Aktualności

Członkowie SOIT przyjęli „Kodeks dobrych praktyk SOIT”

Członkowie Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel (SOIT) spotkali się 1 września br. w hotelu Mościcki Resort & Conference w Spale. Celem zjazdu było podsumowanie tegorocznych aktywności, uchwalenie Kodeksu dobrych praktyk SOIT oraz zaplanowanie działań na najbliższe miesiące. Nie zabrakło również czasu na branżową integrację.

Członkowie SOIT od lutego br. pracowali nad stworzeniem Kodeksu Dobrych Praktyk SOIT. Opiekę merytoryczną nad projektem kodeksu objęła kancelaria Kotarba i Wspólnicy. Celem kodeksu jest wyznaczenie zasad uczciwej konkurencji oraz wysokich standardów etycznych dotyczących prowadzenia biznesu oraz relacji miedzy pracownikami, pracodawcami oraz klientami na rynku incentive travel. Podczas zjazdu w Spale Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę o przyjęciu treści Kodeksu Dobrych Praktyk SOIT. Kodeks obowiązuje wszystkich członków SOIT – zrzeszone agencje oraz ich pracowników i współpracowników.

„Kodeks Dobrych Praktyk SOIT ma za zadanie uregulować istotne obszary pracy i współpracy w branży incentive travel.  Wiedza jaką mamy na podstawie wieloletnich doświadczeń naszych członków oraz dzięki sprawom jakimi zajmowała się Komisja Etyki SOIT wskazuje, że spory między uczestnikami rynku, wynikają często z braku poszanowania elementarnych zasad etyki w biznesie. – tłumaczy Łukasz Adamowicz – Wiceprezes SOIT i Wiceprezes Grupy BFC. Pragniemy, aby takie zasady jak uczciwość i rzetelność, zapobieganie konfliktom interesów, uczciwa konkurencja i rzetelna reklama zostały wdrożone w życie. Ochrona własności intelektualnej, ochrona posiadanych danych, zapewnienie działań szkoleniowo-rozwojowych pracowników powinny stać się standardem na rynku. Członkowie SOIT wzięli sami na siebie zobowiązanie aby przestrzegać tych zasad i wdrożyć je w swoich firmach. Postawiliśmy także na edukację naszych klientów i pracowników. Liczę, że zasady kodeksu zostaną wprowadzone w życie przez podmioty działające na rynku incentive także spoza SOIT. Wierzę, że stosowanie się do zasad kodeksu będzie z pożytkiem dla każdego z uczestników rynku. – dodaje Łukasz Adamowicz

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków dyskutowano także na tematy dotyczące aktualnej sytuacji na rynku incentive travel w Polsce oraz o przyszłości branży w kontekście nadchodzących zmian i nowej ustawy o imprezach turystycznych. Członkowie mieli także okazję ugruntować wiedzę na temat gwarancji ubezpieczeniowych dla organizatorów turystyki oraz innych obowiązków organizatorów w świetle planowanych zmian w przepisach prawnych.

Agenda wyjazdu oprócz części merytorycznej, obejmowała także program integracyjny. Zorganizowano zwiedzanie lokalnej atrakcji turystycznej – bunkrów w Konewce. Doskonałą okazją do integracji było również wspólne kibicowanie polskiej reprezentacji w piłce nożnej.

„W zeszłym roku w Spale Walne Zgromadzenie Członków SOIT uchwaliło regulamin Komisji Etyki SOIT. Rok później spotkaliśmy się w tym samym miejscu i przyjęliśmy Kodeks – kolejny dokument ważny dla naszego Stowarzyszenia, ale także dla całego rynku. Nasze spotkania i wspólna praca na rzecz standaryzacji branży incentive są dowodem na to, że mimo, iż na co dzień ze sobą konkurujemy, to wyznajemy te same wartości i zależy nam na rozwoju branży i prowadzeniu biznesu w etycznym otoczeniu rynkowym.” – podsumowuje zjazd Sebastian Słoniewski Prezes SOIT oraz Prezes OBP Group.

Powrót