Polityka prywatności i obowiązek informacyjny

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel informuje, że dane osobowe oraz dane teleadresowe podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w tym serwisie internetowym są używane jedynie do:

· nawiązania kontaktu z użytkownikiem związanego z zapytaniem, na które Użytkownik oczekuje odpowiedzi,

· przesyłaniem wiadomości e-mail / newslatterów zamówionych przez Użytkownika.

Wszelkie dane Użytkownika otrzymane przy użyciu niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym podmiotom.

Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Obowiązek informacyjny
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel (dalej: „SOIT”), ul. Puławska 457, 02-884 Warszawa, NIP: 5252470481
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody lub w prawnie usprawiedliwionym interesie SOIT, w celu przesyłania informacji o wydarzeniach organizowanych przez SOIT i innej działalności statutowej Stowarzyszenia.
3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji usług.
4. Administrator dokłada wszelkich niezbędnych starań w celu zabezpieczenia i ochrony danych osobowych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie są profilowane.
5. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. Dane osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w konkretnych celach, np. wskazanych działań marketingowych, są przechowywane do momentu wycofania zgody.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia sprzeciwu pod adresem mailowym newsletter@soit.net.pl oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Dane osobowe przechowywane są do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji od SOIT.
8. Pliki typu Cookie są wykorzystywane w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik serwisu, korzysta ze stron internetowych serwisu.
9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
10. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych, prosimy zgłaszać na adres newsletter@soit.net.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 601 882 898