Aktualności

Wiele firm z branży spotkań i wydarzeń wciąż bez rządowego wsparcia

Przyjęta przez parlament tarcza branżowa 6.0 wciąż nie obejmuje znacznej części firm, tworzących przemysł spotkań i wydarzeń. To efekt pominięcia przez Sejm poprawek Senatu. Pracodawcy RP apelują do wicepremiera Jarosława Gowina: sytuację można uratować dzięki dodaniu brakujących, czyli nieuwzględnionych w ustawie, kodów PKD na gruncie rozporządzenia.

Tarcza 6.0 to ustawa, która przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii oraz ograniczeń wprowadzonych przez rząd w celu jej przeciwdziałania.

Dziękuję za Pański istotny wkład w to, aby ta ustawa została przyjęta, a także za otwartość na postulaty kierowane do rządu przez przedsiębiorców. Jednocześnie jestem zmuszony nadmienić, iż ten kolejny akt prawny nadal nie rozwiązuje problemów zgłaszanych przez ważne dla gospodarki branże – pisze w apelu do wicepremiera Jarosława Gowina Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Dotyczy to przemysłu spotkań i wydarzeń, czyli branży eventowej. Działający w niej przedsiębiorcy już trzeci kwartał z rzędu nie mogą prowadzić działalności, a jeśli nawet mają taką możliwość, to jest ona poważnie ograniczona.

Senat za rozszerzeniem wsparcia, a Sejm przeciw

Wśród senackich propozycji poprawek do Tarczy 6.0 znalazło się wiele dodatkowych kodów PKD. Zapewniłoby to wsparcie przedsiębiorcom z branży spotkań i wydarzeń. Niestety, Sejm zdecydowaną większość tych propozycji poszerzenia wsparcia odrzucił.

Przedsiębiorcy wciąż liczą na pomoc

Odrzucenie przez Sejm propozycji Senatu nie oznacza, że los przedsiębiorców z branży spotkań i wydarzeń został całkowicie przesądzony. W myśl uchwalonej ustawy w ramach wydanego na jej podstawie rozporządzenia można dodać kody PKD nieuwzględnione, których ona sama nie przewiduje.

Pracodawcy RP apelują o jak najszybsze wydanie takiego rozporządzenia. Jego brak to opóźnienie udzielenia wsparcia, bez którego przedsiębiorcy nie będą w stanie sobie poradzić. Co gorsze, takie rozporządzenie to obecnie zdarzenie przyszłe i niepewne.

Akt wykonawczy może się nie zmaterializować, a przedsiębiorcy nie otrzymają potrzebnej im pomocy – mówi Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP ds. społeczno-gospodarczych.

Aby przedsiębiorca otrzymał rządową pomoc, musi prowadzić działalność, odpowiadającą konkretnym kodom PKD.

W tym zakresie należy umożliwić sięgnięcia po wsparcie agencjom reklamowym (kod 73.11. Wiele spośród nich osiąga przychody głównie z udziału w organizacji wydarzeń, nie zajmując się innymi obszarami działalności – mówi Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel (SOIT).

Pominięcie organizatorów turystyki PKD 79.12Z oraz hoteli biznesowych PKD 55.10 Z w Tarczy 6.0 jest dla nas zupełnie niezrozumiałe, biorąc pod uwagę, że od marca spadki w tych obszarach to odpowiednio 95% i 70% i są one spowodowane bezpośrednio zamknięciem naszych branż z powodu pandemii – dodaje szefowa SOIT.

Czas na jeden kod PKD dla przemysłu spotkań i wydarzeń

Tymczasem rząd konsekwentnie odrzuca wsparcie tych podmiotów. Nie zasypując gruszek w popiele, branża spotkań i wydarzeń apeluje do władz, by powstało wreszcie oddzielne PKD dla tego sektora.

– Pozwoliłoby to uporządkować zagmatwaną strukturę funkcjonowania firm, a krótkoterminowo – dało szansę na skierowanie wsparcia we właściwe miejsce – mówi Bartosz Bieszyński z działającej przy Pracodawcach RP Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

Tarcza finansowa 2.0 do korekty

Choć tarcza PFR 2.0 była instrumentem wyczekiwanym przez firmy, które zostały pozbawione przychodów, również i przy jej konstruowaniu władze nie uniknęły błędów.

Warto, by katalog podmiotów objętych wsparciem, znów definiowany przez kody PKD, był racjonalny i zapewnił pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. W mojej ocenie należy wsparcie z PFR udostępnić także jednoosobowym działalnościom gospodarczym, tym bardziej że w niektórych sektorach jest to nie tylko typowy, lecz dominujący sposób prowadzenia biznesu. Opiera się on na współpracy B2B, nie zaś etatach, ochronę których finansuje Tarcza PFR – zauważył w liście do wicepremiera Jarosława Gowina Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

To ważne, bo z powodu tego ograniczenia tracą najsłabsi i najmniejsi.

Jestem gotów służyć wiedzą oraz wsparciem eksperckim w zarysowanych wyżej obszarach, aby zapewnić dostęp do pomocy finansowej oraz instrumentów wsparcia tym przedsiębiorcom, którzy ich najbardziej potrzebują – dodaje szef największej i najstarszej organizacji pracodawców w Polsce.

Lista przedsiębiorstw z branży spotkań i wydarzeń z podziałem na objęte wsparciem i te, które nadal są go pozbawione, jest dostępna tutaj:

LISTA PKD BRANŻ >>>

Powrót