Komisja Etyki

Komisja Etyki jest organem doradczo-arbitrażowym Stowarzyszenia,
którego rolą jest stanie na straży wartości wyznawanych przez SOIT,
dobrych praktyk działania członków Stowarzyszenia oraz dobrych
praktyk na rynku organizacji podróży incentive travel.

Komisja Etyki Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel jest organem doradczo-arbitrażowym Stowarzyszenia, który został powołany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 13 stycznia 2016. Rolą Komisji Etyki jest stanie na straży wartości wyznawanych przez SOIT, dobrych praktyk działania członków Stowarzyszenia oraz dobrych praktyk na rynku organizacji podróży incentive travel.

Komisja Etyki ocenia powierzone jej sprawy z zachowaniem niezależności, niezawisłości, bezstronności i obiektywizmu, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.

Kluczowe zasady dotyczące organizacji pracy Komisji i wydawania rozstrzygnięć określa Statut Stowarzyszenia i Regulamin Komisji Etyki.

 Skład Komisji Etyki w kadencji 2024-2025

  1. Mikołaj Jeżak
  2. Anna Piotrowska-Süzer
  3. Anastazja Szerkus
  4. Edyta Jabłońska-Hulimka
  5. Katarzyna Zawadzka
Pobierz Regulamin Komisji Etyki Pobierz Formularz Zgłoszenia Sprawy