Aktualności

Szkolenie Pilot Incentive Travel 12-14.01.2023

Szkolimy nowe kadry pilotów incentive travel

Stowarzyszenia Site Polska, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel i Kadry Turystyki podjęły współpracę w celu szkolenia pilotów specjalizujących się w obsłudze imprez typu incentive.

Pierwsza, pilotażowa edycja szkolenia odbędzie się w styczniu 2023 roku w Warszawie. Będzie ono trwać 3 dni i zakończy się otrzymaniem dyplomu sygnowanego przez organizatorów.   

Szkolenie organizowane jest w związku z pilną potrzebą pozyskania pilotów do obsługi imprez turystycznych typu incentive, organizowanych przez podmioty zrzeszone w stowarzyszeniach SITE i SOIT.

Skierowane jest do osób, posiadających już doświadczenie w pilotowaniu imprez turystycznych, chcących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi wyjazdów incentive.

Agencje Incentive zrzeszone w SOIT i SITE będą  miały  dostęp do nowych kadr – pilotów   którzy ukończyli szkolenie, a piloci otrzymają możliwość bezpośredniego kontaktu z Agencjami. 

Agencje Incentive mają potrzebę zatrudnienia nowych pilotów do obsługi wyjazdów motywacyjnych – mówi Małgorzata Gulińska, członkini Zarządu SOIT i inicjator projektu organizacji kursu. – Wielu dotychczasowych pilotów, w trudnym czasie pandemii, zmieniło profil swojej działalności i już nie powróciło do świata podróży. Właściciele i dyrektorzy zarządzający niejednokrotnie sami wyjeżdżają z grupami, co utrudnia bieżące zarządzanie firmą. Widzimy ogromną potrzebę szkolenia nowych kadr i uznaliśmy, że najlepiej będzie jak połączymy siły, aby pozyskać odpowiednie osoby.

Aby wziąć udział w szkoleniu, trzeba się na nie zakwalifikować. Analizie zostanie poddany formularz zgłoszenia, w którym kandydat opisze swoje doświadczenie zawodowe oraz motywację do udziału w kursie. Organizatorzy chcą, aby w szkoleniu brały udział osoby, które mają już doświadczenie pilockie, a ich doświadczenie, umiejętności i motywacja najbardziej zbliżają ich do realizacji wyjazdów typu incentive.

Organizatorom zależy na starannym doborze pilotów ponieważ wiedzą, że rola pilota jest kluczowa w realizacji programu. Wyjazdy incentive to ważne narzędzie biznesowe dla klientów instytucjonalnych. Powierzają oni agencjom realizację wyjazdu i oczekują  najwyższej jakości. Pilot jest reprezentantem agencji na wyjeździe, nie tylko realizuje program ale wykonuje szereg innych działań, o których będzie mowa podczas szkolenia.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają m.in. charakterystykę rynku incentive w Polsce oraz pojęcia z obszaru incentive travel, dokumenty i materiały niezbędne do realizacji imprez typu incentive, sposób realizacji imprez tego typu oraz dobre praktyki stosowane w pracy pilota incentive travel.

Zajęcia poprowadzą praktycy z agencji incentive zrzeszonych w stowarzyszeniach.

Program obejmuje 27 godzin intensywnych zajęć teoretycznych oraz praktycznych: prezentacji, dyskusji, symulacji i studiów przypadku. 

„Korzystamy z doświadczenia dydaktycznego Kadr Turystyki, a w szczególności  właściciela
i  członka Zarządu Site Poland, Radosława Szafranowicza-Małozięcia. Szkoła organizuje szkolenia w branży turystycznej i wspiera merytorycznie program kursu – mówi Grażyna Grot-Duziak, Prezes Site Poland – Opieramy się też na opisie kwalifikacji rynkowej “Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive”, którą SITE Poland włączyło do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Informacje o kursie: https://kurs.kadryturystyki.pl/pilotincentivetravel

Powrót