Blog Archives

V Zjazd SOIT – Priorytetem jest odbudowa popytu na usługi incentive travel.

Priorytetem jest odbudowa popytu na usługi incentive travel. SOIT podsumowuje działania w czasie pandemii i rozmawia o perspektywach dla branży MICE.

W dniach 6-7 września w Hotelu BoniFaCio odbył się V zjazd Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel. Członkowie SOIT podsumowali działania kryzysowe i inne inicjatywy, które były skupione na wsparciu członków i branży w czasie pandemii, a także podjęli dyskusję o przyszłości rynku w dobie Covid-19.

„Co roku we wrześniu spotykamy się, aby wymienić wiedzę, doświadczenia i podsumować minione miesiące. To był wyjątkowy zjazd, w wyjątkowym czasie. Cieszyliśmy się, że znów się spotykamy. W naszej organizacji bardzo ważne są relacje i to, że możemy wymieniać się pomysłami, ale także dzielić wątpliwościami i zagrożeniami. A przede wszystkim po prostu porozmawiać szczerze o naszych problemach. To szczególna wartość w tym trudnym dla wszystkich czasie.  Dziękujemy wszystkim członkom SOIT za obecność, mobilizację i gotowość do dalszego działania na rzecz całej branży incentive”. – mówi Olga Krzemińska-Zasadzka Prezes Zarządu SOIT.

Podczas zjazdu zarząd podsumował działania i inicjatywy, w których SOIT uczestniczył od początku 2020 roku:

 • Monitoring informacji o koronawirusie z wiarygodnych źródeł – WHO, MSZ, GIS
 • Spotkania wewnętrzne członków i wymiana doświadczeń
 • Konsultacje prawne dot. interpretacji Art. 47 ust. 4 Ustawy o IT i PUT,
 • Przygotowanie stanowisk i komunikatów SOIT dot. sytuacji na rynku incentive w dobie Covid-19,
 • Wsparcie członków w rozmowach z liniami lotniczymi, sieciami hoteli na całym świecie promując podejście Goodwill Policy,
 • Szkolenia online z aspektów prawnych,
 • Udział w rozmowach przedstawicieli organizatorów turystyki i ubezpieczycieli na temat gwarancji, ubezpieczeń turystycznych oraz zmiany paragrafu 3 rozporządzenia w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • Aktywność przedstawicieli SOIT w sztabie przemysłu spotkań #Tugether
 • Dostarczanie wiedzy członkom o: programach pomocowych, poszczególnych odsłonach Tarcz Antykryzysowych, abolicji ZUS, dopłatach do wynagrodzeń z urzędów pracy, subwencjach z PRF,
 • Zbieranie pytań i identyfikowanie problemów związanych ze składaniem wniosków o subwencje finansowe PFR (weryfikacja wnioskujących rozliczających się w systemie VAT-marża i mieszanym) oraz interwencje w tym zakresie w Polskim Funduszu Rozwoju,
 • Występowanie do PFR z prośbą o indywidualne rozpatrywanie spraw członków,
 • Pisma do instytucji z wnioskami o pomoc na rzecz firm pominiętych w subwencjach PFR,
 • Przygotowanie we współpracy z innymi organizacjami pism do KPRM, Ministerstwa Rozwoju oraz apeli dotyczących sytuacji w przemyśle spotkań, turystyce oraz koniecznej pomocy sektorowej,
 • Aktywność przedstawicieli SOIT w Sztabie Kryzysowym przy Ministerstwie Rozwoju – udział w konsultacjach z MR na etapie budowania programów pomocowych i tworzenia protokołów odmrożeniowych, oraz tarczy dla turystyki i eventów
 • Pisma i działania na rzecz zmiany wytycznych dot. spotkań i zmiany w zakazach lotów,
 • Pisma i działania na rzecz wprowadzenia poprawek w ustawie tzw. tarczy dla turystyki,
 • Udział debatach medialnych na temat sytuacji incentive travel, wyjazdów biznesowych i szeroko pojętej turystyki.
 • Aktywność w mediach, wypowiedzi eksperckie na temat sytuacji w branży dla prasy, radia i telewizji.

 

Od maja SOIT jest członkiem organizacji Pracodawcy RP, która aktywnie bierze udział w pracach Rady Dialogu Społecznego oraz uczestniczy z głosem doradczym w procesach legislacyjnych. Członkostwo SOIT w inicjatywach podejmowanych przez Pracodawców RP wpływa na lepsze reprezentowanie interesów branży spotkań i turystyki w kręgach administracji państwowej i na rynku biznesowym. Od lipca SOIT jest także członkiem Rady Przedsiębiorczości przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców i  pracuje w Zespole Roboczym ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego. SOIT jest również członkiem -założycielem Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, która powstała w lipcu br. i zrzesza 18 organizacji branżowych.

Działania, na których skupi się SOIT w najbliższych miesiącach to:

 • Działania na rzecz wsparcia firm w kryzysie i na etapie odbudowy
 • Działania komunikacyjne, informacyjne na rzecz odbudowy popytu w przemyśle spotkań
 • Stworzenie dialogu z rządem dot. MICE
 • Wycena przemysłu spotkań

„Naszym głównym zadaniem na najbliższe miesiące jest odbudowa branży incentive i całego przemysłu spotkań. Skupiamy się na przyszłości, na tym, aby ułożyć rzeczywistość na nowo i nauczyć się działać w nowych warunkach. Cieszą nas informacje od członków że #ZnowuSięSpotykamy, odbyły się, pierwsze od lockdownu, podróże motywacyjne. Klienci wiedzą, że warto się spotykać, a motywacja jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Wiemy, że wypracowane procedury bezpieczeństwa pozwalają podróżować bezpiecznie. Ważne jest teraz, aby zintegrować wszystkie działania, aby popyt powrócił, a tutaj kluczowa jest rzetelnie prowadzona komunikacja oraz wyważona polityka informacyjna ze strony władz. Apelujemy i będziemy apelować w tej sprawie do właściwych instytucji”. – tłumaczy Łukasz Adamowicz, wiceprezes Zarządu SOIT.

Stałym elementem zjazdu jest także integracja członków. Uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach Speed Painting, które w unikalny sposób łączą sztukę z psychologią i redukcją stresu. Podczas arteterapii grupa zaangażowana przez proces twórczy, przeszła w tzw. stan flow, a w rezultacie warsztatów powstały niezwykłe obrazy. Zostaną wystawione na aukcji charytatywnej Columbus Day, która jest doroczną akcją CSR organizowaną przez SOIT.

„Mimo, iż branża jest w trudnej sytuacji, to szukamy rozwiązań i pomysłów, aby kontynuować nasze flagowe projekty jak Columbus Day i utrzymać wsparcie dla fundacji, z którą współpracujemy od lat. Na tym polega właśnie „społeczna odpowiedzialność biznesu.” – podsumowuje Olga Krzemińska-Zasadzka.

Zjazd zakończyła dyskusja dotycząca przyszłości incentive travel i podróży biznesowych oczami agencji, agentów lotniczych i ubezpieczycieli, z udziałem zaproszonych gości – przedstawicieli AXA oraz Time4Travel.

 

 


Aktualna sytuacja rynkowa PRZEMYSŁU SPOTKAŃ I WYDARZEŃ

AKTUALNA SYTUACJA RYNKOWA PRZEMYSŁU SPOTKAŃ I WYDARZEŃ

Czynniki wpływające na obecną sytuację:

 • globalne i natychmiastowe wstrzymanie organizacji podróży służbowych, spotkań, wydarzeń firmowych i udziału w targach / wystawach zarówno przez polskie, jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa;
 • wprowadzenie administracyjnego zakazu dot. międzynarodowego poruszania się (m.in. przejazdy, przeloty), jak i też funkcjonowania hoteli, czy też organizacji spotkań, targów, wystaw, koncertów i zgromadzeń publicznych, itp.;
 • globalny i krajowy drastyczny spadek zainteresowania klientów indywidualnych (obawa przed zarażeniem się wirusem), m.in. w zakresie zakupu usług wycieczek zagranicznych, hotelowych, rozrywkowych, czy też przejazdów;

Brak popytu na usługi i produkty z sektora spotkań i wydarzeń oraz brak perspektyw na szybkie przywrócenie do działalności sprzed pandemii, skutkuje bardzo ograniczonymi możliwościami planowania działalności gospodarczej. Niepewność o dzień jutrzejszy w branży MICE jest na najwyższym możliwym poziomie.

Dla przykładu, w pierwszych trzech tygodniach po otwarciu hoteli (I połowa maja) dominowała frekwencja gości do 10 proc. 77 proc. hoteli miejskich i 45 proc. położonych poza miastami deklaruje na lipiec i sierpień br. stan rezerwacji nieprzekraczający 20 proc. posiadanych pokoi. W hotelach pozamiejskich frekwencję powyżej 40 proc. deklaruje tylko 23 proc. obiektów. Z kolei 1/3 hoteli dokonała redukcji pracowników zatrudnionych na umowach o pracę (zatrudnienie w tym segmencie to ok. 1 mln osób). W związku z powyższym aż 87% obiektów ma bardzo poważne kłopoty z płynnością finansową, a 84% hoteli nie przewiduje osiągnięcia zysku z działalności w 2020 roku. Kluczowym czynnikiem w tym zakresie jest brak właśnie indywidualnego, jak i grupowego klienta B2B.

Równie dramatyczna sytuacja panuje w sektorze transportu autokarowego, który do niedawna był polską specjalnością na skalę całej UE (obsługa 25% grup przyjeżdżających do Europy spoza kontynentu). Tylko w 2019 roku polskie autokary przewiozły 5,2 mln turystów odwiedzających stary kontynent. Co ważne nasz kraj dysponuje bardzo nowoczesną flotą pojazdów liczących ok. 14 000 autokarów, a sama tylko  branża odpowiada za 1,2% polskiego eksportu, zatrudniając przy tym ok. 80 000 osób. Od lutego 2020 roku nastąpił spadek sprzedaży w tym zakresie o 98%, a pierwsze zlecenia są przewidywane na okres kwiecień – maj 2021 roku. Co roku średni stopień rejestracji nowych pojazdów wynosił ok. 350 sztuk, a w okresie styczeń – maj były to tylko 44 pojazdy. Średnia wartość nowego autokaru to ok. 1,5 mln PLN. Aktualnie zakupiony pojazd w styczniu 2020 roku jest wart ok. 800 tys. PLN i nie może przy tym znaleźć nabywcy.

Nie należy się zatem, dziwić, że podobny dramatyczny trend ma miejsce w zakresie organizacji targów, spotkań biznesowych, czy też wydarzeń artystyczno – rozrywkowych (koncerty, festiwale itp.). Tylko w 2019 roku ponad 30 mln osób uczestniczyło w wydarzeniach o charakterze masowym, a prawie 16 mln zarówno w kraju, jak i zagranicą w spotkaniach biznesowych. Sama tylko wartość spotkań i wydarzeń B2B generuje ok 1,5% polskiego PKB, mając bezpośredni wpływ na prawie 220 000 miejsc pracy. W okresie luty – sierpień nie odbyło się / nie odbędzie ok 95 – 100% planowanych spotkań biznesowych, a najnowszy trend pokazuje u klientów obawę przed II falą zachorowań i tym samym zdecydowana większość planowanych projektów jest przenoszona na 2021 rok z zastrzeżeniem, że ten okres i tak może się wydłużyć. W rezultacie podmioty organizujące spotkania i wydarzenia (m.in. agencje eventowe) przewidują spadek swoich przychodów średnio w zakresie 65 – 80% w całym 2020 roku. Nie można się zatem dziwić, że już ok 50% firm w tej dziedzinie podjęło decyzję o zwolnieniach pracowników i aż 80% o obniżeniu wynagrodzeń swojemu personelowi.

Częścią turystyki są też podróże służbowe. W Polsce jest 165 firm, które profesjonalnie organizują na rzecz innych firm wyjazdy z i do Polski w celach służbowych. Są to firmy, posiadające licencje IATA (International Air Transport Association) uprawniającą do wystawiania biletów lotniczych. Zatrudniają one powyżej 3500 osób. Zamknięcie nieba spowodowało z dnia na dzień spadek obrotów do zera. Perspektywa wychodzenia z kryzysu jest bardzo pesymistyczna. Wg naszych danych do końca roku może być to 25-30% ruchu z roku poprzedniego. Związane jest to zarówno z sytuacją epidemiologiczną, brakiem siatki połączeń jak i ogólnym spowolnieniem gospodarczym i polityką zaciskania pasa w firmach.

Agenci IATA w 2019 generowali tylko na sprzedaży biletów lotniczych 3,5 mld pln. Trzeba pamiętać, iż pośredniczą oni również w sprzedaży biletów kolejowych i autokarowych, wynajmie aut, rezerwacjach hotelowych i sprzedaży ubezpieczeń. Obecnie widzimy minimalny ruch w podróżach na terenie Polski i jeszcze mniejszy na terenie EU. Podróże w dalszych kierunkach firmy przekładają na 2021 rok.

Podobny można rzec los dotyka tzw. turystyki motywacyjnej (incentive – zagraniczne grupowe wyjazdy biznesowe), która prognozuje spadek wartości swojego rynku z ok. 767 mln PLN do poziomu poniżej 250 mln PLN. Spadek ten uwzględnia też wyjazdy zrealizowane w pierwszym kwartale przed wybuchem epidemii. Jest to dramatyczna informacja, również w tym kontekście, że ta część gospodarki rozwijała się tempie kilkunastu procent rocznie. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT) od 6 lat regularnie bada rynek w badaniu Barometr SOIT, które od lat wykazywało tendencję rozwojową tej branży. W 2018 roku wartość rynku incentive była szacowana na ok. 640 mln zł, a w 2019 roku było to już ok. 767 mln zł (wzrost o 18,5 proc.). Jeszcze w marcu 2020 badania nastrojów organizatorów incentive travel pokazywały, że spadek obrotów będzie ok. 50-procentowy, w kwietniu przewidywane spadki sięgały 77 proc. Te liczby mogą być jednak nadal niedoszacowane. Biorąc pod uwagę sytuację z końca czerwca, eksperci SOIT estymują, że spadki mogą osiągnąć nawet 90 proc.

Niestety gospodarcze tsunami nie omija jednej z kluczowych gałęzi naszego przemysłu, a mianowicie targów. Rynek ten, o wartości prawie 3 mld PLN jest zagrożony, a razem z nim prawie 40 000 miejsc pracy (na umowę o pracę oraz na umowy cywilno-prawne). W związku z wysoką niepewnością dot. kolejnej fali wirusa 95% imprez zostało odwołanych lub przeniesionych na jesień lub nawet na kolejny rok. Miesięczne straty rynku targowego to 150 mln zł.

Z kolei stan turystyki wyjazdowej i przyjazdowej można doskonale zobaczyć na własne oczy, czy to na lotnisku F.Chopina w Warszawie, czy też na krakowskim rynku. Dla przypomnienia co roku ok. 10 mln Polaków wyjeżdża zarówno indywidualnie, jak i grupowo (ok 4 mln) zagranicę. Co ważne, przyjeżdża do nas w tym czasie prawie 20 mln osób (rokrocznie kilkunastoprocentowy wzrost). Tutaj również spadki sięgają 90 – 95%, co stanowi ogromne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania nie tylko touroperatorów, ale całego lokalnego łańcucha dostaw opartego na kliencie z zagranicy (tylko sam Kraków rokrocznie odwiedza ok 14 mln turystów). Jesienią również touroperatorzy staną przed wyzwaniem zwrotów ogromnych środków do klientów (mija okres 180 dni) raz koniecznością odnowienia gwarancji ubezpieczeniowych, których to na ten moment nie chce przedłużyć żadna firma ubezpieczeniowa.

Branża wydarzeń, biznesowych i artystyczno-rozrywkowych oraz powiązane z nią sektory kultury i rozrywki, operatorów obiektów, techniki estradowej, które w Polsce zatrudniają ponad 300 000 osób od marca nie są w stanie funkcjonować ze względu na restrykcje wprowadzone w związku z pandemią. Obroty spadły radykalnie, większości przypadków o 100% w okresie marzec- czerwiec. Mimo luzowania obostrzeń w ostatnim czasie, powrót do normalności w tych sektorach jest nadal niemożliwy. Ze względu na wycofanie się publicznych i prywatnych inwestorów jak i klientów detalicznych z planowanych, zawieszonych wydarzeń, w wyniku kryzysu gospodarczego i obaw przed nawrotem epidemii. Finansowanie przedsięwzięć rozrywkowo-artystycznych jest od miesięcy zablokowane, z prognozami na drugą połowę roku odrodzenia się popytu na poziomie 3-5%.

Od miesięcy tysiące pracowników z zaplecza kultury, technicy sceniczni, realizatorzy, animatorzy, konstruktorzy oraz sami artyści, aktorzy, muzycy nie są w stanie pracować aby się utrzymać i swoje firmy.

Sytuacja tych ludzi, jak i organizatorów i producentów wydarzeń w Polsce jest dramatyczna. Utrzymywanie jej oznacza totalne wyniszczenie tej kultury polskiej w najbliższych miesiącach. A to przekłada się i na zmniejszenie udziału przemysłów czasu wolnego i kreatywnych w gospodarce narodowej (dotychczas na poziomie  3,5% PKB), jak i na zwolnienia, bezrobocie, utratę dorobku ostatnich dekad wypracowanego przez firmy i jednostki.

Przypomnijmy w tym miejscu, że co roku w Polsce zgodnie z danymi ZUS odbywa się ok. 7 200 imprez masowych, w których uczestniczy ok 28 mln Polaków oraz ok. 70 000 przedstawień z udziałem ok. 15 mln osób. Tylko w okresie czerwiec sierpień nie odbędzie się ok 10 000 imprez biletowanych (w tym największe festiwale) i ok 10 000 mniejszych wydarzeń. Co ważne w okresie czerwiec – wrzesień zostało odwołanych ok. 7 000 koncertów polskich wykonawców. Dodatkowo, trzeba brać pod uwagę, że tylko w III kwartale wartość zwrotów do klientów z powodu odwołanych koncertów wynosi ok 500 mln PLN, a w przypadku utrzymania takiego trendu do końca 2020 roku powiększy się do 1 mld PLN.

Należy również i przede wszystkim zwrócić uwagę, iż wszystkie formy wsparcia ze strony państwa zamknęły się z końcem czerwca, a sytuacja finansowa w naszym sektorze pozostaje bez zmian i dalej jest po prostu fatalna bez perspektyw na szybką zmianę. Środki otrzymane z Tarczy Finansowej PFR również szybko ulegną wyczerpaniu w najbliższych miesiącach.

Biorąc pod uwagę powyższe dane kluczowe jest utrzymanie i rozwinięcie dodatkowych form wsparcie dla przemysłu dot. m.in.:

 • pobudzenia popytu
  • obniżenie VAT na usługi hotelowe / konferencyjne / gastronomiczne;
  • możliwość wliczenia inwestycji dot. organizacji spotkań / wydarzeń w koszty uzyskania przychodu;
  • możliwość odliczania z PIT wydatków konsumentów na turystykę pobytową w Polsce;
  • możliwość uelastycznienia funduszu socjalnego przedsiębiorstw na wydatkowanie dot. organizacji spotkań i wydarzeń pracowniczych;
  • stworzenie funduszu asekuracyjnego na pokrycie poniesionych przez uczestników kosztów na uczestnictwo w wydarzeniach, które zostaną odwołane z powodu koronawirusa.

 

 • dodatkowego bezpośredniego wsparcia finansowego
  • zwrotne i bezzwrotne dodatkowe pożyczki płynnościowe z BGK / ARP (banki komercyjnego nie udzielają kredytów branży mimo gwarancji de minimis 80%) lub dodatkowa transza pomocy ze strony PFR;
  • dofinansowanie kosztów leasingu szczególnie w branży autokarowej i sprzętu estradowego (nagłośnienie, oświetlenie itp.);
  • przedłużenie ważności voucherów, które klienci otrzymają przy rezygnacji z usług spowodowanych przez Covid – 19;
  • wsparcie sektorowe ze środków UE (Recovery Fund) przeznaczony m.in. na innowacje i zrównoważony rozwój;
  • utworzenie funduszu pożyczkowego dla touroperatorów zapewniających im płynnością finansową w przypadku przypadających na jesień masowych zwrotów środków do klientów (mija wtedy ustawowy termin 180 dni przypadający na zwroty).

 

 • dodatkowego bezpośredniego wsparcia dot. kosztów pracy
  • przedłużenie zwolnienia z ZUS oraz stosowania przestoju ekonomicznego z dopłatami do miejsc pracy na podstawie PKD oraz kryterium spadku obrotów (70% w trzech miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec 2020 lub 60% w trzech miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień 2020);
  • przedłużenia tzw. “postojowego” dla osób prowadzących JDG lub realizujących zlecenia na podstawie umów cywilnoprawnych na podstawie tych samych kryteriów (PKD oraz spadek obrotów).

 

 • dodatkowego bezpośredniego wsparcia dot. promocji Polski jako destynacji indywidualnej, grupowej i biznesowej
  • uruchomienie w trybie natychmiastowym kompleksowej promocji marketingowej nakierowanej na rynki o najszybszym potencjale odbudowy, mającej pobudzić popyt na usługi naszego przemysłu;
  • dopłaty do udziału w Targach w Polsce i zagranicą.

 

 

 • uelastycznienie zaleceń i wytycznych dot. organizacji wydarzeń i spotkań
  • w tym momencie jak widać nie ma kłopotu żeby tysiące osób spotykały się nad Wisłą, czy też na stadionie sportowym więc oczekujemy uelastycznienia zaleceń, które w tym momencie pozwalają na spotkania max. 150 osób przy zachowaniu bardzo wysokich rygorów bezpieczeństwa. Konieczne jest zatem “uwolnienie” wydarzeń biznesowych i rozrywkowych w miarę postępu w zwalczaniu pandemii co aktualnie ma miejsce. Proponujemy zatem zniesienie maksymalnego pułapu 150 osób przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego jak najszybciej.

 

Przykłady innych krajów  pokazują, że powyżej wymienione rozwiązania są możliwe do szybkiego wprowadzenia.

 

Tylko Niemcy przygotowały sektorowe formy wsparcia m.in. dla branży kultury i rozrywki (o wartości ponad 1 mld EUR) i autokarów (200 mln EUR).

 

Z kolei obniżanie podatku VAT staje się aktualnie najważniejszym globalnym trendem w zakresie pobudzaniu popytu. W dniu dzisiejszym rząd Wielkiej Brytanii ogłosił redukcję VAT z 20 na 5% w zakresie hoteli, gastronomii i atrakcji turystycznych.

https://turystyka.rp.pl/trendy/34698-wielka-brytania-tnie-vat-zeby-pomoc-turystyce

35 euro za miejsce – tyle rząd Bułgarii będzie dopłacać do lotów czarterowych. Program dotowania powinien wystartować w połowie lipca.

https://turystyka.rp.pl/biura-podrozy/34706-bulgaria-doplaci-do-czarterow

Popularne turystycznie kierunki, jak np. Bułgaria, Sycylia czy Meksyk, już mają pomysł na to, w jaki sposób przyciągnąć turystów po zakończeniu kryzysu związanego z pandemią. Władze państw kuszą zagranicznych gości rozmaitymi dopłatami do wakacyjnego wypoczynku.

https://www.radiozet.pl/Podroze/Te-kraje-beda-doplacac-do-wakacji.-Wladze-walcza-o-zagranicznych-gosci

Skład Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń:

 1. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT
 2. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
 3. Klub Agencji Eventowych SAR
 4. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – SKKP
 5. Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR
 6. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego IGHP
 7. Polska Izba Techniki Estradowej PITE
 8. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska
 9. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce
 10. SITE Poland – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland
 11. Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE
 12. Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT
 13. Harmony Polish Hotels
 14. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych PSPA
 15. Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich IGMAP
 16. Fundacja FOH
 17. Future for MICE
 18. Meeting Professional International Poland Chapter MPI

Powołanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

W dniu 21 lipca 2020 w siedzibie Pracodawców RP nastąpiło historyczne powołanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, składającej się z przedstawicieli 18 organizacji reprezentujących ponad 500 polskich przedsiębiorców, realizujących zarówno mniejsze projekty (np. szkolenia, spotkanie firmowe), jak i też kreujące takie przedsięwzięcia, jak m.in.: Europejski Kongres Gospodarczy, IMPACT, targi MSPO, czy festiwal Open’er.

Pandemia zdrowotna i gospodarcza uderzyła w to, co jest podstawą działalności w branży MICE, czyli w bezpośrednie kontakty międzyludzkie. Nowoczesny i prężny sektor gospodarki został z dnia na dzień całkowicie zamrożony. To kataklizm, którego żadna inna branża nie doświadczyła – ocenia Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Dlatego reakcja musi być tak samo szybka i zdecydowana. Powstanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń to pierwszy krok. Głos branży będzie głośniejszy i skuteczniejszy. Kolejne działania to dostosowanie pomocy publicznej do wyjątkowej sytuacji przemysłu spotkań. Musi on przetrwać kryzys, otrzymać czas na ponowne uruchomienie oraz przystosowanie do nowych warunków – zaznacza.

Jak podkreśla Bartosz Bieszyński, Koordynator Sztabu Kryzysowego Branży MICE. – Przemysł spotkań i wydarzeń stanowi łącznie blisko 15 proc. polskiego PKB (hotele, rozrywka, transport autokarowy, targi, grupowa i indywidualna turystyka przyjazdowa i wyjazdowa, MICE) i zatrudnia, łącznie z dostawcami i partnerami, ok. 1,5 mln osób.

– Od połowy lutego br. nasze środowisko notuje średni spadek sprzedaży w granicach 80 – 95 proc., w zależności od sektora. Brak długoterminowych i strategicznych rozwiązań oznacza nie tylko bankructwa i zwolnienia, to przede wszystkim zagrożenie dla nowoczesnej i zrównoważonej gospodarki naszego kraju. – dodaje.

– W Radzie Przemysłu Spotkań i Wydarzeń chcemy komunikować się między sektorami branży MICE oraz z rządem, a także dbać nie tylko o przetrwanie, ale też o przyszłość – deklaruje Łukasz Adamowicz, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel.

Reprezentanci Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń postawili sobie za cel obronę i odrodzenie branży, poprzez mocny głos w dyskursie na szczeblu rządowym. Rada będzie dążyć m.in. do:

● stworzenia platformy współpracy i wymiany informacji pomiędzy organizacjami tworzącymi szeroko rozumiany przemysł spotkań i wydarzeń;

● stałego monitoringu stanu kondycji branży (badania, ankiety itd.);

● stworzenia ciała reprezentującego interesy branży wobec administracji państwowej;

● budowania świadomości znaczenia branży wśród państwowych decydentów, jak i też opinii publicznej;

● tworzenia i przedstawiania propozycji w ramach wykorzystania EU Recovery Fund;

● współpracy z najważniejszymi instytucjami społecznymi.

– Współpraca branży MICE daje nam widoczność w mediach i możliwości dotarcia do rządu, których nie mielibyśmy działając w pojedynkę, tym bardziej, że nasz sektor to system naczyń połączonych – ocenia Grażyna Grabowska, Prezes Targów w Krakowie i Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

– Pandemia koronawirusa pokazała, jak mocno powiązane są różne sektory branży MICE. Siłą polskiej gospodarki jest jej zrównoważony charakter – powinniśmy podkreślać nasz wkład w tworzenie PKB. Bez spotkań i wydarzeń wiele polskich miast – choćby Warszawa, Kraków, Poznań, czy Trójmiasto – wygląda zupełnie inaczej, a to przekłada się też na sytuację gospodarczą – zaznacza Mikołaj Ziółkowski, Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych.

Mamy wiele do zrobienia, a na pewno będzie to łatwiejsze, jeśli będziemy działać razem – ocenił Sekretarz Generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Marcin Mączyński.

Tego typu działanie jest koniecznie, ponieważ szeroko rozumiany przemysł spotkań, wydarzeń, rozrywki i czasu wolnego jest tą częścią polskiej jak i globalnej gospodarki, która jako pierwsza „zatrzymała się” z powodu szerzącej się pandemii SARS-CoV-2. Kluczowe postulaty Rady to utrzymanie i rozwinięcie dodatkowych form wsparcia dla przemysłu, takich jak:

● pobudzenie popytu

● dodatkowe bezpośrednie wsparcie finansowe

● dodatkowe bezpośrednie wsparcie dot. kosztów pracy

● dodatkowe bezpośrednie wsparcie dot. promocji Polski jako destynacji indywidualnej, grupowej i biznesowej

● uelastycznienie zaleceń i wytycznych dot. organizacji wydarzeń i spotkań

Skład Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń:

1. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT

2. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

3. Klub Agencji Eventowych SAR

4. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – SKKP

5. Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR

6. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego IGHP

7. Polska Izba Techniki Estradowej PITE

8. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska

9. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce

10. SITE Poland – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland

11. Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE

12. Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT

13. Harmony Polish Hotels

14. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych PSPA

15. Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich IGMAP

16. Fundacja FOH

17. Future for MICE

18. Meeting Professional International Poland Chapter MPI

FOT. Think Mice


SOIT został członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

SOIT został członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców – Biuro Rzecznika MŚP

📍Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców, diagnozuje i monitoruje problemy przedsiębiorców, opiniuje i opracowuje projekty ustaw wpływające na sektor MŚP oraz wspiera Rzecznika w innych działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców.

📍Przedstawicielami SOIT w Radzie będą Olga Krzemińska-Zasadzka– Prezes Zarządu SOIT oraz Łukasz Adamowicz – Wiceprezes Zarządu SOIT.

🎙Dzięki obecności w Radzie będziemy dostarczać Rzecznikowi wiedzy na temat specyfiki branży, wyzwań i problemów przedsiębiorców działających w turystyce biznesowej i przemyśle spotkań. Będzie to ważny kanał dialogu z władzami i wpływu na legislację oraz rynek, co mamy nadzieję przełoży się pozytywnie na działalność naszych firm i otoczenie biznesowe. – tłumaczy Olga Krzemińska-Zasadzka.

🎙Biorąc pod uwagę obecną sytuację, liczymy także, że ta platforma wymiany wiedzy i doświadczeń przedsiębiorców, będzie pełniła konstruktywną rolę w odbudowie Turystyki i Przemysłu Spotkań. Sytuacja jest na tyle poważna, że potrzebne są skuteczne platformy zapewniające realizacje koniecznych dla branży działań w przedziale krótko, średnio i długookresowym. – podsumowuje Łukasz Adamowicz.


Barometr SOIT 2019/2020 – Co mówi prognoza 2020?

Barometr SOIT to pierwsza i jedyna w Polsce inicjatywa podejmująca wyzwanie zmierzenia polskiego rynku podróży motywacyjnych. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel od 2014 roku systematycznie przeprowadza badanie Barometru wśród swoich członków. Pomiary za lata 2017-2020 przeprowadziła certyfikowana agencja ABR SESTA, która również opracowała kompleksowy raport obejmujący badania z poprzednich lat.

Po raz pierwszy badanie przeprowadzone zostało w grudniu 2014 roku. Prezentowana część raportu obejmuje pomiary (weryfikacje) za lata 2015-2019 oraz prognozę na rok 2020.

Partnerem badania Barometr SOIT 2019/2020 jest AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 

Najważniejsze wnioski z badania:

BAROMETR SOIT 2014 – 2019

 • Badanie wykonywane było przez 6 lat z rzędu wśród członków SOIT.
 • Prezentujemy część badania jaką SOIT zdecydował się udostępniać mediom i wybranym agencjom.
 • Dane za 2019 rok pochodzą ze 100% zrzeszonych agencji SOIT i 7 agencji niezrzeszonych, łącznie 30 firm.
 • Badania za 2017- 2019 rok oraz prognoza na 2020 rok zostały przeprowadzone przez certyfikowaną Agencję ABR SESTA.

Liczba wyjazdów:

 • Badane firmy w 2019 roku zorganizowały 942 wyjazdy. W prognozie deklarują realizację 260 wyjazdów w 2020 roku, spadek o 73%.
 • Blisko 63% wynosi odsetek badanych firm deklarujących realizację nie więcej niż 4 wyjazdów pozaeuropejskich w 2020 roku.
 • Średnia liczba zrealizowanych wyjazdów w 2019 roku dla badanych agencji wyniosła 31, o 2 więcej niż w 2018.
 • Średnia liczba prognozowanych na 2020 rok wyjazdów do krajów europejskich wynosi 5, spadek o 75%.

Średnie budżety wyjazdów:

 • z 15% w 2018 roku do 23% w 2019 roku wzrósł odsetek wyjazdów europejskich z budżetem powyżej 6000 PLN
 • z 25% w 2018 roku do 50% w 2019 roku wzrósł odsetek wyjazdów pozaeuropejskich z budżetem do 9000 PLN,
 • w 2019 roku podwojeniu uległa liczba wyjazdów pozaeuropejskich z budżetami powyżej 14000 PLN

Długość wyjazdów:

 • Średni czas trwania wyjazdów w Europie w 2019 roku utrzymał się na poziomie 4 dni.
 • W 2019 roku badane agencje najczęściej realizowały wyjazdy 6 i 9 dniowe do krajów pozaeuropejskich.

Liczba uczestników:

 • Średnia liczebność grupy realizowana przez badane firmy wyniosła w 2019 roku 52 osoby. Jest to o 9 osób więcej niż prognozowano.
 • W 2019 roku firmy biorące udział w badaniu obsłużyły – 740 osób
 • Prognoza na 2020 rok wskazuje na spadek do 15.000 osób. To spadek o 70 %.

 Obroty:

 • Obroty firm biorących udział w badaniu z wyjazdów incentive wyniosły w 2019 roku 260.000.000 zł.
 • W 2020 roku szacujemy spadek obrotów do poziomu 114.000.000 zł, czyli o 57%.
 • Szacowana wielkość rynku wyjazdów incentive w Polsce 2019 roku to 766.666.000 zł wobec 646.666.000 zł w 2018 roku. Wzrost o 18,5%.
 • W 2020 roku szacujemy spadek wielkości rynku incentive w Polsce do poziomu poniżej 250.000.000 zł, czyli o ok. 68 %.

Przetargi:

 • 50% firm wskazuje średni czas trwania procesu przetargowego na powyżej 4 tygodnie.
 • 63% firm wskazuje średni czas na przygotowanie oferty na nie dłuższy niż 8 dni.
 • 96% firm wskazuje na spadek liczby zapytań ze strony Klientów.

Nastroje:

 • Nastrój właścicieli i kadry zarządzającej w firmach poddanych badaniu w 2019 roku (w skali 0-10) wynosił 7,5.
 • Nastrój właścicieli i kadry zarządzającej na 2020 rok …. Nie zmieścił się w skali.

SOIT #OneVoice – razem w obliczu koronakryzysu

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel rozpoczyna kampanię #OneVoice. Członkowie SOIT jako organizatorzy wyjazdów biznesowych i incentive do Azji, jako pierwsi zostali postawieni w obliczu kryzysu związanego z pandemią. Stowarzyszenie od początku pojawienia się informacji o koronawirusie, podjęło działania informacyjne, a teraz podsumowuje blisko 4 miesiące działalności na rzecz członków i branży.

 

„Pomysł kampanii #OneVoice kiełkował już w nas od dłuższego czasu. Ostatnie miesiące intensywnych działań udowodniły, że współdziałanie i wymiana doświadczeń w ramach stowarzyszenia są bezcenne. W obliczu kryzysu, jest to ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej, aby grać w jednej drużynie. Od początku kryzysu wspieramy naszych członków, ich firmy, dostarczamy wiedzy, narzędzi, szukamy wspólnie rozwiązań. Mamy jeden cel – wrócić do podróżowania w pełnym wymiarze, dzielenia się wrażeniami i realizacji marzeń o podróżach naszych partnerów, klientów. Możemy to osiągnąć łącząc nasze pomysły i działania. Kryzys pokazał także, jak ważna jest rola organizacji branżowych. Gdyby nie siła przebicia organizacji, bylibyśmy w tej chwili na innym etapie odmrożenia MICE i turystyki.” – tłumaczy Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT.

Od lutego, SOIT podjął następujące działania:

 • Wewnętrzne spotkania informacyjne dla członków w celu identyfikacji problemów i zagrożeń, wymiany doświadczeń i opinii o koronawirusie i sytuacji w różnych regionach świata,
 • Monitoring informacji na temat pandemii z wiarygodnych źródeł – WHO, MSZ, GIS,
 • Konsultacje prawne dot. interpretacji Art. 47 ust. 4 Ustawy o IT i PUT,
 • Przygotowanie stanowisk i komunikatów SOIT dot. sytuacji na rynku incentive w dobie Covid-19,
 • Wsparcie członków w rozmowach z liniami lotniczymi, sieciami hoteli na całym świecie promując podejście Goodwill Policy,
 • Udział w rozmowach przedstawicieli organizatorów turystyki i ubezpieczycieli na temat gwarancji, ubezpieczeń turystycznych oraz zmiany paragrafu 3 rozporządzenia w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • Przygotowanie we współpracy z innymi organizacjami pism do Ministerstwa Rozwoju oraz apeli dotyczących sytuacji w przemyśle spotkań oraz koniecznej pomocy sektorowej,
 • Szkolenia online dla członków z aspektów prawnych,
 • Dostarczanie wiedzy członkom o: programach pomocowych, poszczególnych odsłonach Tarcz Antykryzysowych, abolicji ZUS, dopłatach do wynagrodzeń z urzędów pracy, subwencjach z PRF,
 • Zbieranie pytań i identyfikowanie problemów związanych ze składaniem wniosków o subwencje finansowe PFR (weryfikacja wnioskujących rozliczających się w systemie VAT-marża i mieszanym) oraz interwencje w tym zakresie w Polskim Funduszu Rozwoju,
 • Aktywność przedstawicieli SOIT w sztabie kryzysowym przy Ministerstwie Rozwoju – udział w konsultacjach z MR na etapie budowania programów pomocowych i tworzenia protokołów odmrożeniowych,
 • Aktywność przedstawicieli SOIT w sztabie przemysłu spotkań #TUgether,
 • Udział w branżowych spotkaniach sztabowych, LIVE’ach, Porannych Kawach TUgether i w debatach medialnych na temat sytuacji incentive travel, wyjazdów biznesowych i szeroko pojętej turystyki.

Oprócz działań kryzysowych, stowarzyszenie zrealizowało kolejną edycję badania rynku incentive travel Barometr SOIT, w którym wzięło udział 100% członków SOIT oraz zaproszone niezrzeszone agencje. Planowane jest spotkanie z uczestnikami badania, a częściowy raport zostanie udostępniony dla branży, tak jak poprzednia edycja.

SOIT został również członkiem organizacji Pracodawcy RP, która aktywnie bierze udział w pracach Rady Dialogu Społecznego oraz uczestniczy z głosem doradczym w procesach legislacyjnych. Członkostwo SOIT w inicjatywach podejmowanych przez Pracodawców RP przyczyni się do lepszego reprezentowania interesów branży spotkań i turystyki w kręgach administracji państwowej i na rynku biznesowym.

„Przynależność do SOIT zawsze była dla nas ważna. Wymiana poglądów, wspólnie podejmowane inicjatywy na rzecz branży. W czasie koronakryzysu doszła jeszcze jedna ważna wartość – wzajemne wsparcie. Od marca spotykaliśmy się regularnie online, by wymieniać doświadczenia na temat tego, jak sobie radzimy, wspieraliśmy się radą, wymienialiśmy informacjami, co więcej, wieczorami śmialiśmy się i wspominaliśmy podróże przy kieliszku wina. Dla mnie i mojej wspólniczki Majki Szura, szczególnie ważnym okresem był czas walki o wsparcie z PFR. Wymiana informacji dotycząca wypełniania wniosków, wspólne szkolenia i przygotowanie odwołań ze względu na brak uwzględnienia deklaracji VAT-marża, na bazie której większość z nas się rozlicza. Pomimo konkurencji, i tego, że każdy z nas walczy o swoją firmę, potrafimy się zjednoczyć i mówić jednym głosem. Zespołowo walczymy o całą branżę i rynek MICE.” – podsumowuje Grażyna Woźniczka, członek SOIT, Managing Director, Polka Travel.

„Dziękujemy wszystkim członkom SOIT za mobilizację i integrację w trudnych czasach. Podziękowania kierujemy także do wszystkich osób i organizacji, z którymi współdziałamy w ramach sztabu kryzysowego i #TUgether za determinację we wspólnych wysiłkach na rzecz naszych branż. Bądźmy dalej #OneVoice. Przed nami kolejne wyzwania.” – dodaje Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT.


APEL DOT. NATYCHMIASTOWEGO OPRACOWANIA I WDROŻENIA SEKTOROWEJ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ DEDYKOWANEJ WSPARCIU SZEROKO ROZUMIANEGO PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO, MICE  I CZASU WOLNEGO.       

SZTAB KRYZYSOWY
MICE (eventy, konferencje, wyjazdy b2b) /
komunikacji marketingowej / organizatorów turystyki /
agentów turystycznych / hoteli / obiektów wielofunkcyjnych /
targów / rozrywki (koncerty, festiwale, widowiska) /
pilotów i przewodników turystycznych /
przewozów autokarowych / turystyki szkolnej

PREZES RADY MINISTRÓW MATEUSZ MORAWIECKI

WICEPREZES RADY MINISTRÓW, MINISTER ROZWOJU JADWIGA EMILEWICZ

PREZES POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU PAWEŁ BORYS

MINISTER, CZŁONEK RADY MINISTRÓW ŁUKASZ SCHREIBER

 

APEL DOT. NATYCHMIASTOWEGO OPRACOWANIA I WDROŻENIA SEKTOROWEJ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ DEDYKOWANEJ WSPARCIU

SZEROKO ROZUMIANEGO PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO, MICE  I CZASU WOLNEGO.           

 

Szanowni Państwo,

w imieniu ponad 30 organizacji reprezentujących szeroko rozumianą branżę turystyczną, MICE (wydarzenia, konferencje, targi itp.) i czasu wolnego, od hoteli, poprzez organizatorów turystyki (zarówno indywidualnej, jak i grupowej), przewoźników, pilotów / przewodników, organizatorów targów / wydarzeń biznesowych / artystyczno-rozrywkowych, kończąc na turystyce przyjazdowej i biznesowej zwracamy się niniejszym do Państwa z inicjatywą podjęcia natychmiastowych wspólnych prac dot. opracowania dodatkowego strategicznego pakietu pomocowego dedykowanego naszym branżom (podobnie, jak ma to miejsce w innych krajach UE).

Jesteśmy przekonani, że w związku z licznymi pismami i informacjami kierowanymi przez nasze organizacje bezpośrednio, przede wszystkim do Ministerstwa Rozwoju, mają Państwo pełną świadomość sytuacji nad, jak ogromną przepaścią znalazła się aktualnie nasza branża.

W tym momencie perspektywy w każdym segmencie naszego przemysłu są po prostu fatalne i stawiają pod znakiem zapytania dalszy los kilkuset tysięcy miejsc pracy.

Kluczowym czynnikiem w tym zakresie jest brak popytu na nasze usługi i brak możliwości na jego szybkie odbudowanie. Smutnym przykładem są hotele, które otworzyły się dopiero w ok. 30%, właśnie ze względu na brak zainteresowania ze strony zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Pamiętajmy, że co roku ponad 4 mln Polaków podróżuje za granicę na zorganizowane wyjazdy oraz ok.
6 mln indywidualnie, a do naszego kraju przyjeżdża co roku ok. 20 mln turystów (ten segment z resztą rokrocznie notuje wzrost o kilkanaście procent). Przysłowiowe “zasypanie” tej ogromnej wyrwy przez ewentualne utrzymanie poziomu lub wzrost indywidualnej turystyki krajowej jest zatem, po prostu niemożliwe do zrealizowania.

Szczególnie dotkliwy, w związku z pandemią COVID-19, jest brak turystyki przyjazdowej indywidualnej
/ grupowej / biznesowej, całkowite zatrzymanie krajowych spotkań grupowych B2B / wydarzeń artystyczno- rozrywkowych (uruchomienie prawne możliwości takich spotkań nie oznacza od razu odbudowy popytu) oraz brak perspektyw na szybką reaktywację sprzedaży zorganizowanych wyjazdów zagranicznych.
W rezultacie nasze narodowe turystyczne perły, jak chociażby rejony województw Dolnośląskiego / Pomorza Zachodniego, muzeum w Wieliczce, czy też historyczne miasta, jak np.: Sandomierz, będą świecić pustkami, doprowadzając do stopniowej ruiny lokalne społeczności, prowadzące m.in. gastronomię, sklepy z upominkami, pensjonaty etc. Co ważne, przebranżowienie takich lokalizacji jest całkowicie niewykonalne.

Dramatyczna, a wręcz tragiczna sytuacja ma aktualnie miejsce w sektorze przewoźników autokarowych, którzy najbliższe zlecenia mają zaplanowane na kwiecień 2021 roku i od połowy lutego nie realizują już żadnych zamówień (będąc potentatem na skalę UE). Ten segment naszego przemysłu jest po prostu
w przededniu realnej katastrofy. Podobna sytuacja ma też miejsce w segmencie pilotów / przewodników, którym w najbliższych miesiącach zwyczajnie skończą się środki do życia.

Należy również zwrócić uwagę, iż wszystkie środki pomocowe przewidziane przez instytucje publiczne
w ciągu najbliższych dwóch, maksimum trzech miesięcy, ulegną wyczerpaniu w naszym przemyśle. Postojowe, ZUS, mikropożyczki, czy też skuteczna Tarcza Finansowa PFR, obliczona na przetrwanie przez 3 miesiące, zostaną lada chwila skonsumowane przez naszych przedsiębiorców i ich pracowników.

Ogromnym wyzwaniem dla naszych branż będzie, także kwestia zwrotów dla klientów należnych
im środków od września do października (koniec ustawowych 180 dni). Wiele firm nie posiadało jakiejkolwiek sprzedaży w ostatnich miesiącach, więc ich płynność finansowa jest bardzo poważnie zagrożona w tym procesie. Co więcej, w związku z utrzymaniem kwarantanny / zakazu lotów / zamknięcia granic, firmy te nie miały możliwości zaoferowania świadczenia zastępczego. Zwracamy uwagę na niewspółmierną do rynku odpowiedzialność organizatorów turystyki związaną z zaistnieniem epidemii
i czasem trwania ograniczeń w podróżowaniu. Przetrwanie organizatorów turystyki jest szczególnie ważne z punktu widzenia wszystkich podwykonawców rynku turystycznego (hoteli, transportu, przewodników, pilotów) dla których ci organizatorzy są zleceniodawcami. Nie należy również pomijać ogromnie trudnej sytuacji organizatorów spotkań biznesowych, targów, czy wydarzeń artystyczno-rozrywkowych. Dla tych przedsiębiorców wiosna również została stracona, a ewentualne projekty jesienne stoją w dalszym ciągu pod znakiem zapytania.

Pamiętajmy przy tym, że nasza branża ma wszystkie cechy modelu FILO (First In Last Out), czyli przez najbliższe miesiące, być może zmniejszy się spadek sprzedaży w naszych segmentach, ale w dalszym ciągu będzie on wynosił co najmniej minimum ponad 60% YTD! Jesteśmy zatem, co widać  już wyraźnie, pierwszą gałęzią gospodarki, która otrzymała ten potężny cios i ostatnią, która się po nim podniesie.

Kluczowa jest także sama istota działalności naszych branż. W tym momencie, mamy do czynienia
z sytuacją kiedy to utraciliśmy dochody, na które pracowaliśmy wspólnie z naszymi pracownikami, począwszy od grudnia. W związku z powyższym odmrożenie naszego przemysłu nawet w dniu dzisiejszym spowoduje, że pierwsze realizacje będą mogły być wykonane za kilka miesięcy. W efekcie branżowa “dziura przychodowa” jest już głęboka na 6 miesięcy, a mamy obawy, czy nie pogłębi się ona do 12 miesięcy.

Niestety, na te wszystkie czynniki, o których piszemy powyżej należy nałożyć całkowity brak informacji ze strony instytucji publicznych dot. dalszego planowania odnośnie powrotu naszej branży do życia oraz brak kompleksowej wizji / pomysłu na długoletnią jej odbudowę (co będzie konieczne). Nie wiemy, dla przykładu, kiedy planowane jest otwarcie granic, zniesienie kwarantanny, wznowienie lotów, stworzenie korytarzy powietrznych, opracowanie zaleceń dla turystów przyjeżdżających do naszego kraju, uruchomienie możliwości pełnego zapełnienia statków powietrznych, czy pojazdów autokarowych. Nie mamy zatem poczucia, że strategiczne rozwiązania dot. naszych branż są prowadzone w sposób zaplanowany
i skoordynowany pomiędzy poszczególnymi instytucjami publicznymi.

Przykładem jest też kwestia tzw. bonu turystycznego, o którym (poza doniesieniami medialnymi), po prostu nic w dalszym ciągu nie wiemy. To działanie jest bardzo ważne w kontekście uzupełnienia szerokiego planu wsparcia naszej branży, ale z tego co widzimy, jest głównie kierowane do konsumentów / społeczeństwa, co jest ważną i cenną inicjatywą, ale nie mniej jednak w takim zakresie, o którym słyszymy, nie będzie
to strategiczne działanie dot. zmiany sytuacji na naszym rynku (o czym bardziej szczegółowo poniżej). Tutaj chcielibyśmy też zwrócić uwagę, że żadne oficjalne konsultacje z branżą nie są prowadzone w tym zakresie, a nad tym projektem unosi się gęsta i niezrozumiała dla nas aura tajemnicy.

W związku z powyższym, jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie zarówno pod kątem: a) przekazu informacyjnego odnośnie planów strategicznych wobec naszej branży, b) opracowania dodatkowych form wsparcia dla naszego przemysłu (poza tzw. bonem), nie będziemy mówić o tym, czy nasza branża zacznie upadać, tylko w jakim stopniu ulegnie zniszczeniu. Tutaj chcielibyśmy zaznaczyć, że łącznie z branżą organizatorów i agentów turystycznych / hotelową / MICE / przewozów autokarowych i lotniczych / targów / przewodników / turystyki szkolnej / wydarzeń artystyczno – rozrywkowych / turystyki przyjazdowej, mówimy o ok. 15% PKB i ok 1,5 miliona miejscach pracy.

Dla przykładu, konieczność ograniczenia kosztów, tylko w samych hotelach, zatrudniających 1 milion osób, o 20% oznacza 200 000 osób bezrobotnych (bardzo często w małych i średnich miejscowościach, gdzie zlokalizowane są obiekty przeznaczone dla zorganizowanych grup) nie wspominając, też o możliwej
w najbliższym czasie całkowitej destrukcji przewozów autokarowych.

Upadek poszczególnych gałęzi naszej branży, oznacza otwarcie jej na wrogie zagraniczne przejęcia. Już dzisiaj obserwujemy wzmożony ruch zagranicznych korporacji, które obserwują uważnie nasz rynek, szukając okazji do zakupów naszych przedsiębiorstw za symboliczne 1 EUR.

 

Szanowni Państwo reasumując, negatywne, dramatyczne i pesymistyczne nastroje i emocje w naszej branży osiągnęły poziom zenitu.

Jedyną możliwością, aby zarządzić tą ogromnie trudną i złożoną sytuacją jest wspólne działanie przedstawicieli branży oraz instytucji publicznych, w następującym zakresie:

 

 1. PILNE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI BRANŻY ORAZ INSTYTUCJI PUBLICZNYCH (m.in. MR, MZ, MEN, GIS, KPRM, PFR, MSZ) PLANU ODMROŻENIA.:
  • Termin: 1 – 4 czerwca 2020;
  • Omówienie i skoordynowanie działań wszystkich instytucji dot. pilnego opracowania kompleksowego planu i harmonogramu odmrożenia naszych branż (przede wszystkim turystycznej), w zakresie organizacji przelotów, przewozów autokarowych, otwarcia granic, kwarantanny, współpracy z innymi krajami / destynacjami podróży i wypracowanie, tym samym “globalnego” harmonogramu odmrażania dla wszystkich segmentów naszych branż;
  • Jak najszybsze, całkowite otwarcie przewozu autokarowego i lotniczego (możliwość obłożenia 100% miejsc w pojazdach / samolotach) i zakończenie procedur kwarantanny przy wjeździe na teren RP.
 2. UTWORZENIE MIĘDZYRESORTOWEGO STAŁEGO ZESPOŁU Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI NASZEJ BRANŻY, CELEM PILNEGO OPRACOWANIA DODATKOWEGO PAKIETU POMOCOWEGO ORAZ DŁUGOFALOWEGO (OKRES 5 LETNI) PLANU ODBUDOWY NASZEGO PRZEMYSŁU.

Koncentracja działań zespołu na pilnym wypracowaniu rozwiązań w zakresie m.in.:

 • TARCZA FINANSOWA PFR
  • Uruchomienie kolejnych transz dla naszej branży, jeżeli spadek sprzedaży będzie utrzymywał się powyżej 6 miesięcy;
  • Całkowita bezzwrotność środków przekazanych przedsiębiorcom z naszej branży, pod warunkiem spełnienia wspólnie opracowanych wytycznych;
  • Pilne uruchomienie programu dla dużych “przedsiębiorstw” i potraktowanie naszego sektora w sposób priorytetowy ze względu na ogromne ryzyko załamania cash flow, związane z kończącym się okresem 180 dni na zwrot środków naszych klientów;
  • Utworzenie po stronie PFR zespołu dedykowanego wsparciu naszej branży pod kątem operacyjnym;
 • DODATKOWE WSPARCIE FINANSOWE DLA PODMIOTÓW Z NASZYCH BRANŻ
  • Dofinansowanie na zasadzie “suwaka” dla podmiotów branżowych w przypadku znacznych spadków przychodów. Wysokość dofinansowania zależna od długości przestoju lub spadku obrotów;
  • Autokary – dopłata do każdego autokaru za każdy miesiąc przestoju w działalności oraz za każdy miesiąc pracy przy obniżonym wypełnieniu pojazdu:
   • 12 000 PLN miesięcznie do pojazdu o wartości powyżej 500 000 PLN netto;
   • 8 000 PLN miesięcznie do pojazdu o wartości poniżej 500 000 PLN netto;
   • Szacowanie wartości pojazdu na podstawie polisy AC autokaru.
  • Hotele / obiekty noclegowe – dopłata do pokoju w przypadku hoteli, które ze względu na ograniczenia działalności turystyki grupowej/ przyjazdowej/ biznesowej nie mogą prowadzić w pełni działalności. Wysokość dopłaty uzależniona od spadków obrotów/ obłożenia;
  • Organizatorzy turystyki – dopłata w wysokości części wysokości gwarancji turystycznej jakie biuro posiadało na dzień 31.12.2019 r. Wysokość dopłaty uzależniona od okresu,
   w jakim dany organizator nie mógł prowadzić działalności oraz wielkości spadku obrotu.
 • KREDYTY OBROTOWE I REFINANSOWANIE LEASINGU
  • 100% gwarancji BGK dla linii kredytowych udzielanych w naszej branży lub wypracowanie innych rozwiązań w tym zakresie (w tym momencie nie jesteśmy w stanie uzyskać nowych linii kredytowych, nawet pod zastaw naszych obiektów, a praktycznie wszystkie banki, widząc dramatyczną sytuację w naszej branży, odmawiają jej dalszego finansowania);
  • Ujęcie branży autokarowej w programie ARP dot. refinansowania leasingu – ponad 90% przedsiębiorstw z tego sektora nie posiada przychodów większych niż 4 mln zł, stąd też nie może zostać objętych tym narzędziem. Mamy tutaj ogromną nierówność
   w świadczeniach na rzecz transportu drogowego vs przewozów autokarowych.
 • POSTOJOWE ZUS I PENSJA MINIMALNA
  • Wydłużenie tzw. “postojowego” ZUS w naszej branży do końca 2020 roku (na podstawie wspólnie określonych PKD i innych warunków);
  • Zapewnienie przez państwo pensji minimalnej w przedsiębiorstwach w zakresie przewozów autokarowych do końca 2020 roku;
 • PODATKI I ZUS
  • Wprowadzenie możliwości odliczenia od podatku dochodowego wydatków związanych
   z zakupem usług turystycznych;
  • Zawieszenie płatności ZUS w naszej branży w sektorach najbardziej dotkniętych przez COVID – 19 (na podstawie wspólnie określonych PKD i innych warunków);
  • Zawieszenie podatku drogowego i drastyczne zmniejszenie / zawieszenie wszystkich opłat administracyjnych dot. transportu autokarowego;
 • BON TURYSTYCZNY
  • Konieczne jest pilne upublicznienie założeń i mechaniki tzw. bonu turystycznego oraz rozpoczęcie oficjalnych konsultacji z branżą, w tym zakresie;
  • Traktujemy pomysł bonu jako bardzo ważne narzędzie uzupełniające cały pakiet wsparcia dla branży, ale uważamy, że jest ono skierowane przede wszystkim do klienta końcowego, stąd też wpływ finansowy takiego projektu bezpośrednio na branżę będzie ograniczony (na pewno spora liczba osób dzięki bonowi przesunie środki w domowym budżecie, a nie zdecyduje się na tzw. up sell usług turystycznych – zaoszczędzone środki np.: na wyjazd dziecka na kolonie zostaną przeznaczone na inne cele niż turystyka);
  • Widzimy dodatkowe zagrożenie konieczności dofinansowania takiego działania przez przedsiębiorstwa – przy obecnej sytuacji gospodarczej może to być po prostu niemożliwe;
  • Należałoby również uwzględnić w tym programie:
   • konieczność jego natychmiastowego wejścia w życie, tak żeby konsument miał czas na dokonanie decyzji zakupowych;
   • rozważenie, czy bardziej celowe nie byłoby ograniczenie działania bonu tylko do okresu tzw. “niskiego sezonu” np.: wrzesień – maj, kiedy mogłaby to być realna stymulacja popytu, a nie tylko “zamiana” środka płatniczego przy sezonie wysokim;
   • obowiązek konieczności dokupienia pakietu usług dodatkowych tak, żeby wspierać up i cross sell;
   • możliwość obniżenia wartości bonu, ale rozszerzenia go na większą ilość konsumentów, obniżając też tym samym wymiar finansowego zaangażowania ze strony pracodawców;
   • możliwość zakupu udziału w wydarzeniach artystyczno-rozrywkowych.

 

Szanowni Państwo, podsumowując nasz apel, stoimy wszyscy i wspólnie przed ostatnią szansą na uratowanie szeroko rozumianej polskiej turystyki i przemysłu czasu wolnego. Aktualnie znajduje się on w trzecim stopniu odmrożenia, co jak wiadomo grozi rychłą amputacją. Działania rozpoczęte w tym zakresie, za kilka miesięcy będą zatem już bezskuteczne, ponieważ niewiele pozostanie do uratowania.

Jednocześnie chcielibyśmy raz jeszcze zaznaczyć, że atmosfera i emocje wśród przedsiębiorców, pracowników i dostawców w naszej branży są ogromnie napięte i grożą wybuchem masowego niezadowolenia społecznego.

Bardzo prosimy więc o pilne spotkanie i rozpoczęcie prac roboczych dot. powyższych kwestii.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem

Bartosz Bieszyński

Koordynator Sztabu Kryzysowego

 

Sztab Kryzysowy w składzie:

 1. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR – Paweł Tyszkiewicz
 2. Klub Agencji Eventowych SAR – Mariusz Nowak, Michał Atlas
 3. IAA Polska – Jerzy Minorczyk
 4. Stowarzyszenie Branży Eventowej – Marta Chmielewska, Renata Razmuk
 5. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – Olga Krzemińska-Zasadzka, Łukasz Adamowicz
 6. Meeting Professionals International Poland Chapter – Monika Dymacz-Kaczmarczyk
 7. SITE Polska – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland – Grażyna Grot – Duziak
 8. Polska Izba Przemysłu Targowego – Przemysław Trawa, Beata Kozyra
 9. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – Katarzyna Cioch Paula Fanderowska
 10. Polska Izba Turystyki – Paweł Niewiadomski, Andrzej Kindler, Dariusz Wojtal
 11. Polski Związek Organizatorów Turystyki – Sławomir Szulc, Piotr Henicz
 12. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych – Marcin Wujec, Marcin Chyliński
 13. Inicjatywa „Przełóż nie odwołuj” / Funclub – Piotr Sućko
 14. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – Ireneusz Węgłowski, Marcin Mączyński
 15. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce – JJ Singh
 16. Warszawska Organizacja Turystyczna – Barbara Tutak, Mateusz Czerwiński
 17. Łódzka Organizacja Turystyczna – Tomasz Koralewski
 18. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych – Rafał Jańczuk
 19. Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – Mikołaj Ziółkowski
 20. Polska Izba Turystyki Młodzieżowej – Krzysztof Mąziński
 21. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczej – Jerzy Kapłon
 22. Izba Turystyki RP – Marek Ciechanowski
 23. Polska Izba Hotelarstwa – Marek Łuczyński
 24. Krakowska Izba Turystyki – Piotr Laskowski
 25. Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Artur Matiaszczyk
 26. Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych – Piotr Zubrzycki
 27. Turystyka incoming – Andrzej Hulewicz
 28. Harmony Polish Hotels – Elżbieta Lando
 29. Polska Izba Techniki Estradowej – Grzegorz Łapczyński
 30. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – Marcin Herra
 31. Polska Izba Artykułów Promocyjnych – Edyta Lisowska

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel członkiem Pracodawców RP.

Prezydium Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej przyjęło SOIT w poczet członków. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce – działają od 1989 roku, reprezentują 19 000 firm, zatrudniających przeszło 5 mln osób. Ponadto w ramach Pracodawców RP działają stowarzyszenia i związki branżowe, których wspólnym celem jest tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom i budowanie harmonii na linii pracodawca – pracownik. Gospodarka musi bowiem rozwijać się w sposób zrównoważony, a względy ekonomiczne nigdy nie mogą znacznie dominować nad społecznymi.

Siłą Pracodawców RP są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność członków: związków, federacji i firm. Pracodawcy RP aktywnie biorą także udział w pracach Rady Dialogu Społecznego, są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla biznesu i pracodawców: podczas obrad sejmowych i senackich komisji, przy pracach decyzyjnych i doradczych gremiów różnych szczebli administracji państwowej oraz komitetów sterujących wykorzystywaniem funduszy Unii Europejskiej.

„Cieszymy, że SOIT został członkiem Pracodawców RP jako przedstawiciel branży incentive i organizatorów turystyki. Chcemy, aby nasza wiedza i doświadczenie zebrane przez ponad 10 lat działania SOIT, a także wypracowane przez nas standardy i dobre praktyki, dotarły do jeszcze szerszego grona odbiorców. Dzięki aktywności w ramach inicjatyw Pracodawców RP, pragniemy być jeszcze bardziej widzialni i słyszalni jako branża. Co więcej, liczymy na bardzo owocną wymianę doświadczeń między różnymi branżami skupionymi w organizacji.– tłumaczy Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT.

„Koronakryzys z jakim obecnie się mierzymy jasno pokazał ze branża spotkań/turystyka nie jest odpowiednio rozpoznawalna zarówno w sferach decyzyjnych jak i w społeczeństwie. Mamy do czynienia z „przemysłem ciężkim” generującym kilkanaście procent PKB i ponad 1 milion miejsc pracy. To przemysł mocno powiązany ze sobą i ze społecznościami lokalnymi. Potrzebne są fora reprezentujące turystykę i przemysł spotkań całościowo wraz z rozbudowanym łańcuchem dostawców i odbiorców. Nasza współpraca z Pracodawcami RP może zaowocować lepszym reprezentowaniem tego sektora na zewnątrz, a także wśród członków Pracodawców RP. SOIT zrzesza organizatorów turystyki, firmy zajmujące się podróżami służbowymi oraz organizatorów wydarzeń. Patrzymy na turystykę całościowo z perspektywy potrzeb klientów biznesowych, ich pracowników i klientów.  Nie można wyobrazić sobie pokonania skutków obecnego kryzysu bez powrotu turystyki. Liczymy, że razem wesprzemy ten proces.” podsumowuje Łukasz Adamowicz, Wiceprezes Zarządu SOIT.

Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawcy RP wita nowego członka: „Branża turystyczna odczuwa boleśnie skutki kryzysu wywołanego przez pandemię. Będziemy – jako Pracodawcy RP – pomagali  Stowarzyszeniu Organizatorów Incentive Travel wrócić do normalnej działalności. Problemów jest mnóstwo: od podatkowych po możliwość organizowania imprez w warunkach po epidemii. Bądźmy optymistami.”


Organizatorzy incentive travel wciąż czekają na subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Zaniżone subwencje PFR

Od 29 kwietnia można składać wnioski do PFR o wsparcie finansowe. Organizatorzy incentive travel i inni organizatorzy wyjazdów zagranicznych najwcześniej, już w lutym, zostali zmuszeni wstrzymać działalność i najdłużej odczują skutki koronakryzysu. Obecnie właściciele firm, którzy często wiele lat budowali swoje marki, zespoły i know-how,  stoją przed kolejnym wyzwaniem – uzyskaniem subwencji z PFR w kwocie odpowiadającej realnym obrotom. Mimo, że spełniają kryteria pomocy, ich wnioski nie „pasują” do automatycznego sytemu walidacji.

Od chwili uruchomienia systemu do składania wniosków o wsparcie finansowe w ramach „Tarczy Antykryzysowej PFR”, pojawiło się ze strony przedsiębiorców bardzo dużo pytań dotyczących sposobu wypełniania deklaracji oraz danych i wartości, które należy uzupełnić w formularzu.  PFR zorganizował cykl praktycznych webinarów dotyczących zasad udzielania subwencji i instrukcji wypełniania deklaracji, dzięki którym wielu przedsiębiorcom już udało się złożyć wnioski i otrzymać pozytywną decyzję. Dotyczyło to wyłącznie płatników VAT, których weryfikacja spadków obrotów odbywała się na podstawie deklaracji VAT-7 (w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie) oraz VAT_JPK (w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie).

W kolejnych dniach maja większość wniosków złożonych do PFR przez organizatorów turystyki (PKD 7912Z) rozliczających się w procedurze VAT-marża oraz w systemie mieszanym (VAT-marża i na zasadach ogólnych), zostało odrzuconych, co wynikało z różnicy faktycznego obrotu z deklaracją VAT, w której, w sytuacji faktur VAT- marża, jest tylko wskazana marża bez faktycznego obrotu. Sytuacja ta występowała niezależnie od banku. Z kolei w przypadku wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie, uznanie wysokości marży jako obrotu, spowodowało, znaczne zaniżenie wysokości przyznanej subwencji. Wysokość obrotu ustalonego przez PFR może być nawet 70-90% niższa niż rzeczywistego obrotu wskazanego przez wnioskodawcę rozliczającego się z VAT marża.

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT), a także inne organizacje z branży turystycznej działające w sztabie kryzysowym, od początku wdrażania „Tarczy Antykryzysowej PFR” są w kontakcie z podmiotem przydzielającym subwencje. Od 2 tygodni interweniują w PFR i zgłaszają na bieżąco problemy z weryfikacją wniosków. Temat ten był jednym z głównych punktów spotkania online sztabu kryzysowego branży spotkań i turystycznej z władzami Polskiego Funduszu Rozwoju, które odbyło się w dniu 11 maja. Z ramienia SOIT w rozmowie uczestniczyli Olga-Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT oraz Łukasz Adamowicz, Wiceprezes Zarządu SOIT.

Przedstawiciele PFR wyjaśniali, iż nieprawidłowości w działaniu systemu zostały usunięte w poprzednim tygodniu (7/8 maja) i system powinien działać poprawnie. Wprowadzona korekta w systemie weryfikacji polegała na tym, iż w przypadku informacji uzyskanych z danych US / KAS o tym, że wnioskodawca rozlicza się metodą VAT-marża, system pobiera do obliczenia wysokości subwencji poziom obrotów deklarowanych we wniosku. Wcześniej dane te były automatycznie weryfikowane na podstawie deklaracji VAT-7. Wg PFR aktualne błędy mogą wynikać z faktu, że na linii US – KAS – PFR system nie rozpoznaje, iż wnioskodawca rozlicza się metodą VAT–marża. PFR wskazuje, że mogą być dwie przyczyny takiej sytuacji. Po pierwsze błąd IT. Druga opcja to błąd przy wypełnianiu przez przedsiębiorców pola 63 w deklaracjach VAT-7 lub VAT-7k za 2019 i 2020 rok. Brak zaznaczenia tego pola powoduje, że system nie identyfikuje firmy jako płatnika VAT-marży i w związku z tym źle nalicza subwencję.

Organizatorzy wyjazdów incentive travel i inni organizatorzy wyjazdów zagranicznych już w lutym 2020 zanotowali duże spadki obrotów w wyniku anulacji i przełożeń podróży do Azji. W marcu turystyka oraz MICE stanęły w 100% praktycznie z dnia na dzień. Większe korporacje ograniczyły do minimum lub wstrzymały wyjazdy służbowe. Odmrażanie gospodarki etapami będzie z kolei powodowało powolne uruchamianie turystyki. Przy czym turystyka biznesowa będzie jednym z ostatnich otwartych sektorów. Ponadto biznes turystyczny zależy także od globalnej sytuacji epidemicznej i decyzji innych krajów dotyczących otwierania granic i lokalnej turystyki.

„Może dojść do paradoksalnej sytuacji. Turystyka to sektor dotknięty zakazem działalności najwcześniej i prawdopodobnie najdłużej. Mimo to, ze względu na zaliczanie marży jako obrotu, większość przedsiębiorstw nie otrzyma pomocy lub otrzyma ją w wysokości kilkukrotnie mniejszej niż zakładana w zasadach programu. To w połączeniu z negatywną rekomendacją w bankach stawia firmy w bardzo trudnej sytuacji. Firmy oczywiście będą się odwoływać od decyzji związanych z odrzuceniem wniosku lub niepoprawną kwotą subwencji, ale czy dostaną wsparcie dostosowane do swoich obrotów – pozostaje nadal niewiadomą.” – uważa Łukasz Adamowicz, Wiceprezes Zarządu SOIT.

Subwencje z PFR są niezbędne organizatorom incentive travel by utrzymać firmy i zespoły w trakcie przestoju. Potrzebują oni funduszy proporcjonalnych do ich faktycznych obrotów, a nie zaniżonych z powodu błędnego przeliczania deklaracji. Kolejne odrzucone wnioski oraz zaniżone subwencje spowodują, że coraz więcej firm z sektora turystycznego będzie miało problemy z płynnością finansową, a uniknięcie tej trudnej sytuacji jest na wyciągnięcie ręki.”tłumaczy Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT.

Co więcej, przewidywany czas przestoju w działalności turystyki wyjazdowej wskazuje na potrzebę jeszcze większej pomocy niż zaproponowana. To kropla w morzu potrzeb.

„Sugerujemy rozważenie możliwości ponownego występowania firm MŚP o pomoc, w granicach limitu 3500000 PLN,
w sektorach dotkniętych zakłóceniem prowadzenia działalności dłuższym niż 3 miesiące (posiadających spadek obrotów powyżej 75% przez dłużej niż 3 miesiące).”
– dodaje Łukasz Adamowicz.

Organizatorzy incentive travel, jak i inne firmy działające w branży turystycznej, są bardzo zmotywowani do prowadzenia dalszej działalności, a także do współpracy z instytucjami i pomocy w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań tej sytuacji. Subwencje z zasady miały obejmować każdą grupę przedsiębiorców, bez względu na metodę opodatkowania.

„Odmrażanie turystyki, to kwestia czasu. A konieczność wsparcia finansowego firm, to nie tylko kwestia przetrwania. Zależy nam na tym, aby być gotowym na moment otwarcia, aby nasze usługi były na tak samo wysokim poziomie jak przed kryzysem, co więcej dobrze przygotowane wg nowych zasad bezpieczeństwa. Formalności i problemy techniczne nie mogą stanąć nam na drodze i blokować dalszych decyzji biznesowych.” – podsumowuje Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT.


Podsumowanie drugiego miesiąca działań TUgether

SOIT z dużym zaangażowaniem działa wraz z innymi organizacjami na rzecz branży spotkań w ramach Inicatywy TUgether. 2 miesiące intensywnych prac za nami. Dziękujemy wszystkim organizacjom za owocną współpracę!

Oto co wydarzyło się w ciągu ostatniego miesiąca:

1. Kwiecień rozpoczęliśmy od wideoczatu z wiceministrem Andrzejem Gut-Mostowym. Spotkanie poświęcone było omówieniu sytuacji polskiej branży MICE w świetle epidemii koronawirusa w Polsce.
W rozmowie wzięli udział reprezentanci takich stowarzyszeń jak:
• Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR / Klub Agencji Eventowych SAR – Michał Atlas
• Stowarzyszenie Branży Eventowej – Renata Razmuk,
• Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – Olga Krzemińska-Zasadzka,
• MPI Poland Chapter – Agnieszka Faracik-Leśniak,
• SITE Poland – Grażyna Grot-Duziak,
• Polska Izba Przemysłu Targowego – Beata Kozyra,
• Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – Paula Fanderowska,
Przedstawiciele convention bureax:
• Poznań Convention Bureau – Jan Mazurczak,
• Warsaw Convention Bureau – Mateusz Czerwinski,
• Gdańsk Convention Bureau – Bartłomiej Barski,
• Łódź Convention Bureau – Robert Zientara,
• Convention Bureau – Wrocław – Agnieszka Szymerowska,
• Lublin & Region Convention Bureau – Aleksandra Sadurska
Do rozmowy dołączył także prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk oraz przewodniczący stałej podkomisji do spraw turystyki Grzegorz Matusia.
Link do VIDEO

2. 2 kwietnia odbyło się spotkanie online z procurmentem, którego celem jest wymiana doświadczeń, wiedzy, konsultacja z prawnikiem i opracowanie Dobrych Praktyk w zakupie eventów w kryzysie spowodowanym COVID-19.
Klub Agencji Eventowych SAR, działający przy Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR reprezentował zarząd organizacji:
• Mariusz Nowak – Ministry of Creativity
• Michał Atlas – Brave Agency
• Dominik Górka – Live Age
• Dorota Wojtczak – EMLAB
Przedstawiciele Procurmentu:
• Fujitsu
• AstraZeneca
• T-mobile
• Orange

3. 3 kwietnia – W związku z uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i podpisaną przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustawą o tzw. Tarczy antykryzysowej, jako przedstawiciele branż najbardziej poszkodowanych w obecnym kryzysie, przekazaliśmy nasze oficjalne stanowisko Pani Minister Jadwigi Emilewicz oraz Panu Ministrowi Andrzejowi Gut-Mostowemu 

4. 5 kwietnia odbyła się 2 ,,Poranna Kawa z TUgether” Rozmawialiśmy o tym jak odnaleźć się w aktualnej rzeczywistości, zanim uda się wywalczyć większe wsparcie dla przedsiębiorców, czyli Tarczę 2.0. Z pomocą przyjdą specjaliści i praktycy, którzy naświetlą możliwości prawne, wspierające biznes szeroko rozumianej branży MICE.

W kawie udział wzięli:
• Bartosz Bieszyński, koordynator sztabu kryzysowego przy MR oraz współtwórca inicjatywy TUgether,
• Dariusz Andrian – Prezes SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej, Chief Executive Officer VMLY&R Poland
• Dagmara Chmielewska – Dyrektor Zarządzająca Stowarzyszenie Branzy Eventowej – SBE / Events Industry Association – Poland
• Michał Atlas – Dyrektor Zarządzający BRAVE Agency – członek zarządu Klub Agencji Eventowych SAR,
• Katarzyna Michalik – adwokat z kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, specjalizujący się w prawie pracy.
• Władysław Bieńkowski – adwokat, wspólnik z kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, specjalizujący się w temacie restrukturyzacji.
Link do wideo >>

5. Pamiętacie list z podziękowaniem od Ministra Andrzej Gut-Mostowy? To było 2 kwietnia i wiele się od tego czasu wydarzyło.
10 kwietnia opublikowaliśmy list wraz z naszymi postulatami.

6. W związku z ogłoszeniem w połowie kwietnia tzw. tarczy finansowej nasz sztab kryzysowy podjął niezwłoczne działania celem nawiązania roboczej współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju jako dysponentem tego projektu. W ich rezultacie 14 kwietnia odbyła się wideokonferencja z Panem Prezesem Pawłem Borysem..
Ze strony sztabu w wirtualnym spotkaniu uczestniczyli:
• Bartosz Bieszyński – koordynator sztabu
• Piotr Henicz – Polski Związek Organizatorów Turystyki, Biuro Podróży ITAKA;
• Mikołaj Ziółkowski – Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – SOIAR, Alter Art;
• Marcin Mączyński – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – IGHP;
• Beata Kozyra – Polska Izba Przemysłu Targowego, Międzynarodowe Targi Poznańskie;
• Łukasz Adamowicz – SOIT, rynek MICE;
• Krzysztof Mąziński – Polska Izba Turystyki Młodzieżowej;
• Piotr Zubrzycki – Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek;
• Rafał Jańczuk – PSPA Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych, Raf-Trans Wynajem Luksusowych Autokarów Przewóz osób
• Marcin Wujec – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych.

7. 19 kwietnia odbyła się 3 ,,Poranna Kawa z TUgether”. Tym razem dyskusja dotyczyła Tarczy finansowej vs. planu odmrażania gospodarki.
Uczestnicy:
• Sławomir Szulc – Prezes Polskiego Związeku Organizatorów Turystyki oraz Prezes Exim Tours Polska
• Mikołaj Ziółkowski – Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – SOIAR (SOIAR) / Alter Art
• Marcin Herra – Przedsiębiorca, prezes zarządu prywatnego operatora Areny Gliwice, viceprezes stowarzyszenia IAKS Polska, zaangażowany w prace Sztabu, ekspert przemysłu czasu wolnego
• Anna Stykowska Sikora, adwokat z kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, prowadzi w LSW departament prawa pracy. Zajmuje się także wszystkimi elementami tarczy, które dotykają kwestii pracowniczych.
Link do wideo >>

8. 20 kwietnia Polska Izba Przemysłu Targowego przekazała wicepremier Jadwidze Emilewicz propozycje rozwiązań problemów, z którymi mierzy się środowisko targowe na skutek pandemii oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród firm z szeroko pojętej branży targowej. Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją listu. 

9. 22 kwietnia odbyła się dyskusja redakcyjna MICE Poland w której wzięli udział:

• Łukasz Adamowicz – Wiceprezes Zarządu BFC Travel Club, Wiceprezes Zarządu SOIT
• Paula Fanderowska – ICE Kraków Congress Centre
• Agnieszka Chaber-Tomczak – Digital Knowledge Village
• Krzysztof Gawrych – Eventroom Pl
• Jarosław Sądej – JET EVENTS
• Krzysztof Kostro – Grand Catering
• Davide Odella – EXPO XXI Warszawa – Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe
Rozmowa dotyczyła warunków i etapów powrotu do normalności. Sprawozdanie z dyskusji zamieszczone zostanie w majowym numerze MICE Poland.

10. 24 kwietnia Zespół ds. hoteli naszego sztabu kryzysowego:

• Elżbieta Lendo Harmony Polish Hotels
• Paulina Mazurkiewicz – Kurek Polski Holding Hotelowy
• Marcin Mączyński Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – IGHP
• Łukasz Adamowicz BFC Travel Club SOIT
• Marcin Mączyński Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – IGHP
• Artura Matiaszczyk Konsorcjum Polskich Biur Podróży
• Bartosz Bieszyński – koordynator sztabu

Opracował i przesłał do Ministerstwa Rozwoju rekomendacje dot. tzw. protokołów bezpieczeństwa ponownego otwarcia obiektów hotelowych / pensjonatów i innych miejsc świadczących usługi zakwaterowania.
Dlatego też poza zapewnieniem szeregiem rozwiązań w zakresie sanitarnym i BHP (o których to szerzej przeczytacie w naszym dokumencie) proponowaliśmy m.in.
• przyjęcie zasady pokój = 2 osoby;
• otworzenie restauracji w 50% ich maksymalnej pojemności przy zachowaniu dystansu społecznego, środków higieny oraz wydawaniu posiłków w reżimie sanitarnym (rezygnacja z bufetu);
• możliwość korzystania z przestrzeni wspólnych (basen, sala fitness itp.) na wyłączność przez gości, którzy sobie tego zażyczą;
• uruchomienie sal konferencyjnych w reżimie sakralnym tj. 15m2 na jedną osobę – musimy jak najszybciej zacząć reaktywacje klientów B2B!.
Link do dokumentu >>>

11.26 kwietnia odbyła się już 4 ,,Poranna Kawa z TUgether

Tym razem gościliśmy

• Beatę Kozyrę – Prezesa Polska Izba Przemysłu Targowego
• Łukasza Adamowicza – Wiceprezesa Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT
• Marcina Mączyńskiego – Sekretarza Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – IGHP
• dr Paweła Grzesiowskiego – Doktor nauk medycznych, pediatra, ekspert w dziedzinie zakażeń i antybiotykoterapii. Wykładowca w Zakładzie Organizacji Opieki Zdrowotnej i Orzecznictwa Lekarskiego Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Konsultant szpitali w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, antybiotykoterapii i akredytacji, dyrektor Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie, Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, Przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.
• Piotr Sućko – Prezes biura podróży Fun Club, twórca akcji #ZmienTerminNieOdwoluj
Dyskusja dotyczyła planu rozmrożenia gospodarczego i uruchomienia Tarczy Finansowej.
Link do wideo >>

12. 29 kwietnia Ministerstwo Rozwoju opublikowało wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Wiele z naszych rekomendacji zostało przyjętych przez stronę rządową tj. m.in.:
• przyjęcie zasady 1 pokój = 2 osoby;
• uruchomienie restauracji / barów hotelowych przy zachowaniu reżimu sanitarnego;
• możliwość wynajmu części wspólnych (np. basenu) na wyłączność przez gości hotelowych;
• zakaz przebywania w hotelu innych osób niż te w nim zakwaterowane;
• stopniowa reaktywacja sal konferencyjnych;

13. 29 kwietnia ruszyła Tarcza Finansowa PFR. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogli składać wnioski o wsparcie finansowe w związku z sytuacją spowodowaną #COVID19.

14. 30 kwietnia IGHP wystosowało apel o wprowadzeniu zmian w projekcie rozporządzenia które praktycznie zakazujące serwisu w restauracjach hotelowych. Zdaniem IGHP otwarcie restauracji zminimalizuje ryzyko zarażenia gości, którzy zmuszeni by byli w tej sytuacji z korzystania z zewnętrzych punktów gastronomicznych. Bez restauracji wiele hoteli może pozostać zamkniętych.

Link do materiału IGHP >>

15. 3 maja odbyła się 5 ,, Poranna Kawa z TUgether”. Dyskusja dotyczyła uruchomienia hoteli i kolejnych etapów odmrożenia w branży MICE.

Do rozmowy zaproszeni zostali :

• Andrzej Hulewicz – Wice-Prezes Mazurkas Travel
• Olga Krzemińska-Zasadzka, CEO agencji Agencja POWER Event Incentive Conference Sport, Prezes SOIT, koordynator MICE w Sztabie Kryzysowym
• Krzysztof Paradowski – Prezes Zarządu Concept Music Art CMA, Członek zarządu SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
• Elżbieta Lendo – Prezese Harmony Polish Hotels
• Gheorghe Marian Cristescu – Prezes Zarządu Polski Holding Hotelowo
Link do wideo >>

16. TUgether oraz Polski Fundusz Rozwoju zorganizowali wspólnie cykl dedykowanych szkoleń poświęconych możliwościom skorzystania ze wsparcia finansowego państwa w ramach „Tarczy Finansowej PFR” – dla branży turystycznej / MICE / eventowej / hotelowej / rozrywkowej / pilotów wycieczek / przewoźników / komunikacyjnej.
• Szkolenie dla Mikroprzedsiębiorstw odbyło się 06.05.2020 godz. 09:00 – 10:30
• Szkolenie dla MŚP, piątek 08.05.2020 godz. 09:00 – 10:30
Oczywiście pewnie pytacie co dalej?

Aktualnie koncentrujemy się na trzech priorytetach:

 • Po 1 – dalsza robocza współpraca PFR i edukacja naszego rynku pod kątem możliwości skorzystania z Tarczy Finansowej;
 • Po 2 – współpraca robocza z MR / GIS / MZ dot. wprowadzania kolejnych po hotelach “odmrożeń” – w tym momencie koncentrujemy się na wytycznych dot. targów (PIPT), wydarzeń B2B (SAR, KAE, SOIT, SBE, FOH, SKKP), koncertów / festiwali (SOIAR) i obiektów wielofunkcyjnych (IAKS) – w przyszłym tygodniu planujemy przesłanie powyższych zaleceń do MR oraz upublicznienie na briefingu prasowym;
 • Po 3 – dalszy lobbing na rzecz dodatkowych form wsparcia dla naszych sektorów – mamy obawy, że tak naprawdę najtrudniejszym dla nas wszystkich okresem będzie jesień kiedy wyczerpią się środki pomocowe, a rynek nadal będzie pozostawiał wiele do życzenia.

O wszystkich powyższych tradycyjnie będziemy informować Was na bieżąco!

Branżowy Sztab Kryzysowy
1. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR – Paweł Tyszkiewicz, Anna Zimecka, Maria Zaremba, Katarzyna Kawa, Małgorzata Mioduszewska
2. Klub Agencji Eventowych SAR – Mariusz Nowak, Michał Atlas
3. IAA Polska – Jerzy Minorczyk
4. Stowarzyszenie Branży Eventowej – Marta Chmielewska, Dagmara Chmielewska, Renata Razmuk
5. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – Olga Krzemińska – Zasadzka, Łukasz Adamowicz, Daria Rzadkiewicz
6. Meeting Professionals International Poland Chapter – Monika Dymacz Kaczmarczyk
7. SITE Polska – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland – Grażyna Grot – Duziak
8. Polska Izba Przemysłu Targowego – Przemysław Trawa/ Beata Kozyra
9. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – Katarzyna Cioch
10. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce – JJ Singh
11. Polska Izba Turystyki – Paweł Niewiadomski
12. Polski Związek Organizatorów Turystyki – Sławomir Szulc
13. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych – Marcin Wujec
14. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – Ireneusz Węgłowski
15. Warszawska Organizacja Turystyczna – Barbara Tutak, Mateusz Czerwiński
16. Łódzka Organizacja Turystyczna – Tomasz Koralewski
17. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych – Rafał Jańczuk
18. Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – Mikołaj Ziółkowski
19. Polska Izba Turystyki Młodzieżowej – Krzysztof Męziński
20. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Jerzy Kapłon
21. Izba Turystyki RP – Marek Ciechanowski
22. Polska Izba Hotelarstwa – Marek Łuczyński
23. Krakowska Izba Turystyki – Piotr Laskowski
24. Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Artur Matiaszczyk
25. Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych- Piotr Zubrzycki
26. Turystyka incoming – Andrzej Hulewicz
27. Harmony Polish Hotels – Elżbieta Lando
28. Polska Izba Techniki Estradowej – Grzegorz Łapczyński
29. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – Marcin Herra
30. Polska Izba Artykułów Promocyjnych – Edyta Lisowska
31. Polski Holding Hotelowy – Paulina Mazurkiewicz Kurek