Aktualności

Kontakt – informacje

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel zostało wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000339215 w dniu 13 października 2009.

Powrót