Aktualności

Certyfikat Dobrych Praktyk POT także dla sektora MICE

Prowadzony przez Polską Organizację Turystyczną projekt Certyfikat Dobrych Praktyk POT, umożliwia przyznanie certyfikatów dla podmiotów turystycznych, które prowadzą działalność związaną z organizacją targów, wystaw
i kongresów, a także działalność kulturalną i rekreacyjną, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (obiekty noclegowe, organizatorzy turystyki, obiekty kulturowe, obiekty targowo-kongresowe)
i zapewniają bezpieczeństwo podczas konferencji, eventów i spotkań biznesowych.

Co to jest Certyfikat Dobrych Praktyk POT

Realizowany od 2022 roku projekt Certyfikat Dobrych Praktyk POT (CDP) jest kontynuacją pierwszej edycji Certyfikacji Podmiotów Turystycznych (CPT), do którego włączone zostały programy Obiekt Bezpieczny Higienicznie oraz Bezpieczny Obiekt MICE. Jego celem jest wsparcie przedsiębiorców w ich dążeniu do tworzenia bezpiecznej i zrównoważonej turystyki, rozwoju i promowania naturalnego i kulturowego dziedzictwa,
a także inwestycji turystycznych z sektora turystyki zdrowotnej, turystyki bez barier oraz turystyki biznesowej. Program umożliwia uzyskanie certyfikatu podmiotom, które prowadzą działalność na terenie Polski i spełniają założenia jednej z kategorii. Poszerzenie kategorii certyfikacji jest odpowiedzią na potrzebę elastycznego reagowania na bieżące problemy i wyzwania branży, tak aby każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność turystyczną mógł wziąć udział w programie. Pełne informacje o projekcie, dostępne kategorie certyfikacji oraz mapa wyróżnionych dotychczas obiektów, dostępne są na stronie certyfikat.pot.gov.pl.

Dlaczego warto

Od branży MICE klienci oczekują obecnie gwarancji perfekcyjnie zrealizowanego wydarzenia i najwyższej jakości obsługi. Jednocześnie uważnie przyglądają się swoim wydatkom, a ich zaufanie zdobywają ci przedsiębiorcy, którzy mogą wykazać się certyfikatami dającymi pewność co do poziomu doświadczenia i wiedzy, za którą płacą. Certyfikacja Polskiej Organizacji Turystycznej pozwala na podnoszenie konkurencyjności biznesowej, jest skutecznym elementem marketingu i narzędziem wspierającym przedsiębiorców, którzy zmagają się z trudnościami
z powodu pandemii, wzrostu kosztów prowadzenia działalności czy skutkami konfliktu w Ukrainie.

Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki podkreśla, że klienci zdecydowanie bardziej ufają markom
i produktom ze znakami certyfikacji, które akredytują profesjonalizm organizatorów imprez. – Udział w projekcie Certyfikacji Podmiotów Turystycznych POT to dla przedsiębiorców szansa na zdobycie zaufania i zwiększenie rozpoznawalności wśród grup docelowych, zarówno poprzez obecność na interaktywnej mapie wyróżnionych obiektów, jak i promocję realizowaną przez Polską Organizację Turystyczną oraz współpracujące organizacje Turystyczne i jednostki samorządowe – mówi Gut-Mostowy.

Głównym działaniem w projekcie jest autocertyfikacja. Podmioty turystyczne, które chcą wziąć w niej udział muszą zarejestrować się do projektu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie certyfikat.pot.gov.pl, wybierając kategorie certyfikacji, w których potwierdzają stosowanie dobrych praktyk w swoich obiektach. Dotychczas w projekcie certyfikatem wyróżnionych zostało blisko 3300 podmiotów turystycznych w całej Polsce.

Wyróżnione Certyfikatem Dobrych Praktyk Polskiej Organizacji Turystycznej podmioty mogą posługiwać się samym certyfikatem i logo projektu w komunikacji ze swoimi klientami, ale otrzymują także wsparcie POT m.in. w postaci obecności na mapie Podmiotów z Certyfikatem Dobrych Praktyk POT z bezpośrednim przekierowaniem na swoje indywidualne strony, promocji w mediach społecznościowych i kampaniach promocyjnych realizowanych przez POT, dostęp do materiałów szkoleniowych i konkursów dla przedsiębiorców, a także możliwość udziału w wydarzeniach branżowych organizowanych przez POT lub pod jej patronatem.

Powrót