Aktualności

Kolejny apel sztabu kryzysowego TUgether

Sztab kryzysowy TUgether wystosował w dniu 2 kwietnia 2020 kolejny apel do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz i sekretarza stanu Andrzej Gut-Mostowego. Liczymy na lepszą, bardziej intensywną i owocną współpracę z rządem w trybie pilnym, której efektem będzie „Tarcza 2.0” – rzeczywiste i realne wsparcie dla MŚP, będących dźwignią polskiej gospodarki.

APEL BRANŻ

ORGANIZATORÓW TURYSTYKI / AGENTÓW TURYSTYCZNYCH / HOTELI / TARGÓW / MICE (eventy, konferencje, wyjazdy B2B) / ROZRYWKI (koncerty, festiwale, widowiska) / OBIEKTÓW WIELOFUNKCYJNYCH / PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH / PRZEWOZÓW AUTOKAROWYCH / TURYSTYKI SZKOLNEJ

DOT. KRYZYSU ZWIĄZANEGO Z WIRUSEM SARS – CoV – 2 I DZIAŁANIAMI PODEJMOWANYMI PRZEZ RZĄD W TYM ZAKRESIE (UCHWALENIE tzw. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ)

Szanowna Pani Minister,
Szanowny Panie Ministrze,

w związku z dramatycznie pogarszającą się sytuacją gospodarczą w naszych branżach, jak i też uchwaleniem w dniu 31 / 03 / 2020 specustawy dot. tzw. tarczy antykryzysowej, chcielibyśmy niniejszym, jako branżowy sztab kryzysowy:

  • po 1 poinformować o aktualnej sytuacji w naszych segmentach rynkowych
  • po 2 zaproponować kierunki kolejnych wspólnych działań dot. nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej (tzw. tarcza 2.0
  • po 3 poinformować o najbliższych planowanych działaniach naszego sztabu

Chcielibyśmy jeszcze raz zaznaczyć, że wszystkie branże, które reprezentujemy, jako pierwsze otrzymały cios gospodarczy (luty 2020r.) i ze względu na specyfikę naszych usług, będziemy niestety ostatnim sektorem, który będzie miał jakiekolwiek szanse na realne „podniesienie się”. Nie jesteśmy usługodawcą, który może sprawnie zamknąć i otworzyć swój biznes bez uszczerbku zarówno finansowego, jak i w zasobach ludzkich.

Co więcej, nasi klienci (zarówno indywidualni, jak i biznesowi) przełożyli i przekładają aktualnie ponad 90% swoich zleceń na okres jesienny, który jak wszyscy wiemy ze względu na epidemię może wręcz przeciągnąć się do roku 2021. Mamy też poważne obawy o decyzje zakupowe konsumentów w dobie kryzysu ekonomicznego.

W związku z powyższym, z nadzieją i optymizmem, przyjęliśmy rozpoczęcie prac nad tzw. tarczą antykryzysową. Dziękujemy w tym miejscu za zarówno osobiste zaangażowanie Pani Minister, jak i Pani zespołu. Widzieliśmy i wiemy ile wysiłku kosztowały Państwa te prace, bardzo to szanujemy.

Doceniamy również, że nasze propozycje zostały przez Państwa częściowo uwzględnione, m.in: zwrot / wymiana na voucher za rezygnację w udziale w wydarzeniu, usprawnienia w zwrocie VAT, czy modyfikacja split – payment.

Niemniej jednak, pozostałe rozwiązania jak m.in. abolicja ZUS tylko dla mikroprzedsiębiorstw, dopłata do wynagrodzeń w wysokości 40% średniego krajowego wynagrodzenie, czy też jednorazowe świadczenie w wysokości 2000 zł dla osób prowadzących jednoosobową działalności gospodarczą / pracujących na umowę zlecenie / dzieło, są daleko niewystarczające i przede wszystkim nieodpowiadające realnym potrzebom naszych przemysłów.

W rezultacie, niestety wiele naszych branżowych przedsiębiorstw nie miało innego wyboru jak tylko w ostatnich dniach marca zredukować liczebność swoich zespołów czasem nawet o 70% oraz obniżyć wynagrodzenie pozostałym pracownikom o nawet 50-60%.

Co ważne, w tym momencie, każdy z przedsiębiorców w naszych branżach korzysta już z tzw. “oparów” środków obrotowych.

Reasumując, bez większego niż do tej pory i sprawniejszego zaangażowania w tym zakresie ze strony instytucji państwa, nasze dalsze rynkowe istnienie po prostu nie będzie możliwe w perspektywie najbliższych kilku miesięcy (max 3-4).

Pamiętajmy również, że upadek polskich firm otwiera nasz rynek na zagraniczną penetrację, szczególnie pod kątem podmiotów, które otrzymują np.: w Niemczech wysokie dotacje państwowe w sytuacji kryzysu (np. TUI – 1,8 mld EUR) i mogą z łatwością przejąć polskie przedsiębiorstwa, bazujące tylko na swoich źródła finansowania.

W związku z powyższym, z góry dziękujemy za atencję Pani i Pani współpracowników, ponieważ wspólnie musimy działać w trybie pilnym.

W przypadku pytań, jak zawsze pozostajemy do dyspozycji, a szczegółowy opis naszej sytuacji przedstawiamy Państwu poniżej.

I.    AKTUALNA SYTUACJA W NASZYCH BRANŻACH (NA PODSTAWIE DANYCH NASZYCH ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ)

ORGANIZATORZY TURYSTYKI I AGENCI TURYSTYCZNI:
●    Spadek przychodów o 95-98%;
●    Dla przykładu duży touroperator sprzedawał dziennie ok. 4-5 tys. wycieczek, aktualnie jest to 4-5 szt.;
●    Spodziewany średni spadek zatrudnienia w agencji turystycznej z 2,6 etatu do poniżej 2 etatów do końca kwietnia;
●    Wypowiedzenia (stan na 31 / 03) w dużych, jak i małych biurach podróży w przedziale 10 – 40% stanu zespołów;
●    Całkowita terminacja umów zlecenia / o dzieło / kontraktów osób prowadzących JDG;
●    Problemy z przedłużeniem gwarancji ze strony ubezpieczycieli;

HOTELE / OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE / MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA i POLA KEMPINGOWE:
●    Sytuacja jest bliska agonalnej, szczególnie po decyzji o zamknięciu tego typu obiektów w dniu 31 / 03 / 2020 bez informacji dot. rekompensat z tego tytułu dla branży hotelarskiej;
●    Wypowiedzenia (stan na 31 / 03) w przedziale 30 – 40% stanu zespołów  (spodziewamy się pogłębienia do 50-70% do końca kwietnia lub więcej);
●    Całkowita terminacja umów zlecenia / o dzieło / kontraktów osób prowadzących JDG;
●    Bardzo wysokie ryzyko, że wiele obiektów nigdy więcej w ogóle się już nie otworzy;
●    Brak możliwości wstrzymania, rozłożenia na raty, odroczenia bez kar / odsetek opłat za media ze strony spółek skarbu państwa (głównie dot. prądu);
●    Ogromne problemy we współpracy z bankami – niemożność otrzymania kredytu np.: obrotowego, nawet pod zastaw obiektu;
●    Rozpoczęcie oddolnie przez nasz sztab akcji “Gmina przyjazna turystyce” tak, aby samorządy umarzały lub znacząco obniżały podatek od nieruchomości. Proponujemy także wprowadzenie akcji “Firma Przyjazna Turystyce”.

PRZEWOZY AUTOKAROWE:
●    Ten segment naszego przemysłu praktycznie przestał istnieć – do końca września nie posiada on W OGÓLE zleceń;
●    Wypowiedzenia (stan na 31 / 03) w przedziale 50-60% stanu zespołów (spodziewamy się pogłębienia do 80% do końca kwietnia) – tracimy, tym samym rzesze bardzo dobrze wyszkolonych kierowców;
●    Banki – całkowity brak możliwości otrzymania nowych kredytów obrotowych;
●    Środków własnych wystarczy maksymalnie na 1-2 miesiące funkcjonowania przy i tak obniżonych kosztach stałych (zwolnienia).

MICE (Meeting, Incentive, Conference, Event/Exibition, czyli eventy, konferencje, wyjazdy B2B):
●    Ten segment zatrzymał się z dnia na dzień całkowicie – do końca września nie posiada on W OGÓLE zleceń;
●    Korporacje, instytucja publiczne, czyli najważniejsi klienci, już informują o przełożeniu zleceń nie na jesień 2020r., tylko na rok 2021!!! Ta tendencja szczególnie narasta w ciągu ostatnich 10 dni; Nie są prowadzone nowe postępowania przetargowe.
●    Wypowiedzenia (stan na 31 / 03) w przedziale 40-60% stanu zespołów (spodziewamy się pogłębienia do 70-80% do końca kwietnia) – tracimy również wiele niezmiernie kompetentnych, szkolonych latami, pracowników;
●    Obniżanie wynagrodzeń dla pozostałych pracowników: średnio o 50-60%;
●    Środków własnych starczy maksymalnie średnio na 1-2 miesiące funkcjonowania przy i tak obniżonych kosztach stałych (zwolnienia);
●    Całkowita terminacja umów zlecenia / o dzieło / kontraktów osób prowadzących JDG;
●    Kompletne załamanie łańcuchu dostaw (firmy sceno-techniczne, scenograficzne, cateringowe, transportowe, obiekty etc.)

PILOCI / PRZEWODNICY:
●    Kilkanaście tysięcy osób pozostających aktualnie i przez najbliższe miesiące bez środków do życia;
●    Bardzo wysokie ryzyko zawieszenia przez nie działalności gospodarczej lub zgłoszenia się jako osoby bezrobotne;
●    Propozycja rządowa w tym zakresie przyjęta z ogromnymi negatywnymi emocjami (wiele osób nie spełnia kryteriów abolicji ZUS zapisanych w specustawie, ponieważ na okres zimowy zawiesza działalność i następnie rozpoczyna ją od “sezonu” tj. od kwietnia 2020r.);
●    Wysokie ryzyko braku chęci powrotu do pracy;
●    Należy podjąć działania wspierające lokalny rynek pracy przewodników miejskich, górskich i terenowych;

TARGI
●    Wszystkie targi do końca września zostały odwołane lub przełożone.
●    Od lutego branża straciła 100% przychodów.
●    W wielu przypadkach firmy mają ogromne koszty stałe: podatki od nieruchomości, czynsze, wynajmem, opłaty za media, utrzymanie techniczne, wynagrodzenia, kredyty, leasing na maszyny, auta, etc.);
●    Branża targowa (ponad 500 firm mikro, małych, średnich oraz dużych) ponosi od lutego 150 mln zł strat miesięcznie.
●    Wypowiedzenia (stan na 31/03) w przedziale 40-60% stanu załóg (spodziewamy się pogłębienia do 70-80% do końca kwietnia) – w branży zatrudnionych jest ok 20 000 osób – 80% to 16 000 osób, które zasilą rzesze bezrobotnych.
●    Załamanie łańcucha dostaw (np. firmy montażowe stoisk, logistyka, obsługa personalna itp.);
●    Całkowita terminacja umów zlecenia / o dzieło / kontraktów osób prowadzących JDG;
●    Targi odbywają się sezonowo:
○    luty-czerwiec – ten termin jest dla branży targowej stracony bezpowrotnie
○    wrzesień-grudzień – zakładamy, że większość z przełożonych targów nie odbędzie się z 2 powodów: 1) zarówno wystawcy, jak i zwiedzający nie będą zainteresowani wydawaniem pieniędzy na udział w targach, ponieważ sami będą wychodzić z zastojów i zadłużeń spowodowanych koronawirusem; 2) nie będzie rąk do pracy, ponieważ do tego czasu większość firm będzie zmuszona do zwolnienie 60% swoich pracowników, a część firm w ogóle przestanie istnieć.

W związku z powyższym istnieje realne i bardzo wysokie ryzyko, że:
●    zarówno organizatorzy, w tym najwięksi organizatorzy targów w Polsce, jak Międzynarodowe Targi Poznańskie, Targi Kielce, Targi Gdańsk, czy Targi w Krakowie, firmy projektujące i budujące stoiska targowe, firmy spedycji i transportu targowego oraz dostawcy wielu innych usług na rzecz targów do końca roku przestaną w ogóle istnieć!
●    imprezy targowe, w tym największe targi, które do tej pory były wizytówką Polski, jak: Budma, Targi Meble, ITM, Motor Show, Cavaliada organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, MSPO, ENEX, PLASTPOL w Kielcach, Targi Katowice, Targi Książki czy Krakdent w Krakowie, Boatshow w Łodzi, Energetab w Bielsku Białej przejdą do historii! A nie zapominajmy, że targi są dźwignią polskiego eksportu.
●    konkurencja zagraniczna – Niemcy, Francja, Włochy, a także Chiny, która otrzymała ogromne wsparcie od swoich rządów, przejmie nasze największe targi! Polska przestanie się liczyć na arenie międzynarodowej jako partner i jako eksporter.

OBIEKTY WIELOFUNKCYJNE (hale widowiskowe, koncertowe, obiekty konferencyjne)
●    Utrata 100% przychodów od połowy marca przy konieczności ponoszenia bardzo wysokich kosztów stałych (stałe opłaty za media, czynsze, utrzymanie techniczne, wynagrodzenia, podatki lokalne etc.);
●    80% wydarzeń muzycznych, sportowych, rodzinnych, biznesowych do końca września zostało odwołanych, a dla przypomnienia okres wiosenny to najważniejszy okres dla tego typu obiektów;
●    Wysokie ryzyko braku możliwości organizacji wydarzeń, również w II połowie roku;
●    Brak możliwości podobnie, jak w przypadku wszystkich innych segmentów, “nadrobienia” strat jesienią.

ROZRYWKA (koncerty, festiwale, widowiska)
●    Dramatyczny spadek sprzedaż biletów, również w przypadku imprez, które odbywają się za kilka miesięcy, a nawet w przyszłym roku (spadek rok do roku około 95%);
●    W przypadku wielu podmiotów (w tym miejsca odbywania się imprez) spadek przychodów do zera, przy bardzo wysokich kosztach stałych;
●    Bardzo wysokie ryzyko odwołania wszystkich wydarzeń przez władze publiczne, również w okresie letnim. Poza organizatorami pociąga to za sobą ogromne konsekwencje dla firm świadczących usługi: obsługa techniczna, ochrona, gastronomia, transport, hotele, media, marketing, eventy, itd.
●    W przypadku braku możliwości organizacji wydarzeń muzycznych i publicznych w okresie letnim szacujemy, że ok. 50% firm trudniących się tego typu usługami, zakończy swoją działalność najdalej do końca maja;
●    Wypowiedzenia (stan na 31 / 03) w przedziale 50% stanu zespołów (spodziewamy się pogłębienia do 70-80% do końca czerwca) – w przypadku niektórych największych światowych firm w segmencie rozrywka nastąpiły już zwolnienia na poziomie 95%;

TURYSTYKA SZKOLNA
●    Praktycznie nie istnieje na ten moment;
●    Wiosna, czyli najbardziej istotny czas w tym zakresie została całkowicie stracona;
●    Wypowiedzenia (stan na 31 / 03) w przedziale 50-70% stanu zespołów (spodziewamy się pogłębienia do 80% do końca maja, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie);
●    Budowa wspólnego z MEN ogólnokrajowego programu edukacji przez krajoznawstwo i turystykę, wspierającego branżę turystyczną.

TURYSTYKA PRZYJAZDOWA / LOCAL TOURS
●    Anulacja zleceń do końca czerwca w wysokości 100%, początek anulacji sezonu jesiennego;
●    Duża niechęć kontrahentów zagranicznych do przekładania terminów realizacji imprez na okres późniejszy;
●    Duże roszczenia kontrahentów w zakresie zwrotów zaliczek/wpłat dla polskich biur (żądania 100%);
●    Wypowiedzenia (na dzień 31/03) na poziomie 20 – 40 % zatrudnionych z tyt. umowy o pracę i lawinowe zwolnienia osób świadczących usługi z tyt. umowy zlecenie / o dzieło, spodziewana kolejna fala redukcji na koniec kwietnia, w przypadku braku większego wsparcia MŚP;
●    Początek likwidacji przedsiębiorstw branży ‘local tours’ w Krakowie.

BRANŻA UPOMINKÓW REKLAMOWYCH
●    Zamówienia na upominki reklamowe zostały wstrzymane, działy marketingów przestały realizować kampanie promocyjne. Wiele płatności za zrealizowane już zamówienia zostało wstrzymanych, co powoduje brak płynności i niewypłacalność.
●    Sektor targowy, konferencyjny i szkoleniowy, branża upominków reklamowych stanowi system naczyń połączonych, co jednocześnie przyczyniło się do braku zleceń u przedsiębiorców z branży upominków reklamowych (najmocniej ucierpiały firmy produkujące: medale, statuetki, materiały biurowe, torby i opakowania, importerzy upominków reklamowych i agencje reklamowe).
●    Ponad 70% przedsiębiorstw z branży odnotowało spadki w obrotach w marcu 2020r. w porównaniu z marcem 2019, z czego blisko 40% przedsiębiorstw w przedziale 50-100%.
●    Ponad 60% przedsiębiorców z branży zredukuje etaty, tylko po tak słabym marcu będzie to nie mniej niż 30%, biorąc pod uwagę, iż firmy te są z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, co 3 osoba będzie zwolniona.
●    Udział w branży upominków reklamowych mają zdecydowanie małe i średnie przedsiębiorstwa, blisko 60% z nich generuje obroty na poziomie 5 mln i więcej rocznie.

II.    DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE TARCZĘ

W zakresie tzw. “tarczy antykryzysowej” popieramy w pełni apel reaktywowanej Rady Przedsiębiorczości (m.in. Lewiatan, Pracodawcy RP), która zwróciła się do wszystkich stron politycznych o jak najszybsze uchwalenie ustawy (co już się wydarzyło) oraz rozpoczęcie prac nad jej nowelizacją.

Tak, jak zaznaczyliśmy na wstępie, bez natychmiastowego wdrożenia różnych form wsparcia (oraz ich proceduralnego odbiurokratyzowania) nasze przetrwanie oraz ochrona miejsc pracy po prostu nie będzie możliwa.

Dodatkowo w związku ze specyfiką i sezonowość naszych przemysłów, konieczne są dedykowane rozwiązania tylko i wyłącznie dot. naszych branż.

Powinniśmy wspólnie stworzyć tzw. “pakiet turystyczno-eventowy”, który obejmowałby m.in. rekompensaty dla hoteli oraz obiektów targowych w związku z ich zamknięciem, czy narzędzia płynnościowe i inne obniżające koszty stałe ww. branżach.

Widzimy, że udało przygotować się np.: dedykowane branży transportowej rozwiązania (o wartości 1,5 mld PLN w formie przejęcia leasingów) wierzymy zatem, że uda się to i w naszym przypadku.

Zwracamy się z pilnym apelem o spotkanie robocze i omówienie szczegółów naszych propozycji, z których priorytetami są:
1.    NARZĘDZIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ (m.in. pilne uruchomienie nowych linii kredytowych);
2.    ULGI VAT / ZUS / PIT / CIT / PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI / OPŁATY Z TYTUŁU  WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU (m.in. abolicja ZUS dot. wszystkich przedsiębiorstw z naszej branży dotkniętych spadkiem obrotów);
3.    DOPŁATY DO WYNAGRODZEŃ / JDG / UMÓW ZLECENIA / UMÓW O DZIEŁO (wyższy i dłuższy wymiar świadczeń);
4.    INNE (zniesienie podatku drogowego od autokarów, odrodzenia płatności bez kosztów dot. mediów ze strony spółek skarbu państwa)

III.    PLAN DZIAŁAŃ SZTABU KRYZYSOWEGO

W związku z dynamicznie i niestety tragicznie rozwijającą się sytuacją, nasz sztab proponuje następujące pilne działania:

●    pilne wspólne spotkanie robocze (sztab & Ministerstwo Rozwoju) w formie video – konferencji dot. możliwości pilnego uzupełnienia tarczy antykryzysowej o narzędzia proponowane powyżej;
●    pilne rozpoczęcie prac nad nowelizacją ustawy lub innymi rozwiązaniami wychodzącymi naprzeciw punktom poruszonych powyżej;
●    kontynuacja i rozwój projektu “Gmina Przyjazna Turystyce” zainicjowanej przez nasz sztab dot. zwolnień obiektów (szczególnie dot. hoteli) od podatków lokalnych;
●    komunikacja do naszych branż dot. praktycznego stosowania rozwiązań zawartych w ustawie (szczególnie w zakresie abolicji ZUS i dopłat do wynagrodzeń);
●    wspólne działania z Ministerstwem Rozwoju dot.
○    Związku Banków Polskich – mamy ogromne problemy z uzyskaniem nowych kredytów obrotowych;
○    Spółek Skarbu Państwa – cały czas mamy bardzo duże problemy z rozłożeniem w czasie, bez dodatkowych kosztów, opłat za media dot. obiektów (szczególnie dot. to hoteli / obiektów wielofunkcyjnych)

Z góry bardzo dziękujemy za informację jak wspólnie możemy współpracować w trybie pilnym przy powyższych elementach. Jednocześnie proponujemy, w tym zakresie kilkugodzinne warsztatowe spotkanie / video konferencję.

Branżowy Sztab Kryzysowy

1.    Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR – Paweł Tyszkiewicz
2.    Klub Agencji Eventowych SAR – Mariusz Nowak
3.    IAA Polska – Jerzy Minorczyk
4.    Stowarzyszenie Branży Eventowej – Marta Chmielewska
5.    Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – Olga Krzemińska – Zasadzka, Łukasz Adamowicz
6.    Meeting Professionals International Poland Chapter – Monika Dymacz Kaczmarczyk
7.    SITE Polska – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland – Grażyna Grot – Duziak
8.    Polska Izba Przemysłu Targowego – Przemysław Trawa/ Beata Kozyra
9.    Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – Katarzyna Cioch
10.    Zrzeszenie Agentów IATA w  Polsce – JJ Singh
11.    Polska Izba Turystyki – Paweł Niewiadomski
12.    Polski Związek Organizatorów Turystyki – Sławomir Szulc
13.    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych – Marcin Wujec
14.    Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego  – Ireneusz Węgłowski
15.    Warszawska Organizacja Turystyczna – Barbara Tutak, Mateusz Czerwiński
16.    Łódzka Organizacja Turystyczna – Tomasz Koralewski
17.    Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych – Rafał Jańczuk
18.    Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – Mikołaj Ziółkowski
19.    Polska Izba Turystyki Młodzieżowej – Krzysztof Męziński
20.    Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Jerzy Kapłon
21.    Izba Turystyki RP – Marek Ciechanowski
22.    Polska Izba Hotelarstwa – Marek Łuczyński
23.    Krakowska Izba Turystyki – Piotr Laskowski
24.    Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Artur Matiaszczyk
25.    Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych- Piotr Zubrzycki
26.    Turystyka incoming – Andrzej Hulewicz
27.    Harmony Polish Hotels – Elżbieta Lando
28.    Polska Izba Techniki Estradowej –  Grzegorz Łapczyński
29.    Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – Marcin Herra
30.    Polska Izba Artykułów Promocyjnych – Edyta Lisowska
31.    Inicjatywa #TUgether

Powrót