Aktualności

Zaproszenie agencji incentive do udziału w badaniu polskiego rynku incentive travel – Barometr SOIT

Uwaga!

Przedłużamy czas na wypełnienie badania Barometr SOIT do końca marca.

Wyniki badania są niezbędne, aby móc przedstawić rządowi i firmom ubezpieczeniowym wiarygodne dane dotyczące wielkości rynku incentive za 2019 rok. Te dane to bardzo ważna składowa układanki i wielotorowych starań, jakie podejmuje SOIT i inne organizacje branżowe, o uzyskanie wsparcia dla organizatorów turystyki w związku z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. 

O badaniu:

Barometr SOIT to pierwsze i jedyne badanie polskiego rynku incentive travel, które było systematycznie realizowane w latach 2014-2018 wśród firm członkowskich SOIT. Badania za 2017 i 2018 rok oraz prognoza na 2019 rok zostały przeprowadzone przez certyfikowaną agencję badawczą ABR SESTA. Również raport z badań 2014-2018 przygotowała certyfikowana agencja badawcza ABR SESTA.

W tym roku z naszym badaniem wychodzimy poza firmy zrzeszone w SOIT i jesteśmy gotowi na znaczne powiększenie liczby uczestników badania. Zachęcamy agencje incentive do udziału w badaniu.

Kogo zapraszamy do badania?

 • Organizatorów Incentive o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Organizatorów Incentive mających wpływ na wielkość rynku
 • Organizatorów mających zasoby i zainteresowanych prowadzeniem podstawowej analityki swojej działalności
 • Zarejestrowane firmy zajmujące się organizacją wyjazdów turystycznych, w tym incentive travel, spełniające następujące kryteria:
  • Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki – minimum 2 lata
  • Gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa na kwotę min. 200.000 PLN
  • Agencja realizująca rocznie minimum 5 projektów incentive travel

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu?

 • Otrzymasz raport z badania, który będzie dostępny wyłącznie dla firm biorących udział w badaniu. Tylko podstawowe dane są udostępniane dla rynku.
 • Weźmiesz udział w spotkaniu podsumowującym badanie.
 • Pomożesz budować wartość rynku Incentive w Polsce.
 • Wpłyniesz na jakość postępowań przetargowych.
 • Zyskasz wiedzę o rynku – weźmiesz udział w analizie trendów i branżowej prognozie 2020 roku.
 • Przeanalizujesz biznesowo ubiegły rok i spozycjonujesz wyniki własnej firmy na tle branży.
 • Porównasz dynamikę rozwoju swojej firmy do danych rynkowych.
 • Dowiesz się ile dni i jakie budżety klienci przeznaczają na wyjazdy.

Anonimowość i bezpieczeństwo danych:

ABR SESTA gwarantuje anonimowość badania oraz poufność uzyskanych informacji zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem
o Ochronie Danych oraz normami etycznymi obowiązującymi w badaniach opinii i rynku.

Przebieg badania:

Weryfikacja wstępna – osoby reprezentujące firmy chcące wziąć udział w badaniu, zostaną poproszone e-mail i wypełnienie ankiety weryfikacyjnej oraz udzielą niezbędnej zgody na przeprowadzenie badania przez agencję badawczą ABR SESTA.

Technika badawcza CAWI – badanie on-line, osoby zarządzające firmami otrzymają wiadomość e-mail z indywidualnym linkiem do wystandaryzowanego kwestionariusza

Poufność danych – dane zawarte w ankietach przesłanych przez każdą z agencji są poufne i prezentowane będą jedynie jako zbiorcze zestawienia, uniemożliwiając jakiekolwiek ich powiązanie z konkretną firmą.

Zakres badania:

 • Budżety
 • Długość trwania wyjazdów
 • Wielkość i liczba grup
 • Liczba agencji biorących udział w przetargach
 • Czas trwania przetargów i czas na przygotowanie ofert
 • Czy w przetargach Klienci podają budżety
 • Odpowiedź zwrotna otrzymana od Klienta po przetargu
 • Analiza Klientów wg. branż
 • Analiza wielkości rynku incentive travel w Polsce

Organizatorów wyjazdów incentive, którzy chcieliby przystąpić do badania, zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pozwoli zweryfikować Twoją firmę pod kątem formalnym – w badaniu Barometr SOIT mogą brać udział firmy spełniające określone kryteria. Jest to niezbędne, aby raportowane w Barometrze SOIT wyniki były wiarygodne.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ WERYFIKACYJNĄ >>>

Ankieta weryfikacyjna będzie aktywna do 25 marca 2020.

Badanie właściwe będzie prowadzone do 31 marca 2020.

Udział w badaniu jest bezpłatny.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Wykonawca badania – ABR SESTA: barometr@abrsesta.com lub telefon +48 22 322 65 30

Organizator badania – SOIT: daria.rzadkiewicz@soit.net.pl

Informacje o projekcie i poprzednich edycjach badania >>>

Powrót