że wszystkie ambitne cele będą konsekwentnie realizowane. Za co trzymam mocno kciuki.”podsumowała Daria Rzadkiewicz.

SOIT wdraża aktualnie zmiany organizacyjne związane z przejęciem obowiązków przez wybrany w styczniu br. Zarząd w poszerzonym, siedmioosobowym składzie.

Stowarzyszenie rozpoczyna rekrutację na stanowisko Asystentki/ta Zarządu. Zatrudniona osoba będzie odpowiadać za koordynację bieżących projektów, administrację i komunikację wewnętrzną.