Aktualności

Nowe Władze SOIT. Olga Krzemińska-Zasadzka Prezesem na drugą kadencję.

19 stycznia 2022 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SOIT, które dokonało podsumowania dwóch lat działalności oraz wybrało Władze Stowarzyszenia na kadencję 2022-23. Nowy zarząd SOIT wyznaczył ambitne cele dotyczące nie tylko odbudowy, ale i wyznaczenia nowych standardów na rynku incentive. 

Kadencja Zarządu SOIT w latach 2020-2021 przypadła na czas pandemii i intensywnych działań Stowarzyszenia w kierunku wsparcia członków w przetrwaniu kryzysu I uzyskaniu pomocy rządowych.

„Objęłam stanowisko Prezesa Zarządu SOIT w styczniu 2020 roku, w momencie prężnego rozwoju Stowarzyszenia i prosperity na rynku incentive travel. Mieliśmy wypracowaną długofalową strategię i bardzo ambitne plany dotyczące rozwoju organizacji i inicjatyw branżowych. Po miesiącu urzędowania wybuchła pandemia i przeszliśmy w tryb zarządzania kryzysowego. Skupiliśmy się na bieżącym informowaniu członków, edukacji i cennej wymianie wiedzy o pandemii na świecie i bezpieczeństwie wyjazdów. Podjęliśmy rozmowy z innymi organizacjami tworząc sztab kryzysowy i platformę TUgether, dzięki którym prowadziliśmy dialog z administracją rządową i walczyliśmy o różnego rodzaju pomoc dla zamkniętych branż. Przez te dwa lata, dzięki współpracy i wzajemnemu wsparciu, zgodnie z naszym hasłem #OneVoice, nauczyliśmy się prowadzić nasze biznesy w nowej rzeczywistości. To była bardzo trudna i wymagająca kadencja, lecz o sile organizacji świadczy to, jak funkcjonuje w sytuacji kryzysowej. Zdaliśmy ten egzamin celująco. A kolejną kadencję rozpoczynamy jeszcze silniejsi, z nowymi członkami i nową energią na pokładzie.” – podsumowuje Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT.

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 19 stycznia br. wybrało nowe Władze SOIT – Zarząd, Komisję Etyki i Komisję Rewizyjną na kadencję 2022-2023. Prezesem Zarządu SOIT została ponownie wybrana Olga Krzemińska-Zasadzka (CEO Agencji Power). Funkcję Wiceprezesa będzie również nadal pełnić Łukasz Adamowicz (wiceprezes Grupy BFC). Do składu siedmioosobowego Zarządu dołączyli:

Liwiusz Misiaszek (prezes Air Tours Club) Wiceprezes Zarządu SOIT – ds. współpracy z regionami

Małgorzata Gulińska (CEO Margot Travel) –  Członek Zarządu ds. członkowskich i pilotów

Katarzyna Szełemej-Pobożniak (wiceprezes Haxel Events&Incentive) – Członek Zarządu ds. edukacji

Maria Szura (CEO Polka Travel) – Członek Zarządu ds. komunikacji

Konrad  Wielgórski (CEO *Bespoke) – Członek Zarządu ds. finansowych

Nowy Zarząd postawił sobie wysoko poprzeczkę i wyznaczył ambitne cele dotyczące nie tylko odbudowy rynku incentive travel, promowania i monitorowania dobrych praktyk czy edukacji nowych kadr, ale także zmierzające do wypracowania nowych standardów współpracy na linii agencja-klient w odpowiedzi na zmiany jakie przyniosła pandemia. 

“Będziemy jak zawsze powtarzać jaką wartość stanowią wyjazdy motywacyjne i integracyjne jako skuteczne narzędzie do zwiększania sprzedaży, budowania kultury organizacyjnej oraz kreowania lojalności wśród partnerów biznesowych”. – tłumaczy Liwiusz Misiaszek, Wiceprezes Zarządu SOIT.

„Planujemy skupić się na odbudowie rynku w taki sposób, aby zwiększyć efektywność firm członkowskich i co za tym idzie satysfakcję klientów. W interesie rynku jest istnienie silnych organizatorów incentive travel, gwarantujących odpowiedni poziom kreatywności, egzekucji, ale i bezpieczeństwa. Przed nami czas aby przypomnieć klientom, jak dużą wartość, szczególnie po pandemii, dla ich organizacji mogą mieć  podróże motywacyjne i integracyjne. Liczymy także na owocną współpracę z innymi organizacjami, udowodniliśmy jak ważnym elementem Przemysłu Spotkań jest SOIT. Nauczyliśmy się też, że jesteśmy bardziej efektywni działając wspólnie.” – relacjonuje Łukasz Adamowicz, Wiceprezes Zarządu SOIT ds. współpracy branżowej

“Nasza branża ma za sobą ekstremalnie trudne 2 lata. Podnoszenie Incentive Travel z kolan to zdecydowanie za mało. Efekty pracy naszych firm są istotnym elementem w dobrze dobranym marketing mixie każdej korporacji. Wartość naszej pracy, a co za tym idzie pozycjonowanie naszej branży w perspektywie najbliższych 2 lat powinno znaleźć się w zupełnie innym miejscu. Osiągniecie tego celu będzie możliwe tylko przy skutecznym dialogu zarówno wewnątrz MICE, jak również (a może przede wszystkim) przy aktywnym udziale strony klienckiej.” dodaje Konrad Wielgórski, członek zarządu SOIT ds.finansowych, CEO *Bespoke. 

“Ostatnie dwa lata pokazały, jak bardzo nasz biznes różni się od pracy typowej agencji turystycznej. Ogromna część naszej pracy poświęcana jest na przygotowanie ofert, które spełnią cele klienta – zmotywowanie, zlojalizowanie jego pracowników, klientów czy kluczowych kontrahentów. Wymaga ona od nas nie tylko znajomości atrakcji turystycznych w wielu krajach świata, ale też wiedzy m. in. z zakresu konsultingu, marketingu i skutecznej komunikacji. Nad przygotowaniem świetnej oferty i wyjazdu pracują kreatywni, doskonale wykształceni, zaangażowani ludzie. Jednocześnie koszty naszej działalności rosną – procedury przetargowe są coraz bardziej skomplikowane i czasochłonne, a ryzyko realizacji w związku z pandemią znacząco wzrosło. Współpraca z naszymi klientami na etapie przetargu zbyt rzadko odbywa się na zasadach win-win. Czas zmienić sposób  myślenia, czas się zjednoczyć i jednym głosem mówić o wartości naszej pracy. Tylko razem mamy szansę wypracować inne standardy współpracy z klientami.  Czy jest to możliwe? Na pewno jest to trudne, przykłady z innych krajów i we współpracy z niektórymi klientami na polskim rynku pokazują, że zmiana jest realna. Biała Księga była ważnym krokiem w tym kierunku, teraz trzeba jej rekomendacje wypromować i zachęcić naszych klientów do wdrożenia ich w życie.” – tłumaczy Katarzyna Szełemej-Pobożniak, członek Zarządu SOIT ds. edukacji, wiceprezes agencji Haxel. 

,,Pandemia i brak wyjazdów konferencyjnych oraz incentive pokazały, jak ważne są to usługi. Firmom brakowało tego narzędzia do zwiększania sprzedaży, a także budowania relacji. W biznesowych podróżach szytych na miarę, potrzebujemy kadry świadczącej niezwykle wysoki poziom usług. Z uwagi na odpływ pracowników turystyki do innych branż, brak szkoleń, jak również regulacji uprawnień oraz otrzymywania certyfikatów przez pilotów wycieczek zagranicznych, będziemy proponować szkolenia teoretyczne i praktyczne, żeby zapełnić tę lukę. Jest to szansa dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje, a także zdobyć doświadczenie pod okiem profesjonalistów.’’ – podkreśla Małgorzata Gulińska,  Członek Zarządu ds. Członkowskich i Pilotów, Prezes Zarządu Margot Travel.

“Będziemy jeszcze skuteczniej walczyć z szarą strefą – rynek po pandemii dojrzał do tego, aby w pełni docenić profesjonalne podmioty i wprowadzić skuteczne narzędzia do ograniczenia nieuczciwej konkurencji. Będziemy także zachęcać coraz większą liczbę uczestników rynku w różnych regionach Polski do spełniania wysokich standardów Stowarzyszenia i zasilenia naszych szeregów.”podsumowuje  Liwiusz Misiaszek, Wiceprezes Zarządu SOIT.

Na zakończenie Walnego Zgromadzenia Członkowie SOIT uroczyście podziękowali za pracę Zarządowi kadencji 2020-2021 w składzie – Olga Krzemińska-Zasadzka (prezes), Łukasz Adamowicz (wiceprezes), Krzysztof Pobożniak (wiceprezes), Agnieszka Słowik (członek zarządu), Anna Zowczak (członek zarządu). Wręczono także symboliczne statuetki dla Olgi Krzemińskiej-Zasadzkiej i Łukasza Adamowicza za wyjątkowe zaangażowanie w działania Stowarzyszenia oraz bezcenne wsparcie członków SOIT i branży w obliczu kryzysu związanego z pandemią. Specjalne podziękowania za nieocenione wsparcie SOIT i branży w czasach kryzysu otrzymała także Daria Rzadkiewicz pełniąca funkcję Head of Opertions&PR.

Walne Zgromadzenie odbyło się 19 stycznia 2022 w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel**** w Ożarowie Mazowieckim. 

Skład nowo wybranych władz SOIT:

Zarząd SOIT 2022-2023

 • Olga Krzemińska-Zasadzka – Prezes Zarządu SOIT
 • Łukasz Adamowicz – Wiceprezes Zarządu SOIT ds. współpracy branżowej
 • Liwiusz Misiaszek – Wiceprezes Zarządu SOIT – ds. współpracy z regionami
 • Małgorzata Gulińska –  Członek Zarządu ds. Członkowskich i Pilotów
 • Katarzyna Szełemej-Pobożniak – Członek Zarządu ds. edukacji
 • Maria Szura – Członek Zarządu ds. komunikacji
 • Konrad Wielgórski – Członek Zarządu ds. finansowych 

Komisja Rewizyjna 2022-2023

 • Andrzej Hulewicz (Mazurkas Travel)
 • Katarzyna Zawadzka (NU Horizons)
 • Anna Zowczak (Motivpscope)

Komisja Etyki 2022-2023

 • Agata Gościńska (Viventum)
 • Agnieszka Słowik (Flower Travel)
 • Mikołaj Jeżak (InDreams)
 • Łukasz Kalinowski (Wysoko i Wyżej)
 • Anastazja Szerkus (Conqueror Travel Club)

SOIT zrzesza obecnie 29 członków zwyczajnych reprezentujących 23 profesjonalne agencje incentive travel: Activezone, Air Tours Club, *Bespoke, BFC Travel, Conqueror Travel Club, eTravel, Flower Travel, Grupa TSO, Haxel Events & Incentive, InDreams, Margot Travel, Mazurkas Travel, Motivoscope, NU Horizons, OBP Incentive & Sport Travel, Polka Travel, Power, Top Travel Incentives & Holidays, Travel Concierge, United Partners, Viventum, Weco Travel Services, Wysoko i Wyżej. 

Powrót