Aktualności

Pierwsze takie szkolenie – podsumowanie Szkolenia Pilot Incentive Travel

  • Dziękuję! Ogromnie dużo wchłonęłam dzięki Waszym wybitnie doświadczonym kadrom oraz zacnemu towarzystwu współuczestników kursu… Alicja Ż.
  • Bardzo dziękuje za cudowne szkolenie, dawno nie spędziłam tak intensywnych 3 dni
    z ludźmi którzy myślą, czują i rozumieją w podobny sposób. Decyzję o kursie podjęłam spontanicznie, na początku byłam krytyczna, ale ostatecznie były to super 3 dni
    i dobrze wydane pieniądze.…Anka D.
  • Dziękujemy bardzo za te 3 intensywne ale fantastyczne dni. Wspaniały team wykładowców i świetna organizacja….Kasia P.

…To tylko niektóre komentarze absolwentów pierwszej edycji Szkolenia Pilot Incentive Travel zorganizowanego przez SOIT (Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel) SITE Poland oraz Kadry Turystyki w Warszawie w dniach 12-14 stycznia 2023.

To pierwsze tego typu szkolenie na polskim rynku – podkreśla Małgorzata Gulińska członkini Zarządu SOIT, pomysłodawczyni i inicjatorka kursu – Po pandemii zauważyliśmy, że na rynku brakuje pilotów, zwłaszcza specjalizujących się w incentive. Wiele osób odeszło z branży
z uwagi na niepewność i niestety nie powrócili już na rynek, Właściciele i dyrektorzy zarządzający niejednokrotnie sami wyjeżdżają z grupami, co utrudnia bieżące zarządzanie firmą. Widzimy ogromną potrzebę szkolenia nowych kadr i uznaliśmy, że najlepiej będzie jak połączymy siły, aby pozyskać odpowiednie osoby.

Zgłosiło się około 30 osób, z czego przyjętych zostało 19 kursantów. Kandydaci na szkolenie byli przyjmowani zgodnie z kryteriami podanymi w regulaminie szkolenia. Do udziału w kursie wymagane było doświadczenie w pilotażu, animacji, znajomość języków obcych. Brano także pod uwagę posiadanie innych umiejętności przydatnych w tej pracy. Zakwalifikowani uczestnicy przyjechali na szkolenie z różnych stron Polski: z Poznania, Wrocławia, Katowic, Oświęcimia, Łodzi i Warszawy.

Przygotowania do kursu trwały kilka miesięcy. Przy organizacji kursu nawiązaliśmy współpracę z Kadrami Turystyki, których  właścicielem i zarazem członkiem Zarządu stowarzyszenia Site Poland jest Radosław Szafranowicz-Małozięć. Szkoła organizuje szkolenia w branży turystycznej i wspierała nas w prowadzeniu zapisów i promocji kursu – mówi Grażyna Grot-Duziak, Prezes Site Poland – W przygotowaniu  programu szkolenia oparliśmy się natomiast na opisie kwalifikacji rynkowej “Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive”, którą SITE Poland włączyło do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Nad wartością merytoryczną oraz przygotowaniem wykładów zgodnie z założonym
i wspomnianym wyżej programem czuwały Grażyna Woźniczka oraz Małgorzata Gulińska (członkinie SOIT, które od ponad 25 pracują jako pilotki incentive travel)

Naszą rolą było czuwanie nad programem, wartością merytoryczną, przygotowaniem konspektów i wykładów przez naszych kolegów – mówi Grażyna Woźniczka – Będąc od ponad 25 lat czynnym pilotem, wykorzystałam swoją wiedzę i doświadczenie w pracy a także szlify akademickie sprzed lat, by nadać porządek ścieżce merytorycznej. Wspólnie z Małgosią przeprowadziłyśmy proces koordynacji tworzenia wsadu merytorycznego szkolenia, od analizy programu poprzez dobranie zespołów roboczych, uzgodnienie zakresu konspektów, zgodności z programem i finalnie spójności prezentacji i materiałów dla słuchaczy.

Wykłady poprowadzili właściciele agencji turystycznych typu incentive, praktycy w pilotażu

i zarazem eksperci w swojej branży: Jarosław Hulboj (BCD Meetings & Events), Grażyna Grot-Duziak, (Mice Travel Expert) Majka Szura (Polka Travel), Katarzyna  Szełemej-Pobożniak (Haxel)  Małgorzata Gulińska (Margot Travel) Marcin Lewandowski (Travel Bidder), Grażyna Woźniczka (Polka  Travel), Agnieszka Słowik (Flower Travel), Marcin Łukaszewicz (Activezone).

Wykładowcy pracowali w kilkuosobowych zespołach dla uzyskania najwyższej jakości merytorycznej przekazywanych treści- mówi Grażyna Woźniczka– W celu weryfikacji przygotowanych materiałów merytorycznych posiłkowaliśmy się także ankietą, w której respondentami byli właściciele wszystkich agencji członkowskich SOIT.
Do przedstawienia innych zagadnień związanych z pracą pilota incentive travel zaprosiliśmy także specjalistów z zewnątrz.

Bardzo jasno i przystępnie o ważnych kwestiach związanych z ustawą o RODO w pracy pilota incentive travel opowiedziała kursantom Karolina Praszek z Kancelarii Bezpieczeństwa. Zagadnienia dotyczące kluczowych aktów prawnych w turystyce oraz odpowiedzialności prawnej pilota przedstawił zdalnie dr Piotr Cybula, specjalista w prawie turystycznym.
Pan Marek Lewczuk z firmy Code and more zaprezentował szeroki wachlarz możliwości jego autorskiej aplikacji na smartfony – MICE/Unipla, dedykowanej wyjazdom typu incentive.

Sprawy formalne dotyczące realizacji szkolenia spoczywały na barkach Radosława Szafranowicza z Kadr Turystyki oraz Grażyny Grot-Duziak z SITE Poland.
Koordynacją i komunikacją pomiędzy wszystkimi uczestnikami a także działaniami technicznymi i przygotowaniem administracyjnym zajmowała się Marta Łukaszewicz, Sekretarz SOIT.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznali m.in. charakterystykę i specyfikę rynku incentive w Polsce. Omówiono pojęcia, dokumenty i materiały niezbędne do realizacji imprez typu incentive, procedury i ścieżki postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych oraz dobre praktyki stosowane w pracy pilota w tej branży.

Zwieńczeniem trzydniowego kursu były energetyczne wystąpienia kursantów przed grupą oraz krótki test sprawdzający zdobytą wiedzę na szkoleniu o postępowaniu w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy byli obserwowani przez komisję złożoną z wykładowców, oraz Panie Prezes współpracujących Stowarzyszeń: Olgę Krzemińską-Zasadzką ze Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel (SOIT) i Grażynę Grot-Duziak z SITE Poland

Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom merytoryczny i z pewnością zasilą kadry pilotów incentive. Agencje Incentive zrzeszone w SOIT i SITE będą  miały  dostęp do nowych kadr – pilotów, którzy ukończyli szkolenie. Absolwenci otrzymają od nas do końca stycznia 2023 opisową ocenę swoich prezentacji a następnie możliwość bezpośredniego kontaktu z Agencjami – podkreśla Grażyna Woźniczka.

Kursanci otrzymali dyplomy. Pierwszą niezwykle udaną i wysoko ocenianą przez Uczestników edycję kursu zakończyliśmy pamiątkowym zdjęciem, tortem i szampanem. Zrobimy wszystko, by ta inicjatywa była kontynuowana. Planujemy kolejne edycje z częstotliwością 2 razy do roku, co więcej, mamy nadzieję, że szkolenie stanie się jedną  z edukacyjnych wizytówek organizatorów na rynku – podsumowuje Małgorzata Gulińska członkini zarządu SOIT

Poza szkoleniem pilotów, SOIT planuje kolejne działania edukacyjne, w tym niezwykle ważne dla branży, szkolenia dla Klientów w zmieniającym się rynku usług w tym sektorze.

Szczegółowe podsumowanie poszczególnych dni kursu można znaleźć na fb SOIT

www.facebook.com/StowarzyszenieSOIT

Powrót