Zasady członkostwa

Wszyscy członkowie SOIT spełniają wysokie kryteria członkowskie zawarte w statucie co sprawia, że są wiarygodnymi i rzetelnymi partnerami w bizesie. Poznaj zasady członkostwa i dowiedz się jak dołączyć do naszego grona.

Kto może zostać członkiem?

W SOIT wyróżniamy dwa rodzaje członków
zwyczajnych- osoby fizyczne
wspierających- osoby prawne, czyli
agencje incentive travel

Kto może zostać członkiem zwyczajnym?

1) osoba fizyczna, która jest uprawniona do reprezentacji przedsiębiorcy, lub wchodzi w skład organu uprawnionego do reprezentacji przedsiębiorcy, będącego członkiem wspierającym

2) jednego członka wspierającego mogą reprezentować w Stowarzyszeniu nie więcej niż dwie osoby fizyczne będące członkami zwyczajnymi.

Jakie są kryteria członkowskie dla agencji incentive travel?

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać firma, która spełnia kryteria:  
 • – od minimum trzech lat posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki albo pośredników turystycznych wydaną w Polsce,
 • – przedstawi pisemne rekomendacje czterech członków wspierających Stowarzyszenia,
 • – przedstawi listy referencyjne od przynajmniej czterech klientów,
 • – legitymuje się przynajmniej trzyletnim doświadczeniem w organizacji incentive travel,
 • – zorganizowała średniorocznie przynajmniej 15 podróży incentive travel w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych,
 • – posiada średnioroczne przychody z incentive travel w ciągu ostatnich trzech lat nie mniejsze niż 3 miliony złotych,
 • – zatrudnia co najmniej 3 osoby odpowiadające za organizację incentive travel,
 • – posiada polisę ubezpieczeniową lub gwarancję bankową związaną z organizowaniem imprez turystycznych o sumie ubezpieczenia lub gwarancji nie niższej niż 500 tysięcy złotych,
 • – nie zalega z płatnością należności publicznoprawnych,
 • – do członkostwa nie złoży sprzeciwu z uzasadnieniem na piśmie którykolwiek z członków.

Dlaczego warto być członkiem SOIT?

 • – Wymieniasz cenne doświadczenia i know how w gronie najlepszych agencji incentive travel na polskim rynku
 • – Uzyskujesz dostęp do informacji branżowych, badań rynkowych i specjalistycznej wiedzy z zakresu incentive travel
 • – Budujesz wiarygodność i wizerunek swojej firmy, dzięki obecności w gronie liderów rynkowych i laureatów konkursów branżowych
 • – Masz wpływ na rozwój incentive travel na rynku, gdyż zrzeszone firmy mają o wiele większą siłę przebicia ze wspólnymi działaniami zarówno wobec Klientów, jak i naszych dostawców na Świecie
 • – Korzystasz ze specjalnych ofert Partnerów SOIT przygotowanych wyłącznie dla naszych członków
 • – Korzystasz ze spotkań, szkoleń i wydarzeń edukacyjnych przygotowanych specjalnie dla naszych członków
 • – Bierzesz udział w study tours organizowanych wyłącznie dla naszych członków
 • – Promujesz swoją firmę poprzez stronę Stowarzyszenia i inne aktywności podejmowane przez SOIT

Jeśli spełniasz kryteria członkowskie i chcesz wspólnie z nami profesjonalizować i rozwijać rynek incentive travel w Polsce – skontaktuj się z nami! Zainteresowanym kandydatom na członków prześlemy dokumenty aplikacyjne i szczegółowe zasady przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

 

Kontakt do Sekretarza Stowarzyszenia

e-mail: biuro@soit.net.pl