Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków wprowadziło zmiany w Statucie i wybrało nowe Władze SOIT

Początek 2016 roku przyniósł ważne zmiany dla SOIT. 13 stycznia w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, które dokonało znaczących zmian Statucie Stowarzyszenia oraz wybrało nowych przedstawicieli do Władz SOIT.

Zmiany w statucie

Istotną zmianą w Statucie jest powołanie Komisji Etyki – nowego organu doradczo-arbitrażowego Stowarzyszenia. Rolą Komisji Etyki jest stanie na straży wartości wyznawanych przez SOIT , dobrych praktyk działania członków Stowarzyszenia oraz dobrych praktyk na rynku organizacji podróży incentive travel.

Zmianom uległy również kryteria członkowskie. Od tego roku członkami SOIT mogą zostać firmy, których średnioroczne przychody z incentive travel w ciągu ostatnich trzech lat wynoszą minimum 3 miliony złotych. Wg wcześniejszego kryterium firmy musiały wykazać się przychodami nie mniejszymi, niż 3 miliony złotych, z czego przynajmniej połowa miała pochodzić z organizacji podróży incentive travel.
Ponadto kandydaci na członków mają obowiązek posiadania gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości minimum 500.000 zł oraz muszą wykazać brak zaległości w płatnościach należności publicznoprawnych. Podwyższona została także liczba rekomendacji (z 2 na 4) od członków wspierających, czyli firm członkowskich, dla kandydatów na nowych członków.

Zmiany statutowe są wynikiem kilkumiesięcznych, intensywnych prac, które zostały zainicjowane już we wrześniu 2015. W listopadzie i grudniu odbyły się spotkania strategiczne podczas, których członkowie dyskutowali m.in. nad nowymi kryteriami członkowskimi i rolą Komisji Etyki. Rozpoczęto również prace nad stworzeniem nowej strategii SOIT, która będzie wyznaczać kierunek działań na kolejne lata funkcjonowania Stowarzyszenia.

Wszystkie zmiany mają na celu wzmocnienie pozycji Stowarzyszenia oraz firm członkowskich jako liderów na rynku podróży motywacyjnych. Kierunek tych zmian wskazuje, że wśród członków SOIT jest przede wszystkim miejsce dla wartościowych firm i agencji, które wyraźnie zaznaczają swoją obecność w branży i mogą pochwalić się znaczącymi projektami z obszaru incentive travel.

Nowe władze SOIT

Podczas Walnego Zgromadzenia odbyły się również wybory do Nowych władz SOIT. Członkowie Stowarzyszenia wybrali przedstawicieli do Zarządu, Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej.
Po dwuletniej kadencji Prezesa z funkcji ustąpił Krzysztof Michniewicz z ICP Group. Nowym Prezesem SOIT został Sebastian Słoniewski z OBP Incentive & Sport Travel. W skład Zarządu weszli również Tomasz Dutkiewicz z Nautica i Agnieszka Lewandowska (Kopińska) z Incentive Care, Krzysztof Pobożniak z Haxel Events & Incentive oraz Cezary Wilemajtys z United Partners. Agnieszka Lewandowska i Tomasz Dutkiewicz objęli funkcje wiceprezesów.

„Za nami dużo pracy, a przed nami jeszcze więcej. Wierzę, że ta energia, z którą działamy, szczególnie w ostatnich miesiącach, zostanie właściwie spożytkowana i dzięki niej będziemy się dalej rozwijać. Mam też nadzieję, że będzie to dobra kadencja, mniejsi będą równać do średnich, średni do większych, a najwięksi postawią nam kolejne wyzwania. Wykorzystamy duży potencjał, który tkwi w SOIT do rozwoju branży incentive travel i budowania wysokich standardów etycznych.” – podsumowuje Sebastian Słoniewski, Prezes Stowarzyszenia.

Władze SOIT

Zarząd
1. Sebastian Słoniewski – Prezes
2. Tomasz Dutkiewicz – Vice-prezes
3. Agnieszka Lewandowska – Vice-prezes
4. Krzysztof Pobożniak – członek Zarządu
5. Cezary Wilemajtys – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
1. Michał Czerwiński
2. Krzysztof Michniewicz
3. Leszek Skibiński

Komisja Etyki
1. Łukasz Adamowicz
2. Agata Gościńska
3. Grażyna Grot-Duziak
4. Andrzej Hulewicz
5. Joanna Jabłońska
6. Olga Krzemińska-Zasadzka
7. Anna Piotrowska
8. Agnieszka Słowik

Powrót