Aktualności

Stanowisko SOIT w sprawie sytuacji na rynku incentive travel związanej z koronawirusem COVID-19

Stanowisko SOIT w sprawie sytuacji na rynku incentive travel związanej z koronawirusem COVID-19 

(4 marca 2020 r.)

Wobec pojawiających się oficjalnych i medialnych informacji na temat zachorowań wywołanych koronawirusem (COVID-19 – zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) pragniemy przedstawić niniejsze stanowisko.

Po pierwsze, z pełną odpowiedzialnością chcielibyśmy poinformować, że członkowie SOIT szczególną wagę przywiązywali i przywiązują do bezpieczeństwa uczestników wyjazdów, jak również osób odpowiedzialnych za ich realizację.

Po drugie, na chwilę obecną, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) nie wydały rekomendacji, które wskazywałyby na konieczność ograniczenia ruchu turystycznego, bądź odradzały przemieszczania się turystów z krajów, w których występuje transmisja koronawirusa. WHO zgodnie z informacją z dnia 29 lutego 2020 r. nie zaleciła żadnych ograniczeń w podróżowaniu lub handlu w oparciu o aktualnie dostępne informacje. WHO ściśle współpracuje z globalnymi ekspertami, rządami i partnerami w celu szybkiego poszerzenia wiedzy naukowej na temat nowego wirusa, śledzenia rozprzestrzeniania się i wirulencji wirusa oraz udzielania porad krajom i społeczności globalnej w zakresie środków ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tego wybuchu.

Po trzecie, również władze Rzeczypospolitej Polskiej poza kilkoma, ściśle określonymi terenami (*1) , nie informują o koniecznych ograniczeniach w odbywaniu podróży zagranicznych. Wydając ostrzeżenia dla podróżnych dotyczące zagrożeń epidemiologicznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych opiera się na komunikatach dla podróżujących Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), który przygotowuje je na podstawie danych ECDC oraz WHO. Komunikaty GIS mają jednak charakter ewidentnie doradczy, nie zaś nakazujący konkretne zachowania. Użyte w nich sformułowanie brzmi „GIS nie zaleca podróżowania (…)”. Ponadto, w przypadku niektórych destynacji – dotyczy on nie jednoznacznie całego kraju, lecz wybranych regionów.

Po czwarte, biorąc pod uwagę powyższe, chcielibyśmy poinformować, że w zakresie umów mających charakter umów o udział w imprezie turystycznej w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 548 ze zm.) w świetle posiadanych przez nas informacji co do zasady brak jest podstaw do bezkosztowych rezygnacji (za wyjątkiem wskazanych wyżej w przyp. nr 1 miejsc). Możliwość odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem imprezy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie na podstawie art. 47 ust. 4 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, występuje w sytuacji, gdy nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności znacząco wpływają na realizację imprezy lub przewóz osób w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie. W sytuacji gdy nie mamy tego rodzaju okoliczności bezkosztowe odstąpienie od umowy nie jest możliwe na podstawie tego przepisu. Z informacji otrzymanych od naszych członków wynika, że takie okoliczności w przypadku organizowanych przez nich imprez turystycznych nie występują.

W szczególności chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zgodnie z oficjalnymi komunikatami, które otrzymujemy np. od władz regionów włoskich, świadczenie usług w dolinach alpejskich odbywa się bez zakłóceń. W normalnym trybie działają hotele, punkty gastronomiczne i wyciągi. Także Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych poinformował, że nie ma powodów do rezygnacji z tego rodzaju wyjazdów narciarskich. Podobnie członkowie SOIT, którzy aktualnie realizują projekty incentive lub podróżują w rejonie Azji Południowo-Wschodniej, na bieżąco monitorują sytuację
w poszczególnych destynacjach i przekazują informacje do Stowarzyszenia oraz pozostałych agencji członkowskich. Zdecydowana większość wyjazdów incentive w rejon Azji Południowo-Wschodniej,
z wyłączeniem Chin, Iranu i Korei Południowej, odbywa się planowo.

Chcielibyśmy podkreślić, że tego rodzaju ocena i praktyka jest zbieżna ze znaną nam oceną i praktyką organizacji branżowych i przedsiębiorców z innych państw unijnych.

Po piąte, w związku z brakiem możliwości bezkosztowej anulacji we wskazanym zakresie, w tych okolicznościach odstąpienie Klienta od umowy możliwe jest na warunkach określonych umową (anulacja), przewidujących konieczność poniesienia kosztów anulacji przewidzianych w umowie.
W przypadku zamiaru podjęcia takiej decyzji rekomendujemy jednak każdorazowo wcześniejsze skonsultowanie się z organizatorem wyjazdu (także w przypadku zamiaru jego ewentualnego przełożenia).

Po szóste, chcielibyśmy poinformować, że stale monitujemy sytuację w miejscach związanych
z odbywanymi podróżami i członkowie naszej organizacji będą podejmować w najlepszej wierze adekwatne działania stosownie do istniejących okoliczności. Na chwilę obecną zalecamy jedynie szczepienia przeciw grypie, ze względu na wysoką aktywność grypy sezonowej, zgodnie
z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi.

Po siódme, SOIT rekomenduje, aby decyzje dotyczące wyjazdów podejmować na podstawie faktów pochodzących z oficjalnych i zaufanych źródeł. Zauważamy, że pojawiające się doniesienia medialne nie zawsze odzwierciedlają rzeczywisty stan bezpieczeństwa wyjazdów.

Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia rozwieją Państwa ewentualne wątpliwości w związku z wyjazdami organizowanymi przez członków naszej organizacji.

Zarząd

Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel

* Poza terytorium Hubei w Chinach, gdzie  MSZ odradza wszelkie podróże do prowincji Hubei oraz i 11 gmin we Włoszech objętych kwarantanną przez władze włoskie (w regionie Lombardii: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano; w regionie Wenecji Euganejskiej: Vo’ Euganeo (Padwa)), gdzie MSZ informuje, że nie są możliwe podróże, nie informują o koniecznych ograniczeniach w odbywaniu podróży. MSZ wydało także ostrzeżenia w związku
z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS-CoV-2 i zaleca unikanie podróży, które nie są konieczne (w tym wyjazdów turystycznych) na całe terytorium Iranu, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Qom. MSZ odradza podróże, które nie są konieczne do miasta Daegu oraz powiatu Cheongdo w prowincji Północny Gyeongsang, w których ma miejsce przeważająca większość zarażeń koronawirusem 2019-nCoV na terenie Korei Południowej.

(stan na 3 marca 2020) https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

 

Powrót