Aktualności

SOIT został członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

SOIT został członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców – Biuro Rzecznika MŚP

📍Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców, diagnozuje i monitoruje problemy przedsiębiorców, opiniuje i opracowuje projekty ustaw wpływające na sektor MŚP oraz wspiera Rzecznika w innych działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców.

📍Przedstawicielami SOIT w Radzie będą Olga Krzemińska-Zasadzka– Prezes Zarządu SOIT oraz Łukasz Adamowicz – Wiceprezes Zarządu SOIT.

🎙Dzięki obecności w Radzie będziemy dostarczać Rzecznikowi wiedzy na temat specyfiki branży, wyzwań i problemów przedsiębiorców działających w turystyce biznesowej i przemyśle spotkań. Będzie to ważny kanał dialogu z władzami i wpływu na legislację oraz rynek, co mamy nadzieję przełoży się pozytywnie na działalność naszych firm i otoczenie biznesowe. – tłumaczy Olga Krzemińska-Zasadzka.

🎙Biorąc pod uwagę obecną sytuację, liczymy także, że ta platforma wymiany wiedzy i doświadczeń przedsiębiorców, będzie pełniła konstruktywną rolę w odbudowie Turystyki i Przemysłu Spotkań. Sytuacja jest na tyle poważna, że potrzebne są skuteczne platformy zapewniające realizacje koniecznych dla branży działań w przedziale krótko, średnio i długookresowym. – podsumowuje Łukasz Adamowicz.

Powrót