Aktualności

Nowe Władze SOIT. Druga kadencja Sebastiana Słoniewskiego.

9 stycznia 2018 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SOIT, które dokonało podsumowania dwóch lat działalności oraz wybrało Władze Stowarzyszenia na kadencję 2018-2019.

Początek roku jest dla SOIT czasem wnikliwych podsumowań i wniosków na kolejne lata funkcjonowania. Ostatnie dwa lata działalności SOIT były dla Stowarzyszenia okresem głębokich zmian wewnętrznych, intensywnych aktywności oraz nowych inicjatyw. Wszystkie zmiany były wynikiem przyjętej strategii Stowarzyszenia i miały na celu wzmocnienie pozycji SOIT oraz firm członkowskich jako liderów na rynku podróży motywacyjnych.

Pierwszym krokiem były strategiczne zmiany w statucie dotyczące kryteriów członkowskich. Została także powołana Komisja Etyki – nowy organ doradczo-arbitrażowy Stowarzyszenia. SOIT odświeżył również swoją markę, wprowadzając nowe logo i identyfikację wizualną. Zmianie wizerunku towarzyszyło wdrożenie nowego serwisu.

W trakcie dwóch lat działalności SOIT kontynuował realizację flagowych projektów, takich jak, Columbus Day czy współorganizacja Meetings Week Poland. Ponadto SOIT został Partnerem i zaangażował się w inicjatywę „Dialog Branżowy-Dobry Przetarg”, którego pierwszym efektem jest Biała Księga Komunikacji Marketingowej, czyli zbiór dobrych praktyk i standardów efektywnej współpracy Reklamodawcy z Agencją. SOIT odpowiada za przygotowanie narzędzi i praktycznych wskazówek dla przetargów w kategorii incentive travel.

Ostatnim zrealizowanym projektem jest Kodeks Dobrych Praktyk SOIT, którego celem jest wyznaczenie zasad uczciwej konkurencji oraz wysokich standardów etycznych dotyczących prowadzenia biznesu oraz relacji miedzy pracownikami, pracodawcami oraz klientami na rynku incentive travel.

„To były bardzo pracowite dwa lata, ale większość z naszych założeń zrealizowaliśmy.  Byliśmy wyjątkowo zgodnym Zarządem, któremu przyświecał wspólny cel. Dziękuję członkom Zarządu – Agnieszce Lewandowskiej, Łukaszowi Adamowiczowi, Cezaremu Wilemajtysowi i Krzysztofowi Pobożniakowi za pracę, trud i poświęcony czas w rozwój SOIT.” – podsumował kadencję 2016-2017 Prezes SOIT – Sebastian Słoniewski.

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 9 stycznia wybrało nowe Władze SOIT na kolejną dwuletnią kadencję. W Zarządzie SOIT pozostali Sebastian Słoniewski, prezes OBP i Łukasz Adamowicz, wiceprezes Grupy BFC. Do Zarządu dołączyły Joanna Jabłońska (Managing Director, Activezone), Grażyna Grot-Duziak (Członek Zarządu, Weco Travel) i Agnieszka Słowik (President, Flower Travel). Walne Zgromadzenie Członków wybrało także członków Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej.

Przed nowym Zarządem stoją takie wyzwania, jak m.in. koordynacja Meetings Week Poland oraz obchody Jubileuszu 10-lecia istnienia SOIT w 2019 roku.

„Postaram się uczynić nasze Stowarzyszenie jeszcze silniejszym i bardziej rozpoznawalnym, ale również takim, w którym wszyscy czujemy się na równych zasadach. Dzięki dokonanym wyborom, dostaliśmy mandat do kontynuacji wyznaczonej strategii oraz do aktywnej zmiany wizerunku SOIT. Postaramy się położyć większy nacisk na aktywny PR i marketing, uregulować sprawy dotyczące pracy pilotów oraz otworzyć się na część rynku spełniającego nasze kryteria.” –   zapowiedział Sebastian Słoniewski, Prezes Zarządu SOIT.

 

Skład władz SOIT w kadencji 2018-2019

Zarząd 2018-2019

Sebastian Słoniewski – Prezes

Łukasz Adamowicz – Wiceprezes

Joanna Jabłońska – Wiceprezes

Grażyna Grot-Duziak – Członek zarządu

Agnieszka Słowik – Członek zarządu

 

Komisja Etyki 2018-2019

Agata Gościńska

Andrzej Hulewicz

Agnieszka Lewandowska

Olga Krzemińska-Zasadzka

Sylwia Sadoch

Anna Zowczak

Majka Szura

 

Komisja Rewizyjna 2018-2019

Krzysztof Pobożniak

Leszek Skibiński

Cezary Wilemajtys

 

Nowym Władzom SOIT życzymy powodzenia!

Powrót