Aktualności

Barometr SOIT 2019/2020 – Co mówi prognoza 2020?

Barometr SOIT to pierwsza i jedyna w Polsce inicjatywa podejmująca wyzwanie zmierzenia polskiego rynku podróży motywacyjnych. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel od 2014 roku systematycznie przeprowadza badanie Barometru wśród swoich członków. Pomiary za lata 2017-2020 przeprowadziła certyfikowana agencja ABR SESTA, która również opracowała kompleksowy raport obejmujący badania z poprzednich lat.

Po raz pierwszy badanie przeprowadzone zostało w grudniu 2014 roku. Prezentowana część raportu obejmuje pomiary (weryfikacje) za lata 2015-2019 oraz prognozę na rok 2020.

Partnerem badania Barometr SOIT 2019/2020 jest AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 

Najważniejsze wnioski z badania:

BAROMETR SOIT 2014 – 2019

 • Badanie wykonywane było przez 6 lat z rzędu wśród członków SOIT.
 • Prezentujemy część badania jaką SOIT zdecydował się udostępniać mediom i wybranym agencjom.
 • Dane za 2019 rok pochodzą ze 100% zrzeszonych agencji SOIT i 7 agencji niezrzeszonych, łącznie 30 firm.
 • Badania za 2017- 2019 rok oraz prognoza na 2020 rok zostały przeprowadzone przez certyfikowaną Agencję ABR SESTA.

Liczba wyjazdów:

 • Badane firmy w 2019 roku zorganizowały 942 wyjazdy. W prognozie deklarują realizację 260 wyjazdów w 2020 roku, spadek o 73%.
 • Blisko 63% wynosi odsetek badanych firm deklarujących realizację nie więcej niż 4 wyjazdów pozaeuropejskich w 2020 roku.
 • Średnia liczba zrealizowanych wyjazdów w 2019 roku dla badanych agencji wyniosła 31, o 2 więcej niż w 2018.
 • Średnia liczba prognozowanych na 2020 rok wyjazdów do krajów europejskich wynosi 5, spadek o 75%.

Średnie budżety wyjazdów:

 • z 15% w 2018 roku do 23% w 2019 roku wzrósł odsetek wyjazdów europejskich z budżetem powyżej 6000 PLN
 • z 25% w 2018 roku do 50% w 2019 roku wzrósł odsetek wyjazdów pozaeuropejskich z budżetem do 9000 PLN,
 • w 2019 roku podwojeniu uległa liczba wyjazdów pozaeuropejskich z budżetami powyżej 14000 PLN

Długość wyjazdów:

 • Średni czas trwania wyjazdów w Europie w 2019 roku utrzymał się na poziomie 4 dni.
 • W 2019 roku badane agencje najczęściej realizowały wyjazdy 6 i 9 dniowe do krajów pozaeuropejskich.

Liczba uczestników:

 • Średnia liczebność grupy realizowana przez badane firmy wyniosła w 2019 roku 52 osoby. Jest to o 9 osób więcej niż prognozowano.
 • W 2019 roku firmy biorące udział w badaniu obsłużyły – 740 osób
 • Prognoza na 2020 rok wskazuje na spadek do 15.000 osób. To spadek o 70 %.

 Obroty:

 • Obroty firm biorących udział w badaniu z wyjazdów incentive wyniosły w 2019 roku 260.000.000 zł.
 • W 2020 roku szacujemy spadek obrotów do poziomu 114.000.000 zł, czyli o 57%.
 • Szacowana wielkość rynku wyjazdów incentive w Polsce 2019 roku to 766.666.000 zł wobec 646.666.000 zł w 2018 roku. Wzrost o 18,5%.
 • W 2020 roku szacujemy spadek wielkości rynku incentive w Polsce do poziomu poniżej 250.000.000 zł, czyli o ok. 68 %.

Przetargi:

 • 50% firm wskazuje średni czas trwania procesu przetargowego na powyżej 4 tygodnie.
 • 63% firm wskazuje średni czas na przygotowanie oferty na nie dłuższy niż 8 dni.
 • 96% firm wskazuje na spadek liczby zapytań ze strony Klientów.

Nastroje:

 • Nastrój właścicieli i kadry zarządzającej w firmach poddanych badaniu w 2019 roku (w skali 0-10) wynosił 7,5.
 • Nastrój właścicieli i kadry zarządzającej na 2020 rok …. Nie zmieścił się w skali.
Powrót