Category Archives: Aktualności

RPSiW wciąż zabiega wraz Pracodawcami RP o wsparcie dla branży.

W maju 2020 SOIT został członkiem związku Pracodawcy RP. Od tego czasu wspólnie aktywnie działamy na rzecz wsparcia przedsiębiorców w tym bardzo trudnym czasie, od lipca również w ramach Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. Dzięki zaangażowaniu Pracodawców RP, jesteśmy jeszcze bardziej widzialni i słyszalni.
Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (RPSiW) wciąż zabiega wraz Pracodawcami RP o jak najlepsze rozwiązania dla branży.
„Spadki obrotów w agencjach incentive travel sięgają 95 proc., w agencjach eventowych do 70 proc. Zasoby finansowe i oszczędności firm się skończyły. Wnioskujemy po raz pierwszy o pomoc finansową dla naszych sektorów. Pierwszy raz w naszych branżach jest susza i bezwzględnie potrzebujemy wsparcia. Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń ceni sobie współpracę z Pracodawcami RP i zaangażowanie organizacji w nasze działania – podsumowuje Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT, członek-założyciel RPSiW.
Razem trzymamy rękę na pulsie gospodarczych wydarzeń.
Pracodawcy RP – dziękujemy! 🤝

Postulaty zamkniętych branż: wydarzeń i spotkań, fitness, gastronomicznej i hotelarskiej do Premiera RP

SILNIEJSI RAZEM – PROPOZYCJE SEKTOROWYCH FORM POMOCY

2.11.2020 r. przedstawiciele branży: wydarzeń i spotkań, fitness, gastronomicznej i hotelarskiej, których działalność została ograniczona w związku z pandemią SARS-CoV-2  wystosowali do Premiera RP – Mateusza Morawieckiego, a także szefów najważniejszych resortów w Polsce pismo zawierające kluczowe postulaty dotyczące opracowania sektorowych form pomocy.

Przedstawiciele branż, które ze względu na obostrzenia państwowe, nie są w stanie dalej ekonomicznie funkcjonować, przygotowali pakiet kompleksowych rozwiązań, które pozwolą na wsparcie, ale przede wszystkim na umożliwienie dalszej egzystencji takich gałęzi polskiej gospodarki, jak m.in.:

 • fitness,
 • hotelarstwo,
 • gastronomia,
 • transport autokarowy,
 • branży spotkań i wydarzeń (tzw. „eventy”, w tym m.in.: konferencje/targi/kongresy/turystyka biznesowa czy wydarzenia artystyczno-rozrywkowe, jak np. koncerty/festiwale muzyczne oraz firmy z zaplecza technicznego wydarzeń, targów, imprez rozrywkowo-artystycznych).

Przygotowane postulaty mają znaczenie strategiczne, bowiem sytuacja zamkniętych sektorów gospodarki, w związku z rozwijającą się dynamicznie pandemią pogarsza się z dnia na dzień, stawiając branże: wydarzeń i spotkań, fitness, gastronomiczną i hotelarską na krawędzi dalszego przetrwania.

Zaproponowane do tej pory rozwiązania, jak np. zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r., absolutnie nie przystają do wyzwań ekonomicznych, przed jakimi staje prawie 3 miliony pracowników (hotele, fitness, gastronomia, transport, branża wydarzeń i spotkań).

 

 1. UMORZENIE W 100% SUBWENCJI PFR DLA FIRM Z SEKTORA BRANŻ DOTKNIĘTYCH OGRANICZENIAMI.
 • Proponujemy zatem umorzenie subwencji PFR dla przedsiębiorstw z sektora najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek przychodów rok do roku o minimum 50%, w dowolnych dwóch miesiącach, od lipca 2020 r. do zakończenia stanu epidemicznego.
 1. DODATKOWY NABÓR SUBWENCJI PFR DLA BRANŻ DOTKNIĘTYCH OGRANICZENIAMI.
 • Możliwość ponownego naboru wniosków do PFR dla firm z sektora najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek przychodów rok do roku
  o minimum 50%, w dowolnych 4 miesiącach, od lipca 2020 do zakończenia stanu epidemicznego, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.
 1. REKOMPENSATY ZA OKRES OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW.
 • Dofinansowanie działalności w wysokości 50% przychodów odpowiadających analogicznemu okresowi z 2019 r., przez czas trwania ograniczenia działalności danej branży.
 1. KREDYTY/LEASINGI.
 • Zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych/rat leasingowych dla firm z sektora najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek dochodów rok do roku o minimum 50%, w dowolnych dwóch miesiącach, od września 2020 r. .
 1. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PRACY.
 • Dofinansowanie do obniżonego wynagrodzenia do 80% etatu, w wysokości 40% pierwotnego wynagrodzenia.
 • Dofinansowanie przestojowego w przypadku obniżenia wynagrodzenia o 50%,
  w kwocie minimalnego wynagrodzenia (w okresie od października 2020 r. do marca 2021 r.) lub przez okres zamknięcia branży + 1 miesiąc na ponowny “rozruch” przedsiębiorstwa.
 • Abolicja składek ZUS oraz postojowe (w tym dot. umów cywilnoprawnych) w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. dla wszystkich przedsiębiorstw
  z naszych branż (w tym włączenie dodatkowych PKD, jak m.in. 73.11.z).
 1. KRYTERIUM SPADKU OBROTÓW DO ZASTOSOWANIA WE WSZYSTKICH FORMACH POMOCY ZE STRONY PAŃSTWA, WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ POPRZEZ PKD BRANŻY/PRZEMYSŁU SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTEGO PRZEZ KRYZYS.
 • Zastosowanie kryterium spadku obrotów połączonego z określonym kodem PKD lub oświadczeniem przedsiębiorcy dot. funkcjonowania w branży, która, poprzez ograniczenia ze strony administracji państwowej, poniosła i ponosi dotkliwe straty.

 

Wspólne stanowisko wyrażone w opracowanym dokumencie podpisali:

 • Rafał Krzycki – Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej,
 • Marcin Mączyński – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego,
 • Tomasz Napiórkowski – Polska Federacja Fitness,
 • Bartosz Bieszyński – Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

Pismo zostało wysłane do następujących osób:

 • Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów;
 • Pan Andrzej Gut – Mostowy –  Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy
  i Technologii;
 • Pani Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii;
 • Pan Bartłomiej Marczuk – Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju;
 • Pani Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu RP;
 • Pan Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu RP;
 • Przewodniczący klubów / kół poselskich / senackich;
 • Pan Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP;
 • Pan Maciej Witucki – Prezydent Konfederacji Pracodawców Lewiatan.

 6.11.2020 r. reprezentanci branż planują złożyć osobiście petycję w wyżej wymienionych instytucjach.


Incentive travel i turystyka biznesowa wymagają dalszej pomocy sektorowej

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel wystosowało list do wicepremiera Jarosława Gowina oraz kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z postulatami o dalszą pomoc sektorową w obliczu przedłużającego się stanu pandemii i ograniczeń w organizacji wyjazdów biznesowych, spotkań, wydarzeń.

Przedsiębiorcy działający w branży turystyki motywacyjnej (incentive travel – zagraniczne wyjazdy grupowe dla klienta biznesowego B2B), od marca br. czyli już ponad 8 miesięcy notują ponad 90% spadki obrotów spowodowane czynnikami niezależnymi od tych firm, jakimi są pandemia Covid-19 oraz związane z nią obostrzenia ograniczające prowadzenie działalności gospodarczej. Tylko mała część firm z sektora incentive travel – ok. 10% organizuje także eventy lub wydarzenia online.

Członkowie SOIT, wg cyklicznego badania rynku incentive travel “Barometr SOIT” prowadzonego przez certyfikowaną agencję badawczą, zrealizowali w 2019 roku ponad 900 wyjazdów motywacyjnych /incentive travel/, w których wzięło udział blisko 49 tys. osób. Od marca 2020, ta sama grupa agencji zrealizowała tylko 9 wyjazdów, gdyż gorący sezon na incentive travel zaczyna się w marcu. Dotychczasowe tempo wzrostu, samego sektora incentive travel wynosiło do tej pory kilkanaście procent rocznie – wzrost o 18,5% biorąc pod uwagę 2018 i 2019 rok. Szacowana wielkość rynku wyjazdów incentive w Polsce 2019 roku to blisko 767 mln zł.

Biorąc pod uwagę siłę nabywczą incentive travel i innych sektorów w ramach przemysłu spotkań przed pandemią, intensywny rozwój tej branży, poczynione inwestycje kapitałowe, w zasoby ludzkie, w infrastrukturę i sprzęt, aktualna sytuacja rysuje się dramatycznie. Dynamicznie rozwijający się przemysł został zatrzymany. Zanim nastąpiło ponowne otwarcie i rozpoczęcie prac nad odbudową popytu, biznes w przemyśle spotkań i wydarzeń został ponownie zablokowany.

Aby nie dopuścić do pogłębienia się zapaści biznesowej firm działających w branży incentive travel oraz przemyśle spotkań i wydarzeń, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel skierowało w dniu 21.10. list do wicepremiera Jarosława Gowina oraz kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z postulatami dotyczącymi dalszej pomocy dla branży. Organizacja wnioskuje o:

1) Objęcie „mini tarczą dla turystyki” pośredników turystycznych. Dodanie PKD 79.11B do listy PKD objętych pomocą sektorową na mocy Ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw 2020, poz. 1639.

Temat PKD w przypadku branży turystycznej jest złożony, co powoduje, że część przedsiębiorców nie mogła skorzystać z pomocy w ramach tarczy sektorowej dla turystyki. W kodach PKD widnieją organizatorzy turystyki (79.12Z), agenci turystyczni (79.11A) i pośrednicy turystyczni (79.11B) Z kolei w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017, Dz. U. 2017 poz. 2361, w paragrafie 4 jest mowa o przedsiębiorcy turystycznym, organizatorze turystyki i agencie turystycznym.

Wobec powyższego w ustawie brakuje “pośredników turystycznych”, a w kodach PKD nie funkcjonuje przedsiębiorca turystyczny. Kody PKD nie zostały dostosowane do zmian w prawie turystycznym, co obecnie tworzy lukę i uniemożliwia wsparcie firm, które jako wiodące wskazują PKD 79.11B. czyli działalność pośredników turystycznych (działalność polegająca na wykonywaniu na zlecenie Klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.)

Jest to znacząca liczba firm w sektorze przemysłu spotkań i wydarzeń. Podmioty te obsługują klienta biznesowego pod kątem organizacji podróży służbowych, w tym pośrednictwa w sprzedaży zakwaterowania, wystawiania biletów lotniczych/kolejowych, organizacji usług gastronomicznych i transportowych, organizacji wydarzeń typu MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) itp.

Każdego dnia – od momentu wprowadzonego lockdown’u wiosną br. i aktualnie – firmy turystyczne o przeważającym PKD 79.11B ponoszą ogromne straty finansowe sięgające 90%. Brak rozwiązania powyższej sytuacji powoduje, iż nie mogą skorzystać z dedykowanej, również takim firmom, pomocy sektorowej.

2) Dodatkowy nabór wniosków na subwencje finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju dla sektora incentive travel i turystyki biznesowej, w szczególności dla firm, które takiej pomocy nie uzyskały.

Pomoc w postaci subwencji z PFR powinna obejmować podmioty, które do tej pory takiej pomocy nie otrzymały. Regulamin przyznawania subwencji wymaga modyfikacji pod kątem specyfiki  i struktury spółek działających w branży incentive i turystyki biznesowej. Pomoc powinna zostać rozszerzona na wszystkie formy prowadzenia działalności gospodarczej, spółek prawa cywilnego i prawa handlowego. Stworzony w ramach kryteriów pomocy podział na samozatrudnionych i pracodawców, spowodował powstanie luki obejmującej przedsiębiorców, którzy tworzą liczne miejsca pracy (współpracy) w ramach innych umów niż umowa o pracę. W przypadku branży turystyki biznesowej jest to bardzo liczna grupa przedsiębiorców i ich poddostawców, takich jak piloci, przewodnicy, koordynatorzy wyjazdów, kierowcy autokarów, księgowi, a także dostawcy usług marketingowych. 

3) Pilną modyfikację Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020, Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1829 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dn. 9 października 2020, Dziennik Ustaw 2020 Poz. 1758 i wprowadzenie możliwości organizacji spotkań, szkoleń i konferencji w strefie czerwonej i żółtej przy 25% zajętości danej powierzchni w reżimie sanitarnym – przy zachowaniu odstępów i obowiązku zakrywania ust i nosa, analogicznie do wydarzeń kulturalnych.

8) w § 30: a) w ust. 1: – pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;”

Zapisy te nie znajdują zrozumienia w sytuacji, gdy jednocześnie wprowadzane są zapisy umożliwiające podobną działalność:

 • e) w par. 6 ust. 11
 1. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) jest dopuszczalne pod warunkiem:

1) udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni lub gdy działalność jest prowadzona na otwartym powietrzu – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami;

2) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1;

3) udostępnienia co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

Doświadczenie pokazuje, że od momentu zdjęcia blokady organizacji konferencji i spotkań, która miała miejsce w dniu 08 czerwca 2020 r. nie zdarzyło się, aby podczas tego typu wydarzeń ktokolwiek zaraził się SARS-COV-2. Każde organizowane spotkanie, czy też konferencja odbywały się z zachowaniem obowiązujących na dany czas zasad bezpieczeństwa GIS: maseczka, dezynfekcja i dystans.

Brak możliwości organizacji konferencji, spotkań i wydarzeń, przez organizatorów wydarzeń i wyjazdów, z udziałem hoteli i dostawców usług związanych z tym sektorem, może doprowadzić do upadku całej, szeroko pojętej branży turystycznej oraz całego przemysłu spotkań i wydarzeń.

SOIT wnioskuje o wprowadzenie modyfikacji rozporządzenia w trybie pilnym, aby nie dopuścić do pogłębienia się trudnej sytuacji organizatorów wydarzeń. Rekomendowane jest wprowadzenie wytycznych, aby w trakcie organizacji spotkań, konferencji i innych wydarzeń:

 • zachować dystans 1,5 m pomiędzy uczestnikami
 • przyjąć 25% zajętości danej powierzchni przy zachowaniu odstępów, jak to jest w przypadku wydarzeń kulturalnych zarówno w strefie czerwonej, jak i żółtej
 • zachować obowiązek zakrywania ust i nosa, określony w par. 27 ust. 1

4) Dodatkową, dedykowaną pomoc sektorową dla podmiotów działających w przemyśle spotkań i wydarzeń, o którą postuluje w liście do Wicepremiera z dnia 20.10.2020 r. Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń 

Postulujemy wraz z Radą Przemysłu Spotkań i Wydarzeń o:

 1. Pilne spotkanie przedstawicieli MRPiT oraz innych zaangażowanych instytucji z Radą Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (RPSiW) w celu omówienia elementów pomocy i działań z reprezentowanymi w RPSiW organizacjami członkowskimi, w tym z SOIT – Stowarzyszeniem Organizatorów Incentive Travel.
 2. Oddzielną (równoległą) formułę spotkań roboczych z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii dla przemysłu spotkań i wydarzeń (uwzględnienie specyfiki tej części gospodarki narodowej).
 3. Uwzględnienie kodów PKD, które zostały pominięte w mikrotarczy turystycznej a, o które walczyły nasze sektory. Dotyczy to zarówno pomocy tej już realizowanej, jak i przyszłej. W szczególności kodów PKD Agencji Eventowych oraz firm około targowych, (a także wspomnianych wyżej pośredników turystycznych)
 4. Dopłatę do wynagrodzeń i przestojowego dla firm z naszych sektorów, objętych spadkiem 70%, liczonym rok do roku, przez dowolne 3 kolejne miesiące z okresu pół roku przed złożeniem wniosku.
 5. 12 miesięczne memorandum na rozpoczęcie spłat subwencji PFR dla firm z przemysłu spotkań i wydarzeń.
 6. Obniżenie wysokości zwrotu subwencji do PFR o 18,75% związanej z niespełnieniem warunku braku spadku zatrudnienia (którego warunku firmy nie działające od 6 miesięcy nie mogą spełnić).
 7. Dodatkowy nabór na fundusze z PFR dla naszych sektorów.
 8. Uruchomienie Funduszu Zwrotów za wydarzenia / spotkania B2B – gwarantującego  zwroty po upływie 180 dni i stabilizującego sytuację klientów biznesowych przy nowych rezerwacjach (szczególnie istotne narzędzie w sytuacji, kiedy nie mamy dostępu do kredytów obrotowych). Fundusz miałby charakter kredytu obrotowego na okres 5 lat. Powinien dotyczyć wydarzeń targowych, konferencyjnych, kongresów, turystyki motywacyjnej i spotkań w hotelach biznesowych.
 9. Odroczenie kredytów i leasingów o kolejne 6 miesięcy dla firm z sektorów poszkodowanych.
 10. Wprowadzenie bonu na spotkania / wydarzenia – bony dla klientów organizujących spotkania, targi, konferencje.
 11. Zwiększenia puli pomocy płynnościowej dla firm z naszych sektorów /środki kończą się w 2 dni.
 12. Wydłużenie maksymalnego łącznego okresu korzystania z dofinansowań wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15g, 15gg i 15zzb z obowiązujących 3 miesięcy do 9 miesięcy.
 13. Skrócenie terminów na zwrot podatku VAT.
 14. Pożyczkę długoterminową 0% z gwarancją BGK. Okres karencji 12 miesięcy. Okres spłaty do 6 lat.
 15. W celu pobudzenia popytu:
  • Możliwość odliczania kosztów organizowanych spotkań / wyjazdów w kosztach firmy w celu pobudzenia popytu.
  • Możliwość skorzystania z funduszu socjalnego na organizację wydarzeń w celu pobudzenia popytu.
  • Możliwość skorzystania z dopłat do wydarzeń i wyjazdów – tzw. bon dla firm – bon + 500 na pracownika w celu pobudzenia popytu.
  • Obniżenie stawki VAT na nasze sektory dotknięte paraliżem od Nowego Roku 2021 roku.

Otwarcie działalności związanej z organizacją wyjazdów biznesowych, podróży służbowych czy incentive travel będzie miało miejsce dopiero w 2021 r. Biznes turystyczny zależy od wielu czynników: regulacji prawnych wprowadzanych przez polskie i unijne instytucje, od polskiej i globalnej sytuacji epidemicznej, decyzji innych krajów w sprawie otwierania turystyki oraz od decyzji klientów instytucjonalnych dotyczących uwolnienia budżetów na podróże służbowe i innego rodzaju wyjazdy biznesowe.

„Zdajemy sobie sprawę, że firmy, które nie zostały objęte sektorowym wsparciem nie przetrwają kryzysu. Często są to firmy, które swoje know-how oraz standardy organizacji wyjazdów budowały i rozwijały przez kilkanaście, a nawet 30 lat. To firmy, które wnosiły do tej pory bezcenny wkład w rozwój polskiej turystyki i przemysłu spotkań oraz budowały wizerunek Polski na świecie. W dobie pandemii, kiedy bezpieczeństwo uczestników wyjazdów wymaga szczególnych działań i jest najwyższym priorytetem, to właśnie tacy doświadczeni przedsiębiorcy, będą w szczególności promować najwyższe standardy bezpieczeństwa. Są także wizytówką polski w światowej turystyce oraz ważną siłą napędową, która będzie pracować na odbudowę polskiej turystyki i przemysłu spotkań.” tłumaczy Olga Krzemińska-Zasadzka, prezes zarządu SOIT. „Wyrażamy gotowość do systematycznych spotkań roboczych z zespołem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dedykowanych dla naszego sektora i liczymy na merytoryczny dialog z administracją rządową.” – dodaje.


Jak widzą covidową przyszłość agencje incentive travel, linie lotnicze i hotele biznesowe?

Perspektywy dla podróży biznesowych i motywacyjnych – jak widzą covidową przyszłość agencje incentive travel, linie lotnicze i hotele biznesowe?

17 września w ramach Meetings Week Poland 2020 odbył się panel dyskusyjny pt. Perspektywy dla podróży biznesowych i motywacyjnych – jak widzą covidową przyszłość agencje, hotele biznesowe, agenci i linie lotnicze. W dyskusji wzięli udział:

 • Elżbieta Lendo – prezes zarządu Harmony Polish Hotels
 • Krzysztof Pobożniak – wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel (SOIT)
 • Cezary Wilemajtys – wiceprezes SITE Poland
 • Singh – prezes Zrzeszenia Agentów IATA w Polsce

Rozmowę poprowadziła Magdalena Kondas – redaktor naczelna MeetingPlanner.pl.

Dyskusja obejmowała 3 główne wątki:

 • Rynek – czyli jaka jest obecna sytuacja na rynku wyjazdów biznesowych i incentive travel, jakie zjawiska i regulacje wpływają na prowadzenie tego biznesu.
 • Popyt – co determinuje decyzje klientów dotyczące korzystania z usług organizatorów turystyki biznesowej i motywacyjnej, jaka jest pespektywa organizatora, a jak do wyjazdów podchodzą zleceniodawcy i potencjalni uczestnicy?
 • Odbudowa – jak działać, aby dać rynkowi szansę na odbudowę i w jaki sposób pobudzać popyt na usługi przemysłu spotkań? Jaką rolę w tym procesie będą pełnić organizacje branżowe, takie jak nowo powołana Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

Dyskusję otworzył temat dotyczący ustawy tzw. tarczy dla turystyki, nad której przyjęciem 17 września obradował Sejm RP. Ustawa, mimo tego, że finalnie ma wiele niedociągnięć, może być jednak uznana za sukces branży, która jako jedyna otrzymała swoją „tarczę”, czyli dedykowaną pomoc sektorową. „Udało się dotrzeć do rządzących z przekazem, że jest taka branża, jak branża przemysłu spotkań i wydarzeń, która ma duży potencjał gospodarczy. Potrafiliśmy się nazwać, potrafiliśmy się zorganizować i potrafimy wykazywać na liczbach jaką siłę stanowimy, i co najważniejsze potrafimy z tym przekazem trafić do źródła, czyli do administracji rządowej i to jest ogromne osiągnięcie branży.” – tak działania TUgether i Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (RPSiW) podsumował Cezary Wilemajtys, wiceprezes Zarządu SITE Poland. RPSiW od początku lobbowała za koniecznością stworzenia sektorowej pomocy dla szeroko pojętej branży MICE i turystyki, a następnie działała na rzecz wniesienia poprawek do ustawy dot. m.in. poszerzenia listy PKD objętych zwolnieniem z ZUS i postojowym.

Uczestnicy panelu zgodzili się, że na sytuację przemysłu spotkań i wydarzeń silny wpływ wywierają regulacje prawne wydawane zarówno przez polskie, a także unijne władze, którym często towarzyszy brak spójności, systemowości, a co za tym idzie wprowadza dezinformację i duże ryzyko w podejmowaniu decyzji dotyczących spotkań i wyjazdów. Są to np. ograniczenia w postaci zamykania granic poszczególnych krajów, niejednolite regulacje wewnątrz UE – wymieniał J.J. Singh prezes Zrzeszenia Agentów IATA w Polsce.

Według panelistów musimy się nauczyć funkcjonować w nowej rzeczywistości, dostosować do nowych warunków. Kryzys związany z pandemią redefiniował także rozumienie sukcesu. Obecnie za sukces można uznać np. pierwsze wydarzenia, projekty, realizacje dla małych grup biznesowych. „Hotele postawiły na bezpieczeństwo. Dzisiaj ważniejsze jest jakie są wprowadzone procedury bezpieczeństwa, niż ilość gwiazdek. To gość wybiera. Widzimy, że bardzo modne są i wracają małe spotkania. My jesteśmy do tego przygotowani, aby goście czuli się bezpiecznie.” – relacjonuje Elżbieta Lendo, prezes Harmony Polish Hotels.

Kluczowym aspektem poruszonym podczas panelu była potrzeba pobudzenia popytu na spotkania, podróże biznesowe i motywacyjne. Dla branży MICE to czasy wielkiej niepewności, ponieważ popyt ze strony klientów korporacyjnych jest nadal znikomy. Wynika to z tego, że klienci nie czują się bezpiecznie planując podróże, ponadto muszą respektować globalne decyzje w tym aspekcie.

Wg przeprowadzonych przez SOIT badań rynku, branże ubezpieczeniowa i finansowa, to sektory najczęściej korzystające z narzędzia biznesowego jakim jest incentive Travel. Jednak branże te, z racji swojej specjalizacji, bardzo restrykcyjnie podchodzą do oceny ryzyka, która dla incentive travel obecnie jest niekorzystna. Cezary Wilemajtys przekonuje jednak, że  „narzędzie incentive travel wróci, bo klientom się to po prostu opłaca. Klienci na tym dodatkowo zarabiają. To nasze narzędzie wyjazdowe. to nie tylko jest motywacja, nagroda czy budowanie relacji, to jest po prostu czysty biznes. Liczę więc na to, że ten czysty biznes po prostu do nas powróci na taką samą skalę. A ile to potrwa to zależy od oceny ryzyka.”

W przypadku incentive travel substytut w postaci „hybrydy” jest niemożliwy. Z drugiej strony to daje nadzieję, że jak popyt na wyjazdy motywacyjne się odbuduje, to w 100%. „Incentive travel powróci najpierw do destynacji, które mają bezpośrednie połączenia z Polską, w których będziemy mieć zminimalizowane jakiekolwiek zagrożenia związane z zarażeniem” – tłumaczy Krzysztof Pobożniak, wiceprezes zarządu SOIT – wróci do kierunków, do krajów, które sobie w dobry sposób poradziły z koronawirusem, ale jednocześnie w  klarowny sposób zakomunikowały to światu.”

Paneliści uważają, że jedno przedsiębiorstwo z danej branży uruchamiając program incentive dla swoich partnerów biznesowych, pociągnie za sobą innych. Za najważniejsze ogniwo w restarcie całej branży zostały uznane linie lotnicze. Powracająca siatka połączeń lotniczych będzie impulsem do powrotu popytu na usługi incentive travel. Podróże lotnicze zadziałają także stymulująco na zapełnianie się hoteli biznesowych. Jak zapewnił J.J. Singh, prezes Zrzeszenia Agentów IATA, linie lotnicze mają wdrożoną politykę bezpieczeństwa pod kątem Covid-19 i robią wszystko, żeby procedury sanitarne były przestrzegane, a pasażerowie czuli się bezpiecznie na pokładach i na lotniskach. W tym zakresie dobre doświadczenia z indywidualnych podróży lotniczych będą miały także przełożenie na restart dla podróży biznesowych.

Właśnie poczucie bezpieczeństwa jest najważniejszym czynnikiem decydującym o popycie. Według panelistów popyt powróci, gdy decydenci będą czuć się bezpiecznie, a determinantą może być powszechnie dostępna szczepionka na koronawirusa. „Szczepionka potrzebna nam jest jako społeczny bezpiecznik, bodziec do podejmowania bardziej odważnych decyzji.” – tłumaczy Elżbieta Lendo z Harmony Polish Hotels.

Z kolei blokująco na popyt wpływają decyzje administracyjne, a także komunikacja po stronie rządu i mass-mediów, która często stoi w opozycji do komunikatów jakie wysyła branża do klientów na temat bezpieczeństwa w obiektach czy podczas wydarzeń i wyjazdów biznesowych. Według Krzysztofa Pobożniaka „potrzebujemy spójnych regulacji rządowych, które nie będą nam przeszkadzać w biznesie.”

Paneliści zgadzają się, że oprócz dialogu i kooperacji ze stroną rządową, należy edukować klienta. Kluczowym motorem napędzania popytu będzie pozytywna komunikacja o tym, że eventy branżowe, firmowe się odbywają w bezpiecznym trybie. Pod hasłem #ZnowuSieSpotykamy została zapowiedziana kampania informacyjna, którą będzie prowadzić Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. Celem tej inicjatywy jest pokazywanie przykładów odbywających się wydarzeń, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na ich odpowiednie przygotowanie pod kątem bezpieczeństwa i nowego standardu sanitarnego.

Eksperci obserwują też, że kryzys spowodował, iż branża zaczyna w inny sposób postrzegać siebie
i swój potencjał. Sytuacja kryzysowa wpłynęła na zmianę myślenia agencji incentive travel na temat wartości pracy. Wysokiej jakości usługi, know how, wyspecjalizowane zespoły wymagają odpowiednich nakładów finansowych. „Musimy się nauczyć komunikować klientom, że za takie wysokiej jakości usługi, będą musieli w odpowiedni sposób zapłacić, ponieważ są one bezpieczne, wsparte na gwarancjach ubezpieczeniowych, na dobrej kondycji finansowej firmy.”  – wyjaśnia Krzysztof Pobożniak, wiceprezes zarządu SOIT.

Z rozmowy ekspertów płyną następujące wnioski:

 • Popyt na spotkania, wyjazdy biznesowe i incentive powróci, jeżeli klienci będą czuć się bezpiecznie i zapewnią poczucie bezpieczeństwa uczestnikom, czyli swoim pracownikom, partnerom biznesowym.
 • Na to czy decydenci będą czuć się bezpiecznie będzie mieć wpływ spójna, uczciwa i rzetelna komunikacja na temat pandemii i bezpieczeństwa na 3 płaszczyznach: w mass-mediach, po stronie administracji rządowej oraz ze strony branży – organizatorów wyjazdów, obiektów oraz linii lotniczych.
 • Za najważniejsze ogniwo w restarcie całej branży zostały uznane linie lotnicze. Powracająca siatka połączeń lotniczych będzie impulsem do powrotu popytu na usługi incentive travel i podróże biznesowe. Branża czeka na zunifikowane przepisy i rekomendacje ze strony właściwych instytucji UE.
 • Popyt będzie odbudowywać się powoli, najpierw będzie powracać turystyka indywidualna, a jej pozytywne efekty przełożą się na zaufanie i restart wyjazdów grupowych.
 • Nieuniknione jest przystosowanie się do funkcjonowania w nowej „covidowej” rzeczywistości i organizowanie wyjazdów w nowych warunkach. Niezmiennie spotkania face to face są kluczowe dla budowania zespołów, relacji, wspólnoty, a także motywacji wśród pracowników i partnerów, szczególnie w wymagających czasach.
 • Fundamentem odbudowy przemysłu będą spójne i rzetelnie uzasadnione decyzje administracyjne, regulacje czy wytyczne sanitarne, które budują zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, a nie blokują prowadzenie biznesu.

Podróże biznesowe i incentive travel powrócą, tak samo jak eventy i inne wydarzenia, ponieważ Przemysł Spotkań i Wydarzeń jest ważnym spoiwem dla całego rynku. „My jesteśmy swoistym układem nerwowym naszej gospodarki. Bo my zapewniamy przepływ idei, myśli, nauki, rozrywki, My zapewniamy to, że ludzie się spotykają i budują relacje, poznają siebie nawzajem, poznają swoje idee, pomysły. To jest przepływ myśli w gospodarce”. – spuentował Cezary Wilemajtys.


V Zjazd SOIT – Priorytetem jest odbudowa popytu na usługi incentive travel.

Priorytetem jest odbudowa popytu na usługi incentive travel. SOIT podsumowuje działania w czasie pandemii i rozmawia o perspektywach dla branży MICE.

W dniach 6-7 września w Hotelu BoniFaCio odbył się V zjazd Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel. Członkowie SOIT podsumowali działania kryzysowe i inne inicjatywy, które były skupione na wsparciu członków i branży w czasie pandemii, a także podjęli dyskusję o przyszłości rynku w dobie Covid-19.

„Co roku we wrześniu spotykamy się, aby wymienić wiedzę, doświadczenia i podsumować minione miesiące. To był wyjątkowy zjazd, w wyjątkowym czasie. Cieszyliśmy się, że znów się spotykamy. W naszej organizacji bardzo ważne są relacje i to, że możemy wymieniać się pomysłami, ale także dzielić wątpliwościami i zagrożeniami. A przede wszystkim po prostu porozmawiać szczerze o naszych problemach. To szczególna wartość w tym trudnym dla wszystkich czasie.  Dziękujemy wszystkim członkom SOIT za obecność, mobilizację i gotowość do dalszego działania na rzecz całej branży incentive”. – mówi Olga Krzemińska-Zasadzka Prezes Zarządu SOIT.

Podczas zjazdu zarząd podsumował działania i inicjatywy, w których SOIT uczestniczył od początku 2020 roku:

 • Monitoring informacji o koronawirusie z wiarygodnych źródeł – WHO, MSZ, GIS
 • Spotkania wewnętrzne członków i wymiana doświadczeń
 • Konsultacje prawne dot. interpretacji Art. 47 ust. 4 Ustawy o IT i PUT,
 • Przygotowanie stanowisk i komunikatów SOIT dot. sytuacji na rynku incentive w dobie Covid-19,
 • Wsparcie członków w rozmowach z liniami lotniczymi, sieciami hoteli na całym świecie promując podejście Goodwill Policy,
 • Szkolenia online z aspektów prawnych,
 • Udział w rozmowach przedstawicieli organizatorów turystyki i ubezpieczycieli na temat gwarancji, ubezpieczeń turystycznych oraz zmiany paragrafu 3 rozporządzenia w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • Aktywność przedstawicieli SOIT w sztabie przemysłu spotkań #Tugether
 • Dostarczanie wiedzy członkom o: programach pomocowych, poszczególnych odsłonach Tarcz Antykryzysowych, abolicji ZUS, dopłatach do wynagrodzeń z urzędów pracy, subwencjach z PRF,
 • Zbieranie pytań i identyfikowanie problemów związanych ze składaniem wniosków o subwencje finansowe PFR (weryfikacja wnioskujących rozliczających się w systemie VAT-marża i mieszanym) oraz interwencje w tym zakresie w Polskim Funduszu Rozwoju,
 • Występowanie do PFR z prośbą o indywidualne rozpatrywanie spraw członków,
 • Pisma do instytucji z wnioskami o pomoc na rzecz firm pominiętych w subwencjach PFR,
 • Przygotowanie we współpracy z innymi organizacjami pism do KPRM, Ministerstwa Rozwoju oraz apeli dotyczących sytuacji w przemyśle spotkań, turystyce oraz koniecznej pomocy sektorowej,
 • Aktywność przedstawicieli SOIT w Sztabie Kryzysowym przy Ministerstwie Rozwoju – udział w konsultacjach z MR na etapie budowania programów pomocowych i tworzenia protokołów odmrożeniowych, oraz tarczy dla turystyki i eventów
 • Pisma i działania na rzecz zmiany wytycznych dot. spotkań i zmiany w zakazach lotów,
 • Pisma i działania na rzecz wprowadzenia poprawek w ustawie tzw. tarczy dla turystyki,
 • Udział debatach medialnych na temat sytuacji incentive travel, wyjazdów biznesowych i szeroko pojętej turystyki.
 • Aktywność w mediach, wypowiedzi eksperckie na temat sytuacji w branży dla prasy, radia i telewizji.

 

Od maja SOIT jest członkiem organizacji Pracodawcy RP, która aktywnie bierze udział w pracach Rady Dialogu Społecznego oraz uczestniczy z głosem doradczym w procesach legislacyjnych. Członkostwo SOIT w inicjatywach podejmowanych przez Pracodawców RP wpływa na lepsze reprezentowanie interesów branży spotkań i turystyki w kręgach administracji państwowej i na rynku biznesowym. Od lipca SOIT jest także członkiem Rady Przedsiębiorczości przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców i  pracuje w Zespole Roboczym ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego. SOIT jest również członkiem -założycielem Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, która powstała w lipcu br. i zrzesza 18 organizacji branżowych.

Działania, na których skupi się SOIT w najbliższych miesiącach to:

 • Działania na rzecz wsparcia firm w kryzysie i na etapie odbudowy
 • Działania komunikacyjne, informacyjne na rzecz odbudowy popytu w przemyśle spotkań
 • Stworzenie dialogu z rządem dot. MICE
 • Wycena przemysłu spotkań

„Naszym głównym zadaniem na najbliższe miesiące jest odbudowa branży incentive i całego przemysłu spotkań. Skupiamy się na przyszłości, na tym, aby ułożyć rzeczywistość na nowo i nauczyć się działać w nowych warunkach. Cieszą nas informacje od członków że #ZnowuSięSpotykamy, odbyły się, pierwsze od lockdownu, podróże motywacyjne. Klienci wiedzą, że warto się spotykać, a motywacja jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Wiemy, że wypracowane procedury bezpieczeństwa pozwalają podróżować bezpiecznie. Ważne jest teraz, aby zintegrować wszystkie działania, aby popyt powrócił, a tutaj kluczowa jest rzetelnie prowadzona komunikacja oraz wyważona polityka informacyjna ze strony władz. Apelujemy i będziemy apelować w tej sprawie do właściwych instytucji”. – tłumaczy Łukasz Adamowicz, wiceprezes Zarządu SOIT.

Stałym elementem zjazdu jest także integracja członków. Uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach Speed Painting, które w unikalny sposób łączą sztukę z psychologią i redukcją stresu. Podczas arteterapii grupa zaangażowana przez proces twórczy, przeszła w tzw. stan flow, a w rezultacie warsztatów powstały niezwykłe obrazy. Zostaną wystawione na aukcji charytatywnej Columbus Day, która jest doroczną akcją CSR organizowaną przez SOIT.

„Mimo, iż branża jest w trudnej sytuacji, to szukamy rozwiązań i pomysłów, aby kontynuować nasze flagowe projekty jak Columbus Day i utrzymać wsparcie dla fundacji, z którą współpracujemy od lat. Na tym polega właśnie „społeczna odpowiedzialność biznesu.” – podsumowuje Olga Krzemińska-Zasadzka.

Zjazd zakończyła dyskusja dotycząca przyszłości incentive travel i podróży biznesowych oczami agencji, agentów lotniczych i ubezpieczycieli, z udziałem zaproszonych gości – przedstawicieli AXA oraz Time4Travel.

 

 


Aktualna sytuacja rynkowa PRZEMYSŁU SPOTKAŃ I WYDARZEŃ

AKTUALNA SYTUACJA RYNKOWA PRZEMYSŁU SPOTKAŃ I WYDARZEŃ

Czynniki wpływające na obecną sytuację:

 • globalne i natychmiastowe wstrzymanie organizacji podróży służbowych, spotkań, wydarzeń firmowych i udziału w targach / wystawach zarówno przez polskie, jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa;
 • wprowadzenie administracyjnego zakazu dot. międzynarodowego poruszania się (m.in. przejazdy, przeloty), jak i też funkcjonowania hoteli, czy też organizacji spotkań, targów, wystaw, koncertów i zgromadzeń publicznych, itp.;
 • globalny i krajowy drastyczny spadek zainteresowania klientów indywidualnych (obawa przed zarażeniem się wirusem), m.in. w zakresie zakupu usług wycieczek zagranicznych, hotelowych, rozrywkowych, czy też przejazdów;

Brak popytu na usługi i produkty z sektora spotkań i wydarzeń oraz brak perspektyw na szybkie przywrócenie do działalności sprzed pandemii, skutkuje bardzo ograniczonymi możliwościami planowania działalności gospodarczej. Niepewność o dzień jutrzejszy w branży MICE jest na najwyższym możliwym poziomie.

Dla przykładu, w pierwszych trzech tygodniach po otwarciu hoteli (I połowa maja) dominowała frekwencja gości do 10 proc. 77 proc. hoteli miejskich i 45 proc. położonych poza miastami deklaruje na lipiec i sierpień br. stan rezerwacji nieprzekraczający 20 proc. posiadanych pokoi. W hotelach pozamiejskich frekwencję powyżej 40 proc. deklaruje tylko 23 proc. obiektów. Z kolei 1/3 hoteli dokonała redukcji pracowników zatrudnionych na umowach o pracę (zatrudnienie w tym segmencie to ok. 1 mln osób). W związku z powyższym aż 87% obiektów ma bardzo poważne kłopoty z płynnością finansową, a 84% hoteli nie przewiduje osiągnięcia zysku z działalności w 2020 roku. Kluczowym czynnikiem w tym zakresie jest brak właśnie indywidualnego, jak i grupowego klienta B2B.

Równie dramatyczna sytuacja panuje w sektorze transportu autokarowego, który do niedawna był polską specjalnością na skalę całej UE (obsługa 25% grup przyjeżdżających do Europy spoza kontynentu). Tylko w 2019 roku polskie autokary przewiozły 5,2 mln turystów odwiedzających stary kontynent. Co ważne nasz kraj dysponuje bardzo nowoczesną flotą pojazdów liczących ok. 14 000 autokarów, a sama tylko  branża odpowiada za 1,2% polskiego eksportu, zatrudniając przy tym ok. 80 000 osób. Od lutego 2020 roku nastąpił spadek sprzedaży w tym zakresie o 98%, a pierwsze zlecenia są przewidywane na okres kwiecień – maj 2021 roku. Co roku średni stopień rejestracji nowych pojazdów wynosił ok. 350 sztuk, a w okresie styczeń – maj były to tylko 44 pojazdy. Średnia wartość nowego autokaru to ok. 1,5 mln PLN. Aktualnie zakupiony pojazd w styczniu 2020 roku jest wart ok. 800 tys. PLN i nie może przy tym znaleźć nabywcy.

Nie należy się zatem, dziwić, że podobny dramatyczny trend ma miejsce w zakresie organizacji targów, spotkań biznesowych, czy też wydarzeń artystyczno – rozrywkowych (koncerty, festiwale itp.). Tylko w 2019 roku ponad 30 mln osób uczestniczyło w wydarzeniach o charakterze masowym, a prawie 16 mln zarówno w kraju, jak i zagranicą w spotkaniach biznesowych. Sama tylko wartość spotkań i wydarzeń B2B generuje ok 1,5% polskiego PKB, mając bezpośredni wpływ na prawie 220 000 miejsc pracy. W okresie luty – sierpień nie odbyło się / nie odbędzie ok 95 – 100% planowanych spotkań biznesowych, a najnowszy trend pokazuje u klientów obawę przed II falą zachorowań i tym samym zdecydowana większość planowanych projektów jest przenoszona na 2021 rok z zastrzeżeniem, że ten okres i tak może się wydłużyć. W rezultacie podmioty organizujące spotkania i wydarzenia (m.in. agencje eventowe) przewidują spadek swoich przychodów średnio w zakresie 65 – 80% w całym 2020 roku. Nie można się zatem dziwić, że już ok 50% firm w tej dziedzinie podjęło decyzję o zwolnieniach pracowników i aż 80% o obniżeniu wynagrodzeń swojemu personelowi.

Częścią turystyki są też podróże służbowe. W Polsce jest 165 firm, które profesjonalnie organizują na rzecz innych firm wyjazdy z i do Polski w celach służbowych. Są to firmy, posiadające licencje IATA (International Air Transport Association) uprawniającą do wystawiania biletów lotniczych. Zatrudniają one powyżej 3500 osób. Zamknięcie nieba spowodowało z dnia na dzień spadek obrotów do zera. Perspektywa wychodzenia z kryzysu jest bardzo pesymistyczna. Wg naszych danych do końca roku może być to 25-30% ruchu z roku poprzedniego. Związane jest to zarówno z sytuacją epidemiologiczną, brakiem siatki połączeń jak i ogólnym spowolnieniem gospodarczym i polityką zaciskania pasa w firmach.

Agenci IATA w 2019 generowali tylko na sprzedaży biletów lotniczych 3,5 mld pln. Trzeba pamiętać, iż pośredniczą oni również w sprzedaży biletów kolejowych i autokarowych, wynajmie aut, rezerwacjach hotelowych i sprzedaży ubezpieczeń. Obecnie widzimy minimalny ruch w podróżach na terenie Polski i jeszcze mniejszy na terenie EU. Podróże w dalszych kierunkach firmy przekładają na 2021 rok.

Podobny można rzec los dotyka tzw. turystyki motywacyjnej (incentive – zagraniczne grupowe wyjazdy biznesowe), która prognozuje spadek wartości swojego rynku z ok. 767 mln PLN do poziomu poniżej 250 mln PLN. Spadek ten uwzględnia też wyjazdy zrealizowane w pierwszym kwartale przed wybuchem epidemii. Jest to dramatyczna informacja, również w tym kontekście, że ta część gospodarki rozwijała się tempie kilkunastu procent rocznie. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT) od 6 lat regularnie bada rynek w badaniu Barometr SOIT, które od lat wykazywało tendencję rozwojową tej branży. W 2018 roku wartość rynku incentive była szacowana na ok. 640 mln zł, a w 2019 roku było to już ok. 767 mln zł (wzrost o 18,5 proc.). Jeszcze w marcu 2020 badania nastrojów organizatorów incentive travel pokazywały, że spadek obrotów będzie ok. 50-procentowy, w kwietniu przewidywane spadki sięgały 77 proc. Te liczby mogą być jednak nadal niedoszacowane. Biorąc pod uwagę sytuację z końca czerwca, eksperci SOIT estymują, że spadki mogą osiągnąć nawet 90 proc.

Niestety gospodarcze tsunami nie omija jednej z kluczowych gałęzi naszego przemysłu, a mianowicie targów. Rynek ten, o wartości prawie 3 mld PLN jest zagrożony, a razem z nim prawie 40 000 miejsc pracy (na umowę o pracę oraz na umowy cywilno-prawne). W związku z wysoką niepewnością dot. kolejnej fali wirusa 95% imprez zostało odwołanych lub przeniesionych na jesień lub nawet na kolejny rok. Miesięczne straty rynku targowego to 150 mln zł.

Z kolei stan turystyki wyjazdowej i przyjazdowej można doskonale zobaczyć na własne oczy, czy to na lotnisku F.Chopina w Warszawie, czy też na krakowskim rynku. Dla przypomnienia co roku ok. 10 mln Polaków wyjeżdża zarówno indywidualnie, jak i grupowo (ok 4 mln) zagranicę. Co ważne, przyjeżdża do nas w tym czasie prawie 20 mln osób (rokrocznie kilkunastoprocentowy wzrost). Tutaj również spadki sięgają 90 – 95%, co stanowi ogromne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania nie tylko touroperatorów, ale całego lokalnego łańcucha dostaw opartego na kliencie z zagranicy (tylko sam Kraków rokrocznie odwiedza ok 14 mln turystów). Jesienią również touroperatorzy staną przed wyzwaniem zwrotów ogromnych środków do klientów (mija okres 180 dni) raz koniecznością odnowienia gwarancji ubezpieczeniowych, których to na ten moment nie chce przedłużyć żadna firma ubezpieczeniowa.

Branża wydarzeń, biznesowych i artystyczno-rozrywkowych oraz powiązane z nią sektory kultury i rozrywki, operatorów obiektów, techniki estradowej, które w Polsce zatrudniają ponad 300 000 osób od marca nie są w stanie funkcjonować ze względu na restrykcje wprowadzone w związku z pandemią. Obroty spadły radykalnie, większości przypadków o 100% w okresie marzec- czerwiec. Mimo luzowania obostrzeń w ostatnim czasie, powrót do normalności w tych sektorach jest nadal niemożliwy. Ze względu na wycofanie się publicznych i prywatnych inwestorów jak i klientów detalicznych z planowanych, zawieszonych wydarzeń, w wyniku kryzysu gospodarczego i obaw przed nawrotem epidemii. Finansowanie przedsięwzięć rozrywkowo-artystycznych jest od miesięcy zablokowane, z prognozami na drugą połowę roku odrodzenia się popytu na poziomie 3-5%.

Od miesięcy tysiące pracowników z zaplecza kultury, technicy sceniczni, realizatorzy, animatorzy, konstruktorzy oraz sami artyści, aktorzy, muzycy nie są w stanie pracować aby się utrzymać i swoje firmy.

Sytuacja tych ludzi, jak i organizatorów i producentów wydarzeń w Polsce jest dramatyczna. Utrzymywanie jej oznacza totalne wyniszczenie tej kultury polskiej w najbliższych miesiącach. A to przekłada się i na zmniejszenie udziału przemysłów czasu wolnego i kreatywnych w gospodarce narodowej (dotychczas na poziomie  3,5% PKB), jak i na zwolnienia, bezrobocie, utratę dorobku ostatnich dekad wypracowanego przez firmy i jednostki.

Przypomnijmy w tym miejscu, że co roku w Polsce zgodnie z danymi ZUS odbywa się ok. 7 200 imprez masowych, w których uczestniczy ok 28 mln Polaków oraz ok. 70 000 przedstawień z udziałem ok. 15 mln osób. Tylko w okresie czerwiec sierpień nie odbędzie się ok 10 000 imprez biletowanych (w tym największe festiwale) i ok 10 000 mniejszych wydarzeń. Co ważne w okresie czerwiec – wrzesień zostało odwołanych ok. 7 000 koncertów polskich wykonawców. Dodatkowo, trzeba brać pod uwagę, że tylko w III kwartale wartość zwrotów do klientów z powodu odwołanych koncertów wynosi ok 500 mln PLN, a w przypadku utrzymania takiego trendu do końca 2020 roku powiększy się do 1 mld PLN.

Należy również i przede wszystkim zwrócić uwagę, iż wszystkie formy wsparcia ze strony państwa zamknęły się z końcem czerwca, a sytuacja finansowa w naszym sektorze pozostaje bez zmian i dalej jest po prostu fatalna bez perspektyw na szybką zmianę. Środki otrzymane z Tarczy Finansowej PFR również szybko ulegną wyczerpaniu w najbliższych miesiącach.

Biorąc pod uwagę powyższe dane kluczowe jest utrzymanie i rozwinięcie dodatkowych form wsparcie dla przemysłu dot. m.in.:

 • pobudzenia popytu
  • obniżenie VAT na usługi hotelowe / konferencyjne / gastronomiczne;
  • możliwość wliczenia inwestycji dot. organizacji spotkań / wydarzeń w koszty uzyskania przychodu;
  • możliwość odliczania z PIT wydatków konsumentów na turystykę pobytową w Polsce;
  • możliwość uelastycznienia funduszu socjalnego przedsiębiorstw na wydatkowanie dot. organizacji spotkań i wydarzeń pracowniczych;
  • stworzenie funduszu asekuracyjnego na pokrycie poniesionych przez uczestników kosztów na uczestnictwo w wydarzeniach, które zostaną odwołane z powodu koronawirusa.

 

 • dodatkowego bezpośredniego wsparcia finansowego
  • zwrotne i bezzwrotne dodatkowe pożyczki płynnościowe z BGK / ARP (banki komercyjnego nie udzielają kredytów branży mimo gwarancji de minimis 80%) lub dodatkowa transza pomocy ze strony PFR;
  • dofinansowanie kosztów leasingu szczególnie w branży autokarowej i sprzętu estradowego (nagłośnienie, oświetlenie itp.);
  • przedłużenie ważności voucherów, które klienci otrzymają przy rezygnacji z usług spowodowanych przez Covid – 19;
  • wsparcie sektorowe ze środków UE (Recovery Fund) przeznaczony m.in. na innowacje i zrównoważony rozwój;
  • utworzenie funduszu pożyczkowego dla touroperatorów zapewniających im płynnością finansową w przypadku przypadających na jesień masowych zwrotów środków do klientów (mija wtedy ustawowy termin 180 dni przypadający na zwroty).

 

 • dodatkowego bezpośredniego wsparcia dot. kosztów pracy
  • przedłużenie zwolnienia z ZUS oraz stosowania przestoju ekonomicznego z dopłatami do miejsc pracy na podstawie PKD oraz kryterium spadku obrotów (70% w trzech miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec 2020 lub 60% w trzech miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień 2020);
  • przedłużenia tzw. “postojowego” dla osób prowadzących JDG lub realizujących zlecenia na podstawie umów cywilnoprawnych na podstawie tych samych kryteriów (PKD oraz spadek obrotów).

 

 • dodatkowego bezpośredniego wsparcia dot. promocji Polski jako destynacji indywidualnej, grupowej i biznesowej
  • uruchomienie w trybie natychmiastowym kompleksowej promocji marketingowej nakierowanej na rynki o najszybszym potencjale odbudowy, mającej pobudzić popyt na usługi naszego przemysłu;
  • dopłaty do udziału w Targach w Polsce i zagranicą.

 

 

 • uelastycznienie zaleceń i wytycznych dot. organizacji wydarzeń i spotkań
  • w tym momencie jak widać nie ma kłopotu żeby tysiące osób spotykały się nad Wisłą, czy też na stadionie sportowym więc oczekujemy uelastycznienia zaleceń, które w tym momencie pozwalają na spotkania max. 150 osób przy zachowaniu bardzo wysokich rygorów bezpieczeństwa. Konieczne jest zatem “uwolnienie” wydarzeń biznesowych i rozrywkowych w miarę postępu w zwalczaniu pandemii co aktualnie ma miejsce. Proponujemy zatem zniesienie maksymalnego pułapu 150 osób przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego jak najszybciej.

 

Przykłady innych krajów  pokazują, że powyżej wymienione rozwiązania są możliwe do szybkiego wprowadzenia.

 

Tylko Niemcy przygotowały sektorowe formy wsparcia m.in. dla branży kultury i rozrywki (o wartości ponad 1 mld EUR) i autokarów (200 mln EUR).

 

Z kolei obniżanie podatku VAT staje się aktualnie najważniejszym globalnym trendem w zakresie pobudzaniu popytu. W dniu dzisiejszym rząd Wielkiej Brytanii ogłosił redukcję VAT z 20 na 5% w zakresie hoteli, gastronomii i atrakcji turystycznych.

https://turystyka.rp.pl/trendy/34698-wielka-brytania-tnie-vat-zeby-pomoc-turystyce

35 euro za miejsce – tyle rząd Bułgarii będzie dopłacać do lotów czarterowych. Program dotowania powinien wystartować w połowie lipca.

https://turystyka.rp.pl/biura-podrozy/34706-bulgaria-doplaci-do-czarterow

Popularne turystycznie kierunki, jak np. Bułgaria, Sycylia czy Meksyk, już mają pomysł na to, w jaki sposób przyciągnąć turystów po zakończeniu kryzysu związanego z pandemią. Władze państw kuszą zagranicznych gości rozmaitymi dopłatami do wakacyjnego wypoczynku.

https://www.radiozet.pl/Podroze/Te-kraje-beda-doplacac-do-wakacji.-Wladze-walcza-o-zagranicznych-gosci

Skład Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń:

 1. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT
 2. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
 3. Klub Agencji Eventowych SAR
 4. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – SKKP
 5. Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR
 6. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego IGHP
 7. Polska Izba Techniki Estradowej PITE
 8. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska
 9. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce
 10. SITE Poland – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland
 11. Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE
 12. Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT
 13. Harmony Polish Hotels
 14. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych PSPA
 15. Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich IGMAP
 16. Fundacja FOH
 17. Future for MICE
 18. Meeting Professional International Poland Chapter MPI

Powołanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

W dniu 21 lipca 2020 w siedzibie Pracodawców RP nastąpiło historyczne powołanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, składającej się z przedstawicieli 18 organizacji reprezentujących ponad 500 polskich przedsiębiorców, realizujących zarówno mniejsze projekty (np. szkolenia, spotkanie firmowe), jak i też kreujące takie przedsięwzięcia, jak m.in.: Europejski Kongres Gospodarczy, IMPACT, targi MSPO, czy festiwal Open’er.

Pandemia zdrowotna i gospodarcza uderzyła w to, co jest podstawą działalności w branży MICE, czyli w bezpośrednie kontakty międzyludzkie. Nowoczesny i prężny sektor gospodarki został z dnia na dzień całkowicie zamrożony. To kataklizm, którego żadna inna branża nie doświadczyła – ocenia Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Dlatego reakcja musi być tak samo szybka i zdecydowana. Powstanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń to pierwszy krok. Głos branży będzie głośniejszy i skuteczniejszy. Kolejne działania to dostosowanie pomocy publicznej do wyjątkowej sytuacji przemysłu spotkań. Musi on przetrwać kryzys, otrzymać czas na ponowne uruchomienie oraz przystosowanie do nowych warunków – zaznacza.

Jak podkreśla Bartosz Bieszyński, Koordynator Sztabu Kryzysowego Branży MICE. – Przemysł spotkań i wydarzeń stanowi łącznie blisko 15 proc. polskiego PKB (hotele, rozrywka, transport autokarowy, targi, grupowa i indywidualna turystyka przyjazdowa i wyjazdowa, MICE) i zatrudnia, łącznie z dostawcami i partnerami, ok. 1,5 mln osób.

– Od połowy lutego br. nasze środowisko notuje średni spadek sprzedaży w granicach 80 – 95 proc., w zależności od sektora. Brak długoterminowych i strategicznych rozwiązań oznacza nie tylko bankructwa i zwolnienia, to przede wszystkim zagrożenie dla nowoczesnej i zrównoważonej gospodarki naszego kraju. – dodaje.

– W Radzie Przemysłu Spotkań i Wydarzeń chcemy komunikować się między sektorami branży MICE oraz z rządem, a także dbać nie tylko o przetrwanie, ale też o przyszłość – deklaruje Łukasz Adamowicz, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel.

Reprezentanci Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń postawili sobie za cel obronę i odrodzenie branży, poprzez mocny głos w dyskursie na szczeblu rządowym. Rada będzie dążyć m.in. do:

● stworzenia platformy współpracy i wymiany informacji pomiędzy organizacjami tworzącymi szeroko rozumiany przemysł spotkań i wydarzeń;

● stałego monitoringu stanu kondycji branży (badania, ankiety itd.);

● stworzenia ciała reprezentującego interesy branży wobec administracji państwowej;

● budowania świadomości znaczenia branży wśród państwowych decydentów, jak i też opinii publicznej;

● tworzenia i przedstawiania propozycji w ramach wykorzystania EU Recovery Fund;

● współpracy z najważniejszymi instytucjami społecznymi.

– Współpraca branży MICE daje nam widoczność w mediach i możliwości dotarcia do rządu, których nie mielibyśmy działając w pojedynkę, tym bardziej, że nasz sektor to system naczyń połączonych – ocenia Grażyna Grabowska, Prezes Targów w Krakowie i Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

– Pandemia koronawirusa pokazała, jak mocno powiązane są różne sektory branży MICE. Siłą polskiej gospodarki jest jej zrównoważony charakter – powinniśmy podkreślać nasz wkład w tworzenie PKB. Bez spotkań i wydarzeń wiele polskich miast – choćby Warszawa, Kraków, Poznań, czy Trójmiasto – wygląda zupełnie inaczej, a to przekłada się też na sytuację gospodarczą – zaznacza Mikołaj Ziółkowski, Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych.

Mamy wiele do zrobienia, a na pewno będzie to łatwiejsze, jeśli będziemy działać razem – ocenił Sekretarz Generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Marcin Mączyński.

Tego typu działanie jest koniecznie, ponieważ szeroko rozumiany przemysł spotkań, wydarzeń, rozrywki i czasu wolnego jest tą częścią polskiej jak i globalnej gospodarki, która jako pierwsza „zatrzymała się” z powodu szerzącej się pandemii SARS-CoV-2. Kluczowe postulaty Rady to utrzymanie i rozwinięcie dodatkowych form wsparcia dla przemysłu, takich jak:

● pobudzenie popytu

● dodatkowe bezpośrednie wsparcie finansowe

● dodatkowe bezpośrednie wsparcie dot. kosztów pracy

● dodatkowe bezpośrednie wsparcie dot. promocji Polski jako destynacji indywidualnej, grupowej i biznesowej

● uelastycznienie zaleceń i wytycznych dot. organizacji wydarzeń i spotkań

Skład Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń:

1. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT

2. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

3. Klub Agencji Eventowych SAR

4. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – SKKP

5. Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR

6. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego IGHP

7. Polska Izba Techniki Estradowej PITE

8. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska

9. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce

10. SITE Poland – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland

11. Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE

12. Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT

13. Harmony Polish Hotels

14. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych PSPA

15. Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich IGMAP

16. Fundacja FOH

17. Future for MICE

18. Meeting Professional International Poland Chapter MPI

FOT. Think Mice


SOIT został członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

SOIT został członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców – Biuro Rzecznika MŚP

📍Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców, diagnozuje i monitoruje problemy przedsiębiorców, opiniuje i opracowuje projekty ustaw wpływające na sektor MŚP oraz wspiera Rzecznika w innych działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców.

📍Przedstawicielami SOIT w Radzie będą Olga Krzemińska-Zasadzka– Prezes Zarządu SOIT oraz Łukasz Adamowicz – Wiceprezes Zarządu SOIT.

🎙Dzięki obecności w Radzie będziemy dostarczać Rzecznikowi wiedzy na temat specyfiki branży, wyzwań i problemów przedsiębiorców działających w turystyce biznesowej i przemyśle spotkań. Będzie to ważny kanał dialogu z władzami i wpływu na legislację oraz rynek, co mamy nadzieję przełoży się pozytywnie na działalność naszych firm i otoczenie biznesowe. – tłumaczy Olga Krzemińska-Zasadzka.

🎙Biorąc pod uwagę obecną sytuację, liczymy także, że ta platforma wymiany wiedzy i doświadczeń przedsiębiorców, będzie pełniła konstruktywną rolę w odbudowie Turystyki i Przemysłu Spotkań. Sytuacja jest na tyle poważna, że potrzebne są skuteczne platformy zapewniające realizacje koniecznych dla branży działań w przedziale krótko, średnio i długookresowym. – podsumowuje Łukasz Adamowicz.


Barometr SOIT 2019/2020 – Co mówi prognoza 2020?

Barometr SOIT to pierwsza i jedyna w Polsce inicjatywa podejmująca wyzwanie zmierzenia polskiego rynku podróży motywacyjnych. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel od 2014 roku systematycznie przeprowadza badanie Barometru wśród swoich członków. Pomiary za lata 2017-2020 przeprowadziła certyfikowana agencja ABR SESTA, która również opracowała kompleksowy raport obejmujący badania z poprzednich lat.

Po raz pierwszy badanie przeprowadzone zostało w grudniu 2014 roku. Prezentowana część raportu obejmuje pomiary (weryfikacje) za lata 2015-2019 oraz prognozę na rok 2020.

Partnerem badania Barometr SOIT 2019/2020 jest AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 

Najważniejsze wnioski z badania:

BAROMETR SOIT 2014 – 2019

 • Badanie wykonywane było przez 6 lat z rzędu wśród członków SOIT.
 • Prezentujemy część badania jaką SOIT zdecydował się udostępniać mediom i wybranym agencjom.
 • Dane za 2019 rok pochodzą ze 100% zrzeszonych agencji SOIT i 7 agencji niezrzeszonych, łącznie 30 firm.
 • Badania za 2017- 2019 rok oraz prognoza na 2020 rok zostały przeprowadzone przez certyfikowaną Agencję ABR SESTA.

Liczba wyjazdów:

 • Badane firmy w 2019 roku zorganizowały 942 wyjazdy. W prognozie deklarują realizację 260 wyjazdów w 2020 roku, spadek o 73%.
 • Blisko 63% wynosi odsetek badanych firm deklarujących realizację nie więcej niż 4 wyjazdów pozaeuropejskich w 2020 roku.
 • Średnia liczba zrealizowanych wyjazdów w 2019 roku dla badanych agencji wyniosła 31, o 2 więcej niż w 2018.
 • Średnia liczba prognozowanych na 2020 rok wyjazdów do krajów europejskich wynosi 5, spadek o 75%.

Średnie budżety wyjazdów:

 • z 15% w 2018 roku do 23% w 2019 roku wzrósł odsetek wyjazdów europejskich z budżetem powyżej 6000 PLN
 • z 25% w 2018 roku do 50% w 2019 roku wzrósł odsetek wyjazdów pozaeuropejskich z budżetem do 9000 PLN,
 • w 2019 roku podwojeniu uległa liczba wyjazdów pozaeuropejskich z budżetami powyżej 14000 PLN

Długość wyjazdów:

 • Średni czas trwania wyjazdów w Europie w 2019 roku utrzymał się na poziomie 4 dni.
 • W 2019 roku badane agencje najczęściej realizowały wyjazdy 6 i 9 dniowe do krajów pozaeuropejskich.

Liczba uczestników:

 • Średnia liczebność grupy realizowana przez badane firmy wyniosła w 2019 roku 52 osoby. Jest to o 9 osób więcej niż prognozowano.
 • W 2019 roku firmy biorące udział w badaniu obsłużyły – 740 osób
 • Prognoza na 2020 rok wskazuje na spadek do 15.000 osób. To spadek o 70 %.

 Obroty:

 • Obroty firm biorących udział w badaniu z wyjazdów incentive wyniosły w 2019 roku 260.000.000 zł.
 • W 2020 roku szacujemy spadek obrotów do poziomu 114.000.000 zł, czyli o 57%.
 • Szacowana wielkość rynku wyjazdów incentive w Polsce 2019 roku to 766.666.000 zł wobec 646.666.000 zł w 2018 roku. Wzrost o 18,5%.
 • W 2020 roku szacujemy spadek wielkości rynku incentive w Polsce do poziomu poniżej 250.000.000 zł, czyli o ok. 68 %.

Przetargi:

 • 50% firm wskazuje średni czas trwania procesu przetargowego na powyżej 4 tygodnie.
 • 63% firm wskazuje średni czas na przygotowanie oferty na nie dłuższy niż 8 dni.
 • 96% firm wskazuje na spadek liczby zapytań ze strony Klientów.

Nastroje:

 • Nastrój właścicieli i kadry zarządzającej w firmach poddanych badaniu w 2019 roku (w skali 0-10) wynosił 7,5.
 • Nastrój właścicieli i kadry zarządzającej na 2020 rok …. Nie zmieścił się w skali.

SOIT #OneVoice – razem w obliczu koronakryzysu

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel rozpoczyna kampanię #OneVoice. Członkowie SOIT jako organizatorzy wyjazdów biznesowych i incentive do Azji, jako pierwsi zostali postawieni w obliczu kryzysu związanego z pandemią. Stowarzyszenie od początku pojawienia się informacji o koronawirusie, podjęło działania informacyjne, a teraz podsumowuje blisko 4 miesiące działalności na rzecz członków i branży.

 

„Pomysł kampanii #OneVoice kiełkował już w nas od dłuższego czasu. Ostatnie miesiące intensywnych działań udowodniły, że współdziałanie i wymiana doświadczeń w ramach stowarzyszenia są bezcenne. W obliczu kryzysu, jest to ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej, aby grać w jednej drużynie. Od początku kryzysu wspieramy naszych członków, ich firmy, dostarczamy wiedzy, narzędzi, szukamy wspólnie rozwiązań. Mamy jeden cel – wrócić do podróżowania w pełnym wymiarze, dzielenia się wrażeniami i realizacji marzeń o podróżach naszych partnerów, klientów. Możemy to osiągnąć łącząc nasze pomysły i działania. Kryzys pokazał także, jak ważna jest rola organizacji branżowych. Gdyby nie siła przebicia organizacji, bylibyśmy w tej chwili na innym etapie odmrożenia MICE i turystyki.” – tłumaczy Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT.

Od lutego, SOIT podjął następujące działania:

 • Wewnętrzne spotkania informacyjne dla członków w celu identyfikacji problemów i zagrożeń, wymiany doświadczeń i opinii o koronawirusie i sytuacji w różnych regionach świata,
 • Monitoring informacji na temat pandemii z wiarygodnych źródeł – WHO, MSZ, GIS,
 • Konsultacje prawne dot. interpretacji Art. 47 ust. 4 Ustawy o IT i PUT,
 • Przygotowanie stanowisk i komunikatów SOIT dot. sytuacji na rynku incentive w dobie Covid-19,
 • Wsparcie członków w rozmowach z liniami lotniczymi, sieciami hoteli na całym świecie promując podejście Goodwill Policy,
 • Udział w rozmowach przedstawicieli organizatorów turystyki i ubezpieczycieli na temat gwarancji, ubezpieczeń turystycznych oraz zmiany paragrafu 3 rozporządzenia w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • Przygotowanie we współpracy z innymi organizacjami pism do Ministerstwa Rozwoju oraz apeli dotyczących sytuacji w przemyśle spotkań oraz koniecznej pomocy sektorowej,
 • Szkolenia online dla członków z aspektów prawnych,
 • Dostarczanie wiedzy członkom o: programach pomocowych, poszczególnych odsłonach Tarcz Antykryzysowych, abolicji ZUS, dopłatach do wynagrodzeń z urzędów pracy, subwencjach z PRF,
 • Zbieranie pytań i identyfikowanie problemów związanych ze składaniem wniosków o subwencje finansowe PFR (weryfikacja wnioskujących rozliczających się w systemie VAT-marża i mieszanym) oraz interwencje w tym zakresie w Polskim Funduszu Rozwoju,
 • Aktywność przedstawicieli SOIT w sztabie kryzysowym przy Ministerstwie Rozwoju – udział w konsultacjach z MR na etapie budowania programów pomocowych i tworzenia protokołów odmrożeniowych,
 • Aktywność przedstawicieli SOIT w sztabie przemysłu spotkań #TUgether,
 • Udział w branżowych spotkaniach sztabowych, LIVE’ach, Porannych Kawach TUgether i w debatach medialnych na temat sytuacji incentive travel, wyjazdów biznesowych i szeroko pojętej turystyki.

Oprócz działań kryzysowych, stowarzyszenie zrealizowało kolejną edycję badania rynku incentive travel Barometr SOIT, w którym wzięło udział 100% członków SOIT oraz zaproszone niezrzeszone agencje. Planowane jest spotkanie z uczestnikami badania, a częściowy raport zostanie udostępniony dla branży, tak jak poprzednia edycja.

SOIT został również członkiem organizacji Pracodawcy RP, która aktywnie bierze udział w pracach Rady Dialogu Społecznego oraz uczestniczy z głosem doradczym w procesach legislacyjnych. Członkostwo SOIT w inicjatywach podejmowanych przez Pracodawców RP przyczyni się do lepszego reprezentowania interesów branży spotkań i turystyki w kręgach administracji państwowej i na rynku biznesowym.

„Przynależność do SOIT zawsze była dla nas ważna. Wymiana poglądów, wspólnie podejmowane inicjatywy na rzecz branży. W czasie koronakryzysu doszła jeszcze jedna ważna wartość – wzajemne wsparcie. Od marca spotykaliśmy się regularnie online, by wymieniać doświadczenia na temat tego, jak sobie radzimy, wspieraliśmy się radą, wymienialiśmy informacjami, co więcej, wieczorami śmialiśmy się i wspominaliśmy podróże przy kieliszku wina. Dla mnie i mojej wspólniczki Majki Szura, szczególnie ważnym okresem był czas walki o wsparcie z PFR. Wymiana informacji dotycząca wypełniania wniosków, wspólne szkolenia i przygotowanie odwołań ze względu na brak uwzględnienia deklaracji VAT-marża, na bazie której większość z nas się rozlicza. Pomimo konkurencji, i tego, że każdy z nas walczy o swoją firmę, potrafimy się zjednoczyć i mówić jednym głosem. Zespołowo walczymy o całą branżę i rynek MICE.” – podsumowuje Grażyna Woźniczka, członek SOIT, Managing Director, Polka Travel.

„Dziękujemy wszystkim członkom SOIT za mobilizację i integrację w trudnych czasach. Podziękowania kierujemy także do wszystkich osób i organizacji, z którymi współdziałamy w ramach sztabu kryzysowego i #TUgether za determinację we wspólnych wysiłkach na rzecz naszych branż. Bądźmy dalej #OneVoice. Przed nami kolejne wyzwania.” – dodaje Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT.