Aktualności

21 czerwca 2023, pierwszy dzień kalendarzowego lata i Dzień Przedsiębiorczości SOIT wybrał także na Święto Turystyki Motywacyjnej „INCENTIVE DAY”

O godzinie 10:00 w sali Kryształowej w Hotel i Restauracja Klub Sosnowy w Warszawie, rozpoczęła się Konferencja pod nazwą „„Dobre Praktyki i Innowacje w Turystyce Incentive Travel- nowy początek”.

🤝Przybyłych członków Stowarzyszenia, klientów branży incentive travel, przedstawicieli organizacji rządowych pozarządowych, branżowych, kontrahentów i partnerów powitali prezes i vice prezes zarządu Stowarzyszenia: Olga Krzemińska-Zasadzka i Łukasz Adamowicz.

‼️Wydarzenie jako zadanie publiczne pn. „Incentive Day 2023 – innowacje dla rozwoju turystyki Incentive Travel” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0063/2260/UDOT/DT/BP z dnia 14.06.2023 r.

Na konferencję złożyły się 3 panele.

📕W panelu 1 zaprezentowano wyniki nowatorskiej metody badania branży incentive travel „Barometr SOIT” za lata 2020-2022 i przedstawiono prognozę na rok 2023.

Szczegółowe dane z trzech ostatnich lat, pokazujące wartość rynku oraz jego strukturę zostały zebrane od wszystkich agencji incentive travel (23 agencji) zrzeszonych w SOIT, zagregowane przez ABR SESTA Agencję Badania Rynku ABR SESTA oraz opatrzone komentarzem przez Krzysztofa Pobożniaka, prezesa firmy HAXEL Events & Incentive Haxel, członka SOIT. Na konferencji wyniki badania i płynące z nich wnioski przedstawiła Pani Anna Ruman z ABR SESTA.

W drugiej części panelu Dyrektor CMRT Edyta Dróżdż (Brykała) oraz wiceprezes SOIT, członek Rady CMRT, prezes BFC2B Łukasz Adamowicz zaprezentowali misję i wizję Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego, organizacji, która powstała przy współpracy TUgether , Polska Izba Turystyki , Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – IGHP i SOIT dla profesjonalizacji branży i upowszechniania dobrych praktyk na rynku usług turystycznych oraz wspierania władz publicznych w dążeniu do eliminowania niezgodnych z prawem praktyk.

Po przerwie kawowej i rozmowach w kuluarach rozpoczęto drugą część konferencji a w niej:

📙Panel 2, dyskusyjny, do którego moderatorki. członkinie SOIT: Grażyna Woźniczka z Polka Travel oraz Grażyna Łukaszyk z NU Horizons zaprosiły: Panie Agnieszkę Majkowską z firmy Prudential oraz Ewę Cabaj z Allianz – reprezentujące klientów korporacyjnych branży incentive travel, Pana J.J. Singha prezesa Weco Travel Weco-Travel oraz Zrzeszenia Agentów IATA i zrazem członka SOIT jako eksperta od rynku przewozów lotniczych, Pana Andrzeja Hulewicza, prezesa Mazurkas Travel Mazurkas Travel członka SOIT i Panią Małgorzatę Panawa z hotelu Warsaw Marriott Marriott Hotels jako głos z branży hotelarskiej.

Przedmiotem rozmowy była analiza sytuacji na rynku po okresie pandemii. W dyskusji wybrzmiały wszystkie problemy we współpracy na linii klient-agencja-kontrahent: niskie budżety, kłopoty z rezerwacją biletów lotniczych, powielanie rezerwacji przez kilka agencji stających do tego samego przetargu, kłopoty z rezerwacją hoteli dla grup. Strona korporacyjna na prośbę moderatorów opisała specyfikę procesów przebiegających po ich stronie. Efektem dyskusji są wnioski dotyczące konieczności przeprowadzenia akcji edukacyjno-informacyjnej dla klientów.

📗Panel 3 rozpoczęła wykładem wprowadzającym do szerokiego zagadnienia jakim jest ESG (środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny) Pani Joanna Bańkowska, ekspert z firmy IGK Technology

Następnie moderatorka panelu dyskusyjnego Olga Krzemińska-Zasadzka, prezes Agencji Power Agencja POWER Event Incentive Conference Sport Online , prezes SOIT, zaprosiła do dyskusji 5 panelistów: Joannę Bańkowską (IKG Technology), Grażynę Woźniczkę (Polka Travel), JJ Sigha (Weco Travel), Wiesława Miguta, prezesa Hotel i Restauracja Klub Sosnowy oraz Grzegorza Chełmeckiego z firmy Product BBF Pro Duct BBF . Rozmawiano o działaniach jakie musi podjąć branża incentive aby w łańcuchu dostaw oferować produkt czy usługę zgodnie z aktami prawnymi stanowiącymi o ESG.

🏵Wieczorem odbyła się uroczysta Gala pod hasłem „Z nami lato cały rok”. 🏵

W pierwszej, oficjalnej części gali zostały przedstawione działania SOIT w ciągu ostatnich 3 lat w postaci filmów i prezentacji . Podsumowano prelekcje i dyskusje, które miały miejsce w czasie porannej konferencji.

🏆 Po raz pierwszy SOIT przyznał wyróżnienia w postaci Statuetek – Barometrów SOIT.🏆

Wręczono 6 statuetek za wkład w rozwój turystyki motywacyjnej w latach 2020-2022.

W drugiej części odbyła się licytacja pamiątek podróżniczych ofiarowanych przez członków naszego Stowarzyszenia.

😀Dochód z aukcji w wysokości 50100 zł zostanie przekazany na realizację celów statutowych Fundacja Joanny Radziwiłł „Opiekuńcze Skrzydła” : na wakacje 👫28 dzieci i młodzieży z Kamionki i Milanówka w wieku 6-14 lat, a także na budowę nowego 🏠domu dla dzieci, podopiecznych fundacji w Kamionce.

Goście mieli także czas na spotkania i rozmowy networkingowe.

Po kolacji, wystąpił dla uczestników energetyczny zespół coverowy Drugi Tydzień zespół.

Powrót