Category Archives: Aktualności

Nowe Władze SOIT. Olga Krzemińska-Zasadzka Prezesem na drugą kadencję.

19 stycznia 2022 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SOIT, które dokonało podsumowania dwóch lat działalności oraz wybrało Władze Stowarzyszenia na kadencję 2022-23. Nowy zarząd SOIT wyznaczył ambitne cele dotyczące nie tylko odbudowy, ale i wyznaczenia nowych standardów na rynku incentive. 

Kadencja Zarządu SOIT w latach 2020-2021 przypadła na czas pandemii i intensywnych działań Stowarzyszenia w kierunku wsparcia członków w przetrwaniu kryzysu I uzyskaniu pomocy rządowych.

„Objęłam stanowisko Prezesa Zarządu SOIT w styczniu 2020 roku, w momencie prężnego rozwoju Stowarzyszenia i prosperity na rynku incentive travel. Mieliśmy wypracowaną długofalową strategię i bardzo ambitne plany dotyczące rozwoju organizacji i inicjatyw branżowych. Po miesiącu urzędowania wybuchła pandemia i przeszliśmy w tryb zarządzania kryzysowego. Skupiliśmy się na bieżącym informowaniu członków, edukacji i cennej wymianie wiedzy o pandemii na świecie i bezpieczeństwie wyjazdów. Podjęliśmy rozmowy z innymi organizacjami tworząc sztab kryzysowy i platformę TUgether, dzięki którym prowadziliśmy dialog z administracją rządową i walczyliśmy o różnego rodzaju pomoc dla zamkniętych branż. Przez te dwa lata, dzięki współpracy i wzajemnemu wsparciu, zgodnie z naszym hasłem #OneVoice, nauczyliśmy się prowadzić nasze biznesy w nowej rzeczywistości. To była bardzo trudna i wymagająca kadencja, lecz o sile organizacji świadczy to, jak funkcjonuje w sytuacji kryzysowej. Zdaliśmy ten egzamin celująco. A kolejną kadencję rozpoczynamy jeszcze silniejsi, z nowymi członkami i nową energią na pokładzie.” – podsumowuje Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT.

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 19 stycznia br. wybrało nowe Władze SOIT – Zarząd, Komisję Etyki i Komisję Rewizyjną na kadencję 2022-2023. Prezesem Zarządu SOIT została ponownie wybrana Olga Krzemińska-Zasadzka (CEO Agencji Power). Funkcję Wiceprezesa będzie również nadal pełnić Łukasz Adamowicz (wiceprezes Grupy BFC). Do składu siedmioosobowego Zarządu dołączyli:

Liwiusz Misiaszek (prezes Air Tours Club) Wiceprezes Zarządu SOIT – ds. współpracy z regionami

Małgorzata Gulińska (CEO Margot Travel) –  Członek Zarządu ds. członkowskich i pilotów

Katarzyna Szełemej-Pobożniak (wiceprezes Haxel Events&Incentive) – Członek Zarządu ds. edukacji

Maria Szura (CEO Polka Travel) – Członek Zarządu ds. komunikacji

Konrad  Wielgórski (CEO *Bespoke) – Członek Zarządu ds. finansowych

Nowy Zarząd postawił sobie wysoko poprzeczkę i wyznaczył ambitne cele dotyczące nie tylko odbudowy rynku incentive travel, promowania i monitorowania dobrych praktyk czy edukacji nowych kadr, ale także zmierzające do wypracowania nowych standardów współpracy na linii agencja-klient w odpowiedzi na zmiany jakie przyniosła pandemia. 

“Będziemy jak zawsze powtarzać jaką wartość stanowią wyjazdy motywacyjne i integracyjne jako skuteczne narzędzie do zwiększania sprzedaży, budowania kultury organizacyjnej oraz kreowania lojalności wśród partnerów biznesowych”. – tłumaczy Liwiusz Misiaszek, Wiceprezes Zarządu SOIT.

„Planujemy skupić się na odbudowie rynku w taki sposób, aby zwiększyć efektywność firm członkowskich i co za tym idzie satysfakcję klientów. W interesie rynku jest istnienie silnych organizatorów incentive travel, gwarantujących odpowiedni poziom kreatywności, egzekucji, ale i bezpieczeństwa. Przed nami czas aby przypomnieć klientom, jak dużą wartość, szczególnie po pandemii, dla ich organizacji mogą mieć  podróże motywacyjne i integracyjne. Liczymy także na owocną współpracę z innymi organizacjami, udowodniliśmy jak ważnym elementem Przemysłu Spotkań jest SOIT. Nauczyliśmy się też, że jesteśmy bardziej efektywni działając wspólnie.” – relacjonuje Łukasz Adamowicz, Wiceprezes Zarządu SOIT ds. współpracy branżowej

“Nasza branża ma za sobą ekstremalnie trudne 2 lata. Podnoszenie Incentive Travel z kolan to zdecydowanie za mało. Efekty pracy naszych firm są istotnym elementem w dobrze dobranym marketing mixie każdej korporacji. Wartość naszej pracy, a co za tym idzie pozycjonowanie naszej branży w perspektywie najbliższych 2 lat powinno znaleźć się w zupełnie innym miejscu. Osiągniecie tego celu będzie możliwe tylko przy skutecznym dialogu zarówno wewnątrz MICE, jak również (a może przede wszystkim) przy aktywnym udziale strony klienckiej.” dodaje Konrad Wielgórski, członek zarządu SOIT ds.finansowych, CEO *Bespoke. 

“Ostatnie dwa lata pokazały, jak bardzo nasz biznes różni się od pracy typowej agencji turystycznej. Ogromna część naszej pracy poświęcana jest na przygotowanie ofert, które spełnią cele klienta – zmotywowanie, zlojalizowanie jego pracowników, klientów czy kluczowych kontrahentów. Wymaga ona od nas nie tylko znajomości atrakcji turystycznych w wielu krajach świata, ale też wiedzy m. in. z zakresu konsultingu, marketingu i skutecznej komunikacji. Nad przygotowaniem świetnej oferty i wyjazdu pracują kreatywni, doskonale wykształceni, zaangażowani ludzie. Jednocześnie koszty naszej działalności rosną – procedury przetargowe są coraz bardziej skomplikowane i czasochłonne, a ryzyko realizacji w związku z pandemią znacząco wzrosło. Współpraca z naszymi klientami na etapie przetargu zbyt rzadko odbywa się na zasadach win-win. Czas zmienić sposób  myślenia, czas się zjednoczyć i jednym głosem mówić o wartości naszej pracy. Tylko razem mamy szansę wypracować inne standardy współpracy z klientami.  Czy jest to możliwe? Na pewno jest to trudne, przykłady z innych krajów i we współpracy z niektórymi klientami na polskim rynku pokazują, że zmiana jest realna. Biała Księga była ważnym krokiem w tym kierunku, teraz trzeba jej rekomendacje wypromować i zachęcić naszych klientów do wdrożenia ich w życie.” – tłumaczy Katarzyna Szełemej-Pobożniak, członek Zarządu SOIT ds. edukacji, wiceprezes agencji Haxel. 

,,Pandemia i brak wyjazdów konferencyjnych oraz incentive pokazały, jak ważne są to usługi. Firmom brakowało tego narzędzia do zwiększania sprzedaży, a także budowania relacji. W biznesowych podróżach szytych na miarę, potrzebujemy kadry świadczącej niezwykle wysoki poziom usług. Z uwagi na odpływ pracowników turystyki do innych branż, brak szkoleń, jak również regulacji uprawnień oraz otrzymywania certyfikatów przez pilotów wycieczek zagranicznych, będziemy proponować szkolenia teoretyczne i praktyczne, żeby zapełnić tę lukę. Jest to szansa dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje, a także zdobyć doświadczenie pod okiem profesjonalistów.’’ – podkreśla Małgorzata Gulińska,  Członek Zarządu ds. Członkowskich i Pilotów, Prezes Zarządu Margot Travel.

“Będziemy jeszcze skuteczniej walczyć z szarą strefą – rynek po pandemii dojrzał do tego, aby w pełni docenić profesjonalne podmioty i wprowadzić skuteczne narzędzia do ograniczenia nieuczciwej konkurencji. Będziemy także zachęcać coraz większą liczbę uczestników rynku w różnych regionach Polski do spełniania wysokich standardów Stowarzyszenia i zasilenia naszych szeregów.”podsumowuje  Liwiusz Misiaszek, Wiceprezes Zarządu SOIT.

Na zakończenie Walnego Zgromadzenia Członkowie SOIT uroczyście podziękowali za pracę Zarządowi kadencji 2020-2021 w składzie – Olga Krzemińska-Zasadzka (prezes), Łukasz Adamowicz (wiceprezes), Krzysztof Pobożniak (wiceprezes), Agnieszka Słowik (członek zarządu), Anna Zowczak (członek zarządu). Wręczono także symboliczne statuetki dla Olgi Krzemińskiej-Zasadzkiej i Łukasza Adamowicza za wyjątkowe zaangażowanie w działania Stowarzyszenia oraz bezcenne wsparcie członków SOIT i branży w obliczu kryzysu związanego z pandemią. Specjalne podziękowania za nieocenione wsparcie SOIT i branży w czasach kryzysu otrzymała także Daria Rzadkiewicz pełniąca funkcję Head of Opertions&PR.

Walne Zgromadzenie odbyło się 19 stycznia 2022 w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel**** w Ożarowie Mazowieckim. 

Skład nowo wybranych władz SOIT:

Zarząd SOIT 2022-2023

 • Olga Krzemińska-Zasadzka – Prezes Zarządu SOIT
 • Łukasz Adamowicz – Wiceprezes Zarządu SOIT ds. współpracy branżowej
 • Liwiusz Misiaszek – Wiceprezes Zarządu SOIT – ds. współpracy z regionami
 • Małgorzata Gulińska –  Członek Zarządu ds. Członkowskich i Pilotów
 • Katarzyna Szełemej-Pobożniak – Członek Zarządu ds. edukacji
 • Maria Szura – Członek Zarządu ds. komunikacji
 • Konrad Wielgórski – Członek Zarządu ds. finansowych 

Komisja Rewizyjna 2022-2023

 • Andrzej Hulewicz (Mazurkas Travel)
 • Katarzyna Zawadzka (NU Horizons)
 • Anna Zowczak (Motivpscope)

Komisja Etyki 2022-2023

 • Agata Gościńska (Viventum)
 • Agnieszka Słowik (Flower Travel)
 • Mikołaj Jeżak (InDreams)
 • Łukasz Kalinowski (Wysoko i Wyżej)
 • Anastazja Szerkus (Conqueror Travel Club)

SOIT zrzesza obecnie 29 członków zwyczajnych reprezentujących 23 profesjonalne agencje incentive travel: Activezone, Air Tours Club, *Bespoke, BFC Travel, Conqueror Travel Club, eTravel, Flower Travel, Grupa TSO, Haxel Events & Incentive, InDreams, Margot Travel, Mazurkas Travel, Motivoscope, NU Horizons, OBP Incentive & Sport Travel, Polka Travel, Power, Top Travel Incentives & Holidays, Travel Concierge, United Partners, Viventum, Weco Travel Services, Wysoko i Wyżej. 


SOIT członkiem założycielem federacji organizacji branżowych – Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether nabywa prawa federacji organizacji branżowych. 

W dniu 15 grudnia 2021 roku, w siedzibie Pracodawców RP, odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Założycielskiego Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether, mającej działać odtąd w formule federacji, która skupia piętnaście czołowych organizacji branżowych, reprezentujących ponad 2000 podmiotów z przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce. 

Dzięki nadaniu TUgether formy prawnej, Rada staje się w pełni profesjonalną, ustrukturyzowaną platformą do reprezentacji interesów kilkunastu branż w przestrzeni publicznej. To wspólny, merytoryczny i mocny głos oraz siła argumentów całego sektora odpowiadającego za 1,5-3 % PKB.

Misją Rady z nową osobowością prawną będzie integracja i systemowe wsparcie sektora MICE (eventy, targi, kongresy, konferencje, Incentive travel), usług hotelarskich, organizatorów wydarzeń rozrywkowo-artystycznych, usług transportowych, czy techniki estradowej. Założenia te będą realizowane poprzez stałe podnoszenie świadomości tego sektora i jego specyfiki zarówno w odbiorze społecznym, jak  i w dialogu z instytucjami państwowymi i decydentami. Rada będzie stawiała na działania promocyjne, jak i szkoleniowe. Celem Tugether będzie także systemowa praca nad pozyskiwaniem narzędzi, środków
i partnerów, w celu stworzenia rzetelnej mapy pomocy i funduszy, które mogą wesprzeć ten przemysł
w procesie odbudowy po pandemii. TUgether będzie też pracować nad wyceną realnej wartości i podkreśleniem roli przemysłu spotkań i wydarzeń w polskiej gospodarce, budowaniem jego innowacyjnego potencjału.

Wśród 15 organizacji założycielskich federacji znalazły się:

 • Harmony Polish Hotels
 • Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego IGHP
 • Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich IGMAP
 • Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT
 • Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych PSTK
 • Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych PSPA
 • Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS
 • Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE
 • Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej / Klub Agencji Eventowych – KAE SAR
 • Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce SKKP
 • Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR
 • Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT
 • Stowarzyszenie SITE Polska
 • Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce
 • Związek Organizatorów Sportu Masowego ZOSM

Na środowym spotkaniu powołano organy federacji. Na prezesa zarządu powołano Łukasza Adamowicza, wiceprezesa SOIT.

Wiceprezesi federacji to:

 • -Marcin Mączyński / Sekretarz Generalny IGHP,
 • – Paula Fanderowska / Prezes SKKP,
 • – Łukasz Klimczak /Członek Zarządu KAE SAR,
 • – Mikołaj Ziółkowski / Prezes SOIAR
 • – Paweł Orłowski /Członek Zarządu PIPT

Członkowie Zarządu:

 • –  JJ Singh – prezes Zrzeszenia Agentów IATA
 • – Katarzyna Gadomska – Członek Zarządu towarzyszenia Branży Eventowej SBE

Zgodnie ze statutem pierwsza kadencja zarządu federacji to okres jednego roku, po którym nastąpią wybory na kolejną, pełną tj. 2-letnią kadencję.

Powołana została również Komisja Rewizyjna (również na jednoroczną kadencję), w składzie:

 1. Grażyna Grot-Duziak – Prezes SITE Polska
 2. Dagmara Chmielewska – Prezes Stowarzyszenia Branży Eventowej SBE
 3. Anna Woda – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Kongresy Konferencje w Polsce SKKP


,,To ważny krok dla polskiego przemysłu spotkań i wydarzeń. To symboliczne podsumowanie 22 miesięcy pracy wielu osób i organizacji najpierw w TUgether a następnie Radzie Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. Zakładając Federację potwierdzamy decyzje naszych organizacji, aby pandemiczny zryw, który nas zjednoczył, zamienił się w formę trwałą. Nasza federacja jest brakującym ogniwem w debacie publicznej, gdzie przed powstaniem TUgether dobrze reprezentowany był obszar turystyki indywidualnej i hotelarstwa. Nauczyliśmy się w czasie pandemii jak ważna jest dla nas odpowiednia reprezentacja. Przed nami praca przy odbudowie rynku spotkań i wydarzeń, podkreśleniu jego wartości dla klientów i gospodarki, wzmocnieniu organizacji członkowskich, ale także przy tworzeniu struktur powstającej Federacji. Pierwszy Zarząd którego mam zaszczyt zostać Prezesem będzie miał duży wpływ na kształt powstającej organizacji” – Łukasz Adamowicz – prezes RPSiW TUgether i wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel.

“Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń zawiązana w formule federacji jest parasolową organizacją zrzeszająca wszystkie branżowe stowarzyszenia. Pandemia Covid 19 zmobilizowała nas do wspólnego działania pod szyldem Tugether, a teraz nadszedł czas, by w sposób formalny jednocząc reprezentację całego sektora działać w sposób sformalizowany na rzecz naszego rozwoju” – Paula Fanderowska, wiceprezes RPSiW Tugether i prezes Stowarzyszenia Kongresy i Konferencje w Polsce

,,Po ponad dwudziestu miesiącach pandemii poczuliśmy, że musimy ustrukturyzować i sformalizować Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. Ciało, które do tej pory nie miało osobowości prawnej i istniało na zasadzie dobrej woli i umowy słownej wielu organizacji, w tym momencie będzie mogło realizować swoje własne projekty, starać się o dotacje czy prowadzić działalność gospodarczą. Czuję, że to jest historyczny moment. Klub Agencji Eventowych ma dziś ważny głos w tej organizacji! Będziemy w dalszym ciągu walczyć o nasz rynek i eventy”. Łukasz Klimczak – wiceprezes RPSiW Tugether i członek zarządu Klubu Agencji Eventowych SAR.

„Dzisiaj trzeba głośno mówić jak ważnym dla całej gospodarki, a szczególnie jej odbudowy i rozwoju jest przemysł spotkań i wydarzeń. Naprawdę nie stać nas na to, aby przegrać w rosnącej po pandemii globalnej konkurencji. Tym bardziej, że organizacja targów, kongresów, konferencji i innych wydarzeń obok tego, że przynosi wiele bezpośrednich korzyści finansowych dla innych branż, wspiera również upowszechnianie nowych technologii i innowacji, kształtuje wizerunek kraju i regionów, a przede wszystkim stymuluje obrót handlowy i działalność eksportową. Federacja TUgeher pozwala nam, aby głos w tej sprawie brzmiał donośniej i uświadamiał decydentom wagę przemysłu spotkań i wydarzeń”. Paweł Orłowski – wiceprezes RPSiW Tugether i członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Współgospodarzem wydarzenia był Pan Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP, który – oprócz słów wsparcia i uznania dla determinacji sztabu kryzysowego z marca 2020 r. – podał kilka trzeźwiących wskazówek do dalszego, skutecznego działania Rady, niezależnie od aktualnych uwarunkowań politycznych.

Gośćmi uroczystości byli także przedstawiciele administracji państwowej: Pan Dominik Borek – Dyrektor Departamentu Turystyki w MSiT, Pan Rafał Szlachta – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, oraz Pan Kamil Rybikowski – Dyrektor Biura Rzecznika MŚP.

W debacie podczas spotkania wybrzmiała konieczność kontynuowania dialogu z administracją państwową i szeroko rozumianą sceną polityczną, by nigdy już nie trzeba było udowadniać, że przemysł spotkań
i wydarzeń jest kołem zamachowym polskiej gospodarki i zasługuje na realne wsparcie i stałe miejsce przy stole rozmów o stabilizacji rozwoju polskiej gospodarki.

„Firmy tworzące branżę przemysłu spotkań mają mocny głos i wpływają na szereg działań, jakie będziemy realizować w przyszłym roku” – potwierdził Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Szlachta.

*****************************

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń powstała 21 lipca 2020 roku. RPSiW zrzesza uczestników przemysłu spotkań i wydarzeń z 6-ciu głównych obszarów: Event /organizacja wydarzeń/, Konferencje/Kongres, Incentive Travel /wyjazdy motywacyjne i biznesowe/, Hotele, Rozrywka oraz Branża ślubna wraz z usługami towarzyszącymi. Obecnie na liście mamy 15 organizacji, które połączyły siły na rzecz wspólnych działań w celu wsparcia branży w kryzysie wywołanym pandemią i jej odbudowy, poprzez m.in. mocny głos w dyskursie na szczeblu rządowym oraz budowanie świadomości znaczenia branży wśród państwowych decydentów, uczestników rynku i opinii publicznej. 15 grudnia 2021 rada przekształciła się w Federację Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.


#ZnowuSieSpotykamy – podsumowanie kampanii

 • Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń podsumowuje 3-miesięczną kampanię informacyjną pod hasłem #ZnowuSieSpotykamy, prowadzoną pod patronatem honorowym Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Kampania #ZnowuSieSpotykamy została zainaugurowana w lipcu 2021 r., jako wsparcie komunikacyjne przemysłu spotkań i wydarzeń, w tym sektora MICE i turystyki biznesowej. Celem kampanii było pokazanie, że organizowanie bezpiecznych wyjazdów oraz wydarzeń biznesowych i rozrywkowych jest możliwe z udziałem profesjonalnych organizatorów wydarzeń, agencji eventowych i incentive travel, przewoźników oraz całej sieci usługodawców, którzy są w pełni przygotowani do standardów pracy w warunkach New Normal.

„Poprzez cykliczną prezentację zrealizowanych od lipca 2021 projektów w Polsce i za granicą chcieliśmy także podkreślić znaczenie przemysłu spotkań w post-pandemicznej odbudowie potrzeb społecznych
i relacji międzyludzkich
– wyjaśnia Małgorzata Musiał-Bzowska, sekretarz Rady Przemysłu Spotkań
i Wydarzeń.
 

Adresatami kampanii byli klienci korporacyjni, branża MICE, opinia publiczna, interesariusze rynku spotkań i wydarzeń, media, szeroko pojęty rynek turystyki biznesowej w Polsce. Na potrzeby kampanii została utworzona m.in. dedykowana podstrona w serwisie internetowym Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, na której zaprezentowano galerię kilkudziesięciu projektów nadesłanych przez członków Rady. Były to eventy, wydarzenia plenerowe, incentive travel, study tours, konferencje, kongresy, festiwale i targi, które odbyły się od czerwca do października 2021. Kampanii towarzyszyły także publikacje w mediach branżowych, social mediach m.in. na profilu facebookowym TUgether, opatrzone tagami #ZnowuSieSpotykamy, #WeMeetAgain, #WeTravelAgain. 

Efektem kampanii było ponad 150 publikacji w mediach internetowych i w mediach społecznościowych, o zasięgu ponad 1,5 mln odbiorców.*

“Cieszymy się z pozytywnego odbioru naszej kampanii. Na szybki powrót do realizacji spotkań i wydarzeń czekali zarówno zleceniobiorcy, jak i klienci. Przez ostatnie miesiące obserwowaliśmy jak branża efektywnie nadrabiała skumulowane potrzeby integrowania się, podróżowania, uczestniczenia w wydarzeniach biznesowych, kulturalnych i rozrywkowych. Było to ogromne wyzwanie dla organizatorów, którzy działali w ograniczonym czasie i często w zredukowanych zespołach. Teraz branża najbardziej potrzebuje konkretnych regulacji i narzędzi, żeby po prostu działać nieprzerwanie, z przewidywalną perspektywą na odbudowę strat z 2 lat pandemii” – komentuje Daria Rzadkiewicz, Head Of Operations&PR SOIT oraz koordynatorka kampanii z ramienia Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether.

Kampania #ZnowuSieSpotykamy objęta została Patronatem Honorowym Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. “Niezaprzeczalnie przemysł spotkań jest gałęzią turystyki, która najbardziej ucierpiała wskutek pandemii koronawirusa. Realizowana przez Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń kampania pod hasłem #ZnowuSieSpotykamy to wspaniała inicjatywa, która z pewnością będzie impulsem do odbudowy sektora. Głęboko wierzę, że wkrótce faktycznie znowu się spotkamy podczas eventów, targów, konferencji czy kongresów, a turystyka biznesowa będzie mogła rozwijać się tak prężnie jak dawniej. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w projekt oraz gratuluję uzyskanych efektów.“podsumowuje Prezes POT Rafał Szlachta.

*monitoring mediów: NEWSPOINT


Mimo zmian, ten sam POWER

Ostatnie miesiące przyniosły istotne aktualizacje w działaniu warszawskiej agencji POWER sp. z o.o., członka SOIT. Objęły one przekształcenia wewnętrzne, jak i adaptacje w ofercie agencji wprowadzone na skutek pandemii COVID-19.

Przekształcenia w agencji Power Sp. z o.o.:

 • W wyniku umowy kupna Olga Krzemińska-Zasadzka nabyła 50% udziałów w firmie Power Sp. z o.o. /w tej chwili posiada 97% udziałów/ i niezmiennie pełni rolę Prezesa Spółki /od 2017 roku/
 • Stanowisko Managing Director objęła Magdalena Jendyk, wieloletni pracownik Spółki.
 • Agencja dziękuje za współpracę Piotrowi Zasadzkiemu, jej wieloletniemu partnerowi.
 • Wszelkie umowy nie wymagają zmian i aneksów. Dane firmy i dane kontaktowe firmy pozostają te same.

Adaptacje wprowadzone w następstwie COVID-19:

 • W następstwie pandemii agencja rozszerzyła działalność o obszar eventów online (szkolenia, koncerty, live cooking, gry scenariuszowe i wiele innych)
 •  Agencja wdrożyła nową platformę internetową poświęconą działaniom digital: agencjapower.pl oraz https://demo.platforma.agencjapower.pl/
 • Od momentu złagodzenia obostrzeń, wszyscy pracownicy pracują nad ofertami i realizacjami z tą samą starannością, zachowując ten sam, wysoki poziom usług i dbając o bezpieczeństwo sanitarne Klientów.

Mimo zmian, jakich w ostatnim czasie doświadczyliśmy wszyscy, jaki i wewnętrznych przekształceń w naszej firmie, pragniemy zapewnić Państwa, że jest z nami ten sam POWER – mówi Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes agencji. – Od momentu złagodzenia obostrzeń, wszyscy pracownicy pracują nad ofertami i realizacjami dla Klientów zachowując ten sam, wysoki poziom usług i dbając o bezpieczeństwo sanitarne – dodaje.

A my życzymy agencji Power kolejnych sukcesów.

Źrodło: Materiały prasowe


Agencja *Bespoke rozwija swój zespół

Jesień w *Bespoke zdecydowanie nie przyniosła spadku temperatury. Agencja postawiła mocno na rozwój i podjęła kluczowe decyzje personalne. Do zespołu dołączyła Dominika Beliniak, obejmując stanowisko Dyrektora Zarządzającego (Managing Director) spółki.

„Rozmawialiśmy wiele godzin. Okazało się, że darzymy się wzajemnym uznaniem. Podzielamy wspólne wartości w biznesie i zarządzaniu. Już pierwsze tygodnie współpracy pokazały nam, że powitanie Dominiki na pokładzie było najlepszym możliwym krokiem na drodze rozwoju *Bespoke” – mówi Konrad Wielgórski, CEO.

Dominika Beliniak ukończyła studia magisterskie na wydziale Italianistyki i choć Italia zajmuje szczególne miejsce w jej życiu, zdecydowała się na dalszą edukację w kierunkach menadżerskich. Najpierw były studia podyplomowe z obszaru controllingu zarządczego przy SGH w Warszawie, a następnie program Executive MBA przy Akademii Leona Koźmińskiego.

Przez ponad 15 lat zdobywała doświadczenie zarządzając różnymi obszarami, m.in. administracją, zakupami, HR, client service, operacjami na stanowisku COO, czy budując wartość organizacji w obszarze komunikacji marketingowej. Obsługiwała największe polskie i międzynarodowe firmy, zarówno w kraju, jak i za granicą. W swoim bogatym portfolio ma zarządzanie kreacją i produkcją wydarzeń o najwyższej randze.

Pomimo intensywnego życia zawodowego znajduje czas dla przyjaciół i rodziny, a także na realizację swoich pasji, często na rowerowym szlaku.

Spółka *Bespoke nieustannie rozwija swoje kompetencje. Jednym ze strategicznych kroków, podjętych w ostatnim czasie, było utworzenie Studia Creative wspomagającego produkcję, a także świadczącego niezależne usługi. Podążając za potrzebami rynku *Bespoke stawia mocno na marketing Human-to-Human, łączący potęgę kreacji oraz nowych technologii i jednym z zadań Dominiki Beliniak będzie kierowanie rozwojem tej strategii.

„Do podjęcia stałej współpracy przekonała mnie energia i lojalność ludzi wobec *Bespoke. Poza wysokimi kompetencjami zespołu i kilkunastoletnim doświadczeniem wiodących managerów, czuć tu w powietrzu pozytywną energię. Przekłada się to na jakość usług i zaangażowanie. W okresie pandemii zachowano całą kadrę – nasi klienci to docenili i zlecili w ostatnich miesiącach szereg ciekawych projektów. Moim celem jest wzmocnienie pozycji *Bespoke w segmencie MICE, jak i wejście w zupełnie nowe obszary działalności. Będzie się działo. 😊  ” – mówi Dominika Beliniak

Źródło: Materiały prasowe *Bespoke


Wystartowała Akcja pod tytułem „Bezpieczna Turystyka”.

Wystartowała Akcja pod tytułem Bezpieczna Turystyka. Została on zainicjowana przez turystyczne organizacje branżowe w tym: Polską Radę Turystyki, Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń #TUgether, której członkiem jest SOIT i Oddział Turystyki Przyjazdowej PIT.

Badania prowadzone na świecie, w tym przez niemiecki Instytut Kocha, potwierdzają, że turystyka praktycznie nie przyczynia się do rozprzestrzeniania się COVID-19, właśnie dzięki temu, że personel obsługujący klientów jest w znacznym stopniu zaszczepiony.

Podróżowanie w odpowiednim rygorze sanitarnym może być bezpieczne zarówno dla klientów, jak i pracowników sektora. Biura biorące udział w akcji spełniają najwyższe standardy sanitarne oraz dodatkowo cały ich personel jest zaszczepiony co zwiększa bezpieczeństwo klientów. Biura te mają odpowiednią wiedzę na temat bezpiecznego podróżowania i wymagań sanitarnych jakie należy spełnić przy podróżowaniu.

Celem akcji jest pokazanie, że turystyka jest bezpieczna, a osoby pracujące w branży turystycznej dbają o bezpieczeństwo podróżujących. 

Materiały promujące akcję są do bezpłatnego wykorzystania przez wszystkich, którzy chcą w niej uczestniczyć i promować Bezpieczną Turystykę.

DO POBRANIA NA STRONIE: https://bezpiecznaturystyka.pl

– Branża MICE – organizatorzy koncertów, podróży motywacyjnych, konferencji, targów – jest najbardziej dotknięta kryzysem wywołanym przez pandemię, a szczepienia to klucz do naszego wyjścia z kryzysu – podkreśla  wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel Łukasz Adamowicz na łamach turystyka.rp.pl. – Dlatego w naszej branży zdecydowana większość pracowników, szczególnie tych, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami jest zaszczepiona. To dla nas naturalne, że chcemy z tym komunikatem dotrzeć do klientów, którzy chcą się czuć bezpiecznie. Będziemy umieszczać grafikę akcji „Bezpieczna turystyka” na naszych stronach internetowych, na profilach na Facebooku, w recepcjach firm i recepcjach wydarzeń. 

https://turystyka.rp.pl/tendencje/art18917281-branza-turystyczna-turystyka-jest-bezpieczna-a-my-jestesmy-zaszczepieni


Kampania #ZnowuSieSpotykamy. Sektor spotkań potrzebuje jasnego i rozsądnego planu na jesień

Trwa kampania #ZnowuSieSpotykamy. Branża spotkań gotowa do działania, lecz nadal skrępowana limitami. Apel sektora o rozwiązania w perspektywie jesieni.

 • W środku sezonu wakacyjnego i tuż po wdrożeniu unijnego certyfikatu Covid-19, Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń podsumowuje sytuację branży oraz inauguruje kampanię #ZnowuSieSpotykamy, pod patronatem honorowym Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. 
 • Organizatorzy są od dawna przygotowani do realizacji bezpiecznych wydarzeń biznesowych
  i rozrywkowych, lecz limity skutecznie hamują popyt na nie i utrudniają odbudowę branży.
 • Sektor potrzebuje jasnego i rozsądnego planu na jesień, podanego z wyprzedzeniem – aby móc zaspokoić popyt, skutecznie zapełnić kalendarze spotkań i wydarzeń, odbudowując straty w realiach “new normal”.

W czerwcu pojawiły się pierwsze realizacje branży MICE, głównie były to grupowe wyjazdy integracyjne, motywacyjne i nagrodowe dla pracowników lub partnerów biznesowych. Organizatorzy realizowali je w destynacjach, które są przygotowane na przyjęcie grup i racjonalizują lokalne obostrzenia tak, aby umożliwić powrót tego typu działalności. W Polsce odbywały się głównie spotkania dla małych grup krajowych i spotkania plenerowe. Turystyka przyjazdowa do Polski oraz spotkania dla grup zagranicznych praktycznie nadal nie funkcjonują, tak samo jak branża targowa, kongresowa, koncertowa czy hotele miejskie nastawione na klienta biznesowego.

“Musimy pamiętać o dużej roli wydarzeń biznesowych w tworzeniu przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki – to one zapewniają wymianę wiedzy, wspieranie w budowie zgranych zespołów czy relacji partnerskich, wspierających sprzedaż. Ogromnie cieszy popyt ze strony klientów rozumiejących, że mogą zwiększyć skuteczność swoich programów korzystając z premii za bycie pierwszymi. Pierwsze realizacje pokazują ogromną potrzebę powrotu stacjonarnych spotkań, odbudowywania relacji, reintegracji po długim czasie izolacji i pracy zdalnej. Mamy na pewno do czynienia z odłożonym popytem ze strony końcowych adresatów realizowanych wydarzeń. Nasi klienci chcą się spotykać i potrzebują do tego profesjonalnych narzędzi biznesowych takich, jak incentive travel czy eventy. Te usługi mogą dostarczyć profesjonalni organizatorzy, którzy od blisko 1,5 roku zbierali doświadczenia i są gotowi kompleksowo przygotować bezpieczne spotkania w nowej rzeczywistości. Moglibyśmy w bezpieczny sposób realizować zdecydowanie więcej wyjazdów, konferencji czy targów gdyby nie nieadekwatne limity jakimi objęta jest organizacja spotkań o charakterze biznesowym. Popyt mocno wstrzymuje także brak jednoznacznej deklaracji ze strony administracji państwowej dotyczącej statusu osób posiadających certyfikat UE w okresie po wakacjach.” – tłumaczy Łukasz Adamowicz, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel (SOIT).

Obecnie obowiązujące w Polsce limity i obostrzenia powodują, że odmrożenie sektora eventów, kongresów, koncertów plenerowych, konferencji i targów jest de facto iluzoryczne. Limity nie pozwalają na realizację rentownych projektów. Ograniczona ilość uczestników i zdecydowanie wyższe koszty związane z logistyką i produkcją takich wydarzeń, powodują, że ich organizacja jest nieopłacalna. Mówienie więc w publicznym dyskursie o „otwarciu” zamkniętej dotychczas branży spotkań mija się z realiami. Poziom realizacji usług w zakresie obiektów hotelarskich, organizacji różnego rodzaju wydarzeń i wyjazdów, czy przewozów, w porównaniu z innymi obszarami gospodarki, które uwolnione od limitów wznowiły działalność, jest wciąż bardzo niski. W innych branżach bowiem limity dotyczące uczestnictwa są o wiele bardziej liberalne.

“Branża targowa została odmrożona 6 czerwca b.r., więc teoretycznie targi mogą być organizowane. Teoretycznie, bowiem lato dla branży targowej jest sezonem martwym – mówi Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Kolejną istotną rzeczą jest to, że firmy potrzebują co najmniej 3-4 miesięcy, aby przygotować profesjonalną imprezę targową, a informacje o zbliżającym się odmrożeniu targów otrzymaliśmy na kilka dni przed oficjalnym odmrożeniem – dodaje, jednocześnie podkreślając, że: firmy targowe stoją w blokach startowych. Kalendarz jesiennych imprez targowych pęka w szwach. Przewidzianych jest wiele atrakcyjnych wydarzeń zarówno tych już znanych, jak i zupełnie nowych oraz w nowej formule. Organizatorzy i obiekty targowe są przygotowani do działania pomimo pandemii. Wytyczne dla targów zostały wdrożone i sprawdzone już w zeszłym roku”.

“Stowarzyszenie Branży Eventowej postanowiło wykorzystać okazję podczas tegorocznej edycji Event Biznes kierowanej do przedstawicieli przemysłu spotkań. Zbadaliśmy wśród blisko 100 uczestników konferencji ilość osób zaszczepionych. Z wyników ankiet dowiedzieliśmy się, że 80% jest zaszczepionych przynajmniej jedną dawką lub dwoma i 20% osób planuje szczepienie. Te satysfakcjonujące dane pokazują, że jesteśmy odpowiedzialnym zespołem przedsiębiorców gotowych do realizacji projektów eventowych. Teraz liczymy na pełną gotowość rządu do wsparcia nas” – apeluje Dagmara Chmielewska, prezes SBE.

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń nieustannie postuluje stworzenie racjonalnej polityki limitów w zależności od sytuacji epidemicznej i poziomu zakażeń, z uwzględnieniem gotowych już w Unii Europejskiej rozwiązań, jak chociażby wprowadzony 1 lipca green pass czy finansowanie przez państwo szybkich testów dla niezaszczepionych uczestników życia publicznego w obszarze spotkań i wydarzeń. Od początku trwania pandemii zwracamy szczególną uwagę na to, iż przemysł spotkań potrzebuje jasnej komunikacji, konkretów i przewidywalności, które umożliwią planowanie działalności biznesowej z kilku-miesięcznym wyprzedzeniem. To jest kluczowe dla wznowienia sprzedaży usług tego sektora.

W żadnym kraju Unii Europejskiej nie ma rozwiązania, polegającego na możliwości uczestnictwa jedynie po zaszczepieniu. Najczęściej stosowanym modelem jest wyjęcie z limitów (poza zaszczepionymi) również osób przetestowanych i po przechorowaniu COVID-19. Jeśli ktoś nie jest zaszczepiony, bo na przykład nie może, to ma prawo być przetestowanym i wziąć udział w imprezie. Co ważne, w większości krajów Europy testy są darmowe lub dofinansowywane przez państwo. Postulujemy wykorzystanie wiedzy naszej i europejskiej oraz wypracowanie równie rozsądnych standardów, które przecież realnie wesprą proces szczepień i pomogą wrócić wyczekiwanym koncertom i wydarzeniom do kalendarzy”. – tłumaczy Mikołaj Ziółkowski, prezes Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystyczno-Rozrywkowych.

“W pełni rozumiemy konieczność racjonalnego i bezpiecznego funkcjonowania w naszej branży. Od wielu miesięcy pracujemy na rzecz odpowiedzialnej organizacji wydarzeń. Ale widzimy też wiele nierówności pomiędzy branżami, przede wszystkim odnośnie liczby osób mogących przebywać we wspólnej przestrzeni. Celem naszego apelu jest przede wszystkim korekta takich nierówności, a także rozmowa o zasadach działania na jesień. Paszport covidowy, który zniósłby limity dla osób zaszczepionych, przechorowanych oraz przetestowanych, przy jednoczesnym wysokim stopniu wyszczepienia wśród organizatorów wydarzeń, pozwoliłby nam z wyprzedzeniem rozmawiać z naszymi partnerami biznesowymi o projektach na jesień” – dodaje Dorota Wojtczak, marketing director w agencji Live Age i członkini zarządu Klubu Agencji Eventowych SAR.

Uruchomiona w lipcu kampania #ZnowuSieSpotykamy, ma na celu pokazanie, że z udziałem profesjonalnych organizatorów, agencji eventowych i incentive oraz przewoźników, jest możliwe organizowanie bezpiecznych wyjazdów oraz wydarzeń biznesowych i rozrywkowych. W tych trudnych czasach spełnienie społecznej potrzeby spotkań i integracji jest kluczowe, a profesjonaliści z przemysłu spotkań są gotowi realizować te potrzeby, stosując wypracowane przez ostatnie miesiące bezpieczne narzędzia i rozwiązania. Organizatorzy wydarzeń potrzebują jednak w tej materii przejrzystej komunikacji ze strony administracji publicznej, a nie hamulców.

Nasza kampania odbywać się będzie pod patronatem honorowym Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafała Szlachty – bardzo za to wsparcie i wspólny głos dziękujemy! Przez cały czas trwania akcji będziemy prezentować przykłady projektów z sukcesem zrealizowanych przez członków Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. Kampania będzie prowadzona w mediach społecznościowych, branżowych i ogólnopolskich, towarzyszyć jej będą hasztagi #ZnowuSieSpotykamy oraz #WeMeetAgain#WeTravelAgainzapowiada Małgorzata Musiał-Bzowska, Sekretarz RPSiW. Naszym przekazem pragniemy też pokazać znaczenie przemysłu spotkań w odbudowie społecznych potrzeb związanych z szeroko pojętymi relacjami ludzkimi. Ponadto musimy przyjąć perspektywę, iż czas zacząć funkcjonować w nowej rzeczywistości, pomimo pandemii. Unia Europejska wypracowała certyfikat Covid, jako instrument, który ma usprawnić życie, przemieszczanie się w czasie pandemii. Nauczmy się korzystać z tego i innych ułatwień, działajmy zdroworozsądkowo, aby nasze życie i biznesy mogły powoli wracać na dawne tory.” – apeluje Musiał -Bzowska.


*Bespoke w gronie członków SOIT

Do grona członków SOIT dołączyli Konrad Jan Wielgórski, CEO i Łukasz Klimczak, COO z agencji *Bespoke. 

Bespoke dostarcza unikalnych rozwiązań z zakresu wsparcia sprzedaży i motywacji. Realizuje projekty dla największych brandów, odwiedzając każdy kontynent ze średnioroczną temperaturą przekraczającą 0 stopni. Najważniejsze nagrody, którymi lubią się chwalić to Agencja Eventowa Roku (Faworyt Klientów) przyznana w 2018 roku przez Media & Marketing Polska, MP Power Award – najlepszy wyjazd incentive B2B w 2019 roku, Gazela Biznesu przyznawana przez Puls Biznesu w 2020 roku.

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT) zrzesza aktualnie 30 profesjonalistów reprezentujących 24 agencje incentive travel: Activezone, Air Tours Club, *Bespoke, BFC Travel, Conqueror Travel Club, eTravel, Flower Travel, Grupa TSO, Haxel Events & Incentive, InDreams, Margot Travel, Mazurkas Travel, Motivoscope, NU Horizons, OBP Incentive & Sport Travel, Polka Travel, Power, Rival Group, Top Travel Incentives & Holidays, Travel Concierge, United Partners, Viventum, Weco Travel Services, Wysoko i Wyżej.


„Spotkanie z Przygodą” – SOIT dla Fundacji „Opiekuńcze Skrzydła”

Członkowie Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel zrealizowali dla podopiecznych fundacji Joanny Radziwiłł „Opiekuńcze Skrzydła” projekt podróżniczo-edukacyjny pt. Spotkanie z Przygodą. 

Od 2014 roku SOIT współpracuje z Fundacją i zbiera fundusze na rzecz podopiecznych podczas dorocznej aukcji charytatywnej, która jest przewodnim motywem Gali Columbus Day. Do 2019 roku, podczas 6. edycji aukcji, członkowie SOIT zebrali w sumie 187 859,00 zł na remont fundacyjnego domu, zimowisko, święta i bieżącą działalność. 

SOIT to nasz wyjątkowy partner. Członkowie SOIT nie tylko pamiętają o nas przy okazji corocznej Gali Columbus Day, ale są z nami na co dzień , blisko dzieci, ich potrzeb. To naprawdę coś więcej, niż partnerzy biznesowi, to przyjaciele Fundacji, na których zawsze możemy liczyć. Ich regularne wsparcie, zrozumienie trudności naszych dzieci powoduje, że nasza współpraca ma bardzo żywy, prawdziwy charakter a co najważniejsze w 100 % korzystają z tego nasze podopieczne dzieci i młodzież.” – wyjaśnia Magdalena Kryńska Prezes Fundacji. 

“Rok 2020 był wyjątkowy, nie odbywały się wydarzenia, w tym także Gala Columbus Day i nasza aukcja. Jednak dla Członków SOIT współpraca z Fundacją jest czymś więcej niż akcją CSR, to inicjatywa, która niezwykle nas jednoczy i daje wiele satysfakcji z wymiernej pomocy podopiecznym. Wiedzieliśmy, że nie zrezygnujemy z tego pomimo wyzwań czasu pandemii. Wraz z Fundacją zidentyfikowaliśmy najpilniejsze potrzeby, na które możemy odpowiedzieć wykorzystując nasze zasoby, czego przykładem było zorganizowanie sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla części podopiecznych. Kolejnym długofalowym działaniem była realizacja projektu pod hasłem: “Spotkanie z Przygodą”. Celem projektu było wartościowe, inspirujące zagospodarowanie czasu młodzieży, pokazanie różnorodności świata, problemów, ciekawostek, zaszczepienie w uczestnikach spotkań ciekawości, otwartości i chęci podróży, a być może zainspirowanie do pracy w branży turystycznej w przyszłości” – opowiada o projekcie Anna Zowczak, CEO agencji Motivoscope, inicjatorka akcji, członek zarządu SOIT.

Projekt skierowany był do grupy dzieci z wyższych klas szkoły podstawowej oraz szkół średnich. Spotkania z podróżnikami – członkami SOIT odbyły się w wersji online i stacjonarnie, od marca do czerwca 2021. Nasze doświadczenia z projektu pokazały, jak ważna jest interakcja, relacje bezpośrednie i spotkania „na żywo”, które zostały przyjęte przez podopiecznych fundacji ze szczególnym entuzjazmem. 

Wśród destynacji, które poznali uczestnicy projektu, znalazły się Peru, Stany Zjednoczone, Japonia i Madagaskar. Zarówno dla członków SOIT, jak i młodzieży, spotkania były odkrywcze i zaskakujące. 

Grażyna Woźniczka z agencji Polka Travel zabrała uczestników w podróż online po Peru, opowiadając o skutkach zderzenia potężnej cywilizacji Inków z garstką konkwistadorów Franciszka Pizarro.

“Poza ciekawostkami o Inkach zabieraliśmy młodzież w wirtualny lot awionetką by zobaczyć “kosmiczne” linie Nazca, opowiedzieliśmy o niezwykłej kajakowej wyprawie Polaków do Kanionu Colca, poznaliśmy Indian mieszkających na pływających wyspach Jeziora Titicaca, wyjaśniliśmy jaka jest różnica między lamą, alpaką a wikunią. A na koniec zajrzeliśmy na talerze Peruwiańczyków, było o ziemniakach, kukurydzy i… śwince morskiej”. relacjonuje spotkanie Grażyna Woźniczka.

Kolejne spotkania ze względu na poluzowanie obostrzeń, mogły już odbyć się w siedzibie fundacji.

Opowiadać o Japonii jest bardzo łatwo. To kraj tak różny od tego co znamy, że każda najmniejsza rzecz jest ciekawa. Okazuje się, że dzieci znają Japonię doskonale z anime, mang i cospaly. Nasze spotkanie było bardzo interaktywne. Cieszyła mnie aktywność uczestników. Widziałam zainteresowanie, czasami niedowierzanie z pokazywanych zdjęć. Japonia bardzo wpływa na wyobraźnie, pokazuje, że można być „innym” i jest to „normalne”, akceptowalne. Zjedliśmy trochę japońskich słodyczy i co mnie zdziwiło, dzieci je znały! Ja w ich wieku nie miałam pojęcia co to jest mochi. Udało nam się nawet przejść przez historię Japonii na wesoło, a chwilami na poważnie. – dzieli się wrażeniami Agnieszka Słowik, członek zarządu SOIT, CEO agencji Flower Travel.

Jednak największym hitem była moja ukryta broń, czyli nastoletnia córka przyjaciela. Przyszła ze mną przebrana za postać anime z najnowszego, hitowego filmu japońskiego na podstawie popularnej gry komputerowej. I powiem szczerze, że wzruszyła mnie jej reakcja na stosunki panujące wśród rówieśników. Atmosfera domu jest fantastyczna. Dopiero będąc w Fundacji można docenić całe dobro jakie pracujący ludzie tam zostawiają. Bardzo dziękuję że mogłam być przez chwile być jej częścią.” – podsumowuje Agnieszka Słowik.

Spotkanie na temat Stanów Zjednoczonych poprowadzili przedstawiciele agencji NU Horizons – Boguś Bokłak i Bartek Myć, którzy odbyli z uczestnikami podróż-opowieść wzdłuż wschodniego wybrzeża przez Nowy Jork, Waszyngton, Florydę a potem wzdłuż zachodniego – przez Los Angeles, San Francisco, Las Vegas i parki narodowe (np. Sekwoje czy Dolina śmierci).

„Odnieśliśmy wrażenie, że uczestnikom najbardziej podobało się to, co nawiązuje do teraźniejszości i rzeczywistości lub tematów poruszanych w mediach – np. dostęp do broni, zachowania policji, bezpieczeństwo na ulicach itp. Na koniec rozmawialiśmy o możliwościach podróży jak np. work&travel czy innych programach, które pozwalają na dłuższy pobyt w USA przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów.” – relacjonuje Bartłomiej Myć z NU Horizons. „Spotkanie odebraliśmy bardzo pozytywnie. Staraliśmy się stworzyć w miarę luźną atmosferę, w naszej opowieści nie było tematów tabu, a młodzi uczestnicy mogli nas pytać o wszystko (np. o broń czy legalną marihuanę). Dowodem na pozytywną energię może być fakt, że mimo zakładanej godziny ledwo udało nam się zmieścić z opowiadaniem w 90 minutach, a na koniec z kilkoma osobami kontynuowaliśmy rozmowę odpowiadając na pytania o możliwości podróży, ceny biletów i opcje na ekonomiczne rozwiązania w USA. Chętnie weźmiemy udział w kolejnej odsłonie akcji SOIT.”

Kolejną odsłonę „Spotkania z Przygodą” poprowadziła Anna Zowczak z Motivoscope na temat Madagaskaru.

“Po USA i Japonii nasza “podróż” na Madagaskar była niczym lądowanie na innej planecie. Jak każdy z wybranych na spotkania kierunków, miała nieść inne lekcje dla uczestników, niekoniecznie te geograficzne czy historyczne. Na Madagaskarze najbardziej fascynujące okazało się codzienne życie, uczące doceniać to, co wydaje się nam oczywiste, dane od zawsze i na zawsze: dostęp do wody, prądu, edukacji…  Długo rozmawialiśmy o problemach młodzieży, o dostępie do internetu i erze mediów społecznościowych w kraju o jednym z najniższych wskaźników elektryfikacji na świecie. Zataczając wirtualne koło po Czerwonej Wyspie, zajrzeliśmy do malgaskich szkół (tych realnych, najczęściej ekstremalnie prostych i tych futurystycznych z wizji o drukowaniu szkół w 3D), przydrożnych garkuchni i domostw. Moi cudowni słuchacze z zaciekawieniem dopytywali o osobliwe zwyczaje takie jak fadi czy o rolę czarownic w życiu Malgaszy. Przemierzylismy krajobrazy od tropikalnych wysepek, pangalanes, pól baobabów, po lasy deszczowe w poszukiwaniu lemurów i kameleonów. Madagaskar jest ważną lekcją ekologii. Wymieniliśmy się też preferencjami muzycznymi, słuchając wspólnie ostatnich hitów z Madagaskaru. Na zakończenie wszyscy z ochotą “łamali języki” wymawiając malgaskie słowa w konkursie o przywiezione z Madagaskaru pamiątki. To był przemiły i wartościowy czas. Dziękuję.”

Finałem projektu była wycieczka do Biura Podróży Mazurkas Travel, podczas której uczestnicy odkryli różne oblicza turystyki i możliwości jakie daje praca w towarzystwie podróżniczym, w biurze podróży, agencji obsługującej turystów zagranicznych w Polsce, hotelu czy firmie przewozowej. 

Zawsze zastanawiałem się co powoduje, że młody człowiek wybiera tę a nie inną drogę zawodową i jak wiele zależy w jakim środowisku się wychowuje, czy jacy ludzie go otaczają. Dlatego też od wielu lat, jak tylko nadarza się okazja spotykam się z młodymi ludźmi i na przykładzie swojej drogi życiowej i doświadczeń zarażam ich turystyką. Inicjatywa SOITu jak najbardziej wpisuje się w tą misję, a czas który poświęciliśmy na przygotowanie i realizację tego wydarzenia na pewno da owoce w przyszłości. – wyjaśnia spotkanie Andrzej Hulewicz, wiceprezes Mazurkas Travel. 

Nasza młodzież była zauroczona zarówno osobami prowadzącymi warsztaty, jak też wszystkim tym co towarzyszyło niecodziennym opowieściom: strojami, smakołykami, pamiątkami z podróży. Zajęcia były barwne, dynamiczne, rozbudzające wyobraźnię i chęć do poznawania świata. Z takimi przyjaciółmi fajnie jest zwiedzać świat! – podsumowuje projekt Magdalena Kryńska. 

Zachęcamy inne organizacje i firmy do współpracy z fundacją Joanny Radziwiłł Opiekuńce Skrzydała, która otwiera także inne filie w woj. mazowieckim i lubelskim.


Meetings Week Poland 2021: Wykorzystajmy czas nowego otwarcia

Meetings Week Poland 2021: Wykorzystajmy czas nowego otwarcia

Dziewiąta edycja Meetings Week Poland (MWP) poświęcona była przemysłowi spotkań 2.0 czyli transformacji, jaką przechodzi zarówno branża, jak i narzędzia, które oferuje. Uczestnicy, dotykając różnych aspektów funkcjonowania rynku spotkań i wydarzeń, dostrzegli w trudnej pandemicznej sytuacji światło, jakim jest możliwość stworzenia rynku na nowo i wykorzystania szansy na zmianę.

Na Meetings Week Poland 2021 złożyło się osiem sesji przygotowanych przez stowarzyszenia i organizacje branżowe reprezentujące różne obszary przemysłu spotkań. Podczas wydarzenia poruszano zagadnienia związane z funkcjonowaniem przemysłu spotkań w nowej rzeczywistości społecznej, gospodarczej i komunikacyjnej. W spotkaniu w formule online wzięło udział 20 mówców i 44 panelistów, a na platformę, gdzie wydarzenie się odbywało, zarejestrowało się ponad 700 uczestników.

Swego rodzaju punkt odniesienia do rozmów na temat rynku stanowiły zaprezentowane premierowo przez Anetę Książek z Poland Convention Bureau POT dane dotyczące sektora MICE w Polsce (Raport Przemysł Spotkań i Wydarzeń w Polsce) i Europie (Wpływ koronawirusa na europejski rynek spotkań).

Ogromne spadki, ale i optymistyczne prognozy

W porównaniu do 2019 w 2020 roku we wszystkich miastach Polski widoczny jest spadek liczby wydarzeń, takie są dane raportu opracowanego przez Poland Convention Bureau POT. Miasta tzw. drugiego wyboru osiągnęły prognozowany poziom w okolicach 76 proc., natomiast w Warszawie i Krakowie spadek przekroczył 80 proc. Mowa tu o prawie 5 tys. wydarzeń z liczbą uczestników 50 i więcej (w 2019 blisko 24,5 tys.), przekazanych przez miejskie convention bureaux oraz rekomendowanych przez Polską Organizację Turystyczną organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych. Warte zauważyć, iż w 2020 roku odbyło się więcej wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych (47 proc.), niż konferencji i kongresów (45 proc.). W strukturze wydarzeń ze względu na branżę, podobnie jak w ubiegłym roku w pierwszej trójce znalazły się: handlowo-usługowa (33 proc.), humanistyczna (18 proc.) i medyczna (16 proc.), która zanotowała 1,5-proc. wzrost. W roku 2020 podobnie jak w 2019 dominowały spotkania jednodniowe (69,5 proc.) organizowane dla krajowych uczestników (88 proc.). Jeśli chodzi o sezonowość – 68 proc. wydarzeń odbyło się w I kwartale 2020 r. Jedynym przyzwoitym miesiącem podczas pandemii okazał się wrzesień, kiedy zorganizowano niemal 10 proc. wydarzeń.

Na podstawie aktualizacji badań przeprowadzonych na zlecenie Strategicznego Sojuszu Narodowych Europejskich Convention Bureaux, którego PCB jest członkiem – założycielem, zaprezentowano podczas MWP również analizę wpływu koronawirusa na europejski rynek spotkań.

Pokazane zostały trzy scenariusze wychodzenia z kryzysu branży spotkań i wydarzeń. Scenariusz najbardziej optymistyczny zakłada silne ożywienie oparte na sprawnej realizacji szczepień i złagodzeniu ograniczeń rządowych i firmowych, dotyczących podróżowania oraz organizacji spotkań na żywo. Już od czerwca tego roku przewiduje stopniowy powrót do spotkań firmowych w małych grupach, natomiast jesienią i zimą, do większych eventów, nawet konferencji i kongresów. W najbardziej optymistycznym wariancie pod koniec 2021 (listopad – grudzień) liczba realizacji będzie niemal taka sama (90 proc.), jak w analogicznym okresie 2019 roku. Scenariusz pesymistyczny przewiduje długotrwałą odbudowę (do 2027 roku i później), związaną z przedłużającymi się ograniczeniami w sposobie funkcjonowania sektora. W scenariuszu podstawowym powrót do stanu sprzed epidemii powinien nastąpić w roku 2025.

Przemysł spotkań ważny dla gospodarki, może liczyć na wsparcie w ramach KPO

Oficjalnego otwarcia Meetings Week Poland, podczas sesji Poland Meetings Destination (organizowanej pod auspicjami The Warsaw Voice) dokonali patroni wydarzenia: Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialny za turystykę, oraz Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Minister Gut-Mostowy określił przemysł spotkań jako jeden z kluczowych obszarów gospodarki. Zapowiadał znaczące wsparcie dla turystyki biznesowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Również Anna Salamończyk-Mochel podkreśliła wartość przemysłu spotkań dla gospodarki kraju oraz znaczenie budowania partnerstw i współpracy w dziedzinie turystyki. Mówiła między innymi o potrzebie budowy szerszej strategii rozwoju branży spotkań w Polsce. Nawiązywała do wcześniej już anonsowanej przez kierownictwo POT koncepcji tworzenia w Polsce jednego z kluczowych europejskich hubów przemysłu spotkań. Z kolei Dawid Lasek, przewodniczący Rady Ekspertów ds. Turystyki przy MRPiT, nawiązując do nazwy panelu (Ratować czy rozwijać?) podkreślił, iż rozwój naszego sektora jest ratunkiem, a spójna strategia powinna połączyć potencjał i doświadczenie kadr z rządową wizją intensyfikacji gospodarczej Polski.

Uczestnicy sesji, której partnerem była Warszawska Organizacja Turystyczna, zgadzali się, iż rola przemysłu spotkań dla polskiej gospodarki nie powinna maleć w wyniku pandemii. Przeciwnie, dynamiczny rozwój gospodarki nie jest możliwy bez jeszcze szybszego niż dotychczas rozwoju tej branży. Ponadto uczestnicy paneli, reprezentujący między innymi convention bureaux Łodzi, Krakowa i Warszawy, wskazywali nie tylko na zagrożenia, ale także na szanse, jakie wynikają ze zmian, które zaszły na rynku spotkań w wyniku pandemii Covid-19.

Jesteśmy gotowi na erę nowych kompetencji, profesji i edukacji

„Nowa era najlepszych z najlepszych” – blok tematyczny zorganizowany przez Stowarzyszenie Konferencje & Kongresy w Polsce (SKKP), był w całości poświęcony kompetencjom i pracownikom przyszłości. Tłem do dyskusji eksperckiej była prezentacja dr. Bartłomieja Walasa i wynikająca z niej teza, iż zarządzanie zmianą i tożsamym z nią ryzykiem to jedne z najważniejszych kompetencji nowej normalności. W dyskusji eksperci rozmawiali o nowych kombinacjach kompetencji, przetasowaniach kompetencyjnych, o tym, jakie nowe okazje i obszary ryzyka stwarza skuteczna migracja online, wreszcie o tym, czy i na ile polskie uczelnie skutecznie odpowiadają na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. W nawiązaniu do tych zagadnień SKKP zaprezentowało ofertę szkoleń pod nazwą Akademii SKKP online, a także nagrodziło laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką „Przemysł Spotkań na 5!”

Incentive travel lekiem na zło społecznej izolacji

Sesję „Incentive travel w nowej rzeczywistości” przygotowaną przez SITE Poland i Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT), rozpoczęło podsumowanie transformacji sektora dokonane przez Grażynę Grot-Duziak, prezes SITE Poland. Prezentacja zawierająca analizę sytuacji i trendy w branży podróży motywacyjnych oraz rozmowa ekspertów (Anety Książek, PCB POT Alicji Panasiuk, Accor Hotels, Grażyny Woźniczki, SITE Poland, Polka Travel, Łukasza Adamowicza, SOIT, Grupa BFC, Roberta Andrzejczyka, PLL LOT) w panelu moderowanym przez Magdalenę Kondas (MeetingPlanner.pl) doprowadziły do wniosków, iż agencje, hotele, linie lotnicze i convention bureaux mają pełną świadomość nowych wymagań i są gotowe do organizowania wyjazdów, zawsze stawiając za nadrzędny cel bezpieczeństwo. Mimo, iż agencje mierzą się z dynamicznymi zmianami u dostawców w różnych krajach i towarzyszy im niepewność, to postrzegają te trudności jako szansę do optymalizacji pracy, nowego spojrzenia na kreację ofert, odkrywania nowych atrakcji i destynacji. Agencja w coraz większym stopniu staje się doradcą i wsparciem dla klienta w realizacji jego celu biznesowego. Paneliści zgodzili się, iż w odbudowie branży kluczowe będzie zaufanie i partnerstwo ze strony każdego z uczestników rynku. Eksperci widzą także ogromną rolę incentive travel w integracji pracujących zdalnie zespołów.

– Rola podróży motywacyjnych wzrośnie po pandemii. Będą się odradzały w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o cały rynek MICE – powiedział Robert Andrzejczyk, dyrektor Biura Sprzedaży PLL LOT.

Zdaniem Łukasza Adamowicza, wiceprezesa SOIT, incentive travel jest lekiem na zło społecznej izolacji na poziomie klienta. – Ważne jest to, żebyśmy wykorzystali ten czas nowego otwarcia, aby stworzyć nowe produkty dopasowane do naszych nowych zespołów. I to jest apel do agencji i do klientów – stwórzmy swój rynek na nowo, wykorzystajmy szansę na zmiany – spuentował dyskusję.

 

Cyberbezpieczeństwo definiuje event 2.0

Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE) poświęciło swoją sesję kluczowemu wyzwaniu eventów 2.0 czyli cyberbezpieczeństwu. Podczas edukacyjnej debaty Anna Coban (Legal Coban), Łukasz Kistar (ekspert [cyber]bezpieczeństwa), Krzysztof Dobrowolski (ConnectTo), Janusz Jabłoński (BERM) oraz jako moderator Dagmara Chmielewska (prezes SBE) podjęli się zdefiniowania eventu 2.0. Poruszyli takie zagadnienia jak cyberbezpieczeństwo w eventach, aspekty prawne, ochrona danych osobowych uczestników wydarzenia, zabezpieczenia narzędzi do organizacji wydarzeń, zagrożenia, z którymi branża eventowa spotyka się w trakcie produkcji i transmisji wydarzeń online oraz obowiązki, jakie w tej materii powinni spełnić organizatorzy wydarzeń. Eksperci podkreślili, iż odpowiedzialność za bezpieczeństwo wydarzenia czy ochrona danych leży zarówno po stronie agencji, jak i klienta. Tak kluczowy element eventu jak cyberbezpieczeństwo powinnien także znaleźć szczególne miejsce w budżecie wydarzenia. Warto także wspierać się konsultacjami z ekspertami, którzy doradzą, w jaki sposób kompleksowo i profesjonalnie przygotować wydarzenie pod kątem cyberbezpieczeństwa. W nowej rzeczywistości eventowej nie ma bowiem miejsca na organizację wydarzeń bez odpowiedniego przygotowania, licząc, że się uda.

Socjologiczne skutki pandemii znajdą odbicie w branży spotkań

MPI Poland Chapter wraz z zaproszonymi ekspertami postanowiło przyjrzeć się socjologicznym skutkom pandemii i ich wpływowi na przeobrażenia branży spotkań. O stosunku do pandemii w zależności od pozycji społecznej mówił socjolog prof. dr hab. Henryk Domański (Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie). Prof. UG dr hab. Radosław Kossakowski (Uniwersytet Gdański) wskazał główne wnioski z dostępnych w Polsce badań dotyczących życia społecznego w czasach pandemii. Analiza dotyczyła takich wymiarów, jak: praca zawodowa, relacje społeczne, sposoby spędzania czasu, emocje społeczne, zmiana nawyków dotyczących aktywności fizycznej. Finałową prezentację stanowiło ujęcie ekonomiczno-technologiczne branży spotkań w okresie pandemii, zaprezentowane przez prof. UEK dr hab. Krzysztofa Borodakę (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Prezentacja odnosiła się do zmian w obszarze ekonomicznym oraz technologicznym organizacji wydarzeń przy jednoczesnym przedstawieniu sześciu filarów działania firm zorientowanych na innowacje.

Młodzi liderzy nadal chcą pracować w przemyśle spotkań

Future Leaders Forum zorganizowana w partnerstwie z IMEX i MPI przez studentów Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula pod kierownictwem dr Krzysztofa Celucha po raz szesnasty zgromadziła inspirujących mówców reprezentujących wszystkie sektory przemysłu spotkań. W swoich prezentacjach i wypowiedziach odnosili się przede wszystkim do rozwoju i budowania kariery, edukacji, ale także zmian na rynku, jakie zaszły w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Wśród mówców byli m.in. Aoife Delaney (DMC Network, prezes SITE Global), Wojciech Liszka (prezes, Z-Factor), Aida Bella (dyrektor Biura Rzecznika Prasowego, rzecznik prasowy Totalizatora Sportowego), Miguel Neves (strateg ds. mediów społecznościowych na miguelseven.com, redaktor naczelny EventMB) czy Jessie States (dyrektor MPI Academy). W panelu do tyczącym edukacji, moderowanym przez Krzysztofa Celucha, udział wzięli: Olga Krzemińska-Zasadzka (Power), Diana Jabłońska (Dan-Kart), Paweł Lewtak (Hotele Warszawskie „Syrena”), Aleksandra Komosińska (Hotel Bristol), Paulina Zawadzka (Crowne Plaza Warsaw – The Hub). W ramach programu Future Leaders Forum in partnership with IMEX-MPI odbył się regionalny półfinał światowego konkursu IMEX University Challenge, który wygrała studentka Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula Anna Kostrzyńska.

MP Power Awards czyli siła przebicia branży eventowej

Ostatnia sesja tegorocznego MWP, zorganizowana przez MeetingPlanner.pl, była swego rodzaju podsumowaniem transformacji, jaką przeszedł rynek spotkań i wydarzeń, dokonanym przez przedstawicieli agencji eventowych, które znalazły się w Top 10 agencji eventowych w konkursie MP Power Awards. Mimo niezwykle trudnego roku rozmówcy dostrzegli wiele szans, dzięki którym nowy, odbudowany rynek spotkań i wydarzeń, paradoksalnie może stać się jeszcze silniejszy i bardziej wartościowy dla klientów, których biznesowe cele realizuje. Siłę przebicia branży eventowej potwierdzają zgłoszenia do konkursu MP Power Awards, którego ta sesja była podsumowaniem i jednocześnie zaproszeniem na finałową galę.

Nowością dziewiątej edycji MWP była sesja Open Pitch. Każdy, kto chciał przedstawić swój pomysł, wygłosić opinię czy punkt widzenia na dany temat, mógł dołączyć do grona mówców i wystąpić podczas Meetings Week 2021. Swoje prezentacje w tej formule przedstawili Małgorzata Bartosik (WindEurope), Rafał Kassan (laureat konkursu SKKP Przemysł Spotkań na 5!) oraz Lidia Popławska (Eventy Diamenty).

Meetings Week Poland 2021 odbył się pod honorowym patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Partnerem branżowym jest Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. Partnerami Wydarzenia są: Poland Convention Bureau POT, Convention Bureau – Wrocław, Brill AV Media, Symposium Cracoviense, Rent Design, Syskonf.

Organizatorami Meetings Week Poland są: Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, MPI Poland Chapter, Stowarzyszenie Branży Eventowej, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, SITE Poland, Polska Organizacja Turystyczna Poland Convention Bureau, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, The Warsaw Voice oraz MeetingPlanner.pl. Koordynatorem tegorocznej edycji była Anna Jędrocha – wiceprezes SKKP.

Wydarzenie odbyło się w dniach 22 – 23 kwietnia, zostało zrealizowane w studio Brill AV Media w Warszawie oraz na platformie Syskonf.

www.meetingsweek.pl