Aktualności

Sztab Kryzysowy i inicjatywa TUgether już od miesiąca działają na rzecz branży spotkań

Mamy swoje małe święto – miesiąc temu powstał #TUgether – sztab ludzi, który wspólnymi siłami przez ostatnie 30 dni nieustannie pracował na rzecz branży MICE (eventy, konferencje, wyjazdy B2B) i komunikacji marketingowej oraz zainicjował powstanie Sztabu Kryzysowego przy Ministerstwie Rozwoju (MR) dla branż organizatorów turystyki, agentów turystycznych, hoteli, targów, rozrywki (koncerty, festiwale, widowiska), obiektów wielofunkcyjnych, pilotów i przewodników turystycznych, przewozów autokarowych i turystyki szkolnej, po to by wspólnie z rządzącymi oraz przedsiębiorcami jak najlepiej pokierować sytuacją kryzysową, która nas wszystkich z dnia na dzień dotknęła.

Z tej okazji, chcieliśmy podzielić się szczegółami naszej działalności, którą uważamy za najlepszy przykład tego, że jeśli za ideą stoją jasne, spójne, szczere przesłanki oraz ludzie przedkładający wspólne dobro nad prywatne, to cuda się zdarzają.

Jak to się zaczęło?

TUgether powstało 4 marca, na spotkaniu zainicjowanym przez Klub Agencji Eventowych SAR i Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. Do idei wystosowania pisma wspierającego branżę eventową w czasie kryzysu dołączyły: Stowarzyszenie Branży Eventowej – SBE, MPI Poland Chapter, SITE Poland, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT oraz Polska Izba Przemysłu Targowego (PIPT). Podczas spotkania wybrany został także koordynator reprezentujący nasze Stowarzyszenia. Został nim Bartosz Bieszyński związany z branżą eventową od wielu lat, początkowo w korporacjach, później po stronie agencji. Odpowiadał za przygotowywanie, nadzór i realizację eventów w takich firmach jak m.in. PKN Orlen czy Ernst & Young Polska. Piastował stanowisko business development managera w agencji eventowej LIVE oraz CEO w Walk Events i grupie marketingowej San Markos / MasterBrand / SG Marketing. Był odpowiedzialny m.in. za tworzenie, kreowanie i prowadzenie strategicznych projektów, zdobywanie sponsorów i budowanie relacji z kluczowymi klientami. Jest przewodniczącym Rady Programowej magazynu THINK MICE.

Tuż po ogłoszeniu naszej pierwszej petycji dołączyły do nas również Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) i Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce.

W składzie założycielskim wystąpiliśmy 5 marca na posiedzeniu połączonych senackich komisji ustawodawczej i zdrowia oraz rządu, przedstawiając oficjalne stanowisko branży MICE. Rozpoczęliśmy komunikację ze stroną rządową, przygotowaliśmy wspólne pisma Sztabu Kryzysowego Turystyki i Branży Spotkań i 9 marca wzięliśmy udział w spotkaniu branżowym w Ministerstwie Rozwoju. Podczas spotkania przedstawiliśmy wspólne stanowisko sztabu i jako spełnienie jednego z 4 głównych postulatów, zostaliśmy poproszeni o zorganizowanie Sztabu Kryzysowego przy Ministerstwie Rozwoju. Zainicjowaliśmy powstanie grupy podmiotów z szeroko rozumianej branży turystycznej, w skład której weszły m.in. takie organizacje jak:

 • Polska Izba Turystyki (PIT);
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych (OSAT);
 • Polski Związek Organizatorów Turystyki (PZOT);
 • Izba Gospodarcza Hoteli Polskich (IGHP);
 • Harmony Polish Hotels;
 • Krakowska Izba Turystyki (KIT);
 • Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych (PSPA);

W konsekwencji, wspólnie weszliśmy w bliską współpracę z Ministerstwem Rozwoju, tworząc tym samym Sztab Kryzysowy przy Ministerstwie Rozwoju. Dzięki takiej formalizacji, zyskaliśmy znaczący głos, który przekuliśmy w zbudowanie świadomości wszystkich naszych branż w ogóle w środowisku rządowym i samorządowym.

Od samego początku nasze postulaty były nakierowane na zwolnienie z danin państwowych, utrzymanie płynności oraz dofinansowanie naszych działalności, tak aby przede wszystkim chronić miejsca pracy.

W rezultacie tych działań, udało nam się wspólnie z innymi organizacjami m.in.:

 • wywindować wysoko w agendzie rządowej szeroko rozumianą branżę turystyki i eventów, jak i też przestrzeni medialnej / społecznej;
 • wpłynąć na rząd w ramach presji przedsiębiorców dotyczącej wprowadzenia w ogóle abolicji ZUS do pakietu tzw. tarczy antykryzysowej (w pierwszej wersji nie było takich świadczeń);
 • wprowadzić zapisy korzystne dla naszych branż (tutaj duże podziękowania dla Polskiej Izby Turystyki, która prowadziła wiele ważnych i istotnych kuluarowych ustaleń w tym zakresie), które m.in. pozwalają na zwrot naszym klientom środków za np.: zakupione wycieczki, czy bilety na koncert w ciągu 180 dni lub wymianę na voucher o ważności 365 dni. To na pewno jest istotne poprawienie płynności finansowej. Naszym wkładem w pracę było rozszerzenie idei vouchera i zwrotu na hotele i wydarzenia
 • dodać drobny, acz istotny zapis do Art. 15zzr. 1. ustawy antykryzysowej, a mianowicie włączenie umów cywilno-prawnych do zawieszenia biegu zaległości na czas epidemii.
 • zaopiniować wspólnie z Polską Izbą Turystyki zapisy Rozporządzenia o zmniejszeniu minimalnej kwoty gwarancji turystycznej;
 • stworzyć i propagować akcję Gmina Przyjazna Turystyce – dla gmin wspierających przedsiębiorców turystycznych działających na ich terenie;
 • nawiązać roboczą, ścisłą współpracę m.in. z takimi organizacjami jak Konfederacja Lewiatan, czy też Pracodawcy RP.

W rezultacie opracowaliśmy spójne stanowisko i postulaty branży touroperatorów, agentów turystycznych, MICE, hoteli i przewoźników autokarowych. Dla przypomnienia znajdziecie je tutaj:

PETYCJA ONLINE Stanowisko przedstawicieli branży MICE dot. sytuacji związanej z koronawirusem SARS-COV-2

PETYCJA ONLINE Apel polskiej branży komunikacji marketingowej i MICE 

Stanowisko przedstawicieli branży MICE dot. sytuacji związanej z koronawirusem SARS-COV-2

Wspólne stanowisko organizatorów turystyki z dnia 16 marca (PIT, PZOT, SOIT, SITE Poland)

Stanowisko branży skierowane Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020

Stanowisko branży dot. Tarczy Antykryzysowej skierowane do Minister J. Emilewicz i Ministra A. Guta-Mostowego

Akcja “Gmina przyjazna turystyce”

Odbyliśmy setki godzin rozmów z resortem, wewnątrz sztabowych, z przedsiębiorcami, samorządami, a także z partnerami oraz z przedstawicielami Związku Banków Polskich, BGK i największych banków w Polsce.

W międzyczasie dołączały do nas kolejne organizacje:
Polska Izba Techniki Estradowej (PITE)
Polski Holding Hotelowy (PHH)
Izba Turystyki RP (ITRP)
Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych (SOIAR)
Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wycieczek Zagranicznych
Polska Izba Turystyki Młodzieżowej
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczej
Polska Izba Artykułów Promocyjnych (PIAP)
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS
Międzynarodowe Stowarzyszenie reklamy IAA
Warszawska Organizacja Turystyczna (WOT)
Łódzka Organizacja Turystyczna (ŁOT)

Wspierają nas także:
Fundacja FOH
Polska Inicjatywa Kulinarna
Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych
Polski Klaster MICE

Niezaprzeczalnym sukcesem TUgether jest to, że po raz pierwszy tyle branż i związanych z nimi organizacji – na co dzień konkurencyjnych, dalekich od siebie – weszło w rzeczowy dialog, po to by wspólnie walczyć o siebie i rynek. Jesteśmy dumni z tego, że tak spontaniczna inicjatywa jak TUgether stała się katalizatorem tylu pozytywnych zmian, w tym trudnym okresie. Po raz pierwszy przemysł spotkań, jako gałąź gospodarki generująca kilkanaście % PKB był wspólnie reprezentowany jednym głosem.
Ale, to przecież nie wszystko! Nasza maszyna ciężko pracowała także wewnątrz. Regularnie spotykaliśmy się wirtualnie całym zespołem, aby przeanalizować sytuację, omówić zadania, priorytety i podzielić role. Zadbaliśmy o dobrą komunikację – powołaliśmy do życia tubę informacyjną, czyli fanpage TUgether, za pomocą, którego nasz zespół komunikacyjny, niemal bez ustanku przekazywał na bieżąco i na gorąco, to co było najistotniejsze, nie tylko z naszego rynku, ale także informował o działaniach międzynarodowych.

Tutaj ogromne brawa dla zespołu międzynarodowego, który dbał o to abyśmy mieli pełną wiedzę i analizę tego co dzieje się na rynkach europejskich, jak wygląda pomoc rządowa w innych krajach. Zbudowaliśmy europejski sztab kryzysowy w branży eventowej, składający się z 9 krajów oraz rozpoczęliśmy współpracę z BEIC i LiveComAlliance. Nawiązaliśmy relację z Kryzysowym Sztabem przy Parlamencie Europejskim. Przygotowaliśmy listy do europarlamentarzystów, prowadziliśmy ankiety dotyczące rynkowych strat w przemyśle spotkań na rynku europejskim i w końcu, tworzyliśmy materiały dla Was, abyście otrzymali rzetelną wiedzę, o tym co dzieje się na naszym kontynencie w związku z wirusem SARS-CoV-2.

Z powodu wielu pytań, które od Was otrzymywaliśmy, zorganizowaliśmy cykliczny format „live” pt. „Poranna kawa z TUgether”, czyli spotkania z ekspertami, w trakcie których Wy zadajecie pytania, a my odpowiadamy.

Sztab TUgether, to machina odpowiadająca za komunikację, analizę oraz działania organizacyjne dla Sztabu Kryzysowego. TUgether to właśnie my:

1. Bartosz Bieszyński – Koordynator
2. Paweł Tyszkiewicz – SAR
3. Anna Zimecka – SAR
4. Katarzyna Kawa – SAR
5. Maria Zaremba – SAR
6. Małgorzata Mioduszewska – SAR
7. Mariusz Nowak – KAE/SAR
8. Michał Atlas – KAE/SAR
9. Dominik Górka – KAE/SAR
10. Dorota Wojtczak – KAE/SAR
11. Dagmara Chmielewska – SBE
12. Marta Chmielewska – SBE
13. Renata Razmuk – SBE
14. Olga Krzemińska-Zasadzka – SOIT
15. Daria Rzadkiewicz – SOIT
16. Łukasz Adamowicz – SOIT
17. Krzysztof Paradowski – SKKP
18. Beata Kozyra – PIPT
19. Grażyna Grot-Duziak – SITE Poland / IATA
20. Cezary Wilemajtys – SITE Poland
21. Katarzyna Gadomska – ŁOT
22. Monika Dymacz-Kaczmarczyk – MPI

Przez ten miesiąc sztab wykonał ogrom pracy. Liczby mówią same za siebie. Jesteśmy z siebie dumni!

Sytuacja z Ministerstwem

Otrzymujemy pytania dotyczące naszych rozmów i relacji z Ministerstwem oraz reakcji Ministerstwa na wystąpienia medialne i komunikację sztabu TUgether w ramach branży. Z Ministerstwem prowadziliśmy bardzo rzeczowe rozmowy i odbywały się one w atmosferze zrozumienia sytuacji z obu stron. Podczas wideokonferencji z przedstawicielami MR w dniu 19 marca zostało nam bardzo wyraźnie przekazane, że szczebel MR poza kwestią zwrotów / voucherów w zakresie rozwiązań systemowych (ZUS, dopłaty do miejsc pracy itd.) nie jest umocowany do podejmowania kluczowych decyzji i że głównym ośrodkiem w tym zakresie jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W tym miejscu, pragniemy zdementować informacje o rzekomym konflikcie pomiędzy sztabem a Ministerstwem. Uznaliśmy, że każda ze stron ma prawo do zachowania odrębnego zdania i podejmowania własnych działań.

W konsekwencji tego podjęliśmy decyzję o szerokich działaniach medialnych mających na celu zwrócenie uwagi, szczególnie Pana Premiera, na wyzwania trapiące naszą branżę, głównie dot. kredytów obrotowych, abolicji ZUS i dopłat do wynagrodzeń. Oczywiście, w związku z tym, że punktowały one rozwiązania przyjęte w tzw. “tarczy antykryzysowej”, nie spotkały się one z sympatią ze strony rządzących. Presja ze strony branży spotkań na pewno miała wpływ na umieszczenie naszych postulatów w projekcie ustawy. Zresztą byłoby to dziwne, gdyby na podstawie wystąpień medialnych, zarówno strony rządowej jak i sztabowej, ktoś pod wpływem emocji podejmował, merytoryczne i strategiczne dla poszczególnych sektorów, decyzje. Dla obu stron komunikacja w mediach to przede wszystkim narzędzie do przekazywania swojego kluczowego przekazu szerszemu gronu interesariuszy i budowanie świadomości dla swoich kluczowych propozycji.

Co dalej?

Sztab kryzysowy przy Ministerstwie Rozwoju w sensie formalnym, jako zespół działający przy MR zakończył swoją działalność w zeszłym tygodniu. W związku z przyjęciem ustawy MR podjęło decyzję o bardziej szczegółowych rozmowach sektorowych, co przyjmujemy z pełnym zrozumieniem i pochwalamy taką drogę bezpośredniej komunikacji z naszym rynkiem.

Nie mniej jednak, podjęliśmy w dniu wczorajszym decyzję, że nasza grupa “Sztab kryzysowy” dalej będzie funkcjonować tak, aby cały czas wymieniać się wiedzą oraz przekazywać kluczowe postulaty / propozycje do Ministerstwa Rozwoju. Oczywiście będziemy brali też aktywny udział w konsultacjach sektorowych oraz także stworzymy zespoły robocze odpowiadające danym zagadnieniom. Dla nas wszystkich w grupie, poza rozszerzeniem w trybie pilnym rozwiązań ogólnosystemowych (abolicja ZUS, dopłaty do wynagrodzeń itd.), kluczowe jest jak najszybsze podjęcie przez rząd prac dotyczących wsparcia dla przemysłu spotkań, szczególnie mocno dotkniętego przez COVID 19 oraz strategii ponownego uruchomienia sektorów naszych branż, o co będziemy bardzo intensywnie wspólnie z naszymi partnerami zabiegać. Ponowny jak najszybszy restart naszych działalności jest dla nas, w tym momencie priorytetowy, inaczej nie będziemy w stanie, w perspektywie długoterminowej utrzymać miejsc pracy, a to jest dla nas najważniejszym wyzwaniem.

Dziś, jesteśmy jeszcze więksi i mamy silny głos. Oto pełny skład formalnego Sztabu Kryzysowego:

1. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR – Paweł Tyszkiewicz
2. Klub Agencji Eventowych SAR – Mariusz Nowak, Michał Atlas
3. IAA Polska – Jerzy Minorczyk
4. Stowarzyszenie Branży Eventowej – Marta Chmielewska, Renata Razmuk
5. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – Olga Krzemińska Zasadzka, Łukasz Adamowicz
6. Meeting Professionals International Poland Chapter – Monika Dymacz-Kaczmarczyk
7. SITE Polska – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland – Grażyna Grot-Duziak
8. Polska Izba Przemysłu Targowego – Przemysław Trawa, Beata Kozyra
9. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – Katarzyna Cioch
10. Polska Izba Turystyki – Paweł Niewiadomski, Andrzej Kindler, Dariusz Wojtal
11. Polski Związek Organizatorów Turystyki – Sławomir Szulc, Piotr Henicz
12. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych – Marcin Wujec, Marcin Chyliński
13. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – Ireneusz Węgłowski, Marcin Mączyński
14. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce – JJ Singh
15. Warszawska Organizacja Turystyczna – Barbara Tutak, Mateusz Czerwiński
16. Łódzka Organizacja Turystyczna – Tomasz Koralewski
17. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych – Rafał Jańczuk
18. Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – Mikołaj Ziółkowski
19. Polska Izba Turystyki Młodzieżowej – Krzysztof Męziński
20. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Jerzy Kapłon
21. Izba Turystyki RP – Marek Ciechanowski
22. Polska Izba Hotelarstwa – Marek Łuczyński
23. Krakowska Izba Turystyki – Piotr Laskowski
24. Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Artur Matiaszczyk
25. Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych- Piotr Zubrzycki
26. Turystyka incoming – Andrzej Hulewicz
27. Harmony Polish Hotels – Elżbieta Lando
28. Polska Izba Techniki Estradowej – Grzegorz Łapczyński
29. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – Marcin Herra
30. Polska Izba Artykułów Promocyjnych – Edyta Lisowska
31. Funclub, inicjator akcji „Przełóż nie odwołuj” – Piotr Sućko

Powrót