Aktualności

SOIT na spotkaniu z premierem Namibii

W dniu 5 grudnia 2018 roku w Katowicach odbyło się wyjątkowe spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel – SOIT z delegacją namibijską, która odwiedza Polskę podczas szczytu klimatycznego.

W spotkaniu wzięli udział Pani Premier Namibii Saara Kuugongelwa – Amadhila, Ambasador Namibii w Berlinie Andreas B. D. Guibeb, Minister do spraw Środowiska i Turystyki Pohamba Penomwenyo Shifeta oraz Zastępca Ministra Stosunków i Współpracy Międzynarodowej Christine Hoebes. SOIT reprezentowali organizator spotkania Andrzej Hulewicz z Mazurkas Travel, Agnieszka Lewandowska z Incentive Care wraz z Grzegorzem Nieć z Africa line oraz Bożena Woźniczka z Polka Travel.

Spotkanie rozpoczął Andrzej Hulewicz, dziękując za możliwość rozmowy na temat wyjazdów indywidualnych oraz incentive z Polski do Namibii. Następnie o celach i działaniach SOIT opowiedziała Agnieszka Lewandowska, a Grzegorz Nieć przedstawił informacje o rozwijającym się turystycznym rynku w Polsce oraz zanalizował turystykę w Namibii. Najważniejszym tematem poruszanym podczas spotkania było ułatwienia formalności wizowych dla Polaków, którzy obecnie muszą starać się o wizę do Namibii w Ambasadzie w Berlinie. Aby uzyskać wizę koniecznie jest wysłanie paszportu do Berlinie oraz wypełnienie skomplikowanych wniosków, dodatkowa opłata za przesyłki kurierskie znacznie wpływa na koszt procedury wizowej, koszt samej wizy to 80 Euro. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na występujące utrudnienia wizowe, które ograniczają ilość wyjazdów incentive do Namibii. Nasze postulaty spotkały się z przychylnym przyjęciem Pani Premier oraz Ministrów. Potwierdzono, że turystyka jest bardzo ważna w strategii kraju oraz zapewniono nas, że w przyszłości możemy liczyć na zmiany w procedurze wizowej.

Premier Namibii wspomniała również jak bardzo ważne w strategii rozwoju kraju są inwestycje zagraniczne w Namibii, zapewniła nas, że każdy wyjazd incentive organizowany z Polski do Namibii jest dla nich znaczący. Delegacja SOIT zadeklarowała również chęć wsparcia promocji turystyki do Namibii na rynku polskim, podczas spotkań oraz targów turystycznych. Około godzinne spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, na koniec Pani Premier otrzymała od delegacji prezent naszyjnik z bursztynem, a wszyscy uczestnicy płyty z muzyką Chopina.

Powrót