Aktualności

Pytania i wątpliwości dotyczące Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach

1 lipca 2018 wejdzie w życie Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017r. Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki planuje organizację spotkań informacyjnych dotyczących nowych regulacji.

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki za pośrednictwem SOIT i innych organizacji branżowych, które brały udział w konsultacjach, zwraca się z prośbą do przedsiębiorców o zgłaszanie pytań i problemów związanych z przepisami ww. Ustawy. Można zgłaszać przypadki, które mogą budzić wątpliwości lub wymagają wyjaśnienia i szczegółowego omówienia.

Zbiorcza odpowiedź na zgłaszane przez przedsiębiorców zagadnienia dotyczące Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, będzie stanowić podstawę case studies ujętych w prezentacji przygotowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki podczas spotkania z branżą, co nada spotkaniu praktyczny wymiar.

Na pytania i wątpliwości związane z Ustawą czekamy do piątku 16 lutego: konsultacje@soit.net.pl

POBIERZ TEKST USTAWY >>> 

Powrót