Aktualności

Premiera pierwszego badania polskiego rynku incentive travel – Barometr SOIT

Barometr SOIT to pierwsza i jedyna w Polsce inicjatywa podejmująca wyzwanie zmierzenia polskiego rynku podróży motywacyjnych. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel od 2014 roku systematycznie przeprowadza badanie Barometru wśród swoich członków. Pomiary za lata 2017-2019 przeprowadziła certyfikowana agencja ABR SESTA, która również opracowała kompleksowy raport obejmujący badania
z poprzednich lat. Premiera Barometru SOIT odbyła się 28 maja w Warszawie.

Po raz pierwszy badanie przeprowadzone zostało w grudniu 2014 roku. Prezentowany podczas konferencji prasowej raport obejmuje pomiary za lata 2015-2018 oraz prognozę na 2019 rok.

Badanie wykazało, że członkowie SOIT w 2018 roku zorganizowali 646 wyjazdów, a wg prognozy liczba ta w 2019 roku wzrośnie do 695, czyli ponad 30 wyjazdów rocznie na agencję. Największą popularnością wciąż cieszą się wyjazdy do krajów europejskich, choć z roku na rok ich udział maleje na rzecz wyjazdów na inne kontynenty. Szacuje się, że w 2019 roku aż 13 podróży odbędzie się poza Europę – te zaś w 95% posiadają budżet powyżej 8000 zł na osobę.

Prognozowany jest również wzrost średniej liczebności grupy do 43 osób w 2019 roku, co oznacza, że firmy zrzeszone w SOIT obsłużą łącznie 37 423 klientów. Wiąże się to oczywiście ze wzrostem obrotów do poziomu 224 milionów złotych.

 

WYNIKI BADANIA:

BAROMETR SOIT 2014 – 2018

 • Badanie wykonywane było przez 5 lat z rzędu wśród członków SOIT
 • Prezentujemy część badania jaką SOIT zdecydował się udostępniać prasie i wybranym agencjom
 • Dane pochodzą z ponad 91% zrzeszonych agencji SOIT
 • Dane za 2017 i 2018 rok oraz prognoza na 2019 rok zostały przeprowadzone przez certyfikowaną Agencję ABR SESTA

Liczba wyjazdów:

 • Członkowie SOIT w 2018 r zorganizowali 646 wyjazdów. W prognozie deklarują realizację 695 wyjazdów w 2019 r.
 • Blisko 70% członków SOIT deklaruje realizacje ponad 30 wyjazdów średniorocznie w 2019 r
 • Średnia liczba zrealizowanych wyjazdów w 2018 r dla Agencji SOIT wyniosła 29.
 • Średnia liczba prognozowanych na 2019 rok wyjazdów dla Agencji SOIT wynosi 31.

Średnie budżety wyjazdów:

 • 65% wyjazdów europejskich w 2017 roku miało budżet powyżej 5000 PLN
 • 70% wyjazdów europejskich w 2018 roku miało budżet powyżej 5000 PLN
 • 95 % wyjazdów pozaeuropejskich w 2018 r posiadało budżet powyżej 8000 PLN
 • 45 % wyjazdów pozaeuropejskich w 2018 r posiadało budżet powyżej 10000 PLN

Długość wyjazdów:

 • Średni czas trwania wyjazdów w Europie od 2017 r wzrósł z 3 do 4 dni
 • Średni czas trwania wyjazdów pozaeuropejskich od 2017 r zmalał z 8 do 7 dni i ta tendencja będzie utrzymywać się w 2019 roku.
 • 65% firm wskazuje średni czas trwania procesu przetargowego na powyżej 4 tygodnie

Liczba uczestników:

 • Średnia liczebność grupy realizowana przez firmy zrzeszone w SOIT wyniosła w 2018 roku 42 osoby. Prognozowany jest wzrost do 43 osób w 2019 roku.
 • W 2017 r firmy SOIT obsłużyły – 39.414 osób
 • W 2018 r firmy SOIT obsłużyły – 362 osób
 • Prognoza 2019 rok – 37.423 osób

Obroty:

 • Obroty firm SOIT z wyjazdów incentive wyniosły w 2018 r 213.400.000 zł. W 2019 r. szacujemy wzrost tego obrotu do 224.400.000 zł
 • Szacowana wielkość rynku wyjazdów incentive w 2018r. to 652.914.652 zł wobec 695.721.393 zł w 2017r.

Nastroje:

 • Nastroje właścicieli i kadry zarządzającej w 2018r. wyniosły w skali 0-10 wynosił 6,7
 • 50% firm SOIT prognozuje wzrost liczby zapytań, jednocześnie jedynie 10 % firm prognozuje spadek tej liczby w 2019 r.
Powrót