Aktualności

Postulaty zamkniętych branż: wydarzeń i spotkań, fitness, gastronomicznej i hotelarskiej do Premiera RP

SILNIEJSI RAZEM – PROPOZYCJE SEKTOROWYCH FORM POMOCY

2.11.2020 r. przedstawiciele branży: wydarzeń i spotkań, fitness, gastronomicznej i hotelarskiej, których działalność została ograniczona w związku z pandemią SARS-CoV-2  wystosowali do Premiera RP – Mateusza Morawieckiego, a także szefów najważniejszych resortów w Polsce pismo zawierające kluczowe postulaty dotyczące opracowania sektorowych form pomocy.

Przedstawiciele branż, które ze względu na obostrzenia państwowe, nie są w stanie dalej ekonomicznie funkcjonować, przygotowali pakiet kompleksowych rozwiązań, które pozwolą na wsparcie, ale przede wszystkim na umożliwienie dalszej egzystencji takich gałęzi polskiej gospodarki, jak m.in.:

 • fitness,
 • hotelarstwo,
 • gastronomia,
 • transport autokarowy,
 • branży spotkań i wydarzeń (tzw. „eventy”, w tym m.in.: konferencje/targi/kongresy/turystyka biznesowa czy wydarzenia artystyczno-rozrywkowe, jak np. koncerty/festiwale muzyczne oraz firmy z zaplecza technicznego wydarzeń, targów, imprez rozrywkowo-artystycznych).

Przygotowane postulaty mają znaczenie strategiczne, bowiem sytuacja zamkniętych sektorów gospodarki, w związku z rozwijającą się dynamicznie pandemią pogarsza się z dnia na dzień, stawiając branże: wydarzeń i spotkań, fitness, gastronomiczną i hotelarską na krawędzi dalszego przetrwania.

Zaproponowane do tej pory rozwiązania, jak np. zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r., absolutnie nie przystają do wyzwań ekonomicznych, przed jakimi staje prawie 3 miliony pracowników (hotele, fitness, gastronomia, transport, branża wydarzeń i spotkań).

 

 1. UMORZENIE W 100% SUBWENCJI PFR DLA FIRM Z SEKTORA BRANŻ DOTKNIĘTYCH OGRANICZENIAMI.
 • Proponujemy zatem umorzenie subwencji PFR dla przedsiębiorstw z sektora najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek przychodów rok do roku o minimum 50%, w dowolnych dwóch miesiącach, od lipca 2020 r. do zakończenia stanu epidemicznego.
 1. DODATKOWY NABÓR SUBWENCJI PFR DLA BRANŻ DOTKNIĘTYCH OGRANICZENIAMI.
 • Możliwość ponownego naboru wniosków do PFR dla firm z sektora najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek przychodów rok do roku
  o minimum 50%, w dowolnych 4 miesiącach, od lipca 2020 do zakończenia stanu epidemicznego, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.
 1. REKOMPENSATY ZA OKRES OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW.
 • Dofinansowanie działalności w wysokości 50% przychodów odpowiadających analogicznemu okresowi z 2019 r., przez czas trwania ograniczenia działalności danej branży.
 1. KREDYTY/LEASINGI.
 • Zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych/rat leasingowych dla firm z sektora najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek dochodów rok do roku o minimum 50%, w dowolnych dwóch miesiącach, od września 2020 r. .
 1. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PRACY.
 • Dofinansowanie do obniżonego wynagrodzenia do 80% etatu, w wysokości 40% pierwotnego wynagrodzenia.
 • Dofinansowanie przestojowego w przypadku obniżenia wynagrodzenia o 50%,
  w kwocie minimalnego wynagrodzenia (w okresie od października 2020 r. do marca 2021 r.) lub przez okres zamknięcia branży + 1 miesiąc na ponowny “rozruch” przedsiębiorstwa.
 • Abolicja składek ZUS oraz postojowe (w tym dot. umów cywilnoprawnych) w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. dla wszystkich przedsiębiorstw
  z naszych branż (w tym włączenie dodatkowych PKD, jak m.in. 73.11.z).
 1. KRYTERIUM SPADKU OBROTÓW DO ZASTOSOWANIA WE WSZYSTKICH FORMACH POMOCY ZE STRONY PAŃSTWA, WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ POPRZEZ PKD BRANŻY/PRZEMYSŁU SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTEGO PRZEZ KRYZYS.
 • Zastosowanie kryterium spadku obrotów połączonego z określonym kodem PKD lub oświadczeniem przedsiębiorcy dot. funkcjonowania w branży, która, poprzez ograniczenia ze strony administracji państwowej, poniosła i ponosi dotkliwe straty.

 

Wspólne stanowisko wyrażone w opracowanym dokumencie podpisali:

 • Rafał Krzycki – Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej,
 • Marcin Mączyński – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego,
 • Tomasz Napiórkowski – Polska Federacja Fitness,
 • Bartosz Bieszyński – Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

Pismo zostało wysłane do następujących osób:

 • Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów;
 • Pan Andrzej Gut – Mostowy –  Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy
  i Technologii;
 • Pani Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii;
 • Pan Bartłomiej Marczuk – Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju;
 • Pani Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu RP;
 • Pan Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu RP;
 • Przewodniczący klubów / kół poselskich / senackich;
 • Pan Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP;
 • Pan Maciej Witucki – Prezydent Konfederacji Pracodawców Lewiatan.

 6.11.2020 r. reprezentanci branż planują złożyć osobiście petycję w wyżej wymienionych instytucjach.

Powrót