Aktualności

SOIT patronem merytorycznym Focus Event w Krakowie

Wydarzenie Event Focus odbyło się 12 kwietnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i zgromadziło rzeszę studentów zaintersowanych branżą MICE. Spotkanie obejmowało część wykładową podczas której wystąpili przedstawiciele organizacji branżowych oraz część warsztatową.

Tomasz Dutkiewicz – wiceprezes SOIT, przygotował dla studentów niezwykle ciekawy wykład – „Opowieść o mostach czyli geopolityczne uwarunkowania Incentive Travel”. Prezentacja dotyczyła obecnej sytuacji na szeroko rozumianym rynku podróży zagranicznych – turystycznych i biznesowych oraz skomplikowanej sytuacji geopolitycznej na świecie i związanych z tym zagrożeniach oraz czynnikach kształtujących procesy decyzyjne. Wykładowca mówił o Incentive Travel rozumianym metaforycznie w charakterze mostów i pomostów w zakresie zarówno budowania lojalności i motywacji, jak również o swoistej misji, która współcześnie powinna towarzyszyć tego typu projektom w kontekście pomostów międzykulturowych ponad stereotypami i schematami.

W drugiej części dnia Tomasz Dutkiewicz poprowadził warsztaty dla studentów: Study case – 5 złotych punktów projektu Incentive Travel. Studenci mieli za zadanie w grupach wybrać odpowiednią destynację zgodną z parametrami przedstawionego im zapytania ofertowego, a następnie przygotować modelową agendę wyjazdu Incentive Travel. „Nie obyło się bez twórczych dyskusji, burzy mózgów czego efektem był bardzo ciekawy model projektu. Wszystko to pozwala twierdzić, że nowe pokolenie project managerów, które już niebawem wejdzie na rynek MICE będzie dla branży atrakcyjnym potencjałem.” – dodaje Tomasz Dutkiewicz.

Event Focus – Studenckie Szkolenie Branży Eventowej, to cykl szkoleń mających na celu przybliżenie studentom krakowskich uczelni mechanizmu działania branży wydarzeń. Organizatorem jest Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Biuro Kongresów Urzędu Miasta Krakowa przy wsparciu KNTR InvenTur. Impreza skierowana jest do studentów krakowskich uczelni i realizowana przy partnerstwie merytorycznym Stowarzyszenia Branży Eventowej (SBE), Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT) oraz Society for Incentive Travel Excellence (SITE Poland). Partnerami technologicznymi wydarzenia są SYSKONF oraz SMSAPI.
Fot. Focus Event

Powrót