Aktualności

Biała Księga branży komunikacji marketingowej

24 listopada w Studio Bank w Warszawie, w obecności wszystkich ekspertów reprezentujących zakupy, marketing i agencje, została podpisana Biała Księga Komunikacji Marketingowej. Podpisy złożyły wszystkie organizacje biorące udział w trwającym od dwóch lat Dialogu Branżowym, jako wyraz akceptacji zawartych w niej rekomendacji i promocji opracowanych standardów: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR i Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML – organizatorzy Dialogu, a także IAB Polska – Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, ZFPR – Związek Firm Public Relations, IAA Polska – Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, KAE Klub Agencji Eventowych SAR, SOIT – Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel oraz SBE Stowarzyszenie Branży Eventowej.

Celem Dialogu Branżowego było stworzenie platformy wymiany wiedzy oraz ustalenie najlepszych standardów współpracy i narzędzi przetargowych w 8 kategoriach marketingowych (full service, digital, eventy, PR, produkcja filmów reklamowych, incentive travel, branding, media,), mając na uwadze równość i partnerstwo biznesowe stron oraz najwyższą możliwą efektywność w zakupach marketingowych.

W 2016 r. rozpisano co najmniej 655 przetargów, co oznacza, że tylko na ich przygotowanie agencje wydały ponad 130 milionów złotych. Ponadto 20% tych przetargów w ogóle nie zostało rozstrzygniętych. Koszty przygotowania przetargów obciążają wszystkich uczestników rynku reklamowego, ten ciężar osłabia agencje i tak, jak każdy koszt musi być uwzględniony w ostatecznym bilansie firmy, co w konsekwencji również przekłada się na ceny usług dla klientów. Wierzymy, że proces, który jest opisany bardzo szczegółowo w Białej Księdze, nie tylko pozwoli ograniczyć te koszty poprzez lepsze przygotowanie przetargów ale również pomoże wybierać lepszych partnerów, co wpłynie na efektywniejsze budowanie marek – powiedział podczas spotkania Szymon Gutkowski, Prezes Stowarzyszenia SAR.

Biała Księga to pierwszy z dziewięciu rozdziałów w postaci uogólnionych wytycznych i rekomendacji na bazie pracy 8 grup. Zawiera zbiór dobrych praktyk i standardów efektywnej współpracy Reklamodawcy z Agencją. Organizacje reprezentujące rynek komunikacji marketingowej w Polsce podpisały deklarację przyjęcia Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej jako rekomendacji nowych standardów i dobrych praktyk oraz zobowiązały się do ich promocji w środowisku i wśród swoich członków.
Manual przetargowy buduje efektywność procesów, przez co prowadzi do obniżenia kosztów. Równie ważne jest jednak budowanie mechanizmów zaufania między reklamodawcą a agencją, które umożliwia ścisłą współpracę między tymi podmiotami. Z badań wynika, (McKinsey’ 2012), że ścisła, partnerska współpraca to o 50% lepsze wyniki w porównaniu ze spółkami, które tego nie robią. Manual Przetargowy to nie tylko bottom line ale również top line – powiedział podczas spotkania Mariusz Gerałtowski, Prezes PSML.
Każdy kolejny rozdział dotyczący przetargu na jedną z ośmiu kategorii (full service, digital, eventy, PR, produkcja filmów reklamowych, incentive travel, branding, media,) będzie odnosił się do pierwszego rozdziału wytycznych, a w razie odstępstw od głównych rekomendacji zachowa własne zapisy i specyficzne narzędzia przetargowe (zgodnie z ustaleniami 8 grup ekspertów). Każdy z publikowanych rozdziałów zawierać będzie: wytyczne w formie opisowej oraz narzędzia przetargowe (wzory dokumentów).

Pierwszym dużym sukcesem projektu już dziś jest to, że tak wiele kompetentnych i zajętych osób z branży , zarówno ze strony agencji jak i reklamodawców znalazło czas, aby usiąść przy jednym stole i stworzyć Białą Księgę, która ma służyć interesom obydwu stron – przyznał dziękując wszystkim uczestnikom projektu Szymon Gutkowski, Prezes Stowarzyszenia SAR.

W dyskusji nad projektem wzięło udział 41 ekspertów ze strony agencji oraz 41ekspertów ze strony reklamodawców reprezentujących firmy w najbardziej reklamujących się branżach: FMCG, farmaceutyki, bankowość, ubezpieczenia, media i rozrywka, telekomunikacja, transport. W spotkaniach otwartych wzięło udział 220 uczestników.
Rezultaty dyskusji i ustaleń praktyków biznesu znajdą się w publikowanych rozdziałach na wspólnej platformie:

Kolejne rozdziały Białej Księgi zostaną opublikowane jeszcze w grudniu 2017 r. oraz styczniu i marcu 2018 r.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów

Partnerzy:
Związek Firm Public Relations
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy
Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT
Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE
Konfederacja Lewiatan

Partnerzy medialni:
Media&Marketing Polska
MeetingPlanner

Powrót