Kto może zostać członkiem zwyczajnym?

Członkowie SOIT

Kto może zostać członkiem zwyczajnym?

1) osoba fizyczna, która jest uprawniona do reprezentacji przedsiębiorcy,
lub wchodzi w skład organu uprawnionego do reprezentacji
przedsiębiorcy, będącego członkiem wspierającym

2) jednego członka wspierającego mogą reprezentować
w Stowarzyszeniu nie więcej niż dwie osoby fizyczne
będące członkami zwyczajnymi.