Aktualności

TARCZA NIE STARCZA – Propozycje uzupełniające pakiet antykryzysowy

STANOWISKO BRANŻ 

ORGANIZATORÓW TURYSTYKI / AGENTÓW TURYSTYCZNYCH / TURYSTYKI SZKOLNEJ / TURYSTYKI INCOMING / PRZEWOZÓW / HOTELI / MICE / TARGÓW / ROZRYWKI / PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW WYCIECZEK / OBIEKTÓW WIELOFUNKCYJNYCH / KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 

dotyczące tzw. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ  oraz  PROPOZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE W TYM ZAKRESIE 

do wiadomości:  

MINISTER ROZWOJU  JADWIGA EMILEWICZ 

SEKRETARZ STANU MINISTERSTWO ROZWOJU ANDRZEJ GUT – MOSTOWY 

 

Szanowna Pani Minister,

Równo za 10 dni marzec dobiegnie końca.

To ostatni dzień, w którym każdy pracodawca / przedsiębiorca / właściciel / manager będzie podejmował strategiczne decyzje dot. jego organizacji, w tak bardzo trudnym okresie dla naszego kraju, jak i jego społeczeństwa.

Będzie to szczególnie wymagający moment dla przedstawicieli naszych branż, które jako pierwsze zetknęły się, a w zasadzie można powiedzieć “zderzyły” z ekonomicznym tsunami, jakie wywołał Koronawirus.

Dzisiaj, m.in. hotele, przewodnicy i piloci wycieczek, podmioty działające na tzw. rynku MICE (wyjazdy biznesowe, eventy, konferencje, kongresy etc.), przewoźnicy autokarowi i lotniczy, organizatorzy turystyki szkolnej i przyjazdowej, targi, obiekty wielofunkcyjne, czy nawet agencje reklamowe, dosłownie całkowicie zatrzymały już swoją działalność lub zrobią to za krótką chwilę.

Kilkanaście tysięcy firm – przynoszących ponad 12% procent do polskiego PKB utraciło lub zaraz utraci możliwość prowadzenia swoich przedsiębiorstw. Setki tysięcy osób nie mogą wykonywać swojej pracy.

Pani Minister, my chcemy wygrać tę walkę o przetrwanie. Z pełną determinacją chcemy poświęcić się osobiście / zawodowo / finansowo / rodzinnie, tak jak to robiliśmy przez ostatnie 30 lat, aby zapewnić byt i możliwość rozwoju naszym pracownikom, bo oni są przecież motorem naszego rozwoju gospodarczego.

Dlatego też z niecierpliwością, ale i z nadzieją przyjęliśmy zapowiedź przygotowania przez polski Rząd tzw. tarczy antykryzysowej, którą traktujemy, jak szczepionka na wspólnego wroga, z którym się̨ wszyscy mierzymy, czyli wirus SARS-CoV-2.

Podobnie jak walcząc z wirusem, tak i przygotowując pakiet antykryzysowy, powinniśmy działać razem i natychmiast. Pozostało jedynie kilka dni na wspólne opracowanie i wdrożenie nowych uzupełniających rządowe założenia propozycji, które pozwolą uratować polską gospodarkę. Tylko wspólne działanie może przynieść rozwiązania do zaakceptowania zarówno przez Rząd, jak i polskie przedsiębiorstwa, na których opiera się cała gospodarka. Solidarnie. Ramię w ramię. Tu i teraz. Ponad podziałami. Natychmiast.

Jesteśmy zatem do Państwa dyspozycji zarówno w dzień, jak i w nocy na etapie uzgodnień rządowych oraz procesu legislacji.

Poniżej przedstawiamy nasze bardzo konkretne propozycje uzupełniające, bez których uważamy, że tarcza nie wytrzyma kryzysu gospodarczego, którego jesteśmy już świadkami.

Bardzo prosimy o pilne wyznaczenie roboczego spotkania wspólnie z innymi partnerami społecznymi (Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP itp.) z udziałem Pani Minister i kluczowych przedstawicieli innych resortów, tak abyśmy mogli wspólnie wypracować najpilniejsze do wprowadzenia systemowe rozwiązania dla polskiej gospodarki i poszczególnych branż.

PROPOZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE TZW. PAKIET ANTYKRYZYSOWY

UWARUNKOWANIA BRZEGOWE

po 1 WSZYSTKIE KRYTERIA FINANSOWE DOT. OTRZYMANIA POMOCY LICZONE I ANALIZOWANE SĄ OD MARCA 2020 (firmy w styczniu / lutym fakturowały jeszcze projekty z 2019 roku i w naszej branży wtedy był peak sprzedaży, związany m.in. z feriami)

po 2 REKOMENDUJEMY WPROWADZENIE GRADACJI OTRZYMANIA POMOCY FINANSOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA SPADKU OBROTÓW DANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, PORÓWNUJĄC YTD (dla przykładu inna forma pomocy dla firmy, która straciła 10% obrotów, a inna dla tej, która straciła 100%)

KLUCZOWE NARZĘDZIA DO WPROWADZENIA DO PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO

I. NARZĘDZIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

– stworzenie mechanizmu kredytowania firm z PKD naszej branży w sposób natychmiastowy przez banki komercyjne – np.: poprzez zabezpieczenia w 100% z BGK (na ten moment żaden bank nie chce udzielić nam kredytu – jesteśmy tzw. “niebankowalni”) – wysokość minimum 15-20% obrotu rocznego, okres kredytowania min. 3 lata, rozpoczęcie spłaty po minimum 6 miesiącach;

podniesienie górnego limitu kredytu obrotowego (500 tys EUR jest kwotą niewystarczającą dla dużych firm, tracących błyskawicznie płynność);

odgórne wprowadzenie – nieoprocentowanych i bez dodatkowych opłat – wakacji w spłacie kredytów i leasingów od firm z naszej branży (jest to również w Państwa propozycji, ale bez szczegółów, a w praktyce banki – niestety pobierają opłaty za wnioski).

II. VAT /ZUS / PIT / CIT / PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

odgórna abolicja VAT / ZUS / CIT / PIT na minimum 6 miesięcy począwszy od 1 marca 2020 roku oraz możliwość wydłużenia do 3 miesięcy, po zakończeniu stanu epidemii (długość / wysokość świadczenia dostosowana do stopnia “zastoju” przedsiębiorstwa – dla przykładu firma, która ma zatrzymane 100% przychodów = 100% możliwych świadczeń);

przyspieszony zwrot VAT wprowadzony w sposób natychmiastowy;

split – payment zawieszony do końca 2020 roku w sposób natychmiastowy;

odgórne zniesienie lub wprowadzenie ulg od podatku od nieruchomości (obiekty, hotele etc.) / refundacja dla samorządów od państwa z tego tytułu (stopień ulg / zniesień dostosowany do stopnia spadku obrotów obiektu / hotelu);

zniesienie do końca 2020 roku podatku drogowego od autokarów;

III. DOPŁATY DO WYNAGRODZEŃ / JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA / UMOWY ZLECENIA / UMOWY O DZIEŁO

wynagrodzenia (umowa o pracę) – dofinansowanie 80% wysokości pensji minimalnej na okres minimum 6 miesięcy począwszy od 1 lutego 2020 roku, szczególnie w większych przedsiębiorstwach (długość / wysokość świadczenia dostosowana do stopnia “zastoju” przedsiębiorstwa – dla przykładu firma, która ma zatrzymane 100% przychodów = 100% możliwych świadczeń);

obniżenie progów wejścia takiego narzędzia i dostosowanie do najbardziej poszkodowanych PKD (porozumienie ze związkami, utrzymanie zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń, etc.) – inaczej tego typu narzędzie nie będzie możliwe do natychmiastowego wdrożenia i nie będzie atrakcyjne dla przedsiębiorcy szczególnie w sektorze MŚP;

– jednoosobowa działalność gospodarcza / umowa o dzieło / umowa zlecenia – rozciągnięcie i podwyższenie dopłat do 100% średniej pensji krajowej na okres 6 miesięcy, począwszy od 1 marca 2020 roku (długość / wysokość świadczenia dostosowana do stopnia “zastoju” przedsiębiorcy – dla przykładu osoba, która ma zatrzymane 100% przychodów = 100% możliwych świadczeń);

– w tym momencie, w tym sektorze mamy ogromną groźbę zawieszenia działalności / bezrobocia i jeszcze większych kosztów dla państwa;

IV. ZWROT 180 DNI / VOUCHER 365 DNI DLA WSZYSTKICH SEKTORÓW GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ I ROZRYWKOWEJ

zwrot biletów koncertowych / imprezowych / zaliczek turystycznych / zaliczek hotelowych / zaliczek targowych w ciągu 180 dni od zakończenia stanu epidemii + voucher 365 dniowy dla wszystkich branż, w tym pośrednicy (booking np.) – forma zwrotu (voucher lub wypłata finansowa do decyzji realizatora usługi);

zapis dla branży koncertowej / imprezowej / festiwalowej dot. tej kwestii w ustawie / rozporządzeniu wraz ze zgodą UOKiK na takie działanie;

w przypadku nowego terminu planowanego wydarzenia / koncertu / imprezy/ festiwalu brak możliwości zwrotu/ograniczone możliwości zwrotu;

V. FUNDUSZ ZAPOMOGOWY

fundusz dla przedsiębiorców celem pokrycia udokumentowanych szkód w wyniku pandemii (podobnie jak w przypadku klęski żywiołowej) dla przedsiębiorstw, które od 1 lutego 2020 roku notują miesięczne spadki obrotów w wysokości minimum 60%.

W imieniu grupy roboczej,

Z poważaniem,

Bartosz Bieszyński

Koordynator zespołu

GRUPA ROBOCZA

 • Polska Izba Turystyki
 • Polski Związek Organizatorów Turystyki
 • Polska Izba Przemysłu Targowego
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych
 • Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych
 • Harmony Polish Hotels
 • Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
 • Stowarzyszenie Branży Eventowej
 • Meeting Professionals International Poland Chapter
 • Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
 • SITE Polska – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland
 • Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel
 • Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce
 • Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych
 • Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych
 • Izba Turystyki RP
 • Gestorzy Atrakcji Turystycznych
 • Krakowska Izba Turystyki
 • Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
 • Klub Agencji Eventowych
 • Polska Izba Techniki Estradowej
 • Polska Izba Turystyki Młodzieżowej
 • Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji
 • Polski Holding Hotelowy

POBIERZ PDF >>>

Powrót