Category Archives: Aktualności

Barometr SOIT 2019/2020 – Co mówi prognoza 2020?

Barometr SOIT to pierwsza i jedyna w Polsce inicjatywa podejmująca wyzwanie zmierzenia polskiego rynku podróży motywacyjnych. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel od 2014 roku systematycznie przeprowadza badanie Barometru wśród swoich członków. Pomiary za lata 2017-2020 przeprowadziła certyfikowana agencja ABR SESTA, która również opracowała kompleksowy raport obejmujący badania z poprzednich lat.

Po raz pierwszy badanie przeprowadzone zostało w grudniu 2014 roku. Prezentowana część raportu obejmuje pomiary (weryfikacje) za lata 2015-2019 oraz prognozę na rok 2020.

Partnerem badania Barometr SOIT 2019/2020 jest AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 

Najważniejsze wnioski z badania:

BAROMETR SOIT 2014 – 2019

 • Badanie wykonywane było przez 6 lat z rzędu wśród członków SOIT.
 • Prezentujemy część badania jaką SOIT zdecydował się udostępniać mediom i wybranym agencjom.
 • Dane za 2019 rok pochodzą ze 100% zrzeszonych agencji SOIT i 7 agencji niezrzeszonych, łącznie 30 firm.
 • Badania za 2017- 2019 rok oraz prognoza na 2020 rok zostały przeprowadzone przez certyfikowaną Agencję ABR SESTA.

Liczba wyjazdów:

 • Badane firmy w 2019 roku zorganizowały 942 wyjazdy. W prognozie deklarują realizację 260 wyjazdów w 2020 roku, spadek o 73%.
 • Blisko 63% wynosi odsetek badanych firm deklarujących realizację nie więcej niż 4 wyjazdów pozaeuropejskich w 2020 roku.
 • Średnia liczba zrealizowanych wyjazdów w 2019 roku dla badanych agencji wyniosła 31, o 2 więcej niż w 2018.
 • Średnia liczba prognozowanych na 2020 rok wyjazdów do krajów europejskich wynosi 5, spadek o 75%.

Średnie budżety wyjazdów:

 • z 15% w 2018 roku do 23% w 2019 roku wzrósł odsetek wyjazdów europejskich z budżetem powyżej 6000 PLN
 • z 25% w 2018 roku do 50% w 2019 roku wzrósł odsetek wyjazdów pozaeuropejskich z budżetem do 9000 PLN,
 • w 2019 roku podwojeniu uległa liczba wyjazdów pozaeuropejskich z budżetami powyżej 14000 PLN

Długość wyjazdów:

 • Średni czas trwania wyjazdów w Europie w 2019 roku utrzymał się na poziomie 4 dni.
 • W 2019 roku badane agencje najczęściej realizowały wyjazdy 6 i 9 dniowe do krajów pozaeuropejskich.

Liczba uczestników:

 • Średnia liczebność grupy realizowana przez badane firmy wyniosła w 2019 roku 52 osoby. Jest to o 9 osób więcej niż prognozowano.
 • W 2019 roku firmy biorące udział w badaniu obsłużyły – 740 osób
 • Prognoza na 2020 rok wskazuje na spadek do 15.000 osób. To spadek o 70 %.

 Obroty:

 • Obroty firm biorących udział w badaniu z wyjazdów incentive wyniosły w 2019 roku 260.000.000 zł.
 • W 2020 roku szacujemy spadek obrotów do poziomu 114.000.000 zł, czyli o 57%.
 • Szacowana wielkość rynku wyjazdów incentive w Polsce 2019 roku to 766.666.000 zł wobec 646.666.000 zł w 2018 roku. Wzrost o 18,5%.
 • W 2020 roku szacujemy spadek wielkości rynku incentive w Polsce do poziomu poniżej 250.000.000 zł, czyli o ok. 68 %.

Przetargi:

 • 50% firm wskazuje średni czas trwania procesu przetargowego na powyżej 4 tygodnie.
 • 63% firm wskazuje średni czas na przygotowanie oferty na nie dłuższy niż 8 dni.
 • 96% firm wskazuje na spadek liczby zapytań ze strony Klientów.

Nastroje:

 • Nastrój właścicieli i kadry zarządzającej w firmach poddanych badaniu w 2019 roku (w skali 0-10) wynosił 7,5.
 • Nastrój właścicieli i kadry zarządzającej na 2020 rok …. Nie zmieścił się w skali.

SOIT #OneVoice – razem w obliczu koronakryzysu

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel rozpoczyna kampanię #OneVoice. Członkowie SOIT jako organizatorzy wyjazdów biznesowych i incentive do Azji, jako pierwsi zostali postawieni w obliczu kryzysu związanego z pandemią. Stowarzyszenie od początku pojawienia się informacji o koronawirusie, podjęło działania informacyjne, a teraz podsumowuje blisko 4 miesiące działalności na rzecz członków i branży.

 

„Pomysł kampanii #OneVoice kiełkował już w nas od dłuższego czasu. Ostatnie miesiące intensywnych działań udowodniły, że współdziałanie i wymiana doświadczeń w ramach stowarzyszenia są bezcenne. W obliczu kryzysu, jest to ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej, aby grać w jednej drużynie. Od początku kryzysu wspieramy naszych członków, ich firmy, dostarczamy wiedzy, narzędzi, szukamy wspólnie rozwiązań. Mamy jeden cel – wrócić do podróżowania w pełnym wymiarze, dzielenia się wrażeniami i realizacji marzeń o podróżach naszych partnerów, klientów. Możemy to osiągnąć łącząc nasze pomysły i działania. Kryzys pokazał także, jak ważna jest rola organizacji branżowych. Gdyby nie siła przebicia organizacji, bylibyśmy w tej chwili na innym etapie odmrożenia MICE i turystyki.” – tłumaczy Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT.

Od lutego, SOIT podjął następujące działania:

 • Wewnętrzne spotkania informacyjne dla członków w celu identyfikacji problemów i zagrożeń, wymiany doświadczeń i opinii o koronawirusie i sytuacji w różnych regionach świata,
 • Monitoring informacji na temat pandemii z wiarygodnych źródeł – WHO, MSZ, GIS,
 • Konsultacje prawne dot. interpretacji Art. 47 ust. 4 Ustawy o IT i PUT,
 • Przygotowanie stanowisk i komunikatów SOIT dot. sytuacji na rynku incentive w dobie Covid-19,
 • Wsparcie członków w rozmowach z liniami lotniczymi, sieciami hoteli na całym świecie promując podejście Goodwill Policy,
 • Udział w rozmowach przedstawicieli organizatorów turystyki i ubezpieczycieli na temat gwarancji, ubezpieczeń turystycznych oraz zmiany paragrafu 3 rozporządzenia w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • Przygotowanie we współpracy z innymi organizacjami pism do Ministerstwa Rozwoju oraz apeli dotyczących sytuacji w przemyśle spotkań oraz koniecznej pomocy sektorowej,
 • Szkolenia online dla członków z aspektów prawnych,
 • Dostarczanie wiedzy członkom o: programach pomocowych, poszczególnych odsłonach Tarcz Antykryzysowych, abolicji ZUS, dopłatach do wynagrodzeń z urzędów pracy, subwencjach z PRF,
 • Zbieranie pytań i identyfikowanie problemów związanych ze składaniem wniosków o subwencje finansowe PFR (weryfikacja wnioskujących rozliczających się w systemie VAT-marża i mieszanym) oraz interwencje w tym zakresie w Polskim Funduszu Rozwoju,
 • Aktywność przedstawicieli SOIT w sztabie kryzysowym przy Ministerstwie Rozwoju – udział w konsultacjach z MR na etapie budowania programów pomocowych i tworzenia protokołów odmrożeniowych,
 • Aktywność przedstawicieli SOIT w sztabie przemysłu spotkań #TUgether,
 • Udział w branżowych spotkaniach sztabowych, LIVE’ach, Porannych Kawach TUgether i w debatach medialnych na temat sytuacji incentive travel, wyjazdów biznesowych i szeroko pojętej turystyki.

Oprócz działań kryzysowych, stowarzyszenie zrealizowało kolejną edycję badania rynku incentive travel Barometr SOIT, w którym wzięło udział 100% członków SOIT oraz zaproszone niezrzeszone agencje. Planowane jest spotkanie z uczestnikami badania, a częściowy raport zostanie udostępniony dla branży, tak jak poprzednia edycja.

SOIT został również członkiem organizacji Pracodawcy RP, która aktywnie bierze udział w pracach Rady Dialogu Społecznego oraz uczestniczy z głosem doradczym w procesach legislacyjnych. Członkostwo SOIT w inicjatywach podejmowanych przez Pracodawców RP przyczyni się do lepszego reprezentowania interesów branży spotkań i turystyki w kręgach administracji państwowej i na rynku biznesowym.

„Przynależność do SOIT zawsze była dla nas ważna. Wymiana poglądów, wspólnie podejmowane inicjatywy na rzecz branży. W czasie koronakryzysu doszła jeszcze jedna ważna wartość – wzajemne wsparcie. Od marca spotykaliśmy się regularnie online, by wymieniać doświadczenia na temat tego, jak sobie radzimy, wspieraliśmy się radą, wymienialiśmy informacjami, co więcej, wieczorami śmialiśmy się i wspominaliśmy podróże przy kieliszku wina. Dla mnie i mojej wspólniczki Majki Szura, szczególnie ważnym okresem był czas walki o wsparcie z PFR. Wymiana informacji dotycząca wypełniania wniosków, wspólne szkolenia i przygotowanie odwołań ze względu na brak uwzględnienia deklaracji VAT-marża, na bazie której większość z nas się rozlicza. Pomimo konkurencji, i tego, że każdy z nas walczy o swoją firmę, potrafimy się zjednoczyć i mówić jednym głosem. Zespołowo walczymy o całą branżę i rynek MICE.” – podsumowuje Grażyna Woźniczka, członek SOIT, Managing Director, Polka Travel.

„Dziękujemy wszystkim członkom SOIT za mobilizację i integrację w trudnych czasach. Podziękowania kierujemy także do wszystkich osób i organizacji, z którymi współdziałamy w ramach sztabu kryzysowego i #TUgether za determinację we wspólnych wysiłkach na rzecz naszych branż. Bądźmy dalej #OneVoice. Przed nami kolejne wyzwania.” – dodaje Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT.


APEL DOT. NATYCHMIASTOWEGO OPRACOWANIA I WDROŻENIA SEKTOROWEJ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ DEDYKOWANEJ WSPARCIU SZEROKO ROZUMIANEGO PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO, MICE  I CZASU WOLNEGO.       

SZTAB KRYZYSOWY
MICE (eventy, konferencje, wyjazdy b2b) /
komunikacji marketingowej / organizatorów turystyki /
agentów turystycznych / hoteli / obiektów wielofunkcyjnych /
targów / rozrywki (koncerty, festiwale, widowiska) /
pilotów i przewodników turystycznych /
przewozów autokarowych / turystyki szkolnej

PREZES RADY MINISTRÓW MATEUSZ MORAWIECKI

WICEPREZES RADY MINISTRÓW, MINISTER ROZWOJU JADWIGA EMILEWICZ

PREZES POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU PAWEŁ BORYS

MINISTER, CZŁONEK RADY MINISTRÓW ŁUKASZ SCHREIBER

 

APEL DOT. NATYCHMIASTOWEGO OPRACOWANIA I WDROŻENIA SEKTOROWEJ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ DEDYKOWANEJ WSPARCIU

SZEROKO ROZUMIANEGO PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO, MICE  I CZASU WOLNEGO.           

 

Szanowni Państwo,

w imieniu ponad 30 organizacji reprezentujących szeroko rozumianą branżę turystyczną, MICE (wydarzenia, konferencje, targi itp.) i czasu wolnego, od hoteli, poprzez organizatorów turystyki (zarówno indywidualnej, jak i grupowej), przewoźników, pilotów / przewodników, organizatorów targów / wydarzeń biznesowych / artystyczno-rozrywkowych, kończąc na turystyce przyjazdowej i biznesowej zwracamy się niniejszym do Państwa z inicjatywą podjęcia natychmiastowych wspólnych prac dot. opracowania dodatkowego strategicznego pakietu pomocowego dedykowanego naszym branżom (podobnie, jak ma to miejsce w innych krajach UE).

Jesteśmy przekonani, że w związku z licznymi pismami i informacjami kierowanymi przez nasze organizacje bezpośrednio, przede wszystkim do Ministerstwa Rozwoju, mają Państwo pełną świadomość sytuacji nad, jak ogromną przepaścią znalazła się aktualnie nasza branża.

W tym momencie perspektywy w każdym segmencie naszego przemysłu są po prostu fatalne i stawiają pod znakiem zapytania dalszy los kilkuset tysięcy miejsc pracy.

Kluczowym czynnikiem w tym zakresie jest brak popytu na nasze usługi i brak możliwości na jego szybkie odbudowanie. Smutnym przykładem są hotele, które otworzyły się dopiero w ok. 30%, właśnie ze względu na brak zainteresowania ze strony zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Pamiętajmy, że co roku ponad 4 mln Polaków podróżuje za granicę na zorganizowane wyjazdy oraz ok.
6 mln indywidualnie, a do naszego kraju przyjeżdża co roku ok. 20 mln turystów (ten segment z resztą rokrocznie notuje wzrost o kilkanaście procent). Przysłowiowe “zasypanie” tej ogromnej wyrwy przez ewentualne utrzymanie poziomu lub wzrost indywidualnej turystyki krajowej jest zatem, po prostu niemożliwe do zrealizowania.

Szczególnie dotkliwy, w związku z pandemią COVID-19, jest brak turystyki przyjazdowej indywidualnej
/ grupowej / biznesowej, całkowite zatrzymanie krajowych spotkań grupowych B2B / wydarzeń artystyczno- rozrywkowych (uruchomienie prawne możliwości takich spotkań nie oznacza od razu odbudowy popytu) oraz brak perspektyw na szybką reaktywację sprzedaży zorganizowanych wyjazdów zagranicznych.
W rezultacie nasze narodowe turystyczne perły, jak chociażby rejony województw Dolnośląskiego / Pomorza Zachodniego, muzeum w Wieliczce, czy też historyczne miasta, jak np.: Sandomierz, będą świecić pustkami, doprowadzając do stopniowej ruiny lokalne społeczności, prowadzące m.in. gastronomię, sklepy z upominkami, pensjonaty etc. Co ważne, przebranżowienie takich lokalizacji jest całkowicie niewykonalne.

Dramatyczna, a wręcz tragiczna sytuacja ma aktualnie miejsce w sektorze przewoźników autokarowych, którzy najbliższe zlecenia mają zaplanowane na kwiecień 2021 roku i od połowy lutego nie realizują już żadnych zamówień (będąc potentatem na skalę UE). Ten segment naszego przemysłu jest po prostu
w przededniu realnej katastrofy. Podobna sytuacja ma też miejsce w segmencie pilotów / przewodników, którym w najbliższych miesiącach zwyczajnie skończą się środki do życia.

Należy również zwrócić uwagę, iż wszystkie środki pomocowe przewidziane przez instytucje publiczne
w ciągu najbliższych dwóch, maksimum trzech miesięcy, ulegną wyczerpaniu w naszym przemyśle. Postojowe, ZUS, mikropożyczki, czy też skuteczna Tarcza Finansowa PFR, obliczona na przetrwanie przez 3 miesiące, zostaną lada chwila skonsumowane przez naszych przedsiębiorców i ich pracowników.

Ogromnym wyzwaniem dla naszych branż będzie, także kwestia zwrotów dla klientów należnych
im środków od września do października (koniec ustawowych 180 dni). Wiele firm nie posiadało jakiejkolwiek sprzedaży w ostatnich miesiącach, więc ich płynność finansowa jest bardzo poważnie zagrożona w tym procesie. Co więcej, w związku z utrzymaniem kwarantanny / zakazu lotów / zamknięcia granic, firmy te nie miały możliwości zaoferowania świadczenia zastępczego. Zwracamy uwagę na niewspółmierną do rynku odpowiedzialność organizatorów turystyki związaną z zaistnieniem epidemii
i czasem trwania ograniczeń w podróżowaniu. Przetrwanie organizatorów turystyki jest szczególnie ważne z punktu widzenia wszystkich podwykonawców rynku turystycznego (hoteli, transportu, przewodników, pilotów) dla których ci organizatorzy są zleceniodawcami. Nie należy również pomijać ogromnie trudnej sytuacji organizatorów spotkań biznesowych, targów, czy wydarzeń artystyczno-rozrywkowych. Dla tych przedsiębiorców wiosna również została stracona, a ewentualne projekty jesienne stoją w dalszym ciągu pod znakiem zapytania.

Pamiętajmy przy tym, że nasza branża ma wszystkie cechy modelu FILO (First In Last Out), czyli przez najbliższe miesiące, być może zmniejszy się spadek sprzedaży w naszych segmentach, ale w dalszym ciągu będzie on wynosił co najmniej minimum ponad 60% YTD! Jesteśmy zatem, co widać  już wyraźnie, pierwszą gałęzią gospodarki, która otrzymała ten potężny cios i ostatnią, która się po nim podniesie.

Kluczowa jest także sama istota działalności naszych branż. W tym momencie, mamy do czynienia
z sytuacją kiedy to utraciliśmy dochody, na które pracowaliśmy wspólnie z naszymi pracownikami, począwszy od grudnia. W związku z powyższym odmrożenie naszego przemysłu nawet w dniu dzisiejszym spowoduje, że pierwsze realizacje będą mogły być wykonane za kilka miesięcy. W efekcie branżowa “dziura przychodowa” jest już głęboka na 6 miesięcy, a mamy obawy, czy nie pogłębi się ona do 12 miesięcy.

Niestety, na te wszystkie czynniki, o których piszemy powyżej należy nałożyć całkowity brak informacji ze strony instytucji publicznych dot. dalszego planowania odnośnie powrotu naszej branży do życia oraz brak kompleksowej wizji / pomysłu na długoletnią jej odbudowę (co będzie konieczne). Nie wiemy, dla przykładu, kiedy planowane jest otwarcie granic, zniesienie kwarantanny, wznowienie lotów, stworzenie korytarzy powietrznych, opracowanie zaleceń dla turystów przyjeżdżających do naszego kraju, uruchomienie możliwości pełnego zapełnienia statków powietrznych, czy pojazdów autokarowych. Nie mamy zatem poczucia, że strategiczne rozwiązania dot. naszych branż są prowadzone w sposób zaplanowany
i skoordynowany pomiędzy poszczególnymi instytucjami publicznymi.

Przykładem jest też kwestia tzw. bonu turystycznego, o którym (poza doniesieniami medialnymi), po prostu nic w dalszym ciągu nie wiemy. To działanie jest bardzo ważne w kontekście uzupełnienia szerokiego planu wsparcia naszej branży, ale z tego co widzimy, jest głównie kierowane do konsumentów / społeczeństwa, co jest ważną i cenną inicjatywą, ale nie mniej jednak w takim zakresie, o którym słyszymy, nie będzie
to strategiczne działanie dot. zmiany sytuacji na naszym rynku (o czym bardziej szczegółowo poniżej). Tutaj chcielibyśmy też zwrócić uwagę, że żadne oficjalne konsultacje z branżą nie są prowadzone w tym zakresie, a nad tym projektem unosi się gęsta i niezrozumiała dla nas aura tajemnicy.

W związku z powyższym, jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie zarówno pod kątem: a) przekazu informacyjnego odnośnie planów strategicznych wobec naszej branży, b) opracowania dodatkowych form wsparcia dla naszego przemysłu (poza tzw. bonem), nie będziemy mówić o tym, czy nasza branża zacznie upadać, tylko w jakim stopniu ulegnie zniszczeniu. Tutaj chcielibyśmy zaznaczyć, że łącznie z branżą organizatorów i agentów turystycznych / hotelową / MICE / przewozów autokarowych i lotniczych / targów / przewodników / turystyki szkolnej / wydarzeń artystyczno – rozrywkowych / turystyki przyjazdowej, mówimy o ok. 15% PKB i ok 1,5 miliona miejscach pracy.

Dla przykładu, konieczność ograniczenia kosztów, tylko w samych hotelach, zatrudniających 1 milion osób, o 20% oznacza 200 000 osób bezrobotnych (bardzo często w małych i średnich miejscowościach, gdzie zlokalizowane są obiekty przeznaczone dla zorganizowanych grup) nie wspominając, też o możliwej
w najbliższym czasie całkowitej destrukcji przewozów autokarowych.

Upadek poszczególnych gałęzi naszej branży, oznacza otwarcie jej na wrogie zagraniczne przejęcia. Już dzisiaj obserwujemy wzmożony ruch zagranicznych korporacji, które obserwują uważnie nasz rynek, szukając okazji do zakupów naszych przedsiębiorstw za symboliczne 1 EUR.

 

Szanowni Państwo reasumując, negatywne, dramatyczne i pesymistyczne nastroje i emocje w naszej branży osiągnęły poziom zenitu.

Jedyną możliwością, aby zarządzić tą ogromnie trudną i złożoną sytuacją jest wspólne działanie przedstawicieli branży oraz instytucji publicznych, w następującym zakresie:

 

 1. PILNE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI BRANŻY ORAZ INSTYTUCJI PUBLICZNYCH (m.in. MR, MZ, MEN, GIS, KPRM, PFR, MSZ) PLANU ODMROŻENIA.:
  • Termin: 1 – 4 czerwca 2020;
  • Omówienie i skoordynowanie działań wszystkich instytucji dot. pilnego opracowania kompleksowego planu i harmonogramu odmrożenia naszych branż (przede wszystkim turystycznej), w zakresie organizacji przelotów, przewozów autokarowych, otwarcia granic, kwarantanny, współpracy z innymi krajami / destynacjami podróży i wypracowanie, tym samym “globalnego” harmonogramu odmrażania dla wszystkich segmentów naszych branż;
  • Jak najszybsze, całkowite otwarcie przewozu autokarowego i lotniczego (możliwość obłożenia 100% miejsc w pojazdach / samolotach) i zakończenie procedur kwarantanny przy wjeździe na teren RP.
 2. UTWORZENIE MIĘDZYRESORTOWEGO STAŁEGO ZESPOŁU Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI NASZEJ BRANŻY, CELEM PILNEGO OPRACOWANIA DODATKOWEGO PAKIETU POMOCOWEGO ORAZ DŁUGOFALOWEGO (OKRES 5 LETNI) PLANU ODBUDOWY NASZEGO PRZEMYSŁU.

Koncentracja działań zespołu na pilnym wypracowaniu rozwiązań w zakresie m.in.:

 • TARCZA FINANSOWA PFR
  • Uruchomienie kolejnych transz dla naszej branży, jeżeli spadek sprzedaży będzie utrzymywał się powyżej 6 miesięcy;
  • Całkowita bezzwrotność środków przekazanych przedsiębiorcom z naszej branży, pod warunkiem spełnienia wspólnie opracowanych wytycznych;
  • Pilne uruchomienie programu dla dużych “przedsiębiorstw” i potraktowanie naszego sektora w sposób priorytetowy ze względu na ogromne ryzyko załamania cash flow, związane z kończącym się okresem 180 dni na zwrot środków naszych klientów;
  • Utworzenie po stronie PFR zespołu dedykowanego wsparciu naszej branży pod kątem operacyjnym;
 • DODATKOWE WSPARCIE FINANSOWE DLA PODMIOTÓW Z NASZYCH BRANŻ
  • Dofinansowanie na zasadzie “suwaka” dla podmiotów branżowych w przypadku znacznych spadków przychodów. Wysokość dofinansowania zależna od długości przestoju lub spadku obrotów;
  • Autokary – dopłata do każdego autokaru za każdy miesiąc przestoju w działalności oraz za każdy miesiąc pracy przy obniżonym wypełnieniu pojazdu:
   • 12 000 PLN miesięcznie do pojazdu o wartości powyżej 500 000 PLN netto;
   • 8 000 PLN miesięcznie do pojazdu o wartości poniżej 500 000 PLN netto;
   • Szacowanie wartości pojazdu na podstawie polisy AC autokaru.
  • Hotele / obiekty noclegowe – dopłata do pokoju w przypadku hoteli, które ze względu na ograniczenia działalności turystyki grupowej/ przyjazdowej/ biznesowej nie mogą prowadzić w pełni działalności. Wysokość dopłaty uzależniona od spadków obrotów/ obłożenia;
  • Organizatorzy turystyki – dopłata w wysokości części wysokości gwarancji turystycznej jakie biuro posiadało na dzień 31.12.2019 r. Wysokość dopłaty uzależniona od okresu,
   w jakim dany organizator nie mógł prowadzić działalności oraz wielkości spadku obrotu.
 • KREDYTY OBROTOWE I REFINANSOWANIE LEASINGU
  • 100% gwarancji BGK dla linii kredytowych udzielanych w naszej branży lub wypracowanie innych rozwiązań w tym zakresie (w tym momencie nie jesteśmy w stanie uzyskać nowych linii kredytowych, nawet pod zastaw naszych obiektów, a praktycznie wszystkie banki, widząc dramatyczną sytuację w naszej branży, odmawiają jej dalszego finansowania);
  • Ujęcie branży autokarowej w programie ARP dot. refinansowania leasingu – ponad 90% przedsiębiorstw z tego sektora nie posiada przychodów większych niż 4 mln zł, stąd też nie może zostać objętych tym narzędziem. Mamy tutaj ogromną nierówność
   w świadczeniach na rzecz transportu drogowego vs przewozów autokarowych.
 • POSTOJOWE ZUS I PENSJA MINIMALNA
  • Wydłużenie tzw. “postojowego” ZUS w naszej branży do końca 2020 roku (na podstawie wspólnie określonych PKD i innych warunków);
  • Zapewnienie przez państwo pensji minimalnej w przedsiębiorstwach w zakresie przewozów autokarowych do końca 2020 roku;
 • PODATKI I ZUS
  • Wprowadzenie możliwości odliczenia od podatku dochodowego wydatków związanych
   z zakupem usług turystycznych;
  • Zawieszenie płatności ZUS w naszej branży w sektorach najbardziej dotkniętych przez COVID – 19 (na podstawie wspólnie określonych PKD i innych warunków);
  • Zawieszenie podatku drogowego i drastyczne zmniejszenie / zawieszenie wszystkich opłat administracyjnych dot. transportu autokarowego;
 • BON TURYSTYCZNY
  • Konieczne jest pilne upublicznienie założeń i mechaniki tzw. bonu turystycznego oraz rozpoczęcie oficjalnych konsultacji z branżą, w tym zakresie;
  • Traktujemy pomysł bonu jako bardzo ważne narzędzie uzupełniające cały pakiet wsparcia dla branży, ale uważamy, że jest ono skierowane przede wszystkim do klienta końcowego, stąd też wpływ finansowy takiego projektu bezpośrednio na branżę będzie ograniczony (na pewno spora liczba osób dzięki bonowi przesunie środki w domowym budżecie, a nie zdecyduje się na tzw. up sell usług turystycznych – zaoszczędzone środki np.: na wyjazd dziecka na kolonie zostaną przeznaczone na inne cele niż turystyka);
  • Widzimy dodatkowe zagrożenie konieczności dofinansowania takiego działania przez przedsiębiorstwa – przy obecnej sytuacji gospodarczej może to być po prostu niemożliwe;
  • Należałoby również uwzględnić w tym programie:
   • konieczność jego natychmiastowego wejścia w życie, tak żeby konsument miał czas na dokonanie decyzji zakupowych;
   • rozważenie, czy bardziej celowe nie byłoby ograniczenie działania bonu tylko do okresu tzw. “niskiego sezonu” np.: wrzesień – maj, kiedy mogłaby to być realna stymulacja popytu, a nie tylko “zamiana” środka płatniczego przy sezonie wysokim;
   • obowiązek konieczności dokupienia pakietu usług dodatkowych tak, żeby wspierać up i cross sell;
   • możliwość obniżenia wartości bonu, ale rozszerzenia go na większą ilość konsumentów, obniżając też tym samym wymiar finansowego zaangażowania ze strony pracodawców;
   • możliwość zakupu udziału w wydarzeniach artystyczno-rozrywkowych.

 

Szanowni Państwo, podsumowując nasz apel, stoimy wszyscy i wspólnie przed ostatnią szansą na uratowanie szeroko rozumianej polskiej turystyki i przemysłu czasu wolnego. Aktualnie znajduje się on w trzecim stopniu odmrożenia, co jak wiadomo grozi rychłą amputacją. Działania rozpoczęte w tym zakresie, za kilka miesięcy będą zatem już bezskuteczne, ponieważ niewiele pozostanie do uratowania.

Jednocześnie chcielibyśmy raz jeszcze zaznaczyć, że atmosfera i emocje wśród przedsiębiorców, pracowników i dostawców w naszej branży są ogromnie napięte i grożą wybuchem masowego niezadowolenia społecznego.

Bardzo prosimy więc o pilne spotkanie i rozpoczęcie prac roboczych dot. powyższych kwestii.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem

Bartosz Bieszyński

Koordynator Sztabu Kryzysowego

 

Sztab Kryzysowy w składzie:

 1. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR – Paweł Tyszkiewicz
 2. Klub Agencji Eventowych SAR – Mariusz Nowak, Michał Atlas
 3. IAA Polska – Jerzy Minorczyk
 4. Stowarzyszenie Branży Eventowej – Marta Chmielewska, Renata Razmuk
 5. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – Olga Krzemińska-Zasadzka, Łukasz Adamowicz
 6. Meeting Professionals International Poland Chapter – Monika Dymacz-Kaczmarczyk
 7. SITE Polska – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland – Grażyna Grot – Duziak
 8. Polska Izba Przemysłu Targowego – Przemysław Trawa, Beata Kozyra
 9. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – Katarzyna Cioch Paula Fanderowska
 10. Polska Izba Turystyki – Paweł Niewiadomski, Andrzej Kindler, Dariusz Wojtal
 11. Polski Związek Organizatorów Turystyki – Sławomir Szulc, Piotr Henicz
 12. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych – Marcin Wujec, Marcin Chyliński
 13. Inicjatywa „Przełóż nie odwołuj” / Funclub – Piotr Sućko
 14. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – Ireneusz Węgłowski, Marcin Mączyński
 15. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce – JJ Singh
 16. Warszawska Organizacja Turystyczna – Barbara Tutak, Mateusz Czerwiński
 17. Łódzka Organizacja Turystyczna – Tomasz Koralewski
 18. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych – Rafał Jańczuk
 19. Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – Mikołaj Ziółkowski
 20. Polska Izba Turystyki Młodzieżowej – Krzysztof Mąziński
 21. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczej – Jerzy Kapłon
 22. Izba Turystyki RP – Marek Ciechanowski
 23. Polska Izba Hotelarstwa – Marek Łuczyński
 24. Krakowska Izba Turystyki – Piotr Laskowski
 25. Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Artur Matiaszczyk
 26. Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych – Piotr Zubrzycki
 27. Turystyka incoming – Andrzej Hulewicz
 28. Harmony Polish Hotels – Elżbieta Lando
 29. Polska Izba Techniki Estradowej – Grzegorz Łapczyński
 30. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – Marcin Herra
 31. Polska Izba Artykułów Promocyjnych – Edyta Lisowska

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel członkiem Pracodawców RP.

Prezydium Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej przyjęło SOIT w poczet członków. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce – działają od 1989 roku, reprezentują 19 000 firm, zatrudniających przeszło 5 mln osób. Ponadto w ramach Pracodawców RP działają stowarzyszenia i związki branżowe, których wspólnym celem jest tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom i budowanie harmonii na linii pracodawca – pracownik. Gospodarka musi bowiem rozwijać się w sposób zrównoważony, a względy ekonomiczne nigdy nie mogą znacznie dominować nad społecznymi.

Siłą Pracodawców RP są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność członków: związków, federacji i firm. Pracodawcy RP aktywnie biorą także udział w pracach Rady Dialogu Społecznego, są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla biznesu i pracodawców: podczas obrad sejmowych i senackich komisji, przy pracach decyzyjnych i doradczych gremiów różnych szczebli administracji państwowej oraz komitetów sterujących wykorzystywaniem funduszy Unii Europejskiej.

„Cieszymy, że SOIT został członkiem Pracodawców RP jako przedstawiciel branży incentive i organizatorów turystyki. Chcemy, aby nasza wiedza i doświadczenie zebrane przez ponad 10 lat działania SOIT, a także wypracowane przez nas standardy i dobre praktyki, dotarły do jeszcze szerszego grona odbiorców. Dzięki aktywności w ramach inicjatyw Pracodawców RP, pragniemy być jeszcze bardziej widzialni i słyszalni jako branża. Co więcej, liczymy na bardzo owocną wymianę doświadczeń między różnymi branżami skupionymi w organizacji.– tłumaczy Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT.

„Koronakryzys z jakim obecnie się mierzymy jasno pokazał ze branża spotkań/turystyka nie jest odpowiednio rozpoznawalna zarówno w sferach decyzyjnych jak i w społeczeństwie. Mamy do czynienia z „przemysłem ciężkim” generującym kilkanaście procent PKB i ponad 1 milion miejsc pracy. To przemysł mocno powiązany ze sobą i ze społecznościami lokalnymi. Potrzebne są fora reprezentujące turystykę i przemysł spotkań całościowo wraz z rozbudowanym łańcuchem dostawców i odbiorców. Nasza współpraca z Pracodawcami RP może zaowocować lepszym reprezentowaniem tego sektora na zewnątrz, a także wśród członków Pracodawców RP. SOIT zrzesza organizatorów turystyki, firmy zajmujące się podróżami służbowymi oraz organizatorów wydarzeń. Patrzymy na turystykę całościowo z perspektywy potrzeb klientów biznesowych, ich pracowników i klientów.  Nie można wyobrazić sobie pokonania skutków obecnego kryzysu bez powrotu turystyki. Liczymy, że razem wesprzemy ten proces.” podsumowuje Łukasz Adamowicz, Wiceprezes Zarządu SOIT.

Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawcy RP wita nowego członka: „Branża turystyczna odczuwa boleśnie skutki kryzysu wywołanego przez pandemię. Będziemy – jako Pracodawcy RP – pomagali  Stowarzyszeniu Organizatorów Incentive Travel wrócić do normalnej działalności. Problemów jest mnóstwo: od podatkowych po możliwość organizowania imprez w warunkach po epidemii. Bądźmy optymistami.”


Organizatorzy incentive travel wciąż czekają na subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Zaniżone subwencje PFR

Od 29 kwietnia można składać wnioski do PFR o wsparcie finansowe. Organizatorzy incentive travel i inni organizatorzy wyjazdów zagranicznych najwcześniej, już w lutym, zostali zmuszeni wstrzymać działalność i najdłużej odczują skutki koronakryzysu. Obecnie właściciele firm, którzy często wiele lat budowali swoje marki, zespoły i know-how,  stoją przed kolejnym wyzwaniem – uzyskaniem subwencji z PFR w kwocie odpowiadającej realnym obrotom. Mimo, że spełniają kryteria pomocy, ich wnioski nie „pasują” do automatycznego sytemu walidacji.

Od chwili uruchomienia systemu do składania wniosków o wsparcie finansowe w ramach „Tarczy Antykryzysowej PFR”, pojawiło się ze strony przedsiębiorców bardzo dużo pytań dotyczących sposobu wypełniania deklaracji oraz danych i wartości, które należy uzupełnić w formularzu.  PFR zorganizował cykl praktycznych webinarów dotyczących zasad udzielania subwencji i instrukcji wypełniania deklaracji, dzięki którym wielu przedsiębiorcom już udało się złożyć wnioski i otrzymać pozytywną decyzję. Dotyczyło to wyłącznie płatników VAT, których weryfikacja spadków obrotów odbywała się na podstawie deklaracji VAT-7 (w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie) oraz VAT_JPK (w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie).

W kolejnych dniach maja większość wniosków złożonych do PFR przez organizatorów turystyki (PKD 7912Z) rozliczających się w procedurze VAT-marża oraz w systemie mieszanym (VAT-marża i na zasadach ogólnych), zostało odrzuconych, co wynikało z różnicy faktycznego obrotu z deklaracją VAT, w której, w sytuacji faktur VAT- marża, jest tylko wskazana marża bez faktycznego obrotu. Sytuacja ta występowała niezależnie od banku. Z kolei w przypadku wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie, uznanie wysokości marży jako obrotu, spowodowało, znaczne zaniżenie wysokości przyznanej subwencji. Wysokość obrotu ustalonego przez PFR może być nawet 70-90% niższa niż rzeczywistego obrotu wskazanego przez wnioskodawcę rozliczającego się z VAT marża.

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT), a także inne organizacje z branży turystycznej działające w sztabie kryzysowym, od początku wdrażania „Tarczy Antykryzysowej PFR” są w kontakcie z podmiotem przydzielającym subwencje. Od 2 tygodni interweniują w PFR i zgłaszają na bieżąco problemy z weryfikacją wniosków. Temat ten był jednym z głównych punktów spotkania online sztabu kryzysowego branży spotkań i turystycznej z władzami Polskiego Funduszu Rozwoju, które odbyło się w dniu 11 maja. Z ramienia SOIT w rozmowie uczestniczyli Olga-Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT oraz Łukasz Adamowicz, Wiceprezes Zarządu SOIT.

Przedstawiciele PFR wyjaśniali, iż nieprawidłowości w działaniu systemu zostały usunięte w poprzednim tygodniu (7/8 maja) i system powinien działać poprawnie. Wprowadzona korekta w systemie weryfikacji polegała na tym, iż w przypadku informacji uzyskanych z danych US / KAS o tym, że wnioskodawca rozlicza się metodą VAT-marża, system pobiera do obliczenia wysokości subwencji poziom obrotów deklarowanych we wniosku. Wcześniej dane te były automatycznie weryfikowane na podstawie deklaracji VAT-7. Wg PFR aktualne błędy mogą wynikać z faktu, że na linii US – KAS – PFR system nie rozpoznaje, iż wnioskodawca rozlicza się metodą VAT–marża. PFR wskazuje, że mogą być dwie przyczyny takiej sytuacji. Po pierwsze błąd IT. Druga opcja to błąd przy wypełnianiu przez przedsiębiorców pola 63 w deklaracjach VAT-7 lub VAT-7k za 2019 i 2020 rok. Brak zaznaczenia tego pola powoduje, że system nie identyfikuje firmy jako płatnika VAT-marży i w związku z tym źle nalicza subwencję.

Organizatorzy wyjazdów incentive travel i inni organizatorzy wyjazdów zagranicznych już w lutym 2020 zanotowali duże spadki obrotów w wyniku anulacji i przełożeń podróży do Azji. W marcu turystyka oraz MICE stanęły w 100% praktycznie z dnia na dzień. Większe korporacje ograniczyły do minimum lub wstrzymały wyjazdy służbowe. Odmrażanie gospodarki etapami będzie z kolei powodowało powolne uruchamianie turystyki. Przy czym turystyka biznesowa będzie jednym z ostatnich otwartych sektorów. Ponadto biznes turystyczny zależy także od globalnej sytuacji epidemicznej i decyzji innych krajów dotyczących otwierania granic i lokalnej turystyki.

„Może dojść do paradoksalnej sytuacji. Turystyka to sektor dotknięty zakazem działalności najwcześniej i prawdopodobnie najdłużej. Mimo to, ze względu na zaliczanie marży jako obrotu, większość przedsiębiorstw nie otrzyma pomocy lub otrzyma ją w wysokości kilkukrotnie mniejszej niż zakładana w zasadach programu. To w połączeniu z negatywną rekomendacją w bankach stawia firmy w bardzo trudnej sytuacji. Firmy oczywiście będą się odwoływać od decyzji związanych z odrzuceniem wniosku lub niepoprawną kwotą subwencji, ale czy dostaną wsparcie dostosowane do swoich obrotów – pozostaje nadal niewiadomą.” – uważa Łukasz Adamowicz, Wiceprezes Zarządu SOIT.

Subwencje z PFR są niezbędne organizatorom incentive travel by utrzymać firmy i zespoły w trakcie przestoju. Potrzebują oni funduszy proporcjonalnych do ich faktycznych obrotów, a nie zaniżonych z powodu błędnego przeliczania deklaracji. Kolejne odrzucone wnioski oraz zaniżone subwencje spowodują, że coraz więcej firm z sektora turystycznego będzie miało problemy z płynnością finansową, a uniknięcie tej trudnej sytuacji jest na wyciągnięcie ręki.”tłumaczy Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT.

Co więcej, przewidywany czas przestoju w działalności turystyki wyjazdowej wskazuje na potrzebę jeszcze większej pomocy niż zaproponowana. To kropla w morzu potrzeb.

„Sugerujemy rozważenie możliwości ponownego występowania firm MŚP o pomoc, w granicach limitu 3500000 PLN,
w sektorach dotkniętych zakłóceniem prowadzenia działalności dłuższym niż 3 miesiące (posiadających spadek obrotów powyżej 75% przez dłużej niż 3 miesiące).”
– dodaje Łukasz Adamowicz.

Organizatorzy incentive travel, jak i inne firmy działające w branży turystycznej, są bardzo zmotywowani do prowadzenia dalszej działalności, a także do współpracy z instytucjami i pomocy w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań tej sytuacji. Subwencje z zasady miały obejmować każdą grupę przedsiębiorców, bez względu na metodę opodatkowania.

„Odmrażanie turystyki, to kwestia czasu. A konieczność wsparcia finansowego firm, to nie tylko kwestia przetrwania. Zależy nam na tym, aby być gotowym na moment otwarcia, aby nasze usługi były na tak samo wysokim poziomie jak przed kryzysem, co więcej dobrze przygotowane wg nowych zasad bezpieczeństwa. Formalności i problemy techniczne nie mogą stanąć nam na drodze i blokować dalszych decyzji biznesowych.” – podsumowuje Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT.


Podsumowanie drugiego miesiąca działań TUgether

SOIT z dużym zaangażowaniem działa wraz z innymi organizacjami na rzecz branży spotkań w ramach Inicatywy TUgether. 2 miesiące intensywnych prac za nami. Dziękujemy wszystkim organizacjom za owocną współpracę!

Oto co wydarzyło się w ciągu ostatniego miesiąca:

1. Kwiecień rozpoczęliśmy od wideoczatu z wiceministrem Andrzejem Gut-Mostowym. Spotkanie poświęcone było omówieniu sytuacji polskiej branży MICE w świetle epidemii koronawirusa w Polsce.
W rozmowie wzięli udział reprezentanci takich stowarzyszeń jak:
• Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR / Klub Agencji Eventowych SAR – Michał Atlas
• Stowarzyszenie Branży Eventowej – Renata Razmuk,
• Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – Olga Krzemińska-Zasadzka,
• MPI Poland Chapter – Agnieszka Faracik-Leśniak,
• SITE Poland – Grażyna Grot-Duziak,
• Polska Izba Przemysłu Targowego – Beata Kozyra,
• Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – Paula Fanderowska,
Przedstawiciele convention bureax:
• Poznań Convention Bureau – Jan Mazurczak,
• Warsaw Convention Bureau – Mateusz Czerwinski,
• Gdańsk Convention Bureau – Bartłomiej Barski,
• Łódź Convention Bureau – Robert Zientara,
• Convention Bureau – Wrocław – Agnieszka Szymerowska,
• Lublin & Region Convention Bureau – Aleksandra Sadurska
Do rozmowy dołączył także prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk oraz przewodniczący stałej podkomisji do spraw turystyki Grzegorz Matusia.
Link do VIDEO

2. 2 kwietnia odbyło się spotkanie online z procurmentem, którego celem jest wymiana doświadczeń, wiedzy, konsultacja z prawnikiem i opracowanie Dobrych Praktyk w zakupie eventów w kryzysie spowodowanym COVID-19.
Klub Agencji Eventowych SAR, działający przy Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR reprezentował zarząd organizacji:
• Mariusz Nowak – Ministry of Creativity
• Michał Atlas – Brave Agency
• Dominik Górka – Live Age
• Dorota Wojtczak – EMLAB
Przedstawiciele Procurmentu:
• Fujitsu
• AstraZeneca
• T-mobile
• Orange

3. 3 kwietnia – W związku z uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i podpisaną przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustawą o tzw. Tarczy antykryzysowej, jako przedstawiciele branż najbardziej poszkodowanych w obecnym kryzysie, przekazaliśmy nasze oficjalne stanowisko Pani Minister Jadwigi Emilewicz oraz Panu Ministrowi Andrzejowi Gut-Mostowemu 

4. 5 kwietnia odbyła się 2 ,,Poranna Kawa z TUgether” Rozmawialiśmy o tym jak odnaleźć się w aktualnej rzeczywistości, zanim uda się wywalczyć większe wsparcie dla przedsiębiorców, czyli Tarczę 2.0. Z pomocą przyjdą specjaliści i praktycy, którzy naświetlą możliwości prawne, wspierające biznes szeroko rozumianej branży MICE.

W kawie udział wzięli:
• Bartosz Bieszyński, koordynator sztabu kryzysowego przy MR oraz współtwórca inicjatywy TUgether,
• Dariusz Andrian – Prezes SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej, Chief Executive Officer VMLY&R Poland
• Dagmara Chmielewska – Dyrektor Zarządzająca Stowarzyszenie Branzy Eventowej – SBE / Events Industry Association – Poland
• Michał Atlas – Dyrektor Zarządzający BRAVE Agency – członek zarządu Klub Agencji Eventowych SAR,
• Katarzyna Michalik – adwokat z kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, specjalizujący się w prawie pracy.
• Władysław Bieńkowski – adwokat, wspólnik z kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, specjalizujący się w temacie restrukturyzacji.
Link do wideo >>

5. Pamiętacie list z podziękowaniem od Ministra Andrzej Gut-Mostowy? To było 2 kwietnia i wiele się od tego czasu wydarzyło.
10 kwietnia opublikowaliśmy list wraz z naszymi postulatami.

6. W związku z ogłoszeniem w połowie kwietnia tzw. tarczy finansowej nasz sztab kryzysowy podjął niezwłoczne działania celem nawiązania roboczej współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju jako dysponentem tego projektu. W ich rezultacie 14 kwietnia odbyła się wideokonferencja z Panem Prezesem Pawłem Borysem..
Ze strony sztabu w wirtualnym spotkaniu uczestniczyli:
• Bartosz Bieszyński – koordynator sztabu
• Piotr Henicz – Polski Związek Organizatorów Turystyki, Biuro Podróży ITAKA;
• Mikołaj Ziółkowski – Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – SOIAR, Alter Art;
• Marcin Mączyński – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – IGHP;
• Beata Kozyra – Polska Izba Przemysłu Targowego, Międzynarodowe Targi Poznańskie;
• Łukasz Adamowicz – SOIT, rynek MICE;
• Krzysztof Mąziński – Polska Izba Turystyki Młodzieżowej;
• Piotr Zubrzycki – Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek;
• Rafał Jańczuk – PSPA Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych, Raf-Trans Wynajem Luksusowych Autokarów Przewóz osób
• Marcin Wujec – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych.

7. 19 kwietnia odbyła się 3 ,,Poranna Kawa z TUgether”. Tym razem dyskusja dotyczyła Tarczy finansowej vs. planu odmrażania gospodarki.
Uczestnicy:
• Sławomir Szulc – Prezes Polskiego Związeku Organizatorów Turystyki oraz Prezes Exim Tours Polska
• Mikołaj Ziółkowski – Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – SOIAR (SOIAR) / Alter Art
• Marcin Herra – Przedsiębiorca, prezes zarządu prywatnego operatora Areny Gliwice, viceprezes stowarzyszenia IAKS Polska, zaangażowany w prace Sztabu, ekspert przemysłu czasu wolnego
• Anna Stykowska Sikora, adwokat z kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, prowadzi w LSW departament prawa pracy. Zajmuje się także wszystkimi elementami tarczy, które dotykają kwestii pracowniczych.
Link do wideo >>

8. 20 kwietnia Polska Izba Przemysłu Targowego przekazała wicepremier Jadwidze Emilewicz propozycje rozwiązań problemów, z którymi mierzy się środowisko targowe na skutek pandemii oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród firm z szeroko pojętej branży targowej. Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją listu. 

9. 22 kwietnia odbyła się dyskusja redakcyjna MICE Poland w której wzięli udział:

• Łukasz Adamowicz – Wiceprezes Zarządu BFC Travel Club, Wiceprezes Zarządu SOIT
• Paula Fanderowska – ICE Kraków Congress Centre
• Agnieszka Chaber-Tomczak – Digital Knowledge Village
• Krzysztof Gawrych – Eventroom Pl
• Jarosław Sądej – JET EVENTS
• Krzysztof Kostro – Grand Catering
• Davide Odella – EXPO XXI Warszawa – Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe
Rozmowa dotyczyła warunków i etapów powrotu do normalności. Sprawozdanie z dyskusji zamieszczone zostanie w majowym numerze MICE Poland.

10. 24 kwietnia Zespół ds. hoteli naszego sztabu kryzysowego:

• Elżbieta Lendo Harmony Polish Hotels
• Paulina Mazurkiewicz – Kurek Polski Holding Hotelowy
• Marcin Mączyński Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – IGHP
• Łukasz Adamowicz BFC Travel Club SOIT
• Marcin Mączyński Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – IGHP
• Artura Matiaszczyk Konsorcjum Polskich Biur Podróży
• Bartosz Bieszyński – koordynator sztabu

Opracował i przesłał do Ministerstwa Rozwoju rekomendacje dot. tzw. protokołów bezpieczeństwa ponownego otwarcia obiektów hotelowych / pensjonatów i innych miejsc świadczących usługi zakwaterowania.
Dlatego też poza zapewnieniem szeregiem rozwiązań w zakresie sanitarnym i BHP (o których to szerzej przeczytacie w naszym dokumencie) proponowaliśmy m.in.
• przyjęcie zasady pokój = 2 osoby;
• otworzenie restauracji w 50% ich maksymalnej pojemności przy zachowaniu dystansu społecznego, środków higieny oraz wydawaniu posiłków w reżimie sanitarnym (rezygnacja z bufetu);
• możliwość korzystania z przestrzeni wspólnych (basen, sala fitness itp.) na wyłączność przez gości, którzy sobie tego zażyczą;
• uruchomienie sal konferencyjnych w reżimie sakralnym tj. 15m2 na jedną osobę – musimy jak najszybciej zacząć reaktywacje klientów B2B!.
Link do dokumentu >>>

11.26 kwietnia odbyła się już 4 ,,Poranna Kawa z TUgether

Tym razem gościliśmy

• Beatę Kozyrę – Prezesa Polska Izba Przemysłu Targowego
• Łukasza Adamowicza – Wiceprezesa Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT
• Marcina Mączyńskiego – Sekretarza Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – IGHP
• dr Paweła Grzesiowskiego – Doktor nauk medycznych, pediatra, ekspert w dziedzinie zakażeń i antybiotykoterapii. Wykładowca w Zakładzie Organizacji Opieki Zdrowotnej i Orzecznictwa Lekarskiego Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Konsultant szpitali w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, antybiotykoterapii i akredytacji, dyrektor Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie, Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, Przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.
• Piotr Sućko – Prezes biura podróży Fun Club, twórca akcji #ZmienTerminNieOdwoluj
Dyskusja dotyczyła planu rozmrożenia gospodarczego i uruchomienia Tarczy Finansowej.
Link do wideo >>

12. 29 kwietnia Ministerstwo Rozwoju opublikowało wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Wiele z naszych rekomendacji zostało przyjętych przez stronę rządową tj. m.in.:
• przyjęcie zasady 1 pokój = 2 osoby;
• uruchomienie restauracji / barów hotelowych przy zachowaniu reżimu sanitarnego;
• możliwość wynajmu części wspólnych (np. basenu) na wyłączność przez gości hotelowych;
• zakaz przebywania w hotelu innych osób niż te w nim zakwaterowane;
• stopniowa reaktywacja sal konferencyjnych;

13. 29 kwietnia ruszyła Tarcza Finansowa PFR. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogli składać wnioski o wsparcie finansowe w związku z sytuacją spowodowaną #COVID19.

14. 30 kwietnia IGHP wystosowało apel o wprowadzeniu zmian w projekcie rozporządzenia które praktycznie zakazujące serwisu w restauracjach hotelowych. Zdaniem IGHP otwarcie restauracji zminimalizuje ryzyko zarażenia gości, którzy zmuszeni by byli w tej sytuacji z korzystania z zewnętrzych punktów gastronomicznych. Bez restauracji wiele hoteli może pozostać zamkniętych.

Link do materiału IGHP >>

15. 3 maja odbyła się 5 ,, Poranna Kawa z TUgether”. Dyskusja dotyczyła uruchomienia hoteli i kolejnych etapów odmrożenia w branży MICE.

Do rozmowy zaproszeni zostali :

• Andrzej Hulewicz – Wice-Prezes Mazurkas Travel
• Olga Krzemińska-Zasadzka, CEO agencji Agencja POWER Event Incentive Conference Sport, Prezes SOIT, koordynator MICE w Sztabie Kryzysowym
• Krzysztof Paradowski – Prezes Zarządu Concept Music Art CMA, Członek zarządu SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
• Elżbieta Lendo – Prezese Harmony Polish Hotels
• Gheorghe Marian Cristescu – Prezes Zarządu Polski Holding Hotelowo
Link do wideo >>

16. TUgether oraz Polski Fundusz Rozwoju zorganizowali wspólnie cykl dedykowanych szkoleń poświęconych możliwościom skorzystania ze wsparcia finansowego państwa w ramach „Tarczy Finansowej PFR” – dla branży turystycznej / MICE / eventowej / hotelowej / rozrywkowej / pilotów wycieczek / przewoźników / komunikacyjnej.
• Szkolenie dla Mikroprzedsiębiorstw odbyło się 06.05.2020 godz. 09:00 – 10:30
• Szkolenie dla MŚP, piątek 08.05.2020 godz. 09:00 – 10:30
Oczywiście pewnie pytacie co dalej?

Aktualnie koncentrujemy się na trzech priorytetach:

 • Po 1 – dalsza robocza współpraca PFR i edukacja naszego rynku pod kątem możliwości skorzystania z Tarczy Finansowej;
 • Po 2 – współpraca robocza z MR / GIS / MZ dot. wprowadzania kolejnych po hotelach “odmrożeń” – w tym momencie koncentrujemy się na wytycznych dot. targów (PIPT), wydarzeń B2B (SAR, KAE, SOIT, SBE, FOH, SKKP), koncertów / festiwali (SOIAR) i obiektów wielofunkcyjnych (IAKS) – w przyszłym tygodniu planujemy przesłanie powyższych zaleceń do MR oraz upublicznienie na briefingu prasowym;
 • Po 3 – dalszy lobbing na rzecz dodatkowych form wsparcia dla naszych sektorów – mamy obawy, że tak naprawdę najtrudniejszym dla nas wszystkich okresem będzie jesień kiedy wyczerpią się środki pomocowe, a rynek nadal będzie pozostawiał wiele do życzenia.

O wszystkich powyższych tradycyjnie będziemy informować Was na bieżąco!

Branżowy Sztab Kryzysowy
1. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR – Paweł Tyszkiewicz, Anna Zimecka, Maria Zaremba, Katarzyna Kawa, Małgorzata Mioduszewska
2. Klub Agencji Eventowych SAR – Mariusz Nowak, Michał Atlas
3. IAA Polska – Jerzy Minorczyk
4. Stowarzyszenie Branży Eventowej – Marta Chmielewska, Dagmara Chmielewska, Renata Razmuk
5. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – Olga Krzemińska – Zasadzka, Łukasz Adamowicz, Daria Rzadkiewicz
6. Meeting Professionals International Poland Chapter – Monika Dymacz Kaczmarczyk
7. SITE Polska – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland – Grażyna Grot – Duziak
8. Polska Izba Przemysłu Targowego – Przemysław Trawa/ Beata Kozyra
9. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – Katarzyna Cioch
10. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce – JJ Singh
11. Polska Izba Turystyki – Paweł Niewiadomski
12. Polski Związek Organizatorów Turystyki – Sławomir Szulc
13. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych – Marcin Wujec
14. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – Ireneusz Węgłowski
15. Warszawska Organizacja Turystyczna – Barbara Tutak, Mateusz Czerwiński
16. Łódzka Organizacja Turystyczna – Tomasz Koralewski
17. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych – Rafał Jańczuk
18. Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – Mikołaj Ziółkowski
19. Polska Izba Turystyki Młodzieżowej – Krzysztof Męziński
20. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Jerzy Kapłon
21. Izba Turystyki RP – Marek Ciechanowski
22. Polska Izba Hotelarstwa – Marek Łuczyński
23. Krakowska Izba Turystyki – Piotr Laskowski
24. Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Artur Matiaszczyk
25. Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych- Piotr Zubrzycki
26. Turystyka incoming – Andrzej Hulewicz
27. Harmony Polish Hotels – Elżbieta Lando
28. Polska Izba Techniki Estradowej – Grzegorz Łapczyński
29. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – Marcin Herra
30. Polska Izba Artykułów Promocyjnych – Edyta Lisowska
31. Polski Holding Hotelowy – Paulina Mazurkiewicz Kurek


Sztab Kryzysowy i inicjatywa TUgether już od miesiąca działają na rzecz branży spotkań

Mamy swoje małe święto – miesiąc temu powstał #TUgether – sztab ludzi, który wspólnymi siłami przez ostatnie 30 dni nieustannie pracował na rzecz branży MICE (eventy, konferencje, wyjazdy B2B) i komunikacji marketingowej oraz zainicjował powstanie Sztabu Kryzysowego przy Ministerstwie Rozwoju (MR) dla branż organizatorów turystyki, agentów turystycznych, hoteli, targów, rozrywki (koncerty, festiwale, widowiska), obiektów wielofunkcyjnych, pilotów i przewodników turystycznych, przewozów autokarowych i turystyki szkolnej, po to by wspólnie z rządzącymi oraz przedsiębiorcami jak najlepiej pokierować sytuacją kryzysową, która nas wszystkich z dnia na dzień dotknęła.

Z tej okazji, chcieliśmy podzielić się szczegółami naszej działalności, którą uważamy za najlepszy przykład tego, że jeśli za ideą stoją jasne, spójne, szczere przesłanki oraz ludzie przedkładający wspólne dobro nad prywatne, to cuda się zdarzają.

Jak to się zaczęło?

TUgether powstało 4 marca, na spotkaniu zainicjowanym przez Klub Agencji Eventowych SAR i Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. Do idei wystosowania pisma wspierającego branżę eventową w czasie kryzysu dołączyły: Stowarzyszenie Branży Eventowej – SBE, MPI Poland Chapter, SITE Poland, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT oraz Polska Izba Przemysłu Targowego (PIPT). Podczas spotkania wybrany został także koordynator reprezentujący nasze Stowarzyszenia. Został nim Bartosz Bieszyński związany z branżą eventową od wielu lat, początkowo w korporacjach, później po stronie agencji. Odpowiadał za przygotowywanie, nadzór i realizację eventów w takich firmach jak m.in. PKN Orlen czy Ernst & Young Polska. Piastował stanowisko business development managera w agencji eventowej LIVE oraz CEO w Walk Events i grupie marketingowej San Markos / MasterBrand / SG Marketing. Był odpowiedzialny m.in. za tworzenie, kreowanie i prowadzenie strategicznych projektów, zdobywanie sponsorów i budowanie relacji z kluczowymi klientami. Jest przewodniczącym Rady Programowej magazynu THINK MICE.

Tuż po ogłoszeniu naszej pierwszej petycji dołączyły do nas również Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) i Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce.

W składzie założycielskim wystąpiliśmy 5 marca na posiedzeniu połączonych senackich komisji ustawodawczej i zdrowia oraz rządu, przedstawiając oficjalne stanowisko branży MICE. Rozpoczęliśmy komunikację ze stroną rządową, przygotowaliśmy wspólne pisma Sztabu Kryzysowego Turystyki i Branży Spotkań i 9 marca wzięliśmy udział w spotkaniu branżowym w Ministerstwie Rozwoju. Podczas spotkania przedstawiliśmy wspólne stanowisko sztabu i jako spełnienie jednego z 4 głównych postulatów, zostaliśmy poproszeni o zorganizowanie Sztabu Kryzysowego przy Ministerstwie Rozwoju. Zainicjowaliśmy powstanie grupy podmiotów z szeroko rozumianej branży turystycznej, w skład której weszły m.in. takie organizacje jak:

 • Polska Izba Turystyki (PIT);
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych (OSAT);
 • Polski Związek Organizatorów Turystyki (PZOT);
 • Izba Gospodarcza Hoteli Polskich (IGHP);
 • Harmony Polish Hotels;
 • Krakowska Izba Turystyki (KIT);
 • Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych (PSPA);

W konsekwencji, wspólnie weszliśmy w bliską współpracę z Ministerstwem Rozwoju, tworząc tym samym Sztab Kryzysowy przy Ministerstwie Rozwoju. Dzięki takiej formalizacji, zyskaliśmy znaczący głos, który przekuliśmy w zbudowanie świadomości wszystkich naszych branż w ogóle w środowisku rządowym i samorządowym.

Od samego początku nasze postulaty były nakierowane na zwolnienie z danin państwowych, utrzymanie płynności oraz dofinansowanie naszych działalności, tak aby przede wszystkim chronić miejsca pracy.

W rezultacie tych działań, udało nam się wspólnie z innymi organizacjami m.in.:

 • wywindować wysoko w agendzie rządowej szeroko rozumianą branżę turystyki i eventów, jak i też przestrzeni medialnej / społecznej;
 • wpłynąć na rząd w ramach presji przedsiębiorców dotyczącej wprowadzenia w ogóle abolicji ZUS do pakietu tzw. tarczy antykryzysowej (w pierwszej wersji nie było takich świadczeń);
 • wprowadzić zapisy korzystne dla naszych branż (tutaj duże podziękowania dla Polskiej Izby Turystyki, która prowadziła wiele ważnych i istotnych kuluarowych ustaleń w tym zakresie), które m.in. pozwalają na zwrot naszym klientom środków za np.: zakupione wycieczki, czy bilety na koncert w ciągu 180 dni lub wymianę na voucher o ważności 365 dni. To na pewno jest istotne poprawienie płynności finansowej. Naszym wkładem w pracę było rozszerzenie idei vouchera i zwrotu na hotele i wydarzenia
 • dodać drobny, acz istotny zapis do Art. 15zzr. 1. ustawy antykryzysowej, a mianowicie włączenie umów cywilno-prawnych do zawieszenia biegu zaległości na czas epidemii.
 • zaopiniować wspólnie z Polską Izbą Turystyki zapisy Rozporządzenia o zmniejszeniu minimalnej kwoty gwarancji turystycznej;
 • stworzyć i propagować akcję Gmina Przyjazna Turystyce – dla gmin wspierających przedsiębiorców turystycznych działających na ich terenie;
 • nawiązać roboczą, ścisłą współpracę m.in. z takimi organizacjami jak Konfederacja Lewiatan, czy też Pracodawcy RP.

W rezultacie opracowaliśmy spójne stanowisko i postulaty branży touroperatorów, agentów turystycznych, MICE, hoteli i przewoźników autokarowych. Dla przypomnienia znajdziecie je tutaj:

PETYCJA ONLINE Stanowisko przedstawicieli branży MICE dot. sytuacji związanej z koronawirusem SARS-COV-2

PETYCJA ONLINE Apel polskiej branży komunikacji marketingowej i MICE 

Stanowisko przedstawicieli branży MICE dot. sytuacji związanej z koronawirusem SARS-COV-2

Wspólne stanowisko organizatorów turystyki z dnia 16 marca (PIT, PZOT, SOIT, SITE Poland)

Stanowisko branży skierowane Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020

Stanowisko branży dot. Tarczy Antykryzysowej skierowane do Minister J. Emilewicz i Ministra A. Guta-Mostowego

Akcja “Gmina przyjazna turystyce”

Odbyliśmy setki godzin rozmów z resortem, wewnątrz sztabowych, z przedsiębiorcami, samorządami, a także z partnerami oraz z przedstawicielami Związku Banków Polskich, BGK i największych banków w Polsce.

W międzyczasie dołączały do nas kolejne organizacje:
Polska Izba Techniki Estradowej (PITE)
Polski Holding Hotelowy (PHH)
Izba Turystyki RP (ITRP)
Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych (SOIAR)
Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wycieczek Zagranicznych
Polska Izba Turystyki Młodzieżowej
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczej
Polska Izba Artykułów Promocyjnych (PIAP)
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS
Międzynarodowe Stowarzyszenie reklamy IAA
Warszawska Organizacja Turystyczna (WOT)
Łódzka Organizacja Turystyczna (ŁOT)

Wspierają nas także:
Fundacja FOH
Polska Inicjatywa Kulinarna
Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych
Polski Klaster MICE

Niezaprzeczalnym sukcesem TUgether jest to, że po raz pierwszy tyle branż i związanych z nimi organizacji – na co dzień konkurencyjnych, dalekich od siebie – weszło w rzeczowy dialog, po to by wspólnie walczyć o siebie i rynek. Jesteśmy dumni z tego, że tak spontaniczna inicjatywa jak TUgether stała się katalizatorem tylu pozytywnych zmian, w tym trudnym okresie. Po raz pierwszy przemysł spotkań, jako gałąź gospodarki generująca kilkanaście % PKB był wspólnie reprezentowany jednym głosem.
Ale, to przecież nie wszystko! Nasza maszyna ciężko pracowała także wewnątrz. Regularnie spotykaliśmy się wirtualnie całym zespołem, aby przeanalizować sytuację, omówić zadania, priorytety i podzielić role. Zadbaliśmy o dobrą komunikację – powołaliśmy do życia tubę informacyjną, czyli fanpage TUgether, za pomocą, którego nasz zespół komunikacyjny, niemal bez ustanku przekazywał na bieżąco i na gorąco, to co było najistotniejsze, nie tylko z naszego rynku, ale także informował o działaniach międzynarodowych.

Tutaj ogromne brawa dla zespołu międzynarodowego, który dbał o to abyśmy mieli pełną wiedzę i analizę tego co dzieje się na rynkach europejskich, jak wygląda pomoc rządowa w innych krajach. Zbudowaliśmy europejski sztab kryzysowy w branży eventowej, składający się z 9 krajów oraz rozpoczęliśmy współpracę z BEIC i LiveComAlliance. Nawiązaliśmy relację z Kryzysowym Sztabem przy Parlamencie Europejskim. Przygotowaliśmy listy do europarlamentarzystów, prowadziliśmy ankiety dotyczące rynkowych strat w przemyśle spotkań na rynku europejskim i w końcu, tworzyliśmy materiały dla Was, abyście otrzymali rzetelną wiedzę, o tym co dzieje się na naszym kontynencie w związku z wirusem SARS-CoV-2.

Z powodu wielu pytań, które od Was otrzymywaliśmy, zorganizowaliśmy cykliczny format „live” pt. „Poranna kawa z TUgether”, czyli spotkania z ekspertami, w trakcie których Wy zadajecie pytania, a my odpowiadamy.

Sztab TUgether, to machina odpowiadająca za komunikację, analizę oraz działania organizacyjne dla Sztabu Kryzysowego. TUgether to właśnie my:

1. Bartosz Bieszyński – Koordynator
2. Paweł Tyszkiewicz – SAR
3. Anna Zimecka – SAR
4. Katarzyna Kawa – SAR
5. Maria Zaremba – SAR
6. Małgorzata Mioduszewska – SAR
7. Mariusz Nowak – KAE/SAR
8. Michał Atlas – KAE/SAR
9. Dominik Górka – KAE/SAR
10. Dorota Wojtczak – KAE/SAR
11. Dagmara Chmielewska – SBE
12. Marta Chmielewska – SBE
13. Renata Razmuk – SBE
14. Olga Krzemińska-Zasadzka – SOIT
15. Daria Rzadkiewicz – SOIT
16. Łukasz Adamowicz – SOIT
17. Krzysztof Paradowski – SKKP
18. Beata Kozyra – PIPT
19. Grażyna Grot-Duziak – SITE Poland / IATA
20. Cezary Wilemajtys – SITE Poland
21. Katarzyna Gadomska – ŁOT
22. Monika Dymacz-Kaczmarczyk – MPI

Przez ten miesiąc sztab wykonał ogrom pracy. Liczby mówią same za siebie. Jesteśmy z siebie dumni!

Sytuacja z Ministerstwem

Otrzymujemy pytania dotyczące naszych rozmów i relacji z Ministerstwem oraz reakcji Ministerstwa na wystąpienia medialne i komunikację sztabu TUgether w ramach branży. Z Ministerstwem prowadziliśmy bardzo rzeczowe rozmowy i odbywały się one w atmosferze zrozumienia sytuacji z obu stron. Podczas wideokonferencji z przedstawicielami MR w dniu 19 marca zostało nam bardzo wyraźnie przekazane, że szczebel MR poza kwestią zwrotów / voucherów w zakresie rozwiązań systemowych (ZUS, dopłaty do miejsc pracy itd.) nie jest umocowany do podejmowania kluczowych decyzji i że głównym ośrodkiem w tym zakresie jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W tym miejscu, pragniemy zdementować informacje o rzekomym konflikcie pomiędzy sztabem a Ministerstwem. Uznaliśmy, że każda ze stron ma prawo do zachowania odrębnego zdania i podejmowania własnych działań.

W konsekwencji tego podjęliśmy decyzję o szerokich działaniach medialnych mających na celu zwrócenie uwagi, szczególnie Pana Premiera, na wyzwania trapiące naszą branżę, głównie dot. kredytów obrotowych, abolicji ZUS i dopłat do wynagrodzeń. Oczywiście, w związku z tym, że punktowały one rozwiązania przyjęte w tzw. “tarczy antykryzysowej”, nie spotkały się one z sympatią ze strony rządzących. Presja ze strony branży spotkań na pewno miała wpływ na umieszczenie naszych postulatów w projekcie ustawy. Zresztą byłoby to dziwne, gdyby na podstawie wystąpień medialnych, zarówno strony rządowej jak i sztabowej, ktoś pod wpływem emocji podejmował, merytoryczne i strategiczne dla poszczególnych sektorów, decyzje. Dla obu stron komunikacja w mediach to przede wszystkim narzędzie do przekazywania swojego kluczowego przekazu szerszemu gronu interesariuszy i budowanie świadomości dla swoich kluczowych propozycji.

Co dalej?

Sztab kryzysowy przy Ministerstwie Rozwoju w sensie formalnym, jako zespół działający przy MR zakończył swoją działalność w zeszłym tygodniu. W związku z przyjęciem ustawy MR podjęło decyzję o bardziej szczegółowych rozmowach sektorowych, co przyjmujemy z pełnym zrozumieniem i pochwalamy taką drogę bezpośredniej komunikacji z naszym rynkiem.

Nie mniej jednak, podjęliśmy w dniu wczorajszym decyzję, że nasza grupa “Sztab kryzysowy” dalej będzie funkcjonować tak, aby cały czas wymieniać się wiedzą oraz przekazywać kluczowe postulaty / propozycje do Ministerstwa Rozwoju. Oczywiście będziemy brali też aktywny udział w konsultacjach sektorowych oraz także stworzymy zespoły robocze odpowiadające danym zagadnieniom. Dla nas wszystkich w grupie, poza rozszerzeniem w trybie pilnym rozwiązań ogólnosystemowych (abolicja ZUS, dopłaty do wynagrodzeń itd.), kluczowe jest jak najszybsze podjęcie przez rząd prac dotyczących wsparcia dla przemysłu spotkań, szczególnie mocno dotkniętego przez COVID 19 oraz strategii ponownego uruchomienia sektorów naszych branż, o co będziemy bardzo intensywnie wspólnie z naszymi partnerami zabiegać. Ponowny jak najszybszy restart naszych działalności jest dla nas, w tym momencie priorytetowy, inaczej nie będziemy w stanie, w perspektywie długoterminowej utrzymać miejsc pracy, a to jest dla nas najważniejszym wyzwaniem.

Dziś, jesteśmy jeszcze więksi i mamy silny głos. Oto pełny skład formalnego Sztabu Kryzysowego:

1. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR – Paweł Tyszkiewicz
2. Klub Agencji Eventowych SAR – Mariusz Nowak, Michał Atlas
3. IAA Polska – Jerzy Minorczyk
4. Stowarzyszenie Branży Eventowej – Marta Chmielewska, Renata Razmuk
5. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – Olga Krzemińska Zasadzka, Łukasz Adamowicz
6. Meeting Professionals International Poland Chapter – Monika Dymacz-Kaczmarczyk
7. SITE Polska – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland – Grażyna Grot-Duziak
8. Polska Izba Przemysłu Targowego – Przemysław Trawa, Beata Kozyra
9. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – Katarzyna Cioch
10. Polska Izba Turystyki – Paweł Niewiadomski, Andrzej Kindler, Dariusz Wojtal
11. Polski Związek Organizatorów Turystyki – Sławomir Szulc, Piotr Henicz
12. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych – Marcin Wujec, Marcin Chyliński
13. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – Ireneusz Węgłowski, Marcin Mączyński
14. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce – JJ Singh
15. Warszawska Organizacja Turystyczna – Barbara Tutak, Mateusz Czerwiński
16. Łódzka Organizacja Turystyczna – Tomasz Koralewski
17. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych – Rafał Jańczuk
18. Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – Mikołaj Ziółkowski
19. Polska Izba Turystyki Młodzieżowej – Krzysztof Męziński
20. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Jerzy Kapłon
21. Izba Turystyki RP – Marek Ciechanowski
22. Polska Izba Hotelarstwa – Marek Łuczyński
23. Krakowska Izba Turystyki – Piotr Laskowski
24. Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Artur Matiaszczyk
25. Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych- Piotr Zubrzycki
26. Turystyka incoming – Andrzej Hulewicz
27. Harmony Polish Hotels – Elżbieta Lando
28. Polska Izba Techniki Estradowej – Grzegorz Łapczyński
29. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – Marcin Herra
30. Polska Izba Artykułów Promocyjnych – Edyta Lisowska
31. Funclub, inicjator akcji „Przełóż nie odwołuj” – Piotr Sućko


Kolejny apel sztabu kryzysowego TUgether

Sztab kryzysowy TUgether wystosował w dniu 2 kwietnia 2020 kolejny apel do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz i sekretarza stanu Andrzej Gut-Mostowego. Liczymy na lepszą, bardziej intensywną i owocną współpracę z rządem w trybie pilnym, której efektem będzie „Tarcza 2.0” – rzeczywiste i realne wsparcie dla MŚP, będących dźwignią polskiej gospodarki.

APEL BRANŻ

ORGANIZATORÓW TURYSTYKI / AGENTÓW TURYSTYCZNYCH / HOTELI / TARGÓW / MICE (eventy, konferencje, wyjazdy B2B) / ROZRYWKI (koncerty, festiwale, widowiska) / OBIEKTÓW WIELOFUNKCYJNYCH / PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH / PRZEWOZÓW AUTOKAROWYCH / TURYSTYKI SZKOLNEJ

DOT. KRYZYSU ZWIĄZANEGO Z WIRUSEM SARS – CoV – 2 I DZIAŁANIAMI PODEJMOWANYMI PRZEZ RZĄD W TYM ZAKRESIE (UCHWALENIE tzw. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ)

Szanowna Pani Minister,
Szanowny Panie Ministrze,

w związku z dramatycznie pogarszającą się sytuacją gospodarczą w naszych branżach, jak i też uchwaleniem w dniu 31 / 03 / 2020 specustawy dot. tzw. tarczy antykryzysowej, chcielibyśmy niniejszym, jako branżowy sztab kryzysowy:

 • po 1 poinformować o aktualnej sytuacji w naszych segmentach rynkowych
 • po 2 zaproponować kierunki kolejnych wspólnych działań dot. nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej (tzw. tarcza 2.0
 • po 3 poinformować o najbliższych planowanych działaniach naszego sztabu

Chcielibyśmy jeszcze raz zaznaczyć, że wszystkie branże, które reprezentujemy, jako pierwsze otrzymały cios gospodarczy (luty 2020r.) i ze względu na specyfikę naszych usług, będziemy niestety ostatnim sektorem, który będzie miał jakiekolwiek szanse na realne „podniesienie się”. Nie jesteśmy usługodawcą, który może sprawnie zamknąć i otworzyć swój biznes bez uszczerbku zarówno finansowego, jak i w zasobach ludzkich.

Co więcej, nasi klienci (zarówno indywidualni, jak i biznesowi) przełożyli i przekładają aktualnie ponad 90% swoich zleceń na okres jesienny, który jak wszyscy wiemy ze względu na epidemię może wręcz przeciągnąć się do roku 2021. Mamy też poważne obawy o decyzje zakupowe konsumentów w dobie kryzysu ekonomicznego.

W związku z powyższym, z nadzieją i optymizmem, przyjęliśmy rozpoczęcie prac nad tzw. tarczą antykryzysową. Dziękujemy w tym miejscu za zarówno osobiste zaangażowanie Pani Minister, jak i Pani zespołu. Widzieliśmy i wiemy ile wysiłku kosztowały Państwa te prace, bardzo to szanujemy.

Doceniamy również, że nasze propozycje zostały przez Państwa częściowo uwzględnione, m.in: zwrot / wymiana na voucher za rezygnację w udziale w wydarzeniu, usprawnienia w zwrocie VAT, czy modyfikacja split – payment.

Niemniej jednak, pozostałe rozwiązania jak m.in. abolicja ZUS tylko dla mikroprzedsiębiorstw, dopłata do wynagrodzeń w wysokości 40% średniego krajowego wynagrodzenie, czy też jednorazowe świadczenie w wysokości 2000 zł dla osób prowadzących jednoosobową działalności gospodarczą / pracujących na umowę zlecenie / dzieło, są daleko niewystarczające i przede wszystkim nieodpowiadające realnym potrzebom naszych przemysłów.

W rezultacie, niestety wiele naszych branżowych przedsiębiorstw nie miało innego wyboru jak tylko w ostatnich dniach marca zredukować liczebność swoich zespołów czasem nawet o 70% oraz obniżyć wynagrodzenie pozostałym pracownikom o nawet 50-60%.

Co ważne, w tym momencie, każdy z przedsiębiorców w naszych branżach korzysta już z tzw. “oparów” środków obrotowych.

Reasumując, bez większego niż do tej pory i sprawniejszego zaangażowania w tym zakresie ze strony instytucji państwa, nasze dalsze rynkowe istnienie po prostu nie będzie możliwe w perspektywie najbliższych kilku miesięcy (max 3-4).

Pamiętajmy również, że upadek polskich firm otwiera nasz rynek na zagraniczną penetrację, szczególnie pod kątem podmiotów, które otrzymują np.: w Niemczech wysokie dotacje państwowe w sytuacji kryzysu (np. TUI – 1,8 mld EUR) i mogą z łatwością przejąć polskie przedsiębiorstwa, bazujące tylko na swoich źródła finansowania.

W związku z powyższym, z góry dziękujemy za atencję Pani i Pani współpracowników, ponieważ wspólnie musimy działać w trybie pilnym.

W przypadku pytań, jak zawsze pozostajemy do dyspozycji, a szczegółowy opis naszej sytuacji przedstawiamy Państwu poniżej.

I.    AKTUALNA SYTUACJA W NASZYCH BRANŻACH (NA PODSTAWIE DANYCH NASZYCH ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ)

ORGANIZATORZY TURYSTYKI I AGENCI TURYSTYCZNI:
●    Spadek przychodów o 95-98%;
●    Dla przykładu duży touroperator sprzedawał dziennie ok. 4-5 tys. wycieczek, aktualnie jest to 4-5 szt.;
●    Spodziewany średni spadek zatrudnienia w agencji turystycznej z 2,6 etatu do poniżej 2 etatów do końca kwietnia;
●    Wypowiedzenia (stan na 31 / 03) w dużych, jak i małych biurach podróży w przedziale 10 – 40% stanu zespołów;
●    Całkowita terminacja umów zlecenia / o dzieło / kontraktów osób prowadzących JDG;
●    Problemy z przedłużeniem gwarancji ze strony ubezpieczycieli;

HOTELE / OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE / MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA i POLA KEMPINGOWE:
●    Sytuacja jest bliska agonalnej, szczególnie po decyzji o zamknięciu tego typu obiektów w dniu 31 / 03 / 2020 bez informacji dot. rekompensat z tego tytułu dla branży hotelarskiej;
●    Wypowiedzenia (stan na 31 / 03) w przedziale 30 – 40% stanu zespołów  (spodziewamy się pogłębienia do 50-70% do końca kwietnia lub więcej);
●    Całkowita terminacja umów zlecenia / o dzieło / kontraktów osób prowadzących JDG;
●    Bardzo wysokie ryzyko, że wiele obiektów nigdy więcej w ogóle się już nie otworzy;
●    Brak możliwości wstrzymania, rozłożenia na raty, odroczenia bez kar / odsetek opłat za media ze strony spółek skarbu państwa (głównie dot. prądu);
●    Ogromne problemy we współpracy z bankami – niemożność otrzymania kredytu np.: obrotowego, nawet pod zastaw obiektu;
●    Rozpoczęcie oddolnie przez nasz sztab akcji “Gmina przyjazna turystyce” tak, aby samorządy umarzały lub znacząco obniżały podatek od nieruchomości. Proponujemy także wprowadzenie akcji “Firma Przyjazna Turystyce”.

PRZEWOZY AUTOKAROWE:
●    Ten segment naszego przemysłu praktycznie przestał istnieć – do końca września nie posiada on W OGÓLE zleceń;
●    Wypowiedzenia (stan na 31 / 03) w przedziale 50-60% stanu zespołów (spodziewamy się pogłębienia do 80% do końca kwietnia) – tracimy, tym samym rzesze bardzo dobrze wyszkolonych kierowców;
●    Banki – całkowity brak możliwości otrzymania nowych kredytów obrotowych;
●    Środków własnych wystarczy maksymalnie na 1-2 miesiące funkcjonowania przy i tak obniżonych kosztach stałych (zwolnienia).

MICE (Meeting, Incentive, Conference, Event/Exibition, czyli eventy, konferencje, wyjazdy B2B):
●    Ten segment zatrzymał się z dnia na dzień całkowicie – do końca września nie posiada on W OGÓLE zleceń;
●    Korporacje, instytucja publiczne, czyli najważniejsi klienci, już informują o przełożeniu zleceń nie na jesień 2020r., tylko na rok 2021!!! Ta tendencja szczególnie narasta w ciągu ostatnich 10 dni; Nie są prowadzone nowe postępowania przetargowe.
●    Wypowiedzenia (stan na 31 / 03) w przedziale 40-60% stanu zespołów (spodziewamy się pogłębienia do 70-80% do końca kwietnia) – tracimy również wiele niezmiernie kompetentnych, szkolonych latami, pracowników;
●    Obniżanie wynagrodzeń dla pozostałych pracowników: średnio o 50-60%;
●    Środków własnych starczy maksymalnie średnio na 1-2 miesiące funkcjonowania przy i tak obniżonych kosztach stałych (zwolnienia);
●    Całkowita terminacja umów zlecenia / o dzieło / kontraktów osób prowadzących JDG;
●    Kompletne załamanie łańcuchu dostaw (firmy sceno-techniczne, scenograficzne, cateringowe, transportowe, obiekty etc.)

PILOCI / PRZEWODNICY:
●    Kilkanaście tysięcy osób pozostających aktualnie i przez najbliższe miesiące bez środków do życia;
●    Bardzo wysokie ryzyko zawieszenia przez nie działalności gospodarczej lub zgłoszenia się jako osoby bezrobotne;
●    Propozycja rządowa w tym zakresie przyjęta z ogromnymi negatywnymi emocjami (wiele osób nie spełnia kryteriów abolicji ZUS zapisanych w specustawie, ponieważ na okres zimowy zawiesza działalność i następnie rozpoczyna ją od “sezonu” tj. od kwietnia 2020r.);
●    Wysokie ryzyko braku chęci powrotu do pracy;
●    Należy podjąć działania wspierające lokalny rynek pracy przewodników miejskich, górskich i terenowych;

TARGI
●    Wszystkie targi do końca września zostały odwołane lub przełożone.
●    Od lutego branża straciła 100% przychodów.
●    W wielu przypadkach firmy mają ogromne koszty stałe: podatki od nieruchomości, czynsze, wynajmem, opłaty za media, utrzymanie techniczne, wynagrodzenia, kredyty, leasing na maszyny, auta, etc.);
●    Branża targowa (ponad 500 firm mikro, małych, średnich oraz dużych) ponosi od lutego 150 mln zł strat miesięcznie.
●    Wypowiedzenia (stan na 31/03) w przedziale 40-60% stanu załóg (spodziewamy się pogłębienia do 70-80% do końca kwietnia) – w branży zatrudnionych jest ok 20 000 osób – 80% to 16 000 osób, które zasilą rzesze bezrobotnych.
●    Załamanie łańcucha dostaw (np. firmy montażowe stoisk, logistyka, obsługa personalna itp.);
●    Całkowita terminacja umów zlecenia / o dzieło / kontraktów osób prowadzących JDG;
●    Targi odbywają się sezonowo:
○    luty-czerwiec – ten termin jest dla branży targowej stracony bezpowrotnie
○    wrzesień-grudzień – zakładamy, że większość z przełożonych targów nie odbędzie się z 2 powodów: 1) zarówno wystawcy, jak i zwiedzający nie będą zainteresowani wydawaniem pieniędzy na udział w targach, ponieważ sami będą wychodzić z zastojów i zadłużeń spowodowanych koronawirusem; 2) nie będzie rąk do pracy, ponieważ do tego czasu większość firm będzie zmuszona do zwolnienie 60% swoich pracowników, a część firm w ogóle przestanie istnieć.

W związku z powyższym istnieje realne i bardzo wysokie ryzyko, że:
●    zarówno organizatorzy, w tym najwięksi organizatorzy targów w Polsce, jak Międzynarodowe Targi Poznańskie, Targi Kielce, Targi Gdańsk, czy Targi w Krakowie, firmy projektujące i budujące stoiska targowe, firmy spedycji i transportu targowego oraz dostawcy wielu innych usług na rzecz targów do końca roku przestaną w ogóle istnieć!
●    imprezy targowe, w tym największe targi, które do tej pory były wizytówką Polski, jak: Budma, Targi Meble, ITM, Motor Show, Cavaliada organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, MSPO, ENEX, PLASTPOL w Kielcach, Targi Katowice, Targi Książki czy Krakdent w Krakowie, Boatshow w Łodzi, Energetab w Bielsku Białej przejdą do historii! A nie zapominajmy, że targi są dźwignią polskiego eksportu.
●    konkurencja zagraniczna – Niemcy, Francja, Włochy, a także Chiny, która otrzymała ogromne wsparcie od swoich rządów, przejmie nasze największe targi! Polska przestanie się liczyć na arenie międzynarodowej jako partner i jako eksporter.

OBIEKTY WIELOFUNKCYJNE (hale widowiskowe, koncertowe, obiekty konferencyjne)
●    Utrata 100% przychodów od połowy marca przy konieczności ponoszenia bardzo wysokich kosztów stałych (stałe opłaty za media, czynsze, utrzymanie techniczne, wynagrodzenia, podatki lokalne etc.);
●    80% wydarzeń muzycznych, sportowych, rodzinnych, biznesowych do końca września zostało odwołanych, a dla przypomnienia okres wiosenny to najważniejszy okres dla tego typu obiektów;
●    Wysokie ryzyko braku możliwości organizacji wydarzeń, również w II połowie roku;
●    Brak możliwości podobnie, jak w przypadku wszystkich innych segmentów, “nadrobienia” strat jesienią.

ROZRYWKA (koncerty, festiwale, widowiska)
●    Dramatyczny spadek sprzedaż biletów, również w przypadku imprez, które odbywają się za kilka miesięcy, a nawet w przyszłym roku (spadek rok do roku około 95%);
●    W przypadku wielu podmiotów (w tym miejsca odbywania się imprez) spadek przychodów do zera, przy bardzo wysokich kosztach stałych;
●    Bardzo wysokie ryzyko odwołania wszystkich wydarzeń przez władze publiczne, również w okresie letnim. Poza organizatorami pociąga to za sobą ogromne konsekwencje dla firm świadczących usługi: obsługa techniczna, ochrona, gastronomia, transport, hotele, media, marketing, eventy, itd.
●    W przypadku braku możliwości organizacji wydarzeń muzycznych i publicznych w okresie letnim szacujemy, że ok. 50% firm trudniących się tego typu usługami, zakończy swoją działalność najdalej do końca maja;
●    Wypowiedzenia (stan na 31 / 03) w przedziale 50% stanu zespołów (spodziewamy się pogłębienia do 70-80% do końca czerwca) – w przypadku niektórych największych światowych firm w segmencie rozrywka nastąpiły już zwolnienia na poziomie 95%;

TURYSTYKA SZKOLNA
●    Praktycznie nie istnieje na ten moment;
●    Wiosna, czyli najbardziej istotny czas w tym zakresie została całkowicie stracona;
●    Wypowiedzenia (stan na 31 / 03) w przedziale 50-70% stanu zespołów (spodziewamy się pogłębienia do 80% do końca maja, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie);
●    Budowa wspólnego z MEN ogólnokrajowego programu edukacji przez krajoznawstwo i turystykę, wspierającego branżę turystyczną.

TURYSTYKA PRZYJAZDOWA / LOCAL TOURS
●    Anulacja zleceń do końca czerwca w wysokości 100%, początek anulacji sezonu jesiennego;
●    Duża niechęć kontrahentów zagranicznych do przekładania terminów realizacji imprez na okres późniejszy;
●    Duże roszczenia kontrahentów w zakresie zwrotów zaliczek/wpłat dla polskich biur (żądania 100%);
●    Wypowiedzenia (na dzień 31/03) na poziomie 20 – 40 % zatrudnionych z tyt. umowy o pracę i lawinowe zwolnienia osób świadczących usługi z tyt. umowy zlecenie / o dzieło, spodziewana kolejna fala redukcji na koniec kwietnia, w przypadku braku większego wsparcia MŚP;
●    Początek likwidacji przedsiębiorstw branży ‘local tours’ w Krakowie.

BRANŻA UPOMINKÓW REKLAMOWYCH
●    Zamówienia na upominki reklamowe zostały wstrzymane, działy marketingów przestały realizować kampanie promocyjne. Wiele płatności za zrealizowane już zamówienia zostało wstrzymanych, co powoduje brak płynności i niewypłacalność.
●    Sektor targowy, konferencyjny i szkoleniowy, branża upominków reklamowych stanowi system naczyń połączonych, co jednocześnie przyczyniło się do braku zleceń u przedsiębiorców z branży upominków reklamowych (najmocniej ucierpiały firmy produkujące: medale, statuetki, materiały biurowe, torby i opakowania, importerzy upominków reklamowych i agencje reklamowe).
●    Ponad 70% przedsiębiorstw z branży odnotowało spadki w obrotach w marcu 2020r. w porównaniu z marcem 2019, z czego blisko 40% przedsiębiorstw w przedziale 50-100%.
●    Ponad 60% przedsiębiorców z branży zredukuje etaty, tylko po tak słabym marcu będzie to nie mniej niż 30%, biorąc pod uwagę, iż firmy te są z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, co 3 osoba będzie zwolniona.
●    Udział w branży upominków reklamowych mają zdecydowanie małe i średnie przedsiębiorstwa, blisko 60% z nich generuje obroty na poziomie 5 mln i więcej rocznie.

II.    DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE TARCZĘ

W zakresie tzw. “tarczy antykryzysowej” popieramy w pełni apel reaktywowanej Rady Przedsiębiorczości (m.in. Lewiatan, Pracodawcy RP), która zwróciła się do wszystkich stron politycznych o jak najszybsze uchwalenie ustawy (co już się wydarzyło) oraz rozpoczęcie prac nad jej nowelizacją.

Tak, jak zaznaczyliśmy na wstępie, bez natychmiastowego wdrożenia różnych form wsparcia (oraz ich proceduralnego odbiurokratyzowania) nasze przetrwanie oraz ochrona miejsc pracy po prostu nie będzie możliwa.

Dodatkowo w związku ze specyfiką i sezonowość naszych przemysłów, konieczne są dedykowane rozwiązania tylko i wyłącznie dot. naszych branż.

Powinniśmy wspólnie stworzyć tzw. “pakiet turystyczno-eventowy”, który obejmowałby m.in. rekompensaty dla hoteli oraz obiektów targowych w związku z ich zamknięciem, czy narzędzia płynnościowe i inne obniżające koszty stałe ww. branżach.

Widzimy, że udało przygotować się np.: dedykowane branży transportowej rozwiązania (o wartości 1,5 mld PLN w formie przejęcia leasingów) wierzymy zatem, że uda się to i w naszym przypadku.

Zwracamy się z pilnym apelem o spotkanie robocze i omówienie szczegółów naszych propozycji, z których priorytetami są:
1.    NARZĘDZIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ (m.in. pilne uruchomienie nowych linii kredytowych);
2.    ULGI VAT / ZUS / PIT / CIT / PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI / OPŁATY Z TYTUŁU  WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU (m.in. abolicja ZUS dot. wszystkich przedsiębiorstw z naszej branży dotkniętych spadkiem obrotów);
3.    DOPŁATY DO WYNAGRODZEŃ / JDG / UMÓW ZLECENIA / UMÓW O DZIEŁO (wyższy i dłuższy wymiar świadczeń);
4.    INNE (zniesienie podatku drogowego od autokarów, odrodzenia płatności bez kosztów dot. mediów ze strony spółek skarbu państwa)

III.    PLAN DZIAŁAŃ SZTABU KRYZYSOWEGO

W związku z dynamicznie i niestety tragicznie rozwijającą się sytuacją, nasz sztab proponuje następujące pilne działania:

●    pilne wspólne spotkanie robocze (sztab & Ministerstwo Rozwoju) w formie video – konferencji dot. możliwości pilnego uzupełnienia tarczy antykryzysowej o narzędzia proponowane powyżej;
●    pilne rozpoczęcie prac nad nowelizacją ustawy lub innymi rozwiązaniami wychodzącymi naprzeciw punktom poruszonych powyżej;
●    kontynuacja i rozwój projektu “Gmina Przyjazna Turystyce” zainicjowanej przez nasz sztab dot. zwolnień obiektów (szczególnie dot. hoteli) od podatków lokalnych;
●    komunikacja do naszych branż dot. praktycznego stosowania rozwiązań zawartych w ustawie (szczególnie w zakresie abolicji ZUS i dopłat do wynagrodzeń);
●    wspólne działania z Ministerstwem Rozwoju dot.
○    Związku Banków Polskich – mamy ogromne problemy z uzyskaniem nowych kredytów obrotowych;
○    Spółek Skarbu Państwa – cały czas mamy bardzo duże problemy z rozłożeniem w czasie, bez dodatkowych kosztów, opłat za media dot. obiektów (szczególnie dot. to hoteli / obiektów wielofunkcyjnych)

Z góry bardzo dziękujemy za informację jak wspólnie możemy współpracować w trybie pilnym przy powyższych elementach. Jednocześnie proponujemy, w tym zakresie kilkugodzinne warsztatowe spotkanie / video konferencję.

Branżowy Sztab Kryzysowy

1.    Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR – Paweł Tyszkiewicz
2.    Klub Agencji Eventowych SAR – Mariusz Nowak
3.    IAA Polska – Jerzy Minorczyk
4.    Stowarzyszenie Branży Eventowej – Marta Chmielewska
5.    Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – Olga Krzemińska – Zasadzka, Łukasz Adamowicz
6.    Meeting Professionals International Poland Chapter – Monika Dymacz Kaczmarczyk
7.    SITE Polska – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland – Grażyna Grot – Duziak
8.    Polska Izba Przemysłu Targowego – Przemysław Trawa/ Beata Kozyra
9.    Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – Katarzyna Cioch
10.    Zrzeszenie Agentów IATA w  Polsce – JJ Singh
11.    Polska Izba Turystyki – Paweł Niewiadomski
12.    Polski Związek Organizatorów Turystyki – Sławomir Szulc
13.    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych – Marcin Wujec
14.    Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego  – Ireneusz Węgłowski
15.    Warszawska Organizacja Turystyczna – Barbara Tutak, Mateusz Czerwiński
16.    Łódzka Organizacja Turystyczna – Tomasz Koralewski
17.    Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych – Rafał Jańczuk
18.    Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – Mikołaj Ziółkowski
19.    Polska Izba Turystyki Młodzieżowej – Krzysztof Męziński
20.    Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Jerzy Kapłon
21.    Izba Turystyki RP – Marek Ciechanowski
22.    Polska Izba Hotelarstwa – Marek Łuczyński
23.    Krakowska Izba Turystyki – Piotr Laskowski
24.    Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Artur Matiaszczyk
25.    Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych- Piotr Zubrzycki
26.    Turystyka incoming – Andrzej Hulewicz
27.    Harmony Polish Hotels – Elżbieta Lando
28.    Polska Izba Techniki Estradowej –  Grzegorz Łapczyński
29.    Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – Marcin Herra
30.    Polska Izba Artykułów Promocyjnych – Edyta Lisowska
31.    Inicjatywa #TUgether


Apel polskiej Branży Komunikacji Marketingowej i MICE

My, przedsiębiorcy z branży komunikacji marketingowej i branży MICE, zatrudniający dziś setki tysięcy osób, z niepokojem obserwujemy rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce i Europie. Wirus SARS-CoV-2 infekuje nie tylko kolejnych członków naszej społeczności, ale także gospodarkę i nasze relacje biznesowe, dzięki którym świadczymy usługi Wam, naszym klientom, Waszym konsumentom i tworzymy wiele miejsc pracy.

Przedsiębiorcy i spółki z kolejnych branż z dnia na dzień odnotowują spadek zamówień, sprzedaży a przerywane łańcuchy dostaw zamrażają produkcję dóbr i usług.Eksperci przewidują mniejszą dynamikę wzrostu PKB w 2020 roku. Indeksy giełdowe świecą się od kilku tygodni na czerwono w całej Europie. Zanikający popyt przekłada się na kłopoty z płynnością finansową, problemy w regulowaniu zobowiązań i przewidywane redukcje zatrudnienia. Gospodarka to system naczyń połączonych, gdzie kłopoty jednej branży bardzo szybko skutkują pogorszeniem kondycji innych. Wpływa to negatywnie na całą gospodarkę i rynek pracy. Utrata pracy i środków do życia przez członków naszej społeczności i ich rodziny wpłynie także negatywnie na bezpieczeństwo nas wszystkich. Teraz wrogiem nie jest wyłącznie recesja i kryzys gospodarczy, jakie świat zna od początku kapitalizmu, ale wirus, który przy destabilizacji najmniejszych gospodarstw domowych zagrozi zdrowiu i życiu nas wszystkich.

Szczególnie niebezpiecznym czynnikiem jest przedłużający się stan niepewności i fakt, że jest zbyt wcześnie, by całościowo móc ocenić wpływ epidemii na gospodarkę i jej poszczególne sektory.

Z niepokojem obserwujemy, jak wiele firm rozważa lub ustala z dostawcami realokowanie budżetów reklamowych, szkoleniowych, konferencyjnych, targowych, produkcyjnych i innych. Co znacznie gorsze, duża część rozważa całkowitą rezygnację z zaplanowanych projektów i kampanii, w ramach zabezpieczenia środków finansowych w obliczu zmniejszającego się popytu. Sytuacja całej branży jest dramatyczna. Docierają do nas głosy o zwolnieniach pracowników oraz nerwowym rozwiązywaniu umów z dotychczasowymi partnerami biznesowymi. Branża została wystawiona na poważny cios, spowodowany przede wszystkim masową rezygnacją firm z zaplanowanych eventów, kongresów, spotkań i innych działań. Anulowanie “z dnia na dzień” wszystkich projektów o charakterze wydarzeń i wyjazdów na okres najbliższych sześciu miesięcy powoduje bardzo wysokie ryzyko niewypłacalności i zaprzestania prowadzenia działalności w trybie natychmiastowym. Podkreślamy, że takie działania nie tylko nie ograniczają ryzyk związanych z obecną sytuacją, ale wręcz skutkują rozprzestrzenianiem się kryzysu gospodarczego. W obecnej sytuacji absolutnym priorytetem jest troska o zachowanie płynności finansowej partnerów gospodarczych, do czasu zakończenia zapaści rynkowej.


W związku z powyższym, 6 marca powołaliśmy branżowy sztab kryzysowy przy współpracy:

 • Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR
 • Klubu Agencji Eventowych SAR
 • Stowarzyszenia Branży Eventowej
 • Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel
 • Meeting Professionals International Poland Chapter
 • SITE Poland – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland
 • Polska Izba Przemysłu Targowego

Zadaniem branżowego sztabu kryzysowego jest informowanie na bieżąco o istotnych dla sektora faktach oraz reprezentowanie naszych środowisk – dostawców, agencji i klientów, we wspólnej sprawie. Pierwszym krokiem było przygotowanie oraz publikacja stanowiska w imieniu przedstawicieli branży.Dokument dostępny TUTAJ >>>

Kolejny krok to przedstawienie sytuacji w Senacie oraz przedstawicielom rządu i instytucji państwowych. Nasze stanowisko spotkało się ze zrozumieniem i z pozytywną reakcją ze strony władz publicznych.

Wierzymy, że legislacyjna wersja specustawy dla gospodarki, której założenia zaprezentował w dniu  18.03.2020 r. Prezydent i Premier RP, zapewni pakiet działań osłonowych dla podmiotów gospodarczych, co pozwoli utrzymać nasze relacje biznesowe i ochronić miejsca pracy przed ich trwałą likwidacją.

Założenia ustawy antykoronawirusowej będziemy chcieli z Państwem omówić, by wypracować wytyczne i konkretne rozwiązania jak zarządzać łańcuchem dostawców w obszarze marketingu i MICE. W tym celu zwrócimy się do przedstawicieliiorganizacji zrzeszających klientów oraz reklamodawców z osobnym zaproszeniem na spotkanie online.

Równolegle już dziś apelujemy o zawarcie Paktu Społecznego #TUgether,który w tym trudnym okresie pozwoli zredukować i tak już duże poczucie niepewności oraz da szanse na utrzymanie poziomu zatrudnienia.

NINIEJSZYM APELUJEMY O:

 1. Aktywne włączanie swoich partnerów biznesowych, kontrahentów, dostawców w wewn. sztaby kryzysowe i grupy robocze pracujące nad rozwiązaniami dla sprzedaży, marketingu, zakupów i innych sektorów dotkniętych kryzysem.Poszukiwanie wspólnie z dostawcami alternatywnych rozwiązań dla sprzedaży i komunikacji z konsumentami w dobie pandemii i w okresie tuż po jej ustaniu.
 2. Rozliczanie zrealizowanych już projektów w 2020 roku w trybie natychmiastowym.
 3. Urealnienieterminów płatności pozwalających na zachowanie płynności finansowej – do nie dłuższych niż 30 dni,które dziś średnio wahają się pomiędzy 60 a 90 dni.
 4. Pokrycie uzasadnionych kosztów anulacji projektów wraz z wynagrodzeniem agencji, dostawcy (proporcjonalnym do stopnia zaawansowania prac).Jako branża nie jesteśmy w stanie w sposób całkowicie bezkosztowy anulować projektów ze względu na zaciągnięte już zobowiązania (dotyczy to dostawców, podwykonawców, hoteli, transportu grupowego / lotniczego etc.) oraz poniesione koszty naszej pracy (zespoły ludzi).
 5. Sprawne i bez zbędnej zwłoki rozliczanieanulowanych lub częściowo zrealizowanych już projektów.
 6. Rozliczenie projektów przesuniętych na późniejszy termin w postaci transz osłonowych dla dostawców,przeznaczonych w okresie kryzysowej sytuacji na rzecz utrzymania zasobów i pracowników po stronie partnera w celu realizacji zleceń w odroczonym terminie.
 7. Zaliczkowanie, już w tym momencie projektów zaplanowanych, zarówno przez firmy jak i instytucje publiczne, na trzeci kwartał 2020.
 8. W przypadku firm, które nie stosują zaliczkowania – ustalenie nowych zasad finansowania projektów, wydarzeń, z gwarancją zaliczkowania.
 9. Przeznaczenie stałego miesięcznego budżetu w okresie tej kryzysowej sytuacji na rzecz utrzymania po stronie partnera jego zasobów i zespołów w stanie gotowości do realizacji zleceń po zakończeniu tego trudnego czasu. W przeciwnym wypadku nie będziemy w stanie ochronić naszych pracowników i zagwarantować sprawnej, wysokiej jakości współpracy w przyszłości.
 10. Utrzymanie możliwych projektów przeniesienie ich na inny termin bez konieczności powtórnych procesów konkursowych / przetargowych. Możliwe jest zagwarantowanie osobnymi ustaleniami i umowami zakresu prac oraz kosztów przesuniętych zleceń. Stanowi to także ochronę dla klientów w postaci zachowania ciągłości dostaw usług marketingowych i MICE oraz utrzymania ich cen po ustaniu pandemii.Umożliwia również szybkie przywrócenie komunikacji z konsumentem i odbudowanie dynamiki sprzedaży.
 11. Utrzymanie wyników zakończonych przetargów – bez ich anulacji – także w przypadku przeniesienia projektu nawet do roku czasu. Stanowi to także ochronę dla klientów w postaci zachowania ciągłości dostaw usług marketingowych i MICE i utrzymania ich cen po ustaniu pandemii.Umożliwia także szybkie przywrócenie komunikacji z konsumentem i odbudowanie dynamiki sprzedaży.
 12. Podejmowanie w postaci umów, aneksów, listów intencyjnych, promes wzajemnych zobowiązań i gwarancji w zakresie realizacji przedmiotu umowy bez pogarszania warunków wcześniej ustalonych – na czas po ustaniu pandemiii okoliczności uniemożliwiających działanie stron.
 13. Podejmowanie nowych zobowiązań biznesowych, przy pełnej świadomości i wzajemnej odpowiedzialności dot. koronawirusa i recesji gospodarczej.
 14. Elastyczne i partnerskiepodejście do regulowania wzajemnych zobowiązań (np. płatności w ratach, rozliczenia etapami), aby firmy mogły odzyskać płynność finansową oraz stabilność.

 RÓWNOLEGLE JAKO WASI PARTNERZY, DOSTAWCY I KONTRAHENCI, ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO:

 1. Aktywnej pomocy i włączania się w wewnętrzne sztaby kryzysowe i grupy robocze naszych klientów, pracujące nad rozwiązaniami dla sprzedaży, marketingu, zakupów i innych.Prowadzenia rozmów i ustaleń z naszymi klientami w poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań dla sprzedaży i komunikacji z konsumentami w dobie pandemii i w okresie tuż po jej ustaniu.
 2. Wyczerpującego uzasadniania kosztów anulacji projektów, zawierającego wynagrodzenieproporcjonalne do stopnia zaawansowania prac.
 3. Sprawnego i bez zbędnej zwłoki rozliczaniaanulowanych lub częściowo zrealizowanych już projektów.
 4. Podejmowania w postaci umów, aneksów, listów intencyjnych, promes, wzajemnych zobowiązań i gwarancji w zakresie realizacji przedmiotu umowy po ustaniu pandemiii okoliczności uniemożliwiających działanie stron.
 5. Podejmowania wszelkich możliwych działań i wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi wynikających z oczekiwanej specustawy dla gospodarki i gwarancji Państwa – np. wnioskowanie o wsparcie finansowe instytucji państwowych, wnioskowanie o odroczone płatności kredytów, uruchamianie linii kredytowych, podejmowanie ewentualnych ulg dot. CIT i ZUS.
 6. Korzystania z narzędzi zgodnych z Prawem Pracy, zmniejszających obciążenia pracodawcy,przy równoczesnym zachowaniu podstawowych praw pracownika, jak np. do bezpłatnej opieki zdrowotnej.
 7. Opracowywania wspólnie z pracownikami i proponowania rozwiązań „pomostowych”na czas wychodzenia z kryzysu.
 8. Elastycznego podchodzenia do obowiązków jako osoby zatrudnionej i jako dostawcy,w tym gotowość do świadczenia pracy w innym wymiarze, miejscu, sposobie czy w innym charakterze.
 9. Utrzymania możliwych projektów przeniesienie ich na inny termin bez konieczności powtórnych procesów konkursowych / przetargowych. Możliwe jest zagwarantowanie osobnymi ustaleniami i umowami zakresu oraz kosztów przesuniętych zleceń. Stanowi to także ochronę dla klientów w postaci zachowania ciągłości dostaw usług marketingowych i MICE i utrzymania ich cen po ustaniu pandemii.Umożliwia także szybkie przywrócenie komunikacji z konsumentem i odbudowanie dynamiki sprzedaży.
 10. Utrzymania wyników zakończonych przetargów – bez ich anulacji – także w przypadku przeniesienia wydarzenia nawet do roku czasu. Stanowi to także ochronę dla klientów w postaci zachowania ciągłości dostaw usług marketingowych i MICE i utrzymania ich cen po ustaniu pandemii.Umożliwia także szybkie przywrócenie komunikacji z konsumentem i odbudowanie dynamiki sprzedaży.
 11. Podejmowania nowych zobowiązań biznesowych przy pełnej świadomości i wzajemnej odpowiedzialności dot. koronawirusa i recesji gospodarczej.
 12. Elastycznego i partnerskiegopodejścia do regulowania wzajemnych zobowiązań (np.: płatności w ratach, rozliczenia etapami), aby firmy mogły odzyskać płynność finansową oraz stabilność.

Obecny kryzys z pewnością kiedyś się skończy. To jak z niego wyjdziemy w dużej mierze zależy od narzędzi pomocowych, zaproponowanych Państwo, ale również od wspólnych ustaleń między partneramioraz działań podejmowanych „tu i teraz”.

Wierzymy w otwartą, szczerą i partnerską dyskusję, która przyczyni się do tego, że wszyscy odnajdziemy się w nowej, pokryzysowej rzeczywistości.

W poczuciu współodpowiedzialności za polską gospodarkę, utrzymanie wzrostu PKB, utrzymanie miejsc pracy – w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowia i życia nas wszystkich, apelujemy o podjęcie działań zmierzających do wdrożenia postulatów zawartych w niniejszym dokumencie.

Dziś nasze, indywidualne bezpieczeństwo zależy od bezpieczeństwa wszystkich.

Możemy okazać sobie solidarność w walce z wirusem i kryzysem gospodarczym. To my tworzymy biznes. To my musimy go chronić.

Kumulacja negatywnych skutków koronawirusa, pogłębiona dodatkowymi obciążeniami, może mieć katastrofalny wpływ na życie, gospodarkę, stabilność państwa i służb. Siła tego wpływu będzie zależeć od bezpieczeństwa ludzi i firm, dzięki którym będą mogli przetrwać.

Mamy nadzieję, że nasze stanowisko spotka się z Państwa zrozumieniem i dzięki zachowaniu partnerskich relacji, w poczuciu wspólnej odpowiedzialności uda nam się razem przezwyciężyć zaistniałą sytuację.

Niniejszy apel jest stanowiskiem:

 • Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR
 • Klubu Agencji Eventowych SAR
 • Klubu Producentów Reklamowych SAR
 • Polskiego Klubu Brandingu SAR
 • Klubu Mediowego SAR
 • Klubu Ad Tech SAR
 • Klubu Dyrektorów Finansowych SAR
 • Klubu Strategów SAR
 • Stowarzyszenia Branży Eventowej SBE
 • Polskiej Izby Firm Szkoleniowych PIFS
 • Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce SKKP
 • Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel SOIT
 • Meeting Professionals International Poland Chapter MPI
 • SITE Poland – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland
 • Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT
 • Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce

Jeśli akceptujesz apel, przystąp do #TUgether.

PODPISZ PETYCJĘ ONLINE >>>>

 


Komentarz do pakietu antykryzysowego rządu

Komentarz do pakietu antykryzysowego rządu przedstawionego
w dniu 18.03.2020.

Warszawa, dn. 19.03.2020

Problemy branży incentive, turystycznej i powiązanej z nimi branży transportowej, a później eventowej zaczęły się już na początku lutego tego roku. Już wtedy zaczęliśmy obserwować wzmożoną liczbę odwoływanych wyjazdów do Azji, w szczególności do Chin. Po kilku tygodniach klienci zaczęli odwoływać wyjazdy do Włoch i innych krajów europejskich. Dziś odwołane są wszystkie wyjazdy i wydarzenia do końca września, zaś projekty zaplanowane lub przekładane na późną jesień obarczone są dużą niepewnością. Jako branże związane z szeroko rozumianą turystyką, już od prawie 2 miesięcy robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby „przetrwać” i utrzymać nasze firmy. Zmniejszamy koszty, szukamy wsparcia, interpretujemy przepisy dyrektywy unijnej dotyczącej turystyki, która jak się okazuje w żaden sposób nie chroni przedsiębiorców. W tym czasie złożyliśmy także szereg postulatów do Ministerstwa Rozwoju, wskazując kroki, naszym zdaniem, niezbędne do wdrożenia. Wczoraj w wystąpieniu minister Jadwigi Emilewicz otrzymaliśmy informacje, jakie wsparcie otrzymamy w dobie panującej pandemii.

Wystąpienie minister Emilewicz było konkretne, a zaproponowany pakiet pomocowy zawiera część wniesionych przez nas postulatów. Zdecydowanie jednak uważam, że działania, które planuje podjąć państwo polskie są niewystarczające, aby uchronić branżę MICE i szeroko pojętą branżę turystyczną i transportową.

Poniżej zebrałam poszczególne postulaty odnoszące się do naszej branży, wraz z moim komentarzem.

 • 2000 zł dla osób samozatrudnionych, a także zatrudnionych na umowie o dzieło i umowie zlecenia. Biorąc pod uwagę skalę odwoływanych wydarzeń i wyjazdów, a także wizję wielu miesięcy bez zleceń i pracy, jest to wsparcie niewystarczające. Uważam, że powinno być ono cykliczne i rozszerzone do 3 miesięcy po zakończeniu ograniczeń nałożonych przez państwo związanych ze stanem epidemicznym.
 • Pożyczka bezzwrotna w kwocie 5000 złdla małych firm zatrudniających do 9 osób, w przypadku, gdy pracodawca nie zwolni pracowników przez 6 miesięcy – To zdecydowanie za mało. Koszty prowadzenia firmy na tym poziomie wynoszą od 70 000 do 150 000 zł miesięcznie. Nikt z nas nie wie, jaka będzie sytuacja za 6 miesięcy, dlatego niewiele firm skorzysta z tego wsparcia i jest ono niewystarczające. Koszty uzyskania pożyczki mogą przewyższyć jej kwotę.
 • Kredyty obrotowe– uważam za dobry pomysł, jednak tu ważny jest czas i wdrożenie konkretnych zasad ich przyznawania. Na ten moment banki odmawiają kredytów firmom z branży turystycznej.
 • Zasiłek „postojowy”– dla dużych firm, zatrudniających wiele osób, na pewno jest to ważne i pomocne świadczenie.
 • Rozszerzony program gwarancji „de minimis” w Banku Gospodarstwa Krajowego. Daje on możliwość uzyskania kredytu do 3.5 mln zł, gwarancja, którą obejmie Bank Gospodarstwa Krajowego, będzie wynosiła 80 proc. tej kwoty. To niewystarczająca decyzja i informacja, jednak tutaj również kluczowy jest czas. My przedsiębiorcy z każdym dniem ponosimy kolejne koszty, nie mamy czasu, żeby czekać. Kwota dofinansowania de minnimis powinna być zwiększona dla firm z sektora turystycznego do 500 000 euro i przez 6 miesięcy nieoprocentowana.
 • Odroczenie płatności składek ZUS i podatków– jest to pomocne działanie tu i teraz, jednak jeśli sytuacja będzie się przedłużała, a mamy ku temu przesłanki wiedząc, ile to trwa w Chinach i we Włoszech, nieopłacone składki i podatki będą się kumulowały, tworząc coraz większe zadłużenie firm. To działanie jest niewystarczające. Wnosimy o umorzenie obciążeń publicznych do 3 miesięcy po zakończeniu trudnej sytuacji.
 • Możliwość uzyskania wsparcia od Polskiego Funduszu Rozwoju, które ma dotyczyć dużych firm. Bez podania konkretnych zasad, kwot i czasu wdrożenia, ten postulat nie oznacza dla nas nic na tą chwilę. Takie wsparcie dla firm z sektora turystyki będzie niezbędne.
 • Refinansowanie umów leasingu dla firm transportowych– zgodnie z zapowiedzią wypłaty mogą ruszyć za 2 tygodnie. Przeznaczona na to kwota 1,7 mld zł wydaje się być niewystarczająca. Uważamy, że konieczne jest zamrożenie rat leasingowych na na okres 3 miesięcy po zakończeniu stanu epidemicznego i ograniczeń nałożonych przez rząd.
 • Możliwość przesunięcia w czasie lub rozłożenia na raty należności publiczno-prawnych – zaliczek na podatki – CIT, PIT, VAT czy składek na ubezpieczenia społeczne bez dodatkowych opłat prolongacyjnych – da to poczucie „braku problemu” dziś, jednak z czasem kwoty te będą rosły, dając często gigantyczne kwoty do zapłacenia kiedy sytuacja się ustabilizuje. To narzędzie pomocowe nie chroni przedsiębiorców. Konieczne jest umorzenie składek. Szczególnie, że teraz firmy zapłacą podatek za poprzednie okresy, a wchodzą w okres zastoju na rynku.
 • Wydłużenie do 180 dni terminu na rozwiązanie bądź odstąpienia od umowy o wycieczkę.Po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat lub otrzyma vouchera do wykorzystania w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć. Kolejna propozycja, która nie rozwiązuje problemu, a odsuwa go w czasie. Ponadto zapis jest nieprecyzyjny i może spowodować kolejne problemy interpretacyjne dla klientów i organizatorów. W tym brzmieniu nie jest jasne czy termin 180 dni dotyczy rozwiązania lub odstąpienia od umowy, czy po prostu przedłużenia z ustawowych 14 dni na 180 dni terminu na zwrot wpłaty. Proponujemy pozostawienie przedsiębiorcy decyzji o zamianie zwrotu wpłat na voucher z datą ważności 12 miesięcy.

Podsumowując, uważam, że wprowadzone narzędzia i środki są niewystarczające, aby uchronić nie tylko naszą branżę, ale całą gospodarkę. Na ten moment potrzebujemy radykalnych kroków i działań, które wesprą funkcjonowanie firm w tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie.

Co jest nam potrzebne:

 • Zamrożenie lub wręcz umorzenie obecnych obciążeń i podatków.Podobne działania zaczynają wprowadzać inne kraje europejskie, np. Węgry. Wg mojego rozeznania przedsiębiorcy będą woleli zamknąć firmy, bądź ogłosić upadłość, a gdy sytuacja się uspokoi wrócić spokojnie do pracy, niż ponosić ogromne koszty miesięczne, bez możliwości opłacenia ich w przyszłości.
 • Jak najszybsze określenie konkretnych zasad i wdrożenie ich. Obiecywanie i rozwodzenie się nad tym co jest możliwe, nie zmienia naszej sytuacji. Każdy dzień działalności firmy, w obecnej sytuacji, ponosi za sobą koszty, które za chwilę, będzie nam trudno opłacić. Graniczną datą wielu decyzji biznesowych będzie 30.03.2020
 • Pomoc dotycząca wszystkich firm w branży i rozdzielana proporcjonalnie do potrzeb. Załóżmy, że jako firma przez ostatnie lata radziłam sobie dobrze. Odłożyłam kapitał, który pomoże mi przeczekać ten trudny czas. Okazuje się, że w tej sytuacji, możliwe jest, że nie obejmie mnie pomoc oferowana przez Państwo. Ponieważ „radzę sobie”, muszę dalej radzić sobie sama. Po pół roku zużyję cały mój kapitał i wyjdę mocno osłabiona, w tym czasie firmy, które radziły sobie korzystając z pomocy Państwa, wyjdą z trudności obronną ręką. Nie jest to sprawiedliwy układ. Jeśli pomagamy, pomoc powinna dotyczyć wszystkich firm, ponieważ wszyscy poniesiemy ogromne straty.
 • Turystyka została uderzona najwcześniej i najmocniej– konieczny jest dodatkowy pakiet wsparcia dla firm z sektora turystycznego.
 • Rozwiązania niwelujące nierówności we współpracy B2B, tj. np. zakaz zrywania umów w oparciu o siłę wyższą. Jako mały i średni przedsiębiorca z Polski, przegrywamy tę walkę w przypadkach spornych z dużymi międzynarodowymi koncernami, które chronione są kancelariami prawnymi i dużymi kapitałami.
 • Zwolnienie zarządów z odpowiedzialności prawnej własnym majątkiemza sytuacje wywołane przez epidemię koronawirusa. W mojej opinii uchroni nas to przed wieloma niepotrzebnymi bankructwami.

Liczymy, że przedstawione podczas konferencji prasowej propozycje pakietu osłonowego zostaną jeszcze raz przeanalizowane i dopasowywane do potrzeb przedsiębiorców, którzy są siłą napędową gospodarki. Branża wyraża gotowość do dalszych rozmów oraz dostarczania danych, informacji, pomysłów i rozwiązań, które pomogą stworzyć optymalny pakiet pomocowy.

Olga Krzemińska – Zasadzka

Prezes Zarządu SOIT, CEO Agencja POWER