Aktualności

Organizatorzy turystyki i ubezpieczyciele rozmawiają o zmianach dotyczących gwarancji turystycznych.

W poniedziałek 16 marca odbyła się wideo-konferencja organizatorów turystki z ubezpieczycieli zorganizowana przez SOIT.

Videokonferencja dotyczyła sytuacji na rynku turystycznym oraz gwarancji i ubezpieczeń turystycznych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm ubezpieczeniowych AXA, TU Europa, Signal Iduna, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz władze Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel SOIT, PZOT, SITE Poland i Polskiej Izby Turystyki.

SOIT repreznetowali: Łukasz Adamowicz, Krzystof Pobożniak, Daria Rzadkiewicz. Z ramienia SITE – Cezary Wilemajtys.

Podstawowym tematem rozmów była zmiana paragrafu 3 rozporządzenia z 27 grudnia 2017 o wysokości minimalnej gwarancji turystycznej. Tak, aby wysokość gwarancji odpowiadała spodziewanym obrotom a nie wysokim obrotom z roku poprzedniego. Ma to na celu: ograniczenie zbyt wysokich, do spodziewanego przychodu, zabezpieczeń finansowych zaciąganych przez organizatorów turystyki jak i zmniejszenia samych kosztów gwarancji.

Została omówiona sytuacja na rynku wyjazdów grupowych i indywidualnych.

Podsumowanie sytuacji na rynku

  • ubezpieczyciele – otrzymują dużo anulacji polis
  • organizatorzy turystyki mocno zmniejszają liczbę wyjazdów i szukają sposobu na zmniejszenie kosztów stałych
  • pomoc ze strony Państwa dla organizatorów jest niezbędna

Działania Polskiej Izby Ubezpieczeń

  • wspólne stanowisko organizatorów turystyki będzie przedmiotem uzgodnień w PIU w tym tygodniu
  • uzgodnione stanowisko PIU zostanie przekazane do strony rządowej ścieżką legislacyjną w trybie pilnym
  • wskazany został zespół do prac w temacie gwarancji z organizacjami touroperatorskimi.

Stanowisko Organizatorów

  • organizatorzy turystyki szacują okres „przestoju” na 3 w przypadku turystyki indywidualnej do 6 miesięcy w przypadku turystyki grupowej
  • kluczowy problemem organizatorów jest nie cena polisy, ale zabezpieczenie gwarancji
  • turystyka w 2019 była w tendencji wzrostowej, możemy oczekiwać, że jak skończą się ograniczenia to po 3 mies. branża wróci do normy. Wysoka baza zeszłoroczna znacząco wpływa na koszty gwarancji w tym roku.

Obie strony spodziewają się szybkiego działania Ministerstwa Rozwoju w tym temacie.

Treść WSPÓLNEGO OŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

Powrót