Aktualności

Powołanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

W dniu 21 lipca 2020 w siedzibie Pracodawców RP nastąpiło historyczne powołanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, składającej się z przedstawicieli 18 organizacji reprezentujących ponad 500 polskich przedsiębiorców, realizujących zarówno mniejsze projekty (np. szkolenia, spotkanie firmowe), jak i też kreujące takie przedsięwzięcia, jak m.in.: Europejski Kongres Gospodarczy, IMPACT, targi MSPO, czy festiwal Open’er.

Pandemia zdrowotna i gospodarcza uderzyła w to, co jest podstawą działalności w branży MICE, czyli w bezpośrednie kontakty międzyludzkie. Nowoczesny i prężny sektor gospodarki został z dnia na dzień całkowicie zamrożony. To kataklizm, którego żadna inna branża nie doświadczyła – ocenia Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Dlatego reakcja musi być tak samo szybka i zdecydowana. Powstanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń to pierwszy krok. Głos branży będzie głośniejszy i skuteczniejszy. Kolejne działania to dostosowanie pomocy publicznej do wyjątkowej sytuacji przemysłu spotkań. Musi on przetrwać kryzys, otrzymać czas na ponowne uruchomienie oraz przystosowanie do nowych warunków – zaznacza.

Jak podkreśla Bartosz Bieszyński, Koordynator Sztabu Kryzysowego Branży MICE. – Przemysł spotkań i wydarzeń stanowi łącznie blisko 15 proc. polskiego PKB (hotele, rozrywka, transport autokarowy, targi, grupowa i indywidualna turystyka przyjazdowa i wyjazdowa, MICE) i zatrudnia, łącznie z dostawcami i partnerami, ok. 1,5 mln osób.

– Od połowy lutego br. nasze środowisko notuje średni spadek sprzedaży w granicach 80 – 95 proc., w zależności od sektora. Brak długoterminowych i strategicznych rozwiązań oznacza nie tylko bankructwa i zwolnienia, to przede wszystkim zagrożenie dla nowoczesnej i zrównoważonej gospodarki naszego kraju. – dodaje.

– W Radzie Przemysłu Spotkań i Wydarzeń chcemy komunikować się między sektorami branży MICE oraz z rządem, a także dbać nie tylko o przetrwanie, ale też o przyszłość – deklaruje Łukasz Adamowicz, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel.

Reprezentanci Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń postawili sobie za cel obronę i odrodzenie branży, poprzez mocny głos w dyskursie na szczeblu rządowym. Rada będzie dążyć m.in. do:

● stworzenia platformy współpracy i wymiany informacji pomiędzy organizacjami tworzącymi szeroko rozumiany przemysł spotkań i wydarzeń;

● stałego monitoringu stanu kondycji branży (badania, ankiety itd.);

● stworzenia ciała reprezentującego interesy branży wobec administracji państwowej;

● budowania świadomości znaczenia branży wśród państwowych decydentów, jak i też opinii publicznej;

● tworzenia i przedstawiania propozycji w ramach wykorzystania EU Recovery Fund;

● współpracy z najważniejszymi instytucjami społecznymi.

– Współpraca branży MICE daje nam widoczność w mediach i możliwości dotarcia do rządu, których nie mielibyśmy działając w pojedynkę, tym bardziej, że nasz sektor to system naczyń połączonych – ocenia Grażyna Grabowska, Prezes Targów w Krakowie i Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

– Pandemia koronawirusa pokazała, jak mocno powiązane są różne sektory branży MICE. Siłą polskiej gospodarki jest jej zrównoważony charakter – powinniśmy podkreślać nasz wkład w tworzenie PKB. Bez spotkań i wydarzeń wiele polskich miast – choćby Warszawa, Kraków, Poznań, czy Trójmiasto – wygląda zupełnie inaczej, a to przekłada się też na sytuację gospodarczą – zaznacza Mikołaj Ziółkowski, Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych.

Mamy wiele do zrobienia, a na pewno będzie to łatwiejsze, jeśli będziemy działać razem – ocenił Sekretarz Generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Marcin Mączyński.

Tego typu działanie jest koniecznie, ponieważ szeroko rozumiany przemysł spotkań, wydarzeń, rozrywki i czasu wolnego jest tą częścią polskiej jak i globalnej gospodarki, która jako pierwsza „zatrzymała się” z powodu szerzącej się pandemii SARS-CoV-2. Kluczowe postulaty Rady to utrzymanie i rozwinięcie dodatkowych form wsparcia dla przemysłu, takich jak:

● pobudzenie popytu

● dodatkowe bezpośrednie wsparcie finansowe

● dodatkowe bezpośrednie wsparcie dot. kosztów pracy

● dodatkowe bezpośrednie wsparcie dot. promocji Polski jako destynacji indywidualnej, grupowej i biznesowej

● uelastycznienie zaleceń i wytycznych dot. organizacji wydarzeń i spotkań

Skład Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń:

1. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT

2. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

3. Klub Agencji Eventowych SAR

4. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – SKKP

5. Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR

6. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego IGHP

7. Polska Izba Techniki Estradowej PITE

8. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska

9. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce

10. SITE Poland – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland

11. Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE

12. Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT

13. Harmony Polish Hotels

14. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych PSPA

15. Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich IGMAP

16. Fundacja FOH

17. Future for MICE

18. Meeting Professional International Poland Chapter MPI

FOT. Think Mice

Powrót