Aktualności

SOIT podsumowuje 2016 rok

11 stycznia członkowie SOIT spotkali się na Walnym Zgromadzeniu Członków, podczas którego zostały podsumowane działania Stowarzyszenia w 2016 roku oraz omówione plany na 2017.

Rok 2016 był dla SOIT rokiem zmian wewnętrznych i inwestycji. Został powołany nowy organ SOIT – Komisja Etyki (KES) oraz uchwalony Regulamin Komisji. Stowarzyszenie wprowadziło także istotne zmiany w Statucie związane z nowymi kryteriami członkowskimi i powołaniem Komisji Etyki.

Kolejną ważną zmianą było odświeżenie marki SOIT i wdrożenie nowego serwisu internetowego. Nowa identyfikacja wizualna ma podkreślić zmiany wewnątrz organizacji, wzmocnić wizerunek SOIT oraz odzwierciedlać wartości Stowarzyszenia – profesjonalizm, wiarygodność, dynamizm i nowoczesność.

Stowarzyszenie zostało również partnerem projektu Dialog Branżowy SAR-PSML Zleceniodawca-Agencja. W ramach projektu będzie współtworzyć i promować najlepsze standardy przetargowe i zakupowe we współpracy na linii Zleceniodawca-Agencja, ze szczególnym wsparciem kategorii: incentive travel.

W 2016 roku SOIT po raz kolejny współorganizował największe wydarzenie w branży spotkań – Meetings Week Poland oraz obchodził doroczne święto incentive travel – Columbus Day.

Członkowie SOIT mieli okazję wziąć udział w kilku spotkaniach wewnętrznych, edukacyjnych, zjeździe integracyjnym oraz study tourach.

W przyszłym roku Stowarzyszenie planuje kontynuację dotychczasowych projektów oraz podejmie nowe inicjatywy związane m.in. z etycznymi działaniami na rynku incentive travel.

Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w Centrum Konferencyjnym ADN w Warszawie przy Al. Jana Pawła 25.

Powrót