Kodeks Dobrych Praktyk SOIT

Celem kodeksu jest wyznaczenie zasad uczciwej konkurencji oraz wysokich standardów etycznych dotyczących prowadzenia biznesu oraz relacji miedzy pracownikami, pracodawcami oraz klientami na rynku incentive travel.

Celem zachowania najwyższych standardów w ramach prowadzonej działalności, stosując zasady uczciwej konkurencji oraz mając na względzie społeczną odpowiedzialność biznesu,
zasady Kodeksu Organizatora Incentive Travel członkowie SOIT ich pracownicy i współpracownicy przyjmują Kodeks Dobrych Praktyk Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel. Zasady zawarte w niniejszym Kodeksie obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel ich pracowników i współpracowników.

Pragniemy, aby takie zasady jak uczciwość i rzetelność, zapobieganie konfliktom interesów, uczciwa konkurencja i rzetelna reklama zostały wdrożone w życie. Ochrona własności intelektualnej, ochrona posiadanych danych, zapewnienie działań szkoleniowo-rozwojowych pracowników powinny stać się standardem na rynku.

Pobierz PDF