Aktualności

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel członkiem Pracodawców RP.

Prezydium Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej przyjęło SOIT w poczet członków. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce – działają od 1989 roku, reprezentują 19 000 firm, zatrudniających przeszło 5 mln osób. Ponadto w ramach Pracodawców RP działają stowarzyszenia i związki branżowe, których wspólnym celem jest tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom i budowanie harmonii na linii pracodawca – pracownik. Gospodarka musi bowiem rozwijać się w sposób zrównoważony, a względy ekonomiczne nigdy nie mogą znacznie dominować nad społecznymi.

Siłą Pracodawców RP są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność członków: związków, federacji i firm. Pracodawcy RP aktywnie biorą także udział w pracach Rady Dialogu Społecznego, są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla biznesu i pracodawców: podczas obrad sejmowych i senackich komisji, przy pracach decyzyjnych i doradczych gremiów różnych szczebli administracji państwowej oraz komitetów sterujących wykorzystywaniem funduszy Unii Europejskiej.

„Cieszymy, że SOIT został członkiem Pracodawców RP jako przedstawiciel branży incentive i organizatorów turystyki. Chcemy, aby nasza wiedza i doświadczenie zebrane przez ponad 10 lat działania SOIT, a także wypracowane przez nas standardy i dobre praktyki, dotarły do jeszcze szerszego grona odbiorców. Dzięki aktywności w ramach inicjatyw Pracodawców RP, pragniemy być jeszcze bardziej widzialni i słyszalni jako branża. Co więcej, liczymy na bardzo owocną wymianę doświadczeń między różnymi branżami skupionymi w organizacji.– tłumaczy Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT.

„Koronakryzys z jakim obecnie się mierzymy jasno pokazał ze branża spotkań/turystyka nie jest odpowiednio rozpoznawalna zarówno w sferach decyzyjnych jak i w społeczeństwie. Mamy do czynienia z „przemysłem ciężkim” generującym kilkanaście procent PKB i ponad 1 milion miejsc pracy. To przemysł mocno powiązany ze sobą i ze społecznościami lokalnymi. Potrzebne są fora reprezentujące turystykę i przemysł spotkań całościowo wraz z rozbudowanym łańcuchem dostawców i odbiorców. Nasza współpraca z Pracodawcami RP może zaowocować lepszym reprezentowaniem tego sektora na zewnątrz, a także wśród członków Pracodawców RP. SOIT zrzesza organizatorów turystyki, firmy zajmujące się podróżami służbowymi oraz organizatorów wydarzeń. Patrzymy na turystykę całościowo z perspektywy potrzeb klientów biznesowych, ich pracowników i klientów.  Nie można wyobrazić sobie pokonania skutków obecnego kryzysu bez powrotu turystyki. Liczymy, że razem wesprzemy ten proces.” podsumowuje Łukasz Adamowicz, Wiceprezes Zarządu SOIT.

Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawcy RP wita nowego członka: „Branża turystyczna odczuwa boleśnie skutki kryzysu wywołanego przez pandemię. Będziemy – jako Pracodawcy RP – pomagali  Stowarzyszeniu Organizatorów Incentive Travel wrócić do normalnej działalności. Problemów jest mnóstwo: od podatkowych po możliwość organizowania imprez w warunkach po epidemii. Bądźmy optymistami.”

Powrót