Standardy

Jako Stowarzyszenie chcemy propagować dobre praktyki w branży.
Przygotowane przez SOIT dokumenty są zbiorami ogólnych zasad,
do których stosują się członkowie SOIT i mamy nadzieję będą stosowały się wszystkie podmioty działające w branży incentive travel.

W trakcie kilku lat działalności, po wielu spotkaniach i dyskusjach przygotowaliśmy dokumenty, które regulują istotne dla nas obszary pracy i współpracy w branży incentive travel.

Jako Stowarzyszenie chcemy propagować dobre praktyki w branży. Przygotowane przez SOIT dokumenty są zbiorami ogólnych zasad, do których stosują się członkowie SOIT i mamy nadzieję będą stosowały się wszystkie podmioty działające w branży incentive travel.

Samo przygotowanie tych dokumentów nie zmieni standardów pracy na rynku, ale wierzymy, że zachęci wszystkich do dyskusji o nich i zwróci uwagę na potrzebę etycznego postępowania w biznesie.